ALDEE25


Escrito el 2 enero 2016 – 02:36 | por admin

2015.eko Abenduaren 18an.

Deialdian iragarri bezala, arratsaldeko seietan bildu ginen San Telmo Museoan.

Agurraren ondoren dantza saio labur bezain indartsua eskaini ziguten bi gaztek, Elenek lehenengo eta Beñatek jarraian Stravinsky-ren musika lagun zutelarik.

Argazkiz osatutako bideo bat ikusi genuen gero eta Anabella Barrosok, egungo presidenteak eta Bizkaiako Elizaren Arkibu Historikoko Zuzendaria, orain dugun presidenteak, hitza eman zien hasteko presidente eta batzordekide ohiei eta baita partaide guztiei denon artean elkartearen historia osatzen joateko. Marta Pérez-i ez zitzaion batere kostatu hitza hartzea elkartearen hastapenak kontatzeko: 1990. urtearen inguruan hainbat lizentziatu Liburutegi desberdinetan hasi ziren lanean, bibliotekarien ogibidea benetan ezagutu gabe. Batez ere beren formakuntza osatzeko asmoz elkarte bat sortzea erabaki zuten. Bakoitza bere lantokitik telefono deiak eginaz eta zeuzkaten baliabide urriekin martxan jarri ziren ilusioz beterik, beharrezko ziren lan guztiak eginez.

Asunción García-k bere hasiera kontatu zuen baita ere. Gurutzetako ospitalean hasi zen profesional moduan, Medikuntzako liburutegian, intseguridadez beterik. Madrilen eta Valencian bazegoen halako zerbitzurik, baina hemen inguruan ez. Estatu Batuetako Medikuntza Liburutegietako bibliotekarien elkarteko kide egin zen eta gero ALDEE-ren ezagutza egin zuen. Alor horri buruzko jardunaldi batzuk antolatu zituzten 1995.ean eta lortutako arrakastak elkartea finkatu eta indartu egin zuen.

Miguel Ángel Santos-ek, EHU-ko artxibariak, zehaztasun gehiago eman zituen. Marta Perezekin batera eta beste kide batzuekin batera lan egin zuen batzorde desberdinetan eta hainbat kargu izan zituen, 1999. urtetik 2001.era presidente izan zelarik. Bere ustez, eta Miguel Ángel Bravo, Gipuzkoako Foru Aldundiko artxibaria, ados zegoen horretan, Bilbon ospatu zen FESABID-eko kongresua 2000. urtean izan zen elkartearen balioa frogatzeko balio izan zuen ekintza naguzia.

Gipuzkoako Bibliotekarien Elkartea Eusko Ikaskuntzak 1986. urtean Iruiñean antolatu zituen jardunaldi batzuen ondorioz sortu zen. Bertan profesional gabezia eta liburutegien ardura zuten langileen formakuntza urriaz jabeturik elkarte bat sortzea beharrezkotzat zuten. Iñigo Sanz Ormazabalek, garai hartan Errenteriako Liburutegiko zuzendariak, ardura hartu zuen, lehenengo presidentea bilakatu zelarik Donostiako Udal Liburutegian, 1987.eko irailean ospatu zen asanblada batean. Akta liburuan agertzen den arabera ez zen 1988. urtera arte ofizialki izendatua izan. Hainbat urtez izan zuen kargu hori, batzordekide desberdinez lagunduta. Erreleboa hartu zuten hurrengo presidenteek elkartea gidatu zuten Susana Soto presidente izan zen legealdira arte. Orduan, 2000. urtean, Gipuzkoako Bibliotekarien Elkartea ALDEEn integratzea planteiatu zen. Asanbladan onartu eta elkarte bietako batzordekideek kudeaketa guztiaz arduratu ziren. Esther Casas, idazkaria, bertan lanean jarraitu zuen, patrimonioa ALDEE-ren eskuetara pasa zen eta formalki denok ALDEE izatea lortu zuten.

Iñigo Sanz dagoeneko ez dago gurekin. Duela urte batzuk, 2009.ean hain zuzen ere, minbizia z hil zen. Gogorapen hunkitu bat eskaini genion ekitaldian eta baita Concha Chaos-i ere, joan zen urtean utzi bait gintuen berak ere. Donostiako Udal Haur Liburutegiko zuzendaria eta kolaboratzaile estima ezina izan zen Gipuzkoako Bibliotekarien Elkartearen hastapenetan eta baita urteetan zehar izan zuen jardueran ere.

2008-2009. urteetan Joxean Garro, Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa arduratu zen kudeaketa arloan eguneraketa handi bat egiteaz, akaso Ramón Martín, Oñatin dagoen Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoko arduraduna eta 2013. urtera arte izan genuen presidenteak, aipatzen zuen geneari esker. Berak uste du elkarteetako partaide izateko gen berezi bat eduki behar dela, batez ere kargu gorenak hartzeko…

Nik ez nuen saio honetan hitza hartzeko aukerarik izan eta zerbait esateko gogoz geratu nintzen:

Nik Debako Liburutegian egiten nuen lan eta Gipuzkoako bazkidetu nintzen, eta Fernando Juarezek kontatzen zuenarekin, hau da, liburutegian lan egiten zuela, baina ez zela bibliotekari sentitzen, guztiz bat nator, nik sentimendu bera baineukan. Herri txiki bateko liburutegitik eduki nezakeen ikuspuntutik erabat kanpo geratzen zitzaizkidan ekitaldi honetan entzundako liburutegi espezializatuei buruzko kontuak. Urteak pasa dira, egoerak aldatu eta orain, atzera begiratzerakoan elkarte bateko nahiz besteko jatorria izan arren, denok iragan bera izango bagenu bezala sentitzen dut, inoiz bereiztuta izan ez bagina bezala, gaur egun guztiz integratuta gaudela sentitzen dudalarik, inongo desberdintasunik gabe. Eta horretan nik uste Estherrek eragin handia izan duela, bazkide guztiak bateratzen.

Beste hizpide batzuk izan genituen, Jon Baguesena, adibidez, bere liburutegiaren berezitasuna aipatuz, eta nola bere arloko profesionalak, musika inguruan dihardutenak, formakuntza eta eguneraketaren beharrean zeudelarik, ALDEEra hurbiltzeko komenigarritasuna ikusi zuten, momentu honetan Euskadiko liburutegi guztiak biltzen dituen sistema baten premia aldarrikatzen duelarik. Duli Velez-ek, Mondragón Unibertsitateko bibliotekariak eta egungo batzordekideak, horretan lanean dihardugula ihardetsi zion eta instituzioetako ordezkariekin mantendutako bilera batean hartutako konpromezuen arabera, laster lan mahai batzuetan parte hartzea eskatzen hasiko garela, zeintzutan eremu desberdinetako ordezkariak izango diren, bai liburutegiei eta bai artxibategiei dagokionetan, eta bertan sortzeko asmoa dagoen koordinazio erakundeak lehentasunez ekin behar dien gaiei eta helburuei finkatuak izango dira.

Azpimarragarria baita ere aita Juan Jose beneditarraren interbentzioa, bere hastapenak gogora ekarriz, Montserratera bibliotekonomia ikastera joan zenean eta paperezko fitxak eskuz betetzen ibili zela kontatuz. ALDEEren hastapenetan berak kudeatzen zituen funtsen katalogo bat argitaratu zuen beste batzuren artean, Jon Bilbao, Eusko Bibliographiaren arduradunaren oniritzia jasoaz.

Anabellak aipatutakoa laburbilduz saioari bukaera emateari ekin zion, San Telmo Museoari batez ere eta ekitaldia ahalbidetzen jardundako laguntzaile guztiei eskerrak emanez eta mokadu bat hartzera gonbitatuz.

San Telmo-tik irten eta gero pixkat luzatu ginen oraindikan. Kontxaraino heldu orduko ilargia laino baten gainean kulunkatzen zegoela ematen zuen, argiztapen lasaigarri bat proiektatuz. Kotxea hartu eta etxeruntz gidatzen nentorrela hontz bat gurutzatu zuen hegan errepide gainetik Orio inguruan, eta erromatarren tradizioak gogora ekarriz, Elkartearentzako aurrezantzu ona zela iruditu zitzaidan. Horrela izan dadila eta ea konturatu orduko ALDEE50 eko ospakizunean berriro elkartzen garen.

Elisabet Mas

Etiquetas:

ALDEE25


Escrito el 23 diciembre 2015 – 14:58 | por admin

Nos reunimos el día 18 de diciembre a las seis en el Museo de San Telmo, en Donostia.

Tras la bienvenida dos jóvenes bailarines, primero Elene y después Beñat, nos ofrecieron sendos bailes con música de Stravinsy.

Seguidamente se proyectó un vídeo con las fotos de diversos momentos de la asociación, para que después Anabella, directora del Archivo Histórico de la Iglesia de Bizkaia y actual presidente, comenzara a dar la palabra a los presidentes y junteros con el fin de ir rememorando la historia de ALDEE. Marta Pérez narró los comienzos: Hacia 1990 varios licenciados acabaron haciéndose cargo de distintas bibliotecas sin conocer verdaderamente la profesión de bibliotecario. Decidieron crear una asociación fundamentalmente con la intención de poder seguir cursos y completar su formación. Utilizando el teléfono de sus lugares de trabajo y con los escasos medios que contaban la pusieron en marcha con mucha ilusión y sin reparos por realizar cualquier tipo de tarea.

Asunción García contó el comienzo de su vida profesional en la biblioteca de Medicina del Hospital de Cruces sintiendo muchas inseguridades. Sólo había bibliotecas de ese tipo en un hospital de Madrid y en otro de Barcelona. Se hizo miembro de la Asociación de Bibliotecarios de Bibliotecas de Medicina de Estados Unidos para contar con un apoyo y una referencia y luego conoció ALDEE. En 1995 organizaron unas jornadas sobre Bibliotecas Médicas y el éxito que obtuvieron contribuyó a la estabilidad y el fortalecimiento de la asociación.

Miguel Ángel Santos, archivero de la Universidad del País Vasco, nos proporcionó más detalles al respecto. Él trabajó junto con Marta y otros miembros en diferentes juntas directivas, desempeñando diversos cargos, hasta que entre 1999 y 2001 ostentó el de presidente. Miguel Ángel Crespo, archivero de la Diputación Provincial de Gipuzkoa, estaba de acuerdo con él en que la prueba de fuego para la asociación se produjo en el año 2000, cuando se organizó el congreso de FESABID en Bilbao.

Por otra parte la Asociación de Bibliotecarios de Gipuzkoa surgió a partir de un congreso que organizó la Sociedad de Estudios Vascos en Pamplona el año 1986. En vista de la falta de profesionales y la escasez de conocimientos sobre la profesión de los encargados de archivos y bibliotecas se consideró de gran necesidad el crear una asociación. Iñigo Sanz Ormazabal, en aquel entonces director de la Biblioteca Municipal de Errenteria, se hizo cargo de esa iniciativa y así se convirtió en el primer presidente en una asamblea que se celebró en la Biblioteca Municipal de Donostia en septiembre de 1987, aunque no se formalizó oficialmente hasta el año 1988, según consta en el libro de actas. Desempeñó el cargo durante varios años en colaboración diversos miembros de junta. Cuando abandonó el cargo continuaron liderando la asociación algunos otros presidentes hasta que ostentando este cargo Susana Soto en el año 2000 se planteó que la asociación guipuzcoana se integrara en ALDEE. Se convocó una asamblea y el planteamiento fue aprobado, de modo que los miembros de ambas entidades se dedicaron a realizar todas las gestiones pertinentes. Esther Casas, la secretaria, continuó trabajando en la oficina de Donostia, el patrimonio pasó a ser de la titularidad de la Asociación del País Vasco y lograron que formalmente todos los socios y socias termináramos formando parte de ALDEE.

Es también digna de mención la intervención del padre Juan José, benedictino de Lazkao, recordando sus comienzos, cuando fue a formarse como bibliotecario al monasterio de Montserrat, y cómo empezó a elaborar las fichas a mano. ALDEE en sus comienzos editó, entre otros, un catálogo con los fondos que él había descrito, con el beneplácito de Jon Bilbao, director de Eusko Bibliographia.

Iñigo Sanz ya no se encuentra entre nosotros. Hace unos años, en 2009 más exactamente, falleció a causa de un cáncer. Le ofrecimos un recuerdo emocionado así como a Concha Chaos, quien también nos abandonó en mayo del año pasado. Fue una gran colaboradora en la Asociación de Bibliotecarios de Gipuzkoa desde su fundación hasta su última época.

Joxean Garro, director del Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa, se encargó de realizar una actualización profunda en la gestión de la asociación, quizás movido por ese gen del que nos habló Ramón Martín Sukia, archivero del Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa en Oñati y presidente de ALDEE hasta 2013. Él defiende que para pertenecer a una asociación hay que poseer un gen especial y más si se van a desempeñar cargos relevantes en ella.

No tuve ocasión de tomar la palabra en esta ronda que describo y hubo algo que me quedó por decir: Entonces yo trabajaba en la Biblioteca de Deba y comencé en la Asociación de Bibliotecarios de Gipuzkoa. Comparto totalmente lo que expresó Fernando Juárez de la Biblioteca Municipal de Muskiz, esto es, que trabajaba en una biblioteca, pero que no se sentía bibliotecario. Además desde el punto de vista que podía tener yo en aquel momento me resultaban totalmente ajenas las experiencias referentes a las bibliotecas especializadas que se estaban refiriendo en este acto. Han pasado los años, han cambiado las situaciones y ahora, mirando atrás, bien partiendo de una o bien partiendo de otra, siento como si todos proviniéramos de una misma asociación, como si nunca hubiéramos estado separados, y percibo que hoy nos encontramos totalmente integrados, sin ninguna diferencia. Y considero que la labor de Esther ha contribuído mucho en ello, haciendo que, como socios, todos quedáramos unificados.

Pudimos escuchar otros testimonios, como el de Jon Bagues, del Archivo de Compositores Vascos en Errenteria, quien mencionaba la especialidad de su biblioteca y la conveniencia que vieron los profesionales del ámbito musical de acudir a ALDEE para poder seguir formándose y reciclándose. Reivindicaba a su vez la necesidad de un sistema que coordine a todas las bibliotecas del País Vasco, a lo que Duli Vélez, bibliotecaria de Mondragón Unibertsitatea y miembro de la junta actual, le respondió que se sigue trabajando en la consecución de ello y que, tras una reunión con los representantes institucionales en la que se adquirieron tales compromisos, pronto se hará una convocatoria para crear unas mesas de trabajo con representantes de diferentes ámbitos, tanto de bibliotecas como de archivos, en las que se determinen los temas y objetivos que el organismo de coordinación que se propone crear, debería abordar como prioritarios.

Anabella Barroso realizó una pequeña síntesis de la tarde y, tras agradecer al Museo de San Telmo principalmente su colaboración y también a todas las personas que habían hecho posible el acto, dio por finalizada la sesión, invitando a todos los participantes a tomar un pequeño refrigerio.

Aún nos alargamos un poco tras abandonar las dependencias del museo. Al llegar a la Kontxa tuvimos la visión de una luna meciéndose sobre finas nubes, iluminando tenuemente la bahía. Tomé el coche y mientras iba conduciendo hacia casa una lechuza cruzó volando sobre la carretera a la altura de Orio. Me vinieron a la mente las tradiciones de los antiguos romanos y lo interpreté como un buen augurio para la Asociación. Me gustaría que así fuera y que para cuando volvamos a darnos cuenta nos encontremos de nuevo en la celebración del 50 aniversario.

Elisabet Mas

Etiquetas:

TABAKALERA


Escrito el 13 septiembre 2015 – 14:05 | por admin

TABAKALERA

Azkenean TABAKALERA-k bere ateak ireki ditu. Gonbidapenak zabaldu zituzten inauguraketarako pertsonalki nahiz egunkari bidez eta han bildu ginen bisitari mordo bat gonbitari erantzunez eta jakin-mina asetu nahian.

ALDEE-n kudeatzaile berria dugu joan den astelehenetik. Esther-ek agur esaten dio bere lan jardunaldiari, erretreta hartzen baitu, eta Inma dator berak uzten duen lekua hartzera. Astegun batean elkarrekin etorri ziren biak Koldo Mitxelena-ra, nere lantokira, idazkari beteranoak idazkari berriaren aurkezpena egitera: Inma, neska fin bat, beltzarana, ile kiskurra eta diskretoa. Elkarrekin joatekoak ginen eta hobe lehendik elkar ezagutzea gero kalean antzemateko.

Kotxearen gorabeherak zirela eta ez genuen suitzar puntualitatea erakutsi. Adostutako tokian zain nengoela Koldo Mitxelena-ko lankideak agurtu nituen: Lagun baten zain nago, esan nien eta Inma berehala iritsi zenez beraiekin elkartzera abiatu ginen. Derrigorrezko aurkezpenak, ni behintzat kuadrila egingo genuelakoan bainengoen, baina ez, konturatu orduko denak sakabanatuta geunden eta bat edo beste geroago aurkitu bagenuen ere, gehienak ez genituen berriro ikusi.

Lekua zoragarria da. Ezagutzen ez duzuenok aukera izan bezain laster inguratzea merezi dizuela usten dut. Akaso antzik ez du, baina Londiga-rekin gogorarazten zidan argitasun bertsio batean: erdian eguneko argia sartzen den patio zabal bat dauka eta antzinan Madril-go patioen moduko mailak dauzka, barandaz ornituta, behean gertatzen den guztia begiak ikusi ahal izateko moduan.

Eraikuntzaren berezko egurrezko eskailera nagusiak mantentzen dira eta bertatik igarotzeko arazorik ez, baina badira beste armaila estuago batzuk, terrazara iristeko kasu, eta hilarak sortzen ziren bisitarien joan etorriak bideratzeko. Hori bai, guardek eta azafatek tentu handiz ziharduten eta ia ez zen beren presentzia nabaritzen.

Terraza apaina da. Bista konpara ezina du ibaia eta iguruen gainean. Autobus geltoki berriaren obrak ondo aztertzeko aukera izan genuen. Han erdian burni xafla batzuk antzematen ziren. Ez genuen jakin egiturako elementuak ziren ala eskultura bat. Dena dela, instalakuntza interesgarria bilakatuko zela promesten zuen.

Tabakalerako Mediateka kristalen bitartez bistaratu genuen. Arantxa Mariskal-ek, arduradunak, esan zigunez hautsa desagertu arte ez dituzte liburuak eta ekipamenduak beren tokian jarriko. Zabala da eta bertan UBIK-en jarduera gauzatuko da baita ere, nolabait adierazteko sortzaile eta informatikari diziplinak batzen duena. Ea zer izango ote den zalantzaren aurrean nik uste esploratzea komeni dela. Monitoreak oso lagungarriak omen.

Programan bisita gidatuak iragarriak zeuden. Noraezean horretarako hilara batean geratu ginen, Poeta itsuaren ibilbiderako hain zuzen ere. Berrogeita hamar lagunentzako aurrekusita zegoen. Itsutasuna irudikatzeko obrak bukatu gabeko soto batean sartu gintuzten: poltsiko telefonoen argirik ez pizteko eskatu, beraienak itzali eta poliki-poliki oinez hasi ginen. Muturreko paretan aho berritsu bat islatuta, soinurik gabe. Geratu, atea ireki eta paseadak kaletik jarraitzen zuen. Kale itsu batean bukatu eta poeta itsua bere esatekoari ekin zion. Ondoko etxetik garabi txiki bat bistaratu zen, gakoa mantso-mantso jaisten hasi eta bera iristerakoan anplifikadorea eta motxila eskegi zioten eta atzera bueltan joan zen. Gu atzetik, baina fatxada inguratuz eskaratzean satu eta eskaileretan gora eginez. Terraza / baratzatxo bat zegoen: belarra, bi pikuondo, lizar bat… Tellatupeko egoitza argiztatuta. Bohemioen bizitokia… Bapatean Tabakalera-ko terrazatik tronpeta hotsa iritsi zitzaigun. Musikaria bere instrumentuari soinua ateratzen ari zitzaion, iluntzeko itzalen artetik bere irudia ebakitzen zelarik. Konpas gutxiren ondoren kaleaz beste aldeko piso batetik gitarra elektriko bat akorde berriak aireztatzen hasi zen. Balkoi bakarrean argia, atentzioa erakartzeko. Eta ezustean lizar atzean zegoen gazte taldeak bere instrumentuak prestatu eta orkestra bihurtu zen. Hiru soinu mota hauei laguntzeko txorien kanta zaratatsua laguntzera etorri zen. Ikuskizun liluragarria! Igongailuaren gainean motxila eta anplifikadorea kargatu, kristauak bertan ibiltzea debekatuta baitago, eta kalea zapaldu orduko poetak bere berbaldiarekin jarraitu zuen, hiru pakistaniar txikitxo batzuk beren tresna musikal berezien laguntzaz kantuan hasi ziren arte eta horrekin amaiera eman zitzaion ekitaldiari.

Bertako garagardo marka ezagun batek edaria musutruk esakini zuen ordu betez eta kanpokaldean bat batean atondutako parrilla batean erretako bonitoa ogi puska batekin banatzen aritu ziren izakinak bukatu arte. Musika barrukaldean, lagunarteko giroa, tenperatura egokia… gauaz gozatzeko parada ezin hobea.

2015 / 09 / 11an
Elisabet Mas

Etiquetas: ,

CURO F3. FESABID, Formación, Fortalecimiento.


Escrito el 15 junio 2015 – 01:51 | por admin

CURSO F3 – FESABID, Formación, Fortalecimiento.
FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y PARA PROMOVER EL LIDERAZGO DENTRO DE ÉSTAS.
GIJÓN, 26-27 de Mayo de 2015

MONITORAS:
Adriana Betancur, consultora independiente y profesora de talleres BSLA (Building Strong Library Associations, BSLA)
Alicia Sellés, presidenta del Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) y tesorera de FESABID.

Organizado por FESABID, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.

Al curso asisten 18 personas, representantes de diversas Asociaciones integradas en FESABID, entre las que se encuentra ALDEE.

PRESENTACIÓN:
Este taller se integra en el programa Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecarios (Building Strong Library Associations, BSLA) que IFLA puso en práctica en 2010 con el fin de aumentar la sostenibilidad y solidez de las asociaciones de bibliotecarios, entendidas como los agentes de primera línea en la defensa de la profesión y de los usuarios que de ella se benefician.
http://aclebim.blogspot.com.es/2015/05/aclebim-en-el-taller-f3-de.html

EXPECTATIVAS DE UNA ASOCIACIÓN:

• Potenciar el valor de los asociados.
• Obtener credibilidad.
• Obtener respaldo.
• Adquirir mayor nivel de responsabilidad.
• Dignificar la profesión.
• Que los miembros se sientan orgullosos de pertenecer a una Asociación porque les reporta: Prestigio, Contactos…
• Que los miembros se conviertan en referentes sociales.
• Ser vinculante.

SOSTENIBILIDAD:

El grupo funciona si presenta un proyecto y un cronograma. El proyecto ha de estar planificado y sostenido a largo plazo.
La sostenibilidad se caracteriza por poseer una planificación que tenga continuidad.
• Recursos económicos.
• Recursos Humanos:
• Personal contratado.
• Junta Directiva.
• Voluntarios.
• Socios.
• Reconocimiento social.
• Plan estratégico.
• Agenda.
• Transparencia:
• Rendición de cuentas.
• Revisión de acuerdos.
• Reflexión y evaluación.
• Sensibilidad a los cambios.

ADVOCACY:

La palabra Advocacy se puede traducir como Apoyo.

Definición: Proceso que consiste en una serie de acciones estratégicas realizadas por ciudadanos organizados, con la finalidad de crear un entorno favorable, tratando de concienciar a las personas y ganar su apoyo para incidir en quienes toman las decisiones para influir en las políticas y programas públicos.

El Advocay ha de orientarse a la acción: Ha de ser Planificado, Sostenido, Evaluado y Notificado.

Se trata de ser transformador del entorno.

Algunas condiciones para posicionar un sector como indispensable en una sociedad:
• Claridad del proyecto para demostrar la importancia en el desarrollo de una sociedad.
• Presentar un proyecto en el lenguaje del interlocutor para lograr ‘seducirlo’ y que llegue a decir que lo que le estamos presentando es interesante. (‘Profesionales del sector’, por ejemplo, es una expresión que les agrada a los políticos.)
• Conocimiento del contexto tanto territorial como sectorial.
• Aportar estudios de retorno de la inversión.
• Proporcionar datos actualizados cada año.
• Poseer capacidad de interlocución socio-política. Conocer la legislación al dedillo: Constitución, Estatuto, Estamentos administrativos…

Hay que tener presente que todo lo legal no es legítimo. Lo legal tiene que ver con lo jurídico. Lo legítimo posee un aspecto ético y está relacionado con una valoración social:
Si tengo reconocimiento y tengo capacidad de gestión cuento con Legitimidad Social.

Misión: es lo que yo hago y que nadie más hace. Es la actividad que realiza mi Asociación.

Márketing: Llevarlo a cabo entre los posibles socios, entre los profesionales jóvenes.

Preguntar a los socios: ¿Qué esperas de la Asociación?
¿Qué puedes aportar a la Asociación?

Se puede intentar Identificar qué es lo que nos mueve la pasión. Si nos dedicamos a ello, no nos importa el tiempo, el esfuerzo… que le dediquemos.
Adriana pone el ejemplo de cuando dio clases en la Facultad de Gestión de la Información. Explica que en Colombia para entrar en la Universidad se indica 1ª opción para cursar estudios universitarios y en caso de no ser posible una 2ª opción. Descubrió que muchos alumnos estaban en esa Facultad por su 2ª opción. Entonces preguntó cuál había sido la 1ª para cada uno de ellos. Uno contestó: Arte. Bien, pues facilitó que realizara su proyecto de Biblioteca a partir de la estética, la decoración, la distribución de espacios…

Se ha de pensar cómo lograremos que los socios tengan identidad con el proyecto.

No conviene suponer. Hay que conocer lo que el socio / el profesional necesita.

Otro ejemplo: Alguien está empeñado en que ¡Vamos a quemar la biblioteca!
De acuerdo, la quemamos.
Ahora, ¿cómo crearíamos una nueva después de que ésta se haya quemado?

Es un error creer que todo el mundo sirve para todo. Es preciso identificar la potencialidad de cada uno. No hay que hacer trabajar a nadie desde sus debilidades, porque se quema, sino desde sus potencialidades.

BUENAS PRÁCTICAS – EXPERIENCIAS ÚTILES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN Y DE LA JUNTA DIRECTIVA:

• Cuando se creó el Col.legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana en un principio se colegió a los titulados y los no titulados con acreditación de años de profesión (adheridos) y todos ellos tienen voz y voto de modo vitalicio. Después de ese período de transición se ha de poseer la titulación académica correspondiente para poder colegiarse.

• Contar con un Consejo Asesor de la Junta Directiva, formado por presidentes anteriores. La casuística puede repetirse y ya se cuenta con antecedentes, resolución del caso/conflicto.

• Entregar o hacer llegar de algún modo la lista de documentos básicos que se ha de dominar cuando se va a formar parte de una Junta Directiva o se va a desempeñar un cargo.

• Planificar el trabajo: Check list: lista de tareas a realizar por cada persona en un plazo de tiempo.

INICIATIVAS ECONÓMICAS – ACTIVIDADES PARA ATRAER / FIDELIZAR A SOCIOS / PATROCINADORES:

1.- EXITOSAS:

• Realizar un estudio/prospectiva y diagnóstico de las bibliotecas/archivos/centros de documentación a través de llamadas/encuestas por teléfono. Recogida de datos y elaboración de un informe.

• Festival: Hay una ciudad en la que se organiza un festival internacional de danza anualmente. Se invita a los patrocinadores al evento, pero previamente se reúnen para visitar el recinto y para cenar. De este modo se les facilita un espacio en el que pueden hacer negocios.

• Declaración de Utilidad Pública de la Asociación. Es el modo en que el pago de la cuota de socios desgrave y que los patrocionios obtengan un beneficio fiscal. Exige una tramitación extensa y laboriosa. Se rige por la Ley 49/2001 – Ley de Mecenazgo.

• Medios de Comunicación. Invitar a algún acto/fiesta/convite a los medios para dar a conocer la Asociación y establecer una relación de colaboración con los periodistas/profesionales. Cuidar que esta relación se mantenga en buena sintonía para tener mayor probabilidad de que publiquen las noticias que se les envíen desde la Asociación.

• Si la materia de un curso es parte del programa de una titulación oficial, no se ha de declarar el IVA de ese curso.

• Si se recibe un 40% del presupuesto de una Asociación como subvención de una institución pública, esto ha de reflejarse en la página web.

• Organizar una actividad gratuita que coincida con el pago de cuotas: Un taller de una tarde, por ejemplo.

• Organizar un taller gratuito de una tarde una vez al mes, sólo para socios.

• Organizar un curso del que haya una demo gratuita previa al curso.

• Ofrecer servicios como fuente de ingresos: Organizar cursos a la carta…

• Becas y Ayudas: Library twente-twente.

• Realizar llamadas para recibir donaciones a fin de año.

• Enviar una carta de despedida a los socios que se dan de baja.

• Llamarles por teléfono para conocer la razón que ha motivado la baja.

• Pasar una encuesta a los socios que se dan de baja y preguntar si lo hacen por:
• Motivos económicos
• No me siento identificado con la Asociación.

2.- DE ESCASOS RESULTADOS:

• Realizar encuestas preguntando qué desean los socios, qué esperan de la Asociación.
• Encuesta anual a los socios.
• Campaña de socios con un correo tipo.
• Jornadas para un sector de la profesión para que se aproxime a la Asociación.

JUNTA DIRECTIVA:
Son cargos de poder.
Un consejo práctico:Trata bien a la gente cuando subas, porque te la volverás a encontrar cuando bajes.
Sin conocimiento mutuo no hay progreso.
Tiene que haber Confianza. Para ello es necesaria la Transparencia, que se consigue a través de la presentación de:
• Balance.
• Memoria.
La Participación: Compartir el liderazgo, la expresión de las ideas y poder llevarlas a cabo.
La Planificación, que se ha de realizar a través de la construcción colectiva.
El Desarrollo, que está relacionado con las oportunidades. Si tenemos una Fortaleza, no perdamos la oportunidad.

EJERCICIOS:

Ejercicio 1:

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNO.
Ha de realizarse un Plan de Fortalecimiento de la Asociación de modo que se pueda hacer un seguimiento del mismo.

Objetivo interno: Obtener representación de todos los tipos de profesionales para que la Asociación sea realmente representativa.

Estrategias:
• Estudio / análisis de la profesión /los profesionales del País Vasco.
• Cuidar las relaciones con los medios de comunicación.

Metas:
– Aumentar el número de socios.
– Aumentar el número de Grupos de Trabajo
– Organizar eventos que tengan difusión a través de los medios.
– Se ha de intentar lograr un alto nivel participativo.

Objetivo externo:
Incidir en las decisiones del Gobierno Vasco en materia de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.

Ejercicio 2:

DIAGRAMA DE RELACIONES DE ALDEE CON OTRAS ENTIDADES / INSTITUCIONES.

Contamos con las relaciones que ya tenemos y con las que vamos a crear estratégicamente para nuestros intereses.
Las relaciones clave son Alianzas.

Se elabora un diagrama de tamaño grande (cartulina) en el que se reflejan las relaciones que posee cada Asociación.
Con trazado continuo se reflejan las relaciones firmes, estables y/o consolidadas.
Con trazado discontinuo las relaciones débiles y frágiles.
El diagrama se incluirá en la Memoria a elaborar por FESABID.

Ejercicio 3:

PROPONER UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO:

Los participantes se distribuyen por grupos y se elabora una estrategia con la colaboración de la monitora. Una de las propuestas consiste en crear una Asociación en la que queden englobadas todas las que existen actualmente y que tengan un representante que pueda ser un interlocutor válido a nivel internacional.

DESPEDIDA:
• Se comprueba si se han cumplido las expectativas expresadas al inicio del curso.
• Adriana agradece la generosidad de los/las participantes por haber compartido sus experiencias, sus reflexiones y sus proyectos.

Se adquiere el compromiso de que cada participante elabore un resumen de esta actividad y la comparta con su Asociación y con FESABID. Esta entidad realizará el informe final.

Elisabet Mas

Etiquetas:

BILBON BISITA PARE BAT: Euskadiko Artxibo Historikoa eta Fundación EDE. 2014.eko Maiatzaren 30ean


Escrito el 3 junio 2014 – 01:55 | por admin

 

EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKOA

 

Goizeko hamarretan hitzordua geneukan Euskadiko Artxibo Historikoan. Hogeita hiru lagun bildu ginen eraikuntza berri honek erakusteko zeuzkanak ikusteko prest. 8.000 metro karratu 11 mailatan. Adierazpen ugari eman zizkiguten bai Borja Aginagaldek, Zuzendariak, eta baita Gonzalo Carrok, arkitektoak ere: nola garatu zen proiektua hainbat urteetan zehar, eguneko argitasunari eman dioten garrantzia, egokitu dituzten gurutzaketa bisualak, hau da, maila batetik gorago edo beherago dagoen beste maila batean lanean dihardutenak ikus daitezkeela kristalen bitartez, atzekaldeko jardintxoa, seigarren solairuan dagoen terraza zabala… Eta ikusi ere egin genituen, horietaz gain laugarren sotoko aparkalekua eta makinak dauden gela, agiriak gordeta dauden gune bat, une honetan prestatuta dagoen erakusketa, erabiltzaileen gela… Bitxienetakoak, nik uste, eraikuntzaren erdian kokatuta dagoen eskaileraren “fuga” delakoa eta seigarren solairuko terraza. Fatxada ahaztu gabe, deigarria baita, kartoi edo akordeoi baten tolesturak duen itxura baitauka. Kristal gardena da eta bertan letrak daude. Borjak esan zigun mezu horren nondik norakoa idatzia daukala eta agian egunen batean aditzera emango duela, batek edo bestek bertako hainbat idazkera antzematen badituzte ere, ofizio berekoak direlako eta agiriak ezagunak dituztelako.

 

Oraindik egokitzen ari direla aitortu zigun Borjak, lehenengo hilabetea okerrena izan bazen ere, dena ondo zebilela egiaztatu behar izan zutenean. Bederatzi langilek egiten dute lan bertan. Bat edo beste bistaratu zen gu agurtzera. Pozik ikusten zitzaien.

 

Egin genituen galderen artean, ea ze lan pentsatuta daukaten aurrera eramatea, ze progama dagoen Artxiboan. Zuzendariak zioen gero eta publiko gotxiago espero dutela, gero eta informazio handiagoa web-ean eskegita dagoelako. Bere asmoa Bilboko ekintza kulturaletan uztartzea da. Dagoen sarea ezagutzen ari dira eta elkarlanean aritzeko asmoa dutela.

 

Nabarmentzekoa da aretoa irekia dagoela irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. Borjak zioen hartu eman interesgarriak sortzen direla izaten dituzten erabiltzaileekin.

 

ALDEEk elkarlanean aritzeko aukera bilatzea du bere helburuetako bat, elkarlana bideratzea, egokitzea. Ez litzateke harrigarria izango aurrerantzean  Euskadiko Artxibo Historikoari proposamenen bat aurkeztea baita ere.

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN EDE.

 

A escasa distancia del Archivo Histórico, a unas pocas manzanas nada más, se encuentra la Fundación EDE. Juan Iglesias, Pedro Beitia  y Rober Folgueira nos hicieron su presentación. Se creó en los años 70 y tiene un origen canónico, aunque actualmente es una entidad independiente con sus propios estatutos. En realidad se sustentan conjuntamente tres organizaciones: EDE Taldea, Suspergintza y ST3. Esta última fundamentalmente se dedica a los servicios técnicos. Todas ellas se relacionan ampliamente con otros colectivos diferentes.

 

En el edificio en el que nos reciben hay una biblioteca, una oficina de Información Juvenil, que ya es la única que se mantiene en Bilbao, y  desde 2013 un centro de Europe Direct, desde donde se facilita información y se promocionan programas que provienen de Europa.

 

La Biblioteca se creó en 1977, cuando se fundó la Escuela de Tiempo libre. Sus fondos están relacionados con el Tercer Sector y cuenta con 7.000 monografías, 27.000 artículos, Multimedia, juegos… Parte de la colección se encuentra en Bolunta, agencia cuyo objetivo es cubrir las necesidades de promoción de las organizaciones solidarias de Bizkaia.

 

Una de sus funciones es gestionar la información para las Organizaciones no lucrativas del ámbito de la asistencia a jóvenes, emigrantes, ancianos, prostitución, mujeres que han sufrido malos tratos… a quienes se proporciona formación y otro tipo de ayudas. En realidad, genera conocimiento a través de la investigación, el tratamiento y la gestión integral de la información y, por otra parte, acompaña a estas entidades para su mejora en la gestión de conocimiento. Todas ellas han sufrido recortes y en muchos casos se han visto obligadas a prescindir de sus modestos fondos bibliográficos especializados, que EDE tampoco ha podido asumir.

 

Nos cuentan cómo ha sido su proceso, pasando por diversos sistemas y procesos de gestión documental. Quieren generar una plataforma de servicios tipo CMS, Drupal, WordPress… y finalmente han optado por utilizar  KOHA, un programa de desarrollo en tiempo real y de código abierto. Las razones son diversas, entre ellas, un reto personal. Se van encontrando con dificultades y van descubriendo las adaptaciones posibles, pero se encuentran con que es limitado. Están preparando un OPAC con búsqueda avanzada, aunque todavía no está disponible en la web. Ellos siguen trabajando y están dispuestos a asesorar a través de su experiencia a quien lo solicite. También nos refirieron haber organizado cursos de ALFIN con mayores, con jóvenes que salen de los pisos tutelados…

 

ALDEE ya está contando con ellos y pidiéndoles participar en actividades.

Etiquetas:

E-irakurtzeko eskubidearen alde liburuaren egunean


Escrito el 8 mayo 2014 – 11:56 | por admin

eblida web

Aldee beste Europako eta Espainiako bere arlo profesionaleko beste elkarterekin batera kanpaina bat  bultzatzen ari da liburutegietan e-irakurzeko eskubidearen alde.

Honen harira, apirilaren 23an, liburuaren eguna, Aldee-k egin zuen kontu honen inguruan aldarrikapen bat Euskadi Irratian. Aldee-ren idazkariak, Ane Arroitajauregik kanpaina honetako nondik norakoak plazaratu zituen. Era laburtu batean hauexek dira kanpaina honen lerro nagusiak:

* Gure erabiltzaileei formatu elektronikoan nahi diegu eman argitaratutako azken nobedadeen berri, paperezkoen berri ematen genien bezalaxe.

* Bidezkoak diren prezio eta erabiltzeko baldintzatan nahi ditugu erosi liburu elektronikoak.

* Nahi dugu egileek bidezkoa den ordaina jasotzea liburu elektronikoaren maileguagatik ere, paperezkoagatk jasotzen duten moduan.

* Gure nahia da hiritar guzti-guztiek –eta ez soilik ordaindu dezaketenek– liburu elektronikoetarako sarbide irekia izan dezaten biblioteketan.

* Indarrean dagoen Jabetza Intelektualari buruzko Legearen arabera, editoreek uko egin diezaiokete liburu elektronikoz bibliotekak hornitzeari.

Etiquetas: ,

Eusko frantziar topaketak


Escrito el 15 abril 2014 – 00:51 | por admin

 

2014ko apirilaren 7an. Frantziako Iparraldeko bibliotekariak bisita egin ziguten Bilbon Nord – Pas-de-Calais-koak hain zuzen ere, bertako Institut Français-ek gonbidatuak. Nahiko talde handia zen, berrogei lagun inguru.


Deustuko Unibertsitateko Liburutegia eta Londiga ezagutzeko bisita antolatuak zeuzkaten, baina eurok Euskadiko bibliotekarien elkartearekin harreman zuzena izatea eskatu zuten eta ALDEEkide batzu prest izan ginen beraiekin elkarrizketa bat izateko. Liburutegi Foralean bilera gela bat utzi ziguten eta bertan elkartu ginen.


Gure lan egoera azaldu genien, enpresen kontratazioa gero eta handiagoa delarik; gure ordutegiak, beraien ikuspuntutik amaiezinak direnak, eurok 18:00etarako dena ixten baitute, digitalizazioaren egoera eta dokumentu digitalen erabilera… Sara Gagok, Ermuako Udal Liburutegiko arduradunak antolatzen dituzten ekintzen berri eman zien, besteak beste hizkuntz desberdinetako mintza praktika taldeak dauzkatela haur eta nagusientzat. Unibertsitateko ikasleak dauzkate gidari, eta hauei praktika moduan kontatzen dio kredituak lortzeko orduan. Eta han aritu ginen frantsesez, zein inglesez, ulertzen baitzuten, edota gasteleraz zuzeneko itzulpenarekin.


Galdera berezi bat bota ziguten: Elkartea izanik, zein da gure kezkarik handiena. Eta ez dugu jakin erantzun bakar bat ematen. Hasi ginen lan egoera eta langabetuak aipatzen, teknologiak nola helarazi erabiltzaileei, baina liburutegiak XXI. mendera egokitzea eta gu geu gaurkotzea aipatu genuenean gehinek adostasuna adierazi zuten. Badirudi hor dagoela gure koxka.


Azken orduko iruzkinen arabera, gure erantzunak esanguratsuago iruditu zitzaien beste bisitetan entzundakoak baino. Baliteke aldea izatea bisita gidatuetan azalpen orokorrak besterik gabe eskaintzetik guk eguneroko eskarmentua nabarmen jartzen aritu izatera.


Liburutegia ixteko mezua entzun eta jasotzen hasi ginen. Alde Zaharrera joateko astia eman zigun eta pintxo bat ardo batekin hartzeko ohitura erakutsi genien. Asko luzatzen ziren eta harek poteo baino txokolatada itxura zuela esan genien, baina ez zuten ulertu.


Frantzian girorik ez dela aitortu ziguten eta aste buruetan jendea Belgikara abiatzen dela pixkat gozatzearren. Hemen, Donostian, frantziar asko hartzen ditugula adierazi genien, prezio egokiagoak aurkitzen baitituzte bai erropan zein tabakoa, alkoholean…

Jatetxe baten ataraian agur esaten diegu e-mailak trukatuz eta berriro elkar ikusiko dugula aginduz, han edo hemen, bisitariari harrera ona emango diogula eskainiz.

Encuentro franco-vasco


Escrito el 15 abril 2014 – 00:47 | por admin

 

En abril daldee free 2014, vinieron unos bibliotecarios franceses a pasar tres días a Bilbao invitados por el Instituto Francés de esta ciudad. Eran unas cuarenta personas de la región Nord – Pas-de-Calais. La mayoría trabajan en bibliotecas municipales, pero una cuarta parte lo hace en bibliotecas universitarias.


Piden reunirse con la Asociación de Bibliotecarios del País Vasco y nos proporcionan una sala en la Biblioteca Foral. Transcurre el tiempo sin darnos cuenta, pues nos sorprende el mensaje que nos invita a abandonar la biblioteca por ser la hora del cierre.

Por sus comentarios finales da la impresión de que quizás nuestras aportaciones les han convencido más que las explicaciones que han recibido en las bibliotecas que han visitado, que suponemos habrán sido más tipo presentación y menos comunicación de experiencias prácticas: La universitaria de Deusto y Alhóndiga.


Hemos contado con la participación de Sara Gago, de la biblioteca de Ermua, quien ha descrito las actividades que desarrollan en su centro y de qué medios se valen para ello. Sara contaba que, por ejemplo, organizan sesiones de conversación en otras lenguas, como francés o inglés, para niños y para adultos, y que las coordinan estudiantes universitarios a quienes esta actividad les cuenta como créditos de prácticas.


Les hemos explicado nuestras situaciones laborales, y que las bibliotecas cada vez van dependiendo más de empresas para sacar el trabajo adelante; nuestros horarios, que les resultan interminables. Ellos cierran a las 18:00 (lo dicen así) como muy tarde. Y nos descubrimos todos hablando francés, o inglés, que lo entendían, o en castellano, con traductor.

Han mostrado interés por saber en qué medida utilizamos documentos digitales y si los fondos de las bibliotecas están digitalizados.

Nos han preguntado cuál es nuestra mayor preocupación como Asociación. No hemos sabido darles una única respuesta. Hemos empezado por hablar de lo que nos preocupa la situación laboral del colectivo y de la preocupación por los profesionales que están desempleados. Hemos mencionado también las tecnologías y de cómo hacerlas llegar a nuestros usuarios, pero lo que más les ha hecho reaccionar ha sido cuando hemos tocado el tema de que nos preocupa modernizar nuestras bibliotecas, adecuarlas al siglo XXI y actualizarnos nosotros mismos, los profesionales. Ahí parece que es donde tenemos todos nuestro mayor caballo de batalla.

Nos dio tiempo de llegar al Casco Viejo con un grupo de ellos y enseñarles la costumbre de tomar un vino con un pintxo. Tapas decían ellos. Pero al final tuvimos que explicarles que no se podía pasar más de cinco minutos en el mismo bar, que aquello parecía una chocolatada. Y eso ya no lo entendieron.


También nos dicen que en Francia no hay ambiente y que los fines de semana la gente cruza la frontera y se va a Bélgica para disfrutar. Les decimos que aquí, en Donostia, también recibimos a muchos franceses, que encuentran el tabaco, el alcohol, la ropa… a precios más asequibles.

Nos despedimos a la puerta del restaurante donde iban a ir a cenar con intercambio de e-mails y promesas de que nos volveremos a encontrar, aquí o allá, y de que seremos bien recibidos.

2014.eko ALDEEren ASAMBLADA


Escrito el 15 abril 2014 – 00:32 | por admin

Hamabost lagun bildu ginen. Bazen gutxiago izango ginena esaten zuenik ere, baina, egiaztatu zenez, ez zuen asmatu. Pixkat komentatu edota eztabaidatu genuen presidenteak aurkezten zuena eta pentsatu baino gehiago luzatu ginen. Dena den, ordu bata t’erdietarako kalean geunden.


Donostia. Hondartza eta itsasoa ikusteko gogoz zetozen barnekaldekoak.. Asanblada bukatu ondoren paseatzen joan ginen Alde Zaharreraino. Eguraldi polita egiten zuen, pixkat eguzkitsu eta epel. Jatetxe batean bazkaria enkargatu eta txakolin bat hartzera abiatu ginen. Gero bazkaltzera. Kontu kontari aritu ginen ia bostak arte. Berriro Kontxa ondotik itzuli ginen elkarteko egoitzaren ondoko aparkalekuraino. Beste probintzietako neskek Donostian jende askori euskeraz hitzegiten entzuten zitzaiela nabarmendu zuten. Seietako trena hartu nuen etxera itzultzeko.

Nabaritu nuen urte bete ondoren batzordekide berriak guztiz integratuta daudela Zuzendaritza Batzordean. Hori oso atsegina da batetik eta bestetik, konfiantza giroa ematen du lana eta ekimenak aurrera eramateko orduan. Hau ez da Memorian jartzen, baina balantze positiboa ateratzen zaigu pertsonal arloan baita ere.

Indarrak batzen. Artxibo eta liburutegiak elkarlanean herritarren zerbitzura.


Escrito el 15 abril 2014 – 00:28 | por admin

Aurkezleak:

Joxan Muñoz, Eusko Jaurlaritzako Kulturako Kontseilariordea.

Anabella Barroso, ALDEE-ko Presidentea.

Moderatzailea: Eugenio López de Quintana, Antena 3-eko Artxiboaren arduraduna.


Mahaikideak:

Gloria Pérez Salmerón – Bibliotecari-Dokumentalista. EBLIDA-ko presidenteordea. IFLAko Batzodekide.

Pedro Penteado, DGARQ – Portugal- Portugalgo Artxibistikako eta Liburuaren Zuzendaritza Orokorreko NormalkuntzarakoZerbitzuburu.

Ciro Llueca – Coordinador del proyecto PADICAT(Patrimoni Digital de Catalunya)  proiektuaren koordinatzailea.

Julio Cerdá, Arganda del Rey-ko Udal Artxibategiko arduraduna, Madrid.

Anabella Barrosok, ALDEEko presidenteak, hasiera ematen dio Jardunaldiari. Denak agurtzen ditu eta mahaikideak aurkezten ditu.


Jarraian Joxean Muñoz-ek, Eusko Jaurlaritzako Kulturako Kontseilariordeak, hitza hartzen du asko ikastera datorrela esateko. Besteak beste, gauden Artxiboa inauguratzear dagoela dio eta hiriaren erdian aurkitzen dela, Ondarea  gizarteko elementu zentral bat den moduan.


Gloria Pérez Salmerón-ek sarrera zabal bat egiten du. Artxiboak eta Liburutegiak gizarteari behar dituen zerbitzuak eman behar dizkiotela azpimarratzen du. Dena ematea ezinbestekoa ez dela dio, ez diola axola ezer emateke lagatzea.


Euskadiko Artxiboak eta Bibliotekak bete behar dituzten funtzioak, zerbitzuak eta xedea definitu egin behar direla deritzo. Garrantzitsuena Liburutegiek eta Agiritegiek eman ditzaketen zerbitzuak dira, kokatuta dauden eraikuntza baino. Profesionalek esan behar diegu politikariei ze tresna diren beharrezkoak herritarren beharrak zerbitzu publikoetarantz bideratzeko, eta desiragarria litzeteke errekurtso berberekin gizarteak behar dituen zerbitzu berriak eskaini ahal izatea.


Araurik gabeko kolaborazioa asmo onen aitorpen bat besterik ez dela gaineratzen du. Arauak jaso behar du zeintzuk diren bete beharreko funtzioak eta ze lan egin behar den. Idatziz azaldu behar dela azpimarratzen du, zeren legeak eguneroko lana babestu eta erreztu egiten du.


Garrantzi handia ematen die proiektu berriei, langabezian dauden profesionalei aukera berri bat emateko baliogarri direlako.


Pedro Penteado-k Portugalgo administraritzak Europako hainbat taxuketei erantzuna emateko Biblioteka, Artxibo eta Fimategi Nazionalen arteko kooperazioa behartu duen berri ematen digu. Hiru epealditan lortu zen: kolaborazioa, kooperazioa eta bateratasuna. Dena den, normalkuntza amankomuna geratuta dago 2011. urtean suertatutako aldaketa politikoen ondorioz.


Bestalde, hainbat proiektuetan ekimen publiko zein pribatuak inplikatu dira.

Artxiboen Zuzendaritza Orokorra lanean dihardu babes digitalean. Sistemaren koordinakuntza antolatu da eta estamentu guztiak bateratuta daude.

Liburutegien kasuan ez dago arautzen duen legerik eta halako bateratasunik ez dago. Liburutegi Publikoen sare bakarra dago, beste Liburutegiekin koordinatu gabe dagoelarik, hau da, Ministeritzakoak, Unibertsitatekoak…


Artxiboei berriro helduz, dokumentuen kudeaketa guztiz koordinatuta dago eta erosketak Ministeritzako Agiritegien bitartez egiten dira.

Ekoizpen digitala oso handia da. Bi miloi irudi daude dohaineko kontsultarako eta egungo politikak digitalizazioa sustatzen du.

Lankidetza handia dago bai Artxiboen zein artxibarien artean. Hastapenak elkarlanean egin dira, bolondres, baina lege baten babesa beharrezkoa da kooperazio horrek aurrera jarrai dezan.


Oztoporik handienak honako hauek dira:

– Artxibarien formakuntza, beren mentalidadea.

– Artxibarien beldurra hiritarrek Artxiboetan sarbidea izatean.

– Lanbideko gaitasunen berriztapena.

– Beste lurraldeetan erabilitako ereduen emaitzak kontutan izana.

– Bateratasunerako politika nazionalen eza.

– Politika publikoei buruzko debateak.

– Digitalizaziorako programa nazional batean lan egin ez izana.

– Babes digitala.

– Irtenbide ezin hobeak lortzeko web semantikoa.

– Ekipamendu eta baliabide egokien ebaluaketa.

– Eskarmentua ebaluatzen jakitea, hastapenetatik ebaluatzeko era ezagutzea.


Julio Cerdá-k aldarrikatzen ditu Artxiboak memoria gordailu moduan, talentu gordailu moduan…


Euskadiko Artxiboa hiriko erdigunean kokatua izatea nabarmentzen du. Kokapen honetan lehen Trafiko Zuzendaritza Orokorra zegoen. Edukigailua dela dio. Orain ideiak eta proiektuak sortu behar dira. Bere ustez teknikari talde batek bideragarri den zerbait proposatzen duenean, politikariek onartu egiten dute. Eta liburutegia hazitegi bat dela ideian oinarrituta, komenigarriago da ekosisteman pentsatzea sisteman baino. Beraz ongarri bat bilatu beharko litzateke: lurralde honi egokitzen zaion eskaintza bat.


Artxiboak singulartasuna izan behar duela azpimarratzen du, artxibo bakoitzak. Lehenengoak izatea ez da behinena, ez eta hoberenak izatea, baina bai bakanak.


Bestetik, Artxiboak duena baino garrantzitsuago partekatu dezakeena da.


Kontuan izan behar da Artxiboak kontserbatu eta zabaldu egin behar duela. Artxiboek Memoria gordetzen dute eta Memoriak Eskubideak bermatzen ditu, Demokrazian jarduteko ezinbestekoa.


Bestalde gogoan izan behar dugu herritarren datu eskabideak kudeatzen dituzten enpresak sortzen hasi direla. Honek esan nahi du etorkizuna ez dela lehengoa, hau da, etorkizuna berriztatzeko prest daudenen esku dagoela. Eredutzat Estatu Batuetako Agiritegi batzuren atrebentzia aipatzen du: paraleloak eta osagarriak diren plataformak erabiltzen dituzte, bata erabiltzaile erudituei zuzendua eta bestea orokorrean edozein publikori, zeinetan aurkezten diren gehien ikusi diren irudiak, bideoak…


Bereizten du: Lehen to buy zen  – Orain to build da.


Eta letra berarekin hasten diren beste hitz batzuk lotzen ditu:


ARGITASUNA – ABIADURA

TALENTUA – TOLERANTZIA

GUNE ARRISKUTSUA –  GUNE EROSOA


Puntu honetan porrotak aipatzen ditu eta horietatik ikastearen garrantzia, batez ere besteenak direnean. Honekin parre egin arazten digu, eta horrek balio dio ez dakit zerri buruz hitzegiteko… eta parrez jarraitzen dugu.


Ciro Llueca-k PADICAT-en aritu da lanean, Patrimonio Digital de Catalunya.


Plan estrategiko bat gauzatu zuten. Marra estrategiko bat 100 urteko aldizkariak digitalizatzean zetzan. Lehenengo eta behin zer zegoen digitalizatuta jakin behar zuten eta gero falta zenari ekin, bildumak itxi ahal izateko. Beste liburutegiei laguntza eskatzea ezinbestekoa iruditzen zitzaien, bai publikoei, bai pribatuei, Montserrat-eko Monastegikoarena barne, eta lan hau aurrera eraman zen.


Azkenik repositorio bat sortu zen Catalunya-ko zenbait instituziori beren eduki digitalak bertan gordetzeko gonbidapena bidaltzeko asmoz. 2500 instituzioekin kontaktatu zuten beren irudiak, beren bildumak, beren web orrialdeak bertan eskegi zezaten eta 500-ek hitzarmenak sinatu zituzten.


Sistema informatikoak COFRE-renak dira, hau da, estatuko konputazio zentroarenak, eta kopiak gordetzen dira bai Liburutegi Nazionalean eta baita Artxibo Nazionalean ere.

Bestalde Biblioteca de Catalunya beste liburutegiekin koordinatzeko ez da gai izan eta ez dira katalogo bateratu bat prestatzeko. Hau era partzial batean Europeana-n lortu da.

Artxibo eta Liburutegi Nazionalak elkarlanean aritzeko ahaleginak ez dute fruiturik eman ezta ere, biak ala biak Zuzendaritza Orokor berberaren babespean egon arren. Zergatiak zeintzuk izan daitezke?


Artxiboa hiriaren kanpo aldean kokatua egotea izan daiteke bat. Besteak beste zihurtasun arrazoiengatik eraiki zen bertan, eta Liburutegitik urruti geratzen da. Beste bat formakuntza izan daiteke. Desberdina da bibliotekari eta artxibarientzat. Kasu honetan esan daiteke profesionalki iaioak izatea herritargoaren interesen aurka joan dela.


Ciro-k azpimarratzen du bakarrik lan egitea, isolamenduan, hobe dela epe motzeko emaitzak lortzerakoan, lagun berberak erabaki eta exekutatu egiten duelako. Dena den epe ertainera edo epe luzera emaitza hobeak lortzen dira beste profesionalekin eta beste instituzioekin lankidetzan jardutean. Kooperazioak eredu kultural eta eredu pertsonalaren aldaketa suposatzen du.


Onargarria da azpiegitura deszentralizatua egotea, baina zerbitzuek zentralizatuak egon behar dute.


Bukatzeko eta aurreko hizlariaren hariari lotuz, bera ere akatsei buruz hitzegiteko prest dagoela dio, norberarenak badira ere. Eta parre egiten dugu berriro ere.


Eugenio López de Quintanak bukatzeko ipuin bat kontatu zigun, ondorio moduan edo. Helen Cooper-en ‘Sopa de calabaza’ hain zuzen ere. Lotura honetan dator hasiera:


http://www.elmonstruodelasgalletas.com/2011/12/21/una-pizca-de-pimienta-de-helen-cooper/


Bildu egin dut eztabaidan hitzegindakoa ponentzietan aurkeztutakoarekin koherentea suertatzen zelako eta era honetan adierazita ulergarriago iruditu zaidalako.


Saioari bukaera ematea Anabella Barrosori dagokio, zezeinetan telegrama moduan, goizean zehar entzundako esaldiak eta ideiak aletzen joan da, ondorioen atalean bete-betean sartzen direlarik:


–  Beharra bertute bihurtu.

– Aldaketa kulturala.

– Aldaketa ez da posible profesionalik gabe.

– Formakuntza.

– Aurrekontua.

– Emaitzak ebaluatu eta zenbait proiektuei lehentasuna eman.

– Koordinatu, elkarlanean jardun, baterakidetasuna, sistema hibridoak.

– Etorkizuna birpentsatu, dagoeneko lehengoa ez baita. Estrategia.

– Beldurrak eta pertsonalismoak gainditu.

– Eragile guztiak barnean sartzeko beharra, ekosistema ahaztu gabe, XXI. mendeko berezko eredu batekin.

Ez dakit zer.

– Kudeatuko duen, koordinatuko duen organoa.

– Eztabaida, hausnarketa.

– Proiektu amankomun bat, denon artean osatua, epe motz, ertain eta luzerako.


Eta burutzeko Anabella Barrosok iragartzen du Otsailean etorleak gonbidatuak izango direla Lan Mahai batean esku hartzeko hemen planteiatu denarekin aurrera jarraitzeko.


Etiquetas:

Mejores servicios a los ciudadanos. Modelos de cooperación en Bibliotecas y Archivos.


Escrito el 15 abril 2014 – 00:11 | por admin

Presentan la Jornada:

Joxan Muñoz, Viceconsejero de Kultura del Gobierno Vasco.

Anabella Barroso, Presidenta de ALDEE.

Moderador: Eugenio López de Quintana, responsable del Archivo de Antena 3


Ponentes:

Gloria Pérez Salmerón. Bibliotecaria-Documentalista. Vicepresidenta de EBLIDA. Miembro de la Junta de Gobierno de IFLA

Pedro Penteado. Director de Servicios de Archivística y Normalización de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de Portugal.

Ciro Llueca. Coordinador del proyecto PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)

Julio Cerdá. Jefe de Servicios de Archivos y Gestión Documental. Ayuntamiento de Arganda del Rey, Madrid.

Eugenio López Quintana. Archivo de Antena 3. Moderador de la mesa.

Inicia la sesión Anabella Barroso, presidenta de ALDEE. Da la bienvenida a todo el público reunido y presenta a los componentes de la mesa.

Seguidamente toma la palabra Joxean Muñoz, Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, quien asegura haber venido a aprender mucho. De su discurso destaca que el Archivo en el que nos encontramos, próximo a inaugurar, está situado en el centro de la ciudad y añade que el Patrimonio es un elemento central en la sociedad.

Gloria Pérez Salmerón realiza una larga introducción e incide en que los Archivos y las Bibliotecas  han de dar los servicios que necesita la sociedad. Señala que no hay por qué darlo todo, no importa que nos dejemos algo en el camino.

Considera que hay que definir los servicios, las funciones y la misión que deben cumplir el Archivo y la Biblioteca de Euskadi. Lo importante son los servicios que la Biblioteca y el Archivo puedan dar, no el edificio donde estén albergados. Los profesionales hemos de decir a los políticos qué herramientas hacen falta para canalizar las necesidades de los ciudadanos hacia los servicios públicos y es de desear que con los mismos recursos se puedan ofrecer nuevos servicios, los que necesita la sociedad.

A este respecto menciona, por una parte, la fuerza que poseemos los profesionales al estar asociados y, por otra, la utilidad de las leyes, que han de ser suficientemente generales para dar cabida a nuevas ideas. Además considera que si no funcionan han de ser derogadas.

En apoyo a los argumentos expuestos, afirma que la colaboración sin una norma es una declaración de buenas intenciones. Es la norma la que recoge cuál es el trabajo que se ha de realizar y las funciones que se han de llevar a cabo. Insiste en que tiene que estar por escrito y que se pueda consultar. En definitiva subraya la ley ampara y facilita la labor diaria.

Concede mucha importancia a los nuevos proyectos para dar una nueva oportunidad a los profesionales desempleados.

Pedro Penteado informa de que para responder a ciertas disposiciones europeas, la administración portuguesa ha obligado a la cooperación entre la Biblioteca, el Archivo y la Filmoteca Nacionales y se ha efectuado en tres etapas: de colaboración, de cooperación y de convergencia. Sin embargo, la normalización común se ha paralizado a causa de los cambios políticos que tuvieron lugar en 2011.

Por otra parte, en ciertos proyectos también se han implicado iniciativas públicas y privadas.

La Dirección General de Archivos está trabajando en la preservación digital. Se ha llevado a cabo la coordinación del sistema y todos los estamentos se encuentran fusionados.

En cambio no ocurre lo mismo con respecto a las Bibliotecas, puesto que no hay una ley que regule a las mismas y hay cierta desarticulación. Solamente existe una red de Bibliotecas Públicas, que no está coordinada con otras Bibliotecas, como pueden ser las de los Ministerios, las de las Universidades…

Volviendo a los Archivos, la gestión de los documentos está totalmente coordinada y la adquisición se realiza a través de los Archivos Ministeriales.

La producción digital es muy grande. Existen dos millones de imágenes digitales para su consulta gratuita y la política existente continúa favoreciendo la digitalización.

Se da una gran cooperación tanto entre Archivos como entre archiveros. El trabajo inicial ha sido colectivo y se ha hecho voluntariamente, pero se necesita el apoyo de una ley para que esa cooperación continúe.

Los principales obstáculos con que se encuentran:

– La formación de los archiveros, su mentalidad.

– El miedo de los archiveros a que los ciudadanos accedan a los Archivos.

– La renovación de competencias profesionales.

– El tener en cuenta los resultados de los modelos desarrollados en otros países.

– La ausencia de políticas nacionales para la convergencia.

– Los debates sobre políticas públicas.

– El no haber trabajado en una línea nacional de digitalización.

– La preservación digital.

– La web semántica para llegar a soluciones óptimas.

– La evaluación del equipamiento y los recursos adecuados.

– El saber evaluar las experiencias, el saber desde el principio cómo evaluar.

Julio Cerdá llama la atención acerca de que los Archivos son contenedores de memoria, de ideas, de talento…

Destaca la localización del Archivo de Euskadi en el centro de la ciudad (antes era de la Dirección General de Tráfico). Señala que es el continente. Ahora se han de crear las ideas y los proyectos. Él piensa que cuando hay un grupo de técnicos que propone algo viable, los políticos lo aceptarán. Y considerando la idea de que el Archivo es como un vivero, más que en el sistema es conveniente pensar en el ecosistema. Así no estaría de más buscar un abono: una oferta acertada a este territorio.

También pone el acento en la singularidad que ha de tener el archivo, cada archivo. No es primordial ser los primeros, ni los mejores, pero sí ser únicos.

Por otra parte, más importante que lo que se posee en el Archivo es que se pueda compartir.

Hay que tener siempre presente que el Archivo ha de conservar y difundir. Los archivos conservan la Memoria y ésta garantiza los Derechos, algo fundamental para el ejercicio de la Democracia.

Por otra parte hemos de tener en cuenta que se han empezado a crear empresas que gestionan las demandas de petición de datos de los ciudadanos. Con esto nos quiere indicar que el futuro ya no es lo que era, es decir, que el futuro es de quienes más predispuestos estén a renovar. Pone como ejemplo el atrevimiento de algunos Archivos de Estados Unidos que para presentarse utilizan plataformas paralelas y complementarias: una dirigida a usuarios eruditos, otra con las imágenes y los vídeos más vistos para mostrarlos a todo tipo de público…

Diferencia los términos: Antes era to buy – Ahora es to build.

Y conecta palabras que empiezan por la misma letra:

FÁCIL – FELIZ

CALIDAD – CLARIDAD

VOLUMEN – VELOCIDAD

TALENTO – TOLERANCIA

ZONA DE RIESGO – ZONA DE CONFORT

Y aquí menciona los fracasos y la importancia de aprender de ellos, sobre todo de los ajenos, con lo que nos hace reír, lo que le da pie para hablar del no sé qué… y nos seguimos riendo.

Ciro Llueca ha estado trabajando en PADICAT, Patrimonio Digital de Catalunya.

Habían realizado un plan estratégico. Una de las líneas que establecieron consistía en  digitalizar 100 años de revistas. Primero habían de saber qué estaba digitalizado y luego acometer lo que faltaba, de manera que pudieran cerrar las colecciones. Consideraban que habían de pedir ayuda a otras bibliotecas, tanto públicas como privadas, entre ellas al Monasterio de Montserrat, y esta tarea se llevó a cabo.

Finalmente se creó un repositorio con la idea de invitar a otras instituciones catalanas a que depositaran sus contenidos digitales en él. Se contactó con 2500 para que colgaran en él sus imágenes, sus colecciones, sus páginas web, y 500 de ellas firmaron acuerdos para ello.

Los sistemas informáticos son propios de COFRE, el centro de computación estatal, y se guardan copias tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo Nacional.

Sin embargo la Biblioteca de Catalunya no ha sido capaz de coordinarse con otras bibliotecas y no han llegado a elaborar un catálogo único. Esto sólo se ha conseguido en parte a través de Europeana.

Con respecto a la cooperación entre el Archivo y la Biblioteca Nacionaes tampoco se ha logrado, a  pesar de que ambas entidades dependen de la misma Dirección General. Habría razones diversas:

Una puede ser que el Archivo se encuentra a las afueras de la ciudad, entre otras causas, por la seguridad, y queda distante de la Biblioteca. Otra puede ser la formación, que es diferente para los archiveros y para los bibliotecarios. En este caso se puede decir que el ser competentes como profesionales ha ido en contra de los intereses de la ciudadanía.

Ciro destaca que trabajar solo, aisladamente, es mejor en cuanto a los resultados a corto plazo, pues una misma persona decide y ejecuta. No obstante a medio o largo plazo, se obtienen mejores resultados trabajando en cooperación con otros profesionales y otras instituciones. La cooperación supone un cambio de modelo cultural y personal.

Es admisible que la infraestructura se encuentre descentralizada, pero que haya centralización de servicios.

Para finalizar y siguiendo el hilo del anterior ponente, afirma estar dispuesto a hablar de los errores, incluso de los propios. Y también nos reímos.

Eugenio López de Quintana nos traía preparado un cuento para el final: ‘Sopa de calabaza’ de Helen Cooper. En este enlace podéis encontrar el comienzo:

http://www.elmonstruodelasgalletas.com/2011/12/21/una-pizca-de-pimienta-de-helen-cooper/

He reunido lo hablado en el debate con lo expuesto en las ponencias porque resultaba coherente y lo he estimado de más fácil comprensión expresado de esta manera.

El colofón corre a cargo de Anabella Barroso, que, a modo de telegrama, va desgranando frases e ideas que han ido surgiendo a lo largo de la mañana y que caben perfectamente en el capítulo de conclusiones:

– Hacer de la necesidad una virtud.

– Cambio cultural.

– El cambio no es posible sin profesionales.

– Formación.

– Presupuesto.

– Evaluar los resultados y priorizar proyectos.

– Coordinación, cooperación, convergencia, sistemas híbridos.

– Repensar el futuro, que ya no es el mismo. La estrategia.

– Superar miedos y personalismos.

– Necesidad de involucrar a todos los agentes sin olvidar el ecosistema con un modelo propio del siglo XXI.

– El no sé qué.

– Órgano que gestione, que coordine.

– Debate, reflexión.

– Proyecto común elaborado por todos a corto, a medio y a largo plazo.

Para finalizar anuncia que se invitará a los asistentes a formar parte de una Mesa de Trabajo en el mes de Febrero para seguir avanzando sobre lo aquí planteado.

Etiquetas:

ASNABIREN I JARDUNALDI PROFESIONALAK. LIBURUTEGI PUBLIKOAREN EGINKIZUNA BERRERAIKITZEN. Iruña, 2013.eko Urriaren 25ean.


Escrito el 18 enero 2014 – 17:46 | por admin

ASNABIREN I JARDUNALDI PROFESIONALAK.

LIBURUTEGI PUBLIKOAREN EGINKIZUNA BERRERAIKITZEN.

I JORNADAS PROFESIONALES DE ASNABI.

REDEFINIENDO LA MISION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA.


Iruña, 2013.eko Urriaren 25ean.

Nafarroako Liburutegia. Paseo de Antonio Pérez Goyena , 3.


Euskadiko Erkidegoan  jai eguna zen, baina Nafarroan astegun arrunta. Goizeko bederatzi t’erdiak hasi orduko. Ehun lagun baino gehiago bildu ginen eta giro polita izan zen.


Nafarroako Unibertsitateko bi irakasleren hitzaldiak izan genituen abiapuntu:

Carlos Vilches Plazak Nafarroako bibliotekariei egindako galdeketa baten emaitza aurkeztu zigun, liburutegien erabilerari/erabiltzaileei buruz. Ikerketa sakon bat ez zela izan aitortu zuen, baina datu batzu erraztu zizkigun. Adibidez, inkestatutakoen erdiari iruditzen zaio azken hiru urteetan liburutegietako erabiltzaile kopurua igo egin dela eta erabiltzaileen %55a emakumeak direla. Krisiak eta erosteko ahalmenen jetsierak eragin dute hainbat nabigatzailek etxean saretik deskonektatzea eta liburutegira abiatzen dira Internet kontsultatzeko. Azpimarratzen du hori liburutegiak eskaintzen duen berdintasun elementu bat dela.


Begoña Pérez-ek, berriz, gizarte mailaren ikuspuntutik aztertu zuen liburutegia. “Exclusión de la información y las bibliotecas públicas como espacios de integración” zuen izenburuz bere hitzaldiak. Bere hitzetan hirurogeita hamargarren hamarkadatik hona estatuan bereizkuntza sozial txikiagoa nabaritzen da eta liburutegiak eragileetako bat izan dira informazioa lortzeko berdintasunezko aukera ematen baitute.

Populazioak liburutegirako sarbidea unibertsala dela nabarmentzen du, Larrialdietara joatea bezala. Holako oso eskubide gutxi dago, zeren, adibidez, laguntza-zerbitzuek


Ondoren Kontuen Ganberatik etorritako ordezkaria, Fermin Erviti , Nafarroako Liburutegien eta Kulturaren zifrak azaldu zizkigun. Nabarmena 2009. urtean geunden liburutegia eraikitzeko egin zen inbertsioa. Handik aurrera krisia nagusitzen joan zen eta murrizketak oraindik ez dira bukatu.


Daniel Innerarity compartió con nosotros su reflexión sobre los libros, las bibliotecas y los bibliotecarios, no sin una buena dosis de ironía. Sin embargo, entre las apreciaciones que formuló en tono serio, destacaríamos las del siguiente párrafo:

La biblioteca es una institución viva que ha ido alterando su función a lo largo del tiempo y periódicamente sufre una crisis de identidad. Ahora las bibliotecas son simples nodos de una red ilimitada. Esto supone una nueva transformación destinada a garantizar su supervivencia. Hay que señalar que las bibliotecas han sobrevivido a civilizaciones.

A raíz de comenzar a preparar esta conferencia el filósofo siguió elaborando su discurso hasta obtener unos contenidos más amplios que los expuestos en ella. Parte de ellos han visto la luz en la publicación Babelia del 9 de Noviembre:

http://www.danielinnerarity.es/opinion-preblog/museos-y-almacenes/


Goiza bukatzeko Clownclusiones izan genituen umore klabean Virginia Imaz – Oihulari Clown-en eskutik.

Atseden denborak eta bazkariak aukera eman ziguten lagun zaharrak agurtzeko eta berriak egiteko.


Arratsaldez liburutegiko erabiltzaile bereziez osatutako mahai ingurua izan genuen: Liburutegien presentea eta etorkizuna nafar autoreen analisipean: Maite Pérez Larunbe, poeta, Marina Aoiz, idazlea, Patxi Irurzun eta Leire Urbeltz, ilustratzailea. Liburutegiei buruz duten ikuspuntua eskaini ziguten eta esker oneko erabiltzaileak direla konturatzeko aukera izan genuen.

Bukatzeko film baten emanaldi irekia antolatuta zegoen: ‘La lengua de las mariposas’, Manuel Rivas, oinarrituta dagoen nobelaren egilea bertaratua zegoelarik amaieran elkarrizketa izateko aukera emanez.


Bueltako bidaia oso atsegina izan zen. Deba bailarako hiru lagun elkartu ginen itzultzeko eta laster abiatu ginen etxeruntz. Iruñatik irten eta autobiatik Gasteizerako norabidea hartu genuen. Zeruan laino ikaragarriak ikusten ziren Andiako mendilerroaren gainean. Araiara iristean autobia utzi eta errepidea hartu genuen, herriz herri jarraitzeko. Ez zen ia kristaurik ikusten, baina azeri bat azaldu zitzaigun bide ertzean, korrika batean ezkutatzera joan bazen ere. Buztan punta txuri-txuria bistaratzeko aukera izan genuen behintzat, oso deigarria. Etxe ederrak, kale garbiak, eliz dotoreak eta udazkeneko koloreak mendian. Gu kontu kontari kotxean. Iluntzera heltzeko oso modu polita…


Etiquetas: ,

Nafarroako Liburutegia eta Nafarroako Artxibategi Judizial Orokorra. In situ prestakuntza. 2013ko Urriaren 3an


Escrito el 18 enero 2014 – 17:09 | por admin

Nafarroako Liburutegia.


Goizez abiatu ginen antzinako errasumako hiriburura. Gure kotxean hiru lagun gindoazen eta kontu kontari egin genuen bidaia.

Lehenengo bisita Nafarroako Liburutegian, egoitza berrian. Gure zain geneuzkan Asun Mestro eta Jone Lajos, ASNABIko bi ordezkari, eta liburutegiko arduradun bat, Juantxo Elizari, kotxea aparkatzeko leku aproposa bilatu ziguna eta orduz gero bisita guztian zehar eskutik askatu ez gintuena. Eraikuntza izugarria, ederra, modernoa. Atalez atal bisitatzen joan ginen eta pertsonala agurtzen. Eraikuntza Nafarroako Filmotekaren ondoan dago. Ez ginen bereziki eremu horretara sartu, baina liburutegiko ikusentzunezko esparrua oso interesgarria iruditu zitzaigun. Batetik museo itxura har diezaiogulako, zeren filmak eta grabazioak jasotako soporte askoren eredua dago bertan, eskuz eragin behar diren gurpil edo zilindro horietatik hasi, binilozko disketatik pasa eta gaur egungo grabaketa digitaletara iritsi arte. Bestetik materialaren garrantziaz. Saiatzen dira Nafarroan grabatutako guztia jasotzen eta Nafarroari buruz dagoen material guztia eskuratzen baita ere, eta lortzen ari dira. Hainbak dokumentu ikusteko aukera eskaini ziguten eta begirada txiki horren ondorioz oso bilduma zabala eta ondo hornitua zela sumatu genuen.


Archivo Judicial General de Navarra.

El siguiente emplazamiento en el que nos esperaban se trataba del Palacio de Justicia de Navarra. Allí nos recibió Iñaki Montoya, Técnico Superior de Archivos, que junto con Iñaki Baztan Carrera, Técnico de Grado Medio en Archivos y Teresa Eslava Ochoa, Encargada de Archivos, forman el equipo de archiveros de esta entidad. Nos explicó rápidamente que las dependencias en donde se guardan los documentos no tenían mayor atractivo y nos condujo a una sala, que es precisamente donde se realizan los casamientos, nos invitó a ocupar los bancos corridos y con la ayuda de unos power points que manipulaba Asier Katalan, estudiante en prácticas del Curso de Especialista en Archivística de la UNED, nos relató el devenir del archivo, no sin antes habernos saludado Carolina Delgado Gómez, Directora del Servicio de Gestión de Bienes Materiales de la Dirección General de Presidencia y Justicia, que es quien más ha impulsado la creación y mantenimiento de este archivo, que cada vez abarca documentación de más estamentos, y Eneko Ardaiz Ganuza, Jefe de Sección de Bienes, quien se empeña en hacer posibles todas las indicaciones que Iñaki le va transmitiendo para la conservación en condiciones óptimas de los documentos judiciales.

La historia que Iñaki nos refirió era casi rocambolesca: Antes de que llegaran los archiveros a este servicio, los antiguos funcionarios dedicaban mañanas y hasta días enteros a buscar un documento que les hubiera pedido el juez y no había modo de garantizar que fuera a encontrarse. Una vez empezaron a aplicar técnicas archivísticas para la ordenación de los expedientes y el resto de la documentación, todos los administrativos de la entidad se dieron cuenta de que la recuperación era rápida y eficaz y no tuvieron problema en dejar hacer a estos profesionales y en entregarles el material que les solicitaban. Iñaki apuntaba que la cooperación con ellos no siempre es un camino de rosas, pero yo intuí que sí que es como para estar muy satisfecho. Sin embargo hay otra cuestión preocupante en las dependencias del Palacio de Justicia y es la ocupación del espacio, la previsión de que, en breve, no va a haber dónde guardar más papeles. Nuestro guía está deseoso de emprender la vía de la e-administración. Le deseamos la mayor de las suertes.

Etiquetas: , ,

Entrevista a un archivero: Ramón Martín, Archivo de Protocolos de Oñati, en «La mecánica del caracol». Radio Euskadi, 28-06-2013


Escrito el 12 julio 2013 – 14:06 | por admin

[Radio Euskadi, “La mecánica del caracol”, 28-06-2013, 04:05 p.m.]

http://audios.ak.cdn.eitb.com/multimedia/audios/2013/06/28/1153866/20130628_17215322_0006111419_002_001_MECANICA_28_.mp3

En la sección semanal de Eusko Ikaskuntza conoceremos más de cerca la profesión de archivero de la mano de Ramón Martín Sukia, técnico del Archivo Histórico de Protocolos de la Diputación Foral de Gipuzkoa en Oñati y vocal de formación de la Junta de ALDEE (Asociación vasca de profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación), cómo es la profesión y a qué cambios se está sometiendo y qué papel juegan los archivos depósitos de la memoria de personas, instituciones y familias que garantizan su pervivencia histórica y su Memoria

Dibujando un poco el mapa de los archivos: doble significado del término “archivo”; riqueza de nuestros fondos; ramon_entrevistatérmino medio entre las sociedades anglosajonas y el sur de Europa; idea principal de que el cambio en los últimos años es realmente importante y este mapa se está cubriendo desde los años 80.

Difusión en archivos:  se ha trabajado mucho en Euskadi por la difusión, así como acceso a imágenes digitalizadas vía internet, accediendo a la memoria de muchísimas instituciones, personas y organismos que han ejercido sus funciones en Euskadi

El Archivo Nacional: nos encontramos con algunos vacíos y este es uno: en Euskadi no había servicio de Archivo Histórico y esta es la razón de creación del Archivo Nacional y su principal función, además de erigirse en órgano coordinador de las diferentes políticas de archivo. La principal razón para que se haya esperado tanto la encontramos en que los archivos son órganos que crecen de manera natural y esos documentos son los que forman los archivos. El GV nace en el 36 y sufre mucho en el exilio, es por tanto una institución joven, y parece que ahora ha llegado el momento de que se cree este archivo

El Sistema Nacional de Archivos: Después de 30 años hasta qué punto se ha conseguido recuperar el tiempo perdido: en los 80 existían 4 archivos /archiveros que representaban a las 4 grandes instituciones de Euskadi. Eusko Ikaskuntza detectó una necesidad fundamental para fomentar el servicio, poner personal a trabajar para dar salida a estos fondos, favorecer la formación… Ahora nos encontramos con un salto impresionante, porque se ha cambiado el punto de vista de una manera muy importante, aunque siguen existiendo vacíos (memoria empresarial, industrial, familiar o personal, servicios pequeños, compartidos entre varios centros de información…. Los archivos parece que no son vistos todavía con criterios de rentabilidad por las instituciones, en el sentido de que no se tiene conciencia del dinero que cuesta el no encontrar información a tiempo o no encontrarla.. La ciudadanía tiene que encontrar respaldo a su categoría de derecho al acceso, respeto a sus libertades, transparencia de la Administración…

¿Diferentes profesionales, misma función?: la función es parecida entre archiveros, bibliotecarios, documentalistas, gestionan información, sirven contenidos, facilitan el acceso a la Memoria individual y colectiva… Sin embargo todavía se cree en un estereotipo que no es positivo para la profesión… batas blancas o no tan blancas, soledad, seriedad… ¿quitar el nombre a la profesión elimina los estereotipos? Que se acerquen a los archivos para ver cómo se trabaja …

Tratamiento del documento: El archivero participa en la interpretación y preparación del documento para su difusión e investigación, la ciencia del contexto, el archivero explica a la gente cuál es el contexto en el que se genera el documento, la intención del productor al crear el documento, no tanto extraer el contenido, sino preparar el documento

Las nuevas tecnologías: La revolución informacional del siglo XVI con la invención de la imprenta dejó de tener a los impresores como entes de conocimiento cuando empezó a difundirse el contenido; ahora los profesionales de la información  somos puente entre el ciudadano y los documentos utilizando para ello todas las herramientas y otros profesionales para conseguir los objetivos de preservación y difusión de Memoria

Porvenir de los soportes electrónicos: preocupación no porque no tenga solución, sino porque no se está atendiendo al problema en sí. Cambiamos el soporte, pero siguen siendo soportes materiales que hay que preservar y con mayor obsolescencia. La legislación nos viene dando pautas de cómo debemos establecer los mecanismos que hagan que esta información contenida en estos no tan nuevos soportes, pero no se cumple en muchos casos. Se están produciendo vacíos de Memoria por esa razón, que habría que estudiar y tratar de paliar.

ELKARRIZKETAREN TRANSKRIPZIOA EUSKARATUA.

EVA CABALLERO, PROGRAMAREN AURKEZLEA: Juan Agirrek, Eusko Ikaskuntzaren izenean, astero aurkezten duen saila dugu hau. Gaurkoan Ramón Martín Sukiaren eskutik artxibarien lanbidea ezagutuko dugu. Geografia eta Historian lizentziatua eta Madrileko Liburutegi Nazionalean eta Frantziako Agiritegi Nazioanletan Artxibistika eta Bibliotekonomiako diplomaduna da. Irargin, hau da, Eusko Jaurlaritzaren ardurapean dagoen Euskadiko Ondare Dokumentalaren zentruan artxibari tekniko moduan lan egin zuen. Gaur egun Oñatin kokatzen den  Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoko arduraduna da.

Lanbide honi eta bere dimentsioei buruz arituko gara, zeren hainbat artxibari mota ezberdin dago, aurki daitezkeen agiritegi desberdinen arabera.

Agiritegi hitza dokumentuak kontserbatzen diren lekuari lotuta dago. Antzinean biltegi hauek tenplu eta jauregietan koka zitezkeen. Zaharrenak Mesopotamian aurkitu zituzten, Kristo aurretik lau mila urte ingurukoak. Bertan gordetzen ziren bustinezko oholtxoak gaur egun arte iritsi zaizkigu, bertan gobernuko aginduak, sententziak, kontuak, intendentziako zerrendak etabar grabatuak daudelarik.

Hurrengo 6000 urteetan asko aurreratu da artxiboen kudeaketan, orain ere behar-beharrezkoa direnak era guztietako informazioa biltzeko.

Denboran zehar sortutako agirien elkartzeari artxibo deitzen diogu. Hau esateak agiritegiak kristauen, enpresen edota instituzioen memoriaren biltegiak direla suposatzen du. Artxiboak behar bezala zainduta daudenean memoriaren jarraipen historikoa ziurtatzen dute.

Artxibarien lanbidea giza antolaketa bezain zaharra da eta bere jatorria, esan bezala, duela hiru edo lau mila urtetan kokatu dezakegu. Mendeetan zehar ia aldaezinak diren jarduera eta teknika batzuez arautu da, aldaketa gutxirekin, baina azken hamarkadatan, iraulketa teknologikoa dela eta, oso eraldaketa sakona jasaten ari da. Gaur egun artxibistika susperraldian dagoen zientziatzat hartzen da memoria historikoaren esparruan eta ezagutzaren gizartean barna. Zientzia hau agirien bilketaren printzipioak, prozedurak eta arazoetaz arduratzen da, dokumentazio hori denboran zehan mantendu dadin eta bai oraingo hiritarrek eta bai etorkizuneko belaunaldiek kontsultatu ahal dezaten.

Ramón “artxibo” hitzaren esanahi bikoitza adierazten hasten da:

RAMÓN MARTÍN: Batetik agiritegi bat dokumentuen elkartze bat da, hasieran aipatu den moduan, baina baita agiri horiek kontsultatu nahi dituzten pertsonak artatzen diren zerbitzuari ere deitzen zaio artxiboa.

Euskadik, gu bizi garen lurraldea, kokatuta dagoen testuinguruan, hau da, Europa Mendenbalean, dokumentu kopuru esanguratsu bat gordetzen du, XVI. mendetik modu zerrendatuan. Are gehiago, Nafarroan XIII. mendetik dokumentazioa modu zerrendatuan duen agiritegi bat daukagu. Hau dela eta, artxibo funtsen maparen ikuspuntutik, anglo-saxoi gizarteak kontserba dezakeen agiri gutxi eta Italiak edota Espainiak gorde ditzaketen kopuru handiren erdi bidean gaudela esan dezakegu.

Agiritegiko zerbitzuei dagokionez, nahiko mapa irregular baten aurrean aurkitzen gara. Instituzio handiek beren artxibo zerbitzuak dauzkate eta, bestalde, badira beren memoria gordetzen duten instituzioak, baina artxiborik ez daukatenak. Azken hogei ta hamar urteetako aldaketa inportantea da eta mapa modu eraginkor batean bete da larogeiak geroztik.

JUAN AGIRRE: Euskadiko Artxibo Sistema Nazionalaren web orrialde bat dago.

RAMÓN MARTÍN: Euskadi gizarte pribiligiatu bat da zeren artxibariek ahalegin handi bat egin dute hedatzean eta gure instituzio askoren agiritegi historikoen katalogoak kontsultatzeko aukera dugu. Are gehiago, hasi gara dokumentuen irudi asko ikusten Internet bidez, baina hau ozeano bateko ttanttak besterik ez dira, oso dokumentazio handia kontserbatzen dugulako. Digitalizazio prozesua nahi genukeen bezain aguroa ez bada ere, badaukagu dokumentu ugari eta baita pertsona eta bere funtzioak Euskadin bete dituzten erakunde askoren memoria Internet bidez kontsultatzeko aukera ere.

EVA CABALLERO: Urtea bukatu aurretik aurreikusten da Euskadiko Artxibo Historiko Nazionalak bere ateak ireki ditzala Bilbon. Ze garrantzi du agiritegi honek?

RAMÓN MARTÍN: Esan dugu hutsune batzu dauzkagula eta hauetako bat Euskadiko instituzio nagusiak, hau da, Eusko Jaurlaritzak, ez zuela Artxibo Historikoaren zerbitzurik eta hau da Artxibo Nazionalaren eratzearen zergatia. Eusko Jaurlaritzaren memoria historikoaren kudeaketa izan behar luke bete beharreko funtziorik nagusiena, Eusko Jaurlaritza instituzio moduan hartuta; eta bestetik, mota guztietako instituzioen artxiboetako politika desberdinen organu koordinatzailean bihurtzea edo, behintzat, hori espero dugu profesional gehienok.

Ez ginateke harritu beharko orain arte itxadon izanaz, artxiboak modu naturalean hazten diren organoak baitira. Ez dira dokumentuak borondatez pilatzen diren zentroak. Instituzioek, beren jardunean, agiriak gehitzen joaten dira eta agiri horiek artxiboak osatzen dituzte. Agiritegien ikuspuntutik begiratuta Eusko Jaurlaritza nahiko instituzio berria da. 1936.ean jaio zen eta erbestean asko sufritu zuen bere dokumentazioa gordetzea oso zaila zelako. Beraz Eusko Jaurlaritza den instituzioaren artxibo beharra nabarmenagoa da momentu hauetan. Nik esango nuke orain, ia modu naturalean, Artxibo Nazionala sortzeko beharra iritsi dela.

JUAN AGIRRE: Ramonek azaletik aipatu du azken hogei ta hamar urteetan lan handia egin dela agiritegietan eta artxiboen sistema eratu dela. Nik, Eusko Ikaskuntzako bazkide naizenez, gogoratzen dut elkarteak hirurogei ta hamarren bukaeran bere jarduna berreskuratu zuenean ikusi zen behar handi bat, ia urgentziazkoa, artxibo eta liburutegietan lan egitearena izan zela, zeren lan hau aurrera eramaten ez bazen, zaila zatekeen ikerkuntza sustatzea. Kongresu monografiko bat antolatu zen, erroldak, Bibliotekonomia eta Artxibistikako ikastaroak… Hogei ta hamar urte hauek igaro eta gero, zein puntutaraino lortu da galdutako denbora berreskuratzea gure inguruko lurraldeak kontutan harturik eta zenbat lan geratzen da egiteke?

RAMON MARTÍN: Larogeiaren inguruan Euskadin artxiboetako lau zerbitzu existitzen ziren. Lurralde honetako lau instituzio handiak besterik ez zituzten ordezkatzen. Eusko Ikaskuntzak igarri zuen beharra horren nabarmena zen ze horrek balio izan zuen eragingarri moduan artxiboen zerbitzuak martxan jartzeko, funtzio horretan pertsona bat edo lagun talde bat arreta ematen jartzeko, erakundeek sortzen ari ziren agiriak jasotzen joateko, hiritarrek instituzioen informaziora heltzeko ate moduan erabil zitzaten. Une honetan larogei edo larogeita hamar artxibo zerbitzu dago eta hogeita hamar urteetan ikuspuntua modu garrantzitsu batean aldatu da, hutsuneak eta gabetasunak existitzen jarraitzen badute ere:

. Enpresa, industria memoria ezinbestean galtzen ari da, memoria pertsonala edo familiarra desagertzen ari da.

. Oso zerbitzu txikiak existitzen jarraitzen dute.

. Instituzioek ez dituzte artxiboak errentagarritasun ekonomiko instrumentu moduan ikusten. Instituzioek informazio bat bilatzen zenbat diru eta zenbat lan denbora galtzen den jakiteko kalkulo bat egingo balute, ikusiko lukete artxiboa, publikoa zein pribatua, instituzioentzako benetan organo errentagarri bat dela.

. Eta, bestetik, hiritarrak ez dira asko konturatzen artxiboa bere eskubideen bermarentzako babesa aurki dezaketen instrumentu bat dela. Duten beharra dutela, agiritegiek baimentzen  diete informazio bat lortzea eta informazio horrekin  beren eskubideak defendatzea.

EVA CABALLERO: Artxibari lanbidea azken urteetan asko aldatu da eta hainbat deitura azaldu dira, informazioaren kudeatzaile edo inginiari dokumentala adibidez. Errotik desberdinak dira batzuk zein bestetzuk egiten duten lanen artean?

RAMÓN MARTÍN: Ez dut uste, nik esango nuke funtzioa berdintsua dela. Artxibari batek berrogeitan egiten zuen lana oraingoarekin alboratuz asko aldatu da, baina testuinguruan batez ere. Profesional askok  lanbidearentzako positiboa ez den artxibariaren estereotipo bat dagoela pentsatzen dute. Egia da orain entzuten ari zaizkigun lagun askok beren irudimenean ikusiko dute artxibari bat bata zuri batekin, ahal bada koipe orban batekin, bakartia, aspergarria, ezgizakoia… gainera filmetan ikusten dugu. Lanbideari izena kentzeak gainetik arindu diezaguke estereotipo hori. Nik jendeari gomendatuko nioke agiritegietara hurbildu dadila eta ziurrenik ikusiko du bertan lan egiten dugunok umore oneko jendea garela, beste pertsonekin kontaktuan egotea  izugarri gustatzen zaigula, pozik gaudela lan egiteaz eta ahalegin guztiak egiten ditugula gure erropek olio orbanik erakutsi ez dezaten.

JUAN AGIRRE: Zu bezalako artxibari batek dokumentu bat hartu eta deskribapen bat egiten du, sailkatu eta fitxa bat egiten dio, kodigo batzu ezartzen dizkio… neri iruditzen zait zentzu bat ematen ari zaiola, dokumentu hori interpretatzen ari dela balizko erabiltzaile batentzat, eta erabiltzaile hori egun urrun, hurbil edo urrutiko batetan agiri horretan interesaturik egon daiteke. Hau, agiritegi xume batean zeregin mekaniko bat izan daitekeena, beste batzuetan garrantzi handiko lanetan bihur daiteke, mamizko lan batetan. Ondo esaten ari naiz esaten badut horretan datzala, hein handi batean, lanbide honen jardun ona?

RAMÓN MARTÍN: Bai, zalantzarik gabe. Guk askotan izendatzen dugu artxiboei lotuta dagoen zientzia, artxibistika, testuinguruko zientzia moduan. Artxibaria, lehenengo eta behin, saiatzen da jendeari azaltzen dokumentua sortzen den tetuingurua, zeren, eta hau oso garrantzitsua da, agiriak ez dira inoiz sortzen gero egingo dugun beren irakurketa historikoan pentsatuz. Eredu gisa, duela hilabete Hondarribian aurkeztu da gaur egungo Canadan erredaktatu zen ziur aski antzinenetako dokumentu bat. Marinel baten aginduz idatzi zen XVI. mendean. Garrantzitsua da jakitea agiri hori ez zela sortu hau pentsatzen: “Lekukotasun bat utziko dugu Ameriketara iritsi ginen lehenengoak edo XVI. mendean hemen geundela adierazteko”. Ez, ez. Aipatzen dugun marinelak hilzorian zegoen, are gehiago, bertan hil zen. Bere kapitainari eskatu zion testamentua erredaktatzeko bere herentzia berak benetan nahi zuen pertsonengana hel zedin. Eta kapitain horri eskatu zion Hondarribian entregatzeko, bere jatorrizko herria baitzen, bertan testigantza legal hori gera zedin.

Marinel horrek ez zeukan ospetsu bilakatzeko inongo asmorik. Gaur egun bere izena badakigu, bere izena prentsan atera da, era guztietako hizkuntzetan… baina bere testuingurua, dokumentu horren sormenaren testuingurua, guztiz desberdina zen. Artxibarien lana ez da horrenbeste agiriaren informazioa azken muturretaraino ateratzea, horretarako pertsona interesatuak, ikertzaileak, adituak… baitaude, agiriari testuingurua ematea baizik, modu horretan jendeak uler dezan eta interesatzen zaion informazio hori askozaz aguruago lor dezan. Egia esan, testuingurua lanbidearen gakoetako bat da, testuingurua azaltzea hain zuzen ere.

JUAN AGIRRE: Eta teknologia berrien aurrera egiteak ekar dezake  teknika eta teknikari informatikoek artxibari tradizionala baztertuta utzi dezatela?

Honetan ere, antzinako ereduetara joaz, inprentaren agerpenarekin XV mendean izan genuen aurreko iraultza informazionalari erreparatzen badiogu, antzeko zerbait gertatu zela ikus dezakegu. Bitartekariak, lanabesa kudeatzen dutenak, hau da, lehenengo inprimatzaileak, Gutemberg eta Aldo Manuzio kasu, ezagunak ditugu. Geroztik, inprenta lanabes bat zenaz eta benetan garrantzizkoa edukiak zirela ondo jabetu zirenean, inprimatzaileek horren ezagunak izateari utzi zioten. Oraingo honetan antzeko zerbait gertatzen ari da: batzutan lanabesa, kasu honetan informatika, edukiarekin nahastu egiten da, hau da, informazioren kudeaketarekin. Eroapen kontua da. Nik uste denborarekin bai batzuk eta bai bestetzuk birkokatzen joango garela. Egin behar duguna da, egun arlo guztietan gertatzen den legez, elkarlanean jardun, artxibariek eta informazioaren kudeatzaileek informatikariekin, biologoek edo edozein eremu zientifikoko edozein profesionalek beraiekin lan egiten duen moduan, zeren lanabesa oso garrantzitsua da. Baina lanabesa eta helburuaren arteko nahastea nik uste denborarekin ziur argituko dela.

JUAN AGIRRE: Ezin dugu elkarrizketa hau bukatu denon gogoan dagoen arazo bat aipatu gabe: euskarri elektronikoen etorkizuna. Duela gutxi Umberto Eco irakurri nuen. Esaten zuen berari izugarri gustatzen zaizkiola liburutegiak eta artxiboak, zeinetan ehunka eta baita milaka urteko agiriak gordetzen diren eta bere buruari galdetzen zion ironikoki baina sakontasunez: Baten batek daki zenbat iraun dezake USB batek? Eta geroztik ikusi dut UNESCO-k nazioarteko kongresu bat antolatzen agiritegi digitalak galtzearen kezkaren aurrean eta beraiekin batera informazio eskerga ondorio latzekin. Nola ikusten duzue euskarri elektroniko hauen kontserbazioa?

RAMÓN MARTÍN: Profesionalok kezkaturik ikusten dugu, baina ez konponezina delako, arazoari berari so egiten ari ez zaiolako baizik. Nik, desmaterializaioa baino, esango nuke aldatzen ari dena euskarria dela. Objektu inmaterialak edukitzen jarraitzen dugu informazioa eusteko. Lehen milaka eta milaka dokumentu geneuzkan paperean eta orain milaka eta milaka dokumentu dauzkagu, baina disko batean sartuta. Lehen agiriz jositako pareta bat zena orain diska batetan sartu dezakegu. Baina biak objektu materialak dira eta biek eusten dute informazioa. Objektu materiala desberdindu eta nola kontserbatu behar den kontutan izatea aurreikusita dago, are gehiago, dagoeneko legeriak jarraibideak ematen ari zaigu nola egin behar den arautzeko. Gertatzen dena da administraritzak zein pertsona pribatuak jaramon gutxi egiten ari gatzaizkiola arazo honi, dokumentuak denboran zehar manten daitezen mekanismoak ezartzeko. Kopia ordenatu eta aldizkako baten politika on batzuren bitartez solik iritsi gaitezke dokumentu hauek denboran zehar mantentzera. Arazoa da martxan jarri behar dela, eta beharrrezkoa da da  egitea dagoeneko memoria galtzen ari garelako. Litekeena da memoria gabezi berri bat izatea garai honetan hain zuzen ere hau betetzen ari ez den esparru asko dagoelako.

EVA CABALLERO: Eskerrik asko, Ramón. Juan, gustatuko litzaidake Eusko Ikaskuntzako artxiboari buruzko anekdota bat hain zuzen ere zuk kontatzea.

JUAN AGIRRE: Bai, behin baino gehiagotan kontatu dudan pasadizoa da, zeren asko gustatzen zait kontatzea: Eusko Ikaskuntza 1918.ean sortu zenetik bere artxiboak Donostiako Aldundiaren jauregian gordetzen zituen. 1936.ean Gerra Zibila hasi zenean, gerta zitekeenaren beldur, gai honekin sentsiblea zen batek armada matxinatua sartu aurretik elkarteko artxibo dokumentalak jaso  eta kaxa batzutan gorde zituen jauregiko ganbaran. Berrogei urte pasa ziren, diktadura bukatu zen eta Eusko Ikaskuntza berpiztu nahi izan zuten pertsonak agertu ziren. Beren galdera: Non egongo da dokumentazioa? Eta berragertu zen, ganbaran ukitu gabe zegoen diktaduraren gau iluna igaro zedin itxadoten. Elkartearen memoria salbatu zuen aingeru zaindari hark Fausto Arozena Arregi zuen izena eta Gipuzkoako Protokoloen Artxiboaren sortzailea izan zen, eta hain zuzen artxibo honek orain duen arduradunarekin hitzengiten aritu gara gaur hemen.

EVA CABALLERO: Eskerrik asko, Ramón, artxibariaren lanbidea eta artxiboetako transmisioaren etorkizunari buruzko hainbat gako eta gai ezezagun gerturatu dizkiguzulako.

Etiquetas:

Artxiboetako Jardunaldia Sabino Arana Fundazioaren 20. urteurrenean. 2013.eko Ekainaren 14an.


Escrito el 20 junio 2013 – 23:49 | por admin

Fundazioak bere 20. urtemuga duenean ospatu egin nahi du Salamanca-ko Paperak deitzen zaienei hirurogei ta hamalau urte eta gero berreskuratu egin izana. 1937.urtean konfiskatutako eta errepresiorako erabilitako dokumentazioa berriro alderdiaren xedera itzuli da. 15.000 agiri, oraindik itzultzeko gutxi batzu falta badira ere, Euskadiko herrietatik hartuak izan zirenak. Egun hauetan erakusketa batean hainbat agiri desberdin ikusgai izango izan dira Fundazioaren egoitzan.

Yo soy bibliotecaria y en este mundo de archiveros casi me siento como una intrusa. Encontré algún bibliotecario más en esta reunión, pero, ciertamente éramos pocos. De todas formas puedo decir que el ambiente que se creó este día y lo que se transmitió desde la mesa era, en palabras del ámbito deportivo, como para crear afición. Empiezo la crónica por lo que a mí me resultó más llamativo, por lo que tiene de interesante e innovador y que además puede ser totalmente compatible con otros mundos, pongamos por caso el mío, el bibliotecario.

Julio Cerdá, director del Archivo Municipal de Arganda del Rey,  proclamó que la web 1.0 ha muerto, la web 2.0 está casi superada ya y que la web 3.0 se comprende cuando uno se sumerge en ella, en los datos. Y lo ilustraba con un dibujo de una persona de la que sólo se veía medio cuerpo, las piernas y poco más. El otro medio se había introducido en un maremágnum de palabras, de datos. Incluso había otra imagen para ilustrar la web 4.0, pero de ella no llegó a hablar.

Explicó que no son necesarias tantas webs, sino que es suficiente con que haya un gestor de contenidos que, por una parte, se pueda acceder a él desde el ordenador, desde la tableta y también desde el móvil y por otra, que lo interesante es poder interrelacionar los datos: crear registros enlazables. Y esto se ilustra con varios ejemplos: Georeferencia de fotos, de datos, refotografía… Y finalizó su exposición con un breve vídeo en el que se combinaban ambos procesos y otros más, y era muy bonito: se sucedían imágenes de un archivo sobre las que se iban superponiendo fotografías de una misma persona o de un mismo lugar en diferentes momentos de la historia, y todo ello acompañado de una banda sonora muy alegre, con lo que resultaba una progresión muy dinámica, muy sugestiva, futurista quizás.

Aurretik Jone Garmendiak Erresuma Batuko National Archive-ko berri eman digu. Bera katalogazio zerbitzu buru da bertan. Sail batean hogei ta hamar lagun daude, baina astelehenetan bakarrik aurki daitezke bulegoan. Asteko hurrengo egunetan gobernuaren beste edozein sailetan dokumentazioa biltzen edo arduradunei nola kontserbatu eta nola gorde behar duten adierazten egon daitezke.

Erresuma Batuan hemen dauzkagun arazo berberak dauzkate informazio pribatuaren aurrean eta datuen babesari dagokionetan. Dena den, administraritzak sortzen duen dokumentazioa hogei urte pasa ondoren publikoa da. Beraz garrantzi handia du dokumentazio hori nola gorde, batez ere geroztik digitalizatu egin behar bada.

Inglaterran ez dute agiritegirik izan 1856. urtea arte. Agiritegi Nazionala sortu zuten eta dokumentazioa bertan biltzen joan ziren. Bestetik politikariek eta arduradunek errekurtso ekonomikoak hobeto ustiatzearren irmo agindu egin dute sail desberdinak biltzea, artxibo historikoa artxibo modernoarekin eta bi horiek estatuko boletinarekin eta hirurak beste sail batekin, orain zerbitzu guztiak bateratuta daudelarik.

Bestalde, diru sarrerak bilatzen saiatzen dira. Momentuz lizentzia ez esklusibo baten bidez hainbat enpresa dokumenturen digitalizazioaz arduratzen dira. Enpresa horiek argitaletxeak izan daitezke eta irudi horiekin geratzen dira saldu egiteko. Ateratzen dituzten etekinen arabera royaltiak ordaintzen dizkiote Artxibo Nazionalari eta honek, bide batez, lizentzia ez esklusibo horri esker irudi horiek beste enpresa bati saldu diezaizkioke eta berriro etekinak lortu.

Jone Garmendiak dio gure lanbidea estimatuago izango dela diru sarrerak lortzen baditu, finantzaketa zati bat behintzat eskuratzen badu.

Beste diru iturri bat dokumentazio orokorreko kopiak ateratzean sortzen da, ez bertan egiten badira, baizik eta Internet bidez eskatzen direnean. Pentsatzekoa da, zeren irudi bakoitzeko 3.5 € kobratzea ez du gastu handirik suposatzen Estatu Batuetatik informazioa lortzearren bertaratzea kostatuko litzaiokenarekin alboratuz.

Agiritegiaren erabileraren arrakastaren hasiera emakumeek ezkontzean abizena galtzean aurkitzen da. Jatorria bilatzeko agiritegira jo behar du hiritar askok bestela ez dute beren arbasoak nondik datozen jakingo. Jendeak adin bat izanez  gero denbora-pasa moduan hartu du bilaketa hori eta oso zabalduta dago.

Estos fueron dos de los ponentes de la mañana, pero hubo más, los de casa, que dieron cuenta de su buen hacer y de cuánto supone ello, que no es poco, que además nos invitaron a visitar sus centros y/o sus páginas web y que nos animaron a que contemos a todo el mundo lo que encontremos en ellas: Edorta Jauregi, director del archivo de la Fundación Sabino Arana, Andoni Iturbe, jefe del servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, Borja Aginagalde, responsable de IRARGI, Centro de Patrimonio Documental del Gobierno Vasco y Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.

Ez ditugu ahaztu behar  mahai moderatzaileak, beren lana bikain bete bait zuten: Ramón Martín, Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoko artxibaria; Jesús Zubiaga, Gasteizko Sancho el Sabio Fundazioko zuzendaria eta Almudena Toribio, Bilboko Udal Artxibategiko arduraduna.

Eta, nola ez, aipamen berezia ongi etorria eta agur esan zigun etxeko jaunarentzat, Juan Mari Atutxa, lan horretan ALDEE-ko presidentea den Anabella Barrosorekin batera aritu zena. Atutxak berak zuzentzen duen fundazioa oso esku zabala izan zela gaineratzea besterik ez zait geratzen, ALDEE gonbidatzeagatik,  halako jardunaldia prestatzeko aukera sortzeagatik eta bertaratutako denori egin zigun harrera ezin hobeagatik. ESKERRIK ASKO.
Elisabet Mas

Etiquetas: ,

JORNADAS FESABID – TOLEDO 2013


Escrito el 29 mayo 2013 – 12:39 | por admin

Una nueva cita de FESABID nos ha reunido este año en la antigua Fábrica de Armas de Toledo, actual Universidad de Castilla – La Mancha, para celebrar sus jornadas.

Hemos sido menos participantes presenciales, alrededor de trescientos, pero el desarrollo de las mismas se ha seguido por Internet más que en ninguna ocasión anterior. El acontecer de las sesiones se transmitía por Streaming y los comentarios al respecto a través de Twitter..

Seguramente el haber sido menos congresistas ha favorecido el intercambio y una relación más directa, establecer contactos profesionales y hasta hacer amigos.

Las ponencias han versado principalmente sobre los tres ejes que anunciaba el programa: Acceso y propiedad intelectual, Ética profesional y Resultados y valor de la profesión. Hemos escuchado las propuestas de quienes han estudiado y trabajado sobre ello y hemos encontrado nuevos voluntarios para colaborar en las tareas que llevan a cabos los distintos grupos de trabajo sobre cada particular. Hemos admirado el esfuerzo y el buen hacer de muchos colegas y lo hemos alabado y aplaudido, como en el caso de los webinars que presentaba Paula Traver Vallés, promotora de SocialBiblio. Nos hemos dado una oportunidad de brillar todos profesionalmente cuando nos la ofreció el grupo formado por Pablo Lara, David Maniega y Sandra Sanz que, bajo el epígrafe de Innovación en servicios digitales, abrieron el abanico de posibilidades que se extiende para todos y nos convencieron.

Se han manejado cifras, números, datos, citas, casos reales, situaciones personales… Estimo que hemos aprovechado este encuentro para mostrar un escaparate aproximado de cuál es la situación de la profesión en este momento y de cuáles son los caminos por los que avanzamos.

Bestalde Toledo hiria atsegina izan da gurekin. Eguraldi zoragarria izan dugu eta baita hilargi betearen presentzia ere. Horrek balio izan digu gaueko ibilaldietan argitasun berezia izateko, antzinako kondairak entzuten genituenean bertako historialariek antolatzen zituzten bisita gidatuetan: etxe azpiko koba-zuloak eta antzinako ziegak ikustera eraman gintuzten, eta kale-kantoi edo plaza bakoitzean gertatuko pasadizoen berri eman ziguten xehetasun harrigarriez ornituak, istorio gehienetan tragedia gailentzen zelarik.

Horren deigarriak ez baziren ere, bazeuden beste bisita antolatu batzu: Castilla-La Mancha-ko Irrati-Telebistara, Santa Cruz museora… Nik Erkidegoko Liburutegira egin genuena nabarmenduko nuke. Zuzendariaren esku gelak ikusten joan ginen. Ordurako itxiak zeuden leihoak guk, bistariek, bistak espresuki ikusteko iriki zituzten: benetan liluragarriak alkazarren altueratik ikusten ziren parjeak. Pareta haiek gordetzen dituzten altxor guztien zerrenda aletu ziguten, ehundaka inkunable, kodize eta zenbait argitalpenen garrantzia nabarmenduz guztion bekaizkeria sortuz. Baina, jakina, non topatu dezakegu guzti hori Toledon ez bada? Bertako tradizio kulturala, Itzultzaileen Eskola, erregeen babesa… baldintza guztiak bete dira halako ondasuna izateko.

Dena den, bertan gehien liluratu gintuena King izan zen, liburutegian bizi den pertsonaia bitxi bat: Borbón-Lorenzana izena duen gela berezira sartzera gindoazela gure gidariak ez zuen argia piztu nahi izan denok barruan egon arte, eta oraindik ilunpetan geundela hasi zen bera bere irakurketa egiten gu ezustean utzita. Gure presentziaz konturatzean altxatu egin zen eta inguratu zitzaigun, zuzendariari nor ginen galdetuaz. Eta bere buruaren aurkezpena egin zigun, monologo luze batekin, bere izenaren jatorria adieraziz, Agatha Christie-ren pertsonaia batengandik hartua. Liburuetan irakurritako hainbat pasadizo labur kontatu zizkigun, akaso bere bizitzan gertatutakoak izan zitezkeelako. Ni aktoresa bat zelakoan nengoen, baina ez, bertako bibliotekari bat zen, paper hori antzezteko jaka eta kapela berezi batekin apropos mozorrotzen dena. Kopiatzeko moduko eredua.

Kongresoa, bertan aurkeztutako edukiak eta hartutako ideiak, hiria, ibilaldiak, jan-edanak, musika, lagun zaharrak eta lagun berriak, kondairak, xarma… denak bildu dira egun berezi hauetan eta gure lanbideak eta guk, profesioanalok, protagonistak izateko aukera aparta izan dugu.

Elisabet Mas

Etiquetas: ,

Asamblea Ordinaria de Sociosdel 16 de Marzo de 2013


Escrito el 19 marzo 2013 – 18:59 | por admin

Sábado por la mañana. Nos dirigimos a Bilbao. Dos miembros de la Junta Directiva somos las primeras en llegar. Al cabo aparece la directora de la biblioteca que nos cede sus dependencias para celebrar la asamblea con el fin de organizarlo todo. Salimos a la calle para esperar a los participantes. Los primeros en llegar vienen de Viitoria-Gasteiz, tres colegas en un mismo vehículo. Seguidamente otros dos miembros de la Junta salen de desayunar del bar de la esquina. Ya está llegando la gente. Para asegurar un buen sabor de boca nos disponemos a ir a comprar unas pastas. Nos reunimos un total de diecinueve personas para la Asamblea. No somos suficientes como para comenzar en la primera convocatoria, pero sí que representamos el 5% de los asociados. Hay caras conocidas, antiguos miembros de la junta y caras nuevas también, a quienes no habíamos visto en otras asambleas. Asimismo hemos de anotar que se reciben treinta y un votos delegados o mediante el correo electrónico. A las diez y media el presidente toma la palabra y comienza con el protocolo. Vamos siguiendo con el orden del día y en cada punto va dando la palabra a los miembros de la junta correspondientes. Se van desgranando todos los temas, los capítulos cerrados y sin descuidar los pendientes de finalización. Por la pantalla van desfilando los textos, los datos, los diagramas de colores… para apoyar la palabra. La exposición se extiende a lo largo de dos horas y media. Da la sensación de que todo el mundo la sigue atentamente y algunos participantes realizan comentarios y contribuyen con sus aportaciones. Nuestra asamblea también tiene su eco en Twitter a través de los twits que se envían desde la sala y que luego se van retwitteando para subrayar los temas más relevantes: la Bolsa de trabajo, la colaboración con FESABID, la presencia de los jóvenes en la Asociación… La propia Asociación es joven y se encuentra próxima a cumplir los veinticinco años, pero no el año que viene como se apuntó en el momento, sino en 2015, ya que se constituyó en el año 1990, particularidad que vino a aclarar un correo electrónico enviado después de finalizada la asamblea. Continúa la misma Junta Directiva con tres nuevos miembros más. Sin embargo la participación está abierta a asociadas y asociados, bien en actividades puntuales, bien en grupos de trabajo que tienen una mayor extensión en el tiempo. ALDEE reconoce todas las colaboraciones y las acredita. Disponemos de la página web, del blog, de las redes sociales… para conocer la dinámica que va desarrollándose y para poder contactar con sus protagonistas. Ahora es el turno de ALDEE. ¡Adelante! Elisabet Mas

Azken Asanblada. 2013.eko Martxoaren 16an


Escrito el 19 marzo 2013 – 18:43 | por admin

ALDEE_BatzarNagusia_Bilbao_JV2013_006_wLarunbata goizez Bilbora abiatzen gara. Batzordekide bi gara lehenengoak iristen. Bereahala bere egoitza Asanbladako xedea izateko uzten digun liburutegiko zuzendaria agertzen da dena antolatzeko. Kalera ateratzen gara etorleei itxadoteko. Aurrenak Gasteiztik datozenak iristen dira, hiru kide kotxe batean etorriak. Gero Batzordeko beste bi tabernan gosaltzetik ateratzen dira… Ari da jendea biltzen. Gozotasuna ziurtatzeko pastak erostera goaz… Hemeretzi lagun biltzen gara Asanbladarako. Ez gara nahiko lehenengo deialdian hasi ahal izateko, baina kopuruak bazkideen %5 suposatzen du. Aurpegi ezagunak, batzordekide ohiak eta aurreko asanbladetan ikusi ez ditugunak ere bertaratzen dira. Halaber posta elektroniko eta ordezkari bidezko hogei ta hamaika boto jaso dira dagoeneko. Hamar t’erdietan presidenteak hitza hartzen du eta protokoloa markatzen hasten da. Eguneko gaiari jarraitzen diogu eta puntu bakoitzean dagokion batzordekideari ematen dio hitza. Arlo guztiak azaltzen dira, ondo bete diren atalak eta egiteke geratzen zaizkigunak ahaztu gabe. Pantailan textoak, datuak, koloreetako grafikoak… igarotzen dira hitzezko aurkezpenari laguntzeko. Luze doa, bi ordu t’erdi bukatzen denerako, baina badirudi ez dela inor aspertzen. Bertaratuak iruzkinak eta ekarpenak egiten dituzte. Twitter-en asanbladaren ohiartzuna nabaritzen da baita ere: areto bertatik bialtzen diren twit-eak eta berriro twitteatzen direnak, zenbail arlo garrantzitsu azpimarratuz: ALDEE-ko lan poltsa, FESABID-en dugun ordezkaritza, gazteen presentzia elkartean… Elkartea bera ere gaztetasunean dago, hogei ta bostgarren urtemuga laster bete behar baita, baina ez datorren urtarrilan, asanbladan azaldu zen moduan, hurrengoan baizik. Pozta elektroniko bidez argitu dute ALDEE-ren fundazioa 1990.urtean izan zela, beraz 25. urteurrena 2015.ean izango da. Batzorde berberak jarraitzen du hiru batzordekide berriekin, baina partaidetza irekia da bazkide guztientzat, bai ekitaldi puntualetan laguntzeko eta bai luzarorako iraupena duten lan taldeetan ere. ALDEE-k kolaborazio guztiak aintzat hartzen ditu eta ziurtagiriarekin egiaztatu. Web orrialdea, blog-a, zare sozialak… dauzkagu jardueren berri izateko eta protagonistekin kontaktatzeko. Orain ALDEE-ren txanda da. Aurrera! ASAMBLEA.ORDINARIA DE SOCIOS. 16 de Marzo de 2013. Sábado por la mañana. Nos dirigimos a Bilbao. Dos miembros de la Junta Directiva somos las primeras en llegar. Al cabo aparece la directora de la biblioteca que nos cede sus dependencias para celebrar la asamblea con el fin de organizarlo todo. Salimos a la calle para esperar a los participantes. Los primeros en llegar vienen de Viitoria-Gasteiz, tres colegas en un mismo vehículo. Seguidamente otros dos miembros de la Junta salen de desayunar del bar de la esquina. Ya está llegando la gente. Para asegurar un buen sabor de boca nos disponemos a ir a comprar unas pastas. Nos reunimos un total de diecinueve personas para la Asamblea. No somos suficientes como para comenzar en la primera convocatoria, pero sí que representamos el 5% de los asociados. Hay caras conocidas, antiguos miembros de la junta y caras nuevas también, a quienes no habíamos visto en otras asambleas. Asimismo hemos de anotar que se reciben treinta y un votos delegados o mediante el correo electrónico. A las diez y media el presidente toma la palabra y comienza con el protocolo. Vamos siguiendo con el orden del día y en cada punto va dando la palabra a los miembros de la junta correspondientes. Se van desgranando todos los temas, los capítulos cerrados y sin descuidar los pendientes de finalización. Por la pantalla van desfilando los textos, los datos, los diagramas de colores… para apoyar la palabra. La exposición se extiende a lo largo de dos horas y media. Da la sensación de que todo el mundo la sigue atentamente y algunos participantes realizan comentarios y contribuyen con sus aportaciones. Nuestra asamblea también tiene su eco en Twitter a través de los twits que se envían desde la sala y que luego se van retwitteando para subrayar los temas más relevantes: la Bolsa de trabajo, la colaboración con FESABID, la presencia de los jóvenes en la Asociación… La propia Asociación es joven y se encuentra próxima a cumplir los veinticinco años, pero no el año que viene como se apuntó en el momento, sino en 2015, ya que se constituyó en el año 1990, particularidad que vino a aclarar un correo electrónico enviado después de finalizada la asamblea. Continúa la misma Junta Directiva con tres nuevos miembros más. Sin embargo la participación está abierta a asociadas y asociados, bien en actividades puntuales, bien en grupos de trabajo que tienen una mayor extensión en el tiempo. ALDEE reconoce todas las colaboraciones y las acredita. Disponemos de la página web, del blog, de las redes sociales… para conocer la dinámica que va desarrollándose y para poder contactar con sus protagonistas. Ahora es el turno de ALDEE. ¡Adelante!

Elisabet Mas

ALDEE_BatzarNagusia_Bilbao_JV2013_012_w

Etiquetas:

Aldee firma el convenio con Lectura Fácil Euskadi / ALDEEk Irakurketa Erraza Euskadi hitzarmena sinatu du


Escrito el 19 febrero 2013 – 17:04 | por admin

 

Blanca Mata, coordinadora del proyecto Lectura Fácil Euskadi, firmará con la Asociación un convenio por el cual ALDEE se compromete, entre otros puntos, a:

— Facilitar la difusión de las actividades de Lectura Fácil Euskadi entre sus asociados e interesados a través de sus canales de comunicación.

— incluir un enlace a Lectura Fácil Euskadi en la web.

— poner en contacto a los profesionales, asociados o ciudadanía con Lectura Fácil Euskadi si lo solicitan.

ALDEE y Lectura Fácil Euskadi

ALDEE intentará  incluir en su programación anual de cursos, seminarios y actividades algún monográfico sobre asuntos de interés relacionados con la Lectura Fácil.

Como reza el lema de Lectura Fácil Euskadi, «Acercamos la lectura a personas con dificultades. Leer, un placer y un derecho».

ALDEE quiere sumarse a este lema, animando a sus asociados y asociadas, así como a profesionales y ciudadanía, a que se hagan eco de este proyecto y sigan sus actividades.

¡Animo, Lectura Fácil Euskadi!

Blanca Mata-k, Irakurketa Erraza Euskadi proiektoaren koordinatzaileak, Elkartearekin hitzarmen bat sinatu du, zeinetan ALDEEk, besteen artean, honako konpromisoak hartzen ditu:

– Irakurketa Erraza Euskadi-ren jarduerak bazkide eta interesa duten guztien artean aditzera ematen erreztea Elkarteko ohiko komunikabideetatik.

– Irakurketa Erreza Euskadi orrialdera lotzen duen esteka ALDEE-ko web orrian jartzea.

– Profesional, bazkide eta hiritarrek eskatzen badute Irakurketa Erraza Euskadi-rekin kontaktuan jartzea.

ALDEE bere urteko ikastaro, mintegi eta jarduera programazioan Irakurketa Erraza Euskadi-rekin lotuta dauden interes handiko saioak sartzen saiatuko da.logo_pequeño

Irakurketa Erraza Euskadi-ren lemak dioenez, «Zailtasunak dituzten pertsonei Irakurketa gerturatzen diegu. Irakurketa, plazerra eta eskubidea»

ALDEE-k lema honekin bat egin nahi du, bazkide, profesional eta hiritarrak proiektu honen berri eman dezaten eta bere jarduerak jarraitzen animatuz. I

Animo, Irakurketa Erraza Euskadi!

 

ALDEE y Lectura Fácil Euskadi

Etiquetas:

BELAUNALDIENARTEKO ELKARRIZKETAK DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES


Escrito el 15 enero 2013 – 03:26 | por admin


Bilboko Alhondigako Mediatekako Medialab2 gunean profesionalentzat antolatutako lehendabiziko Belaunaldiarteko ElkarriIMG_3045zketak egin dira, ALDEEk antolatuta (Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio zentroetako profesionalen Euskal Elkartea). Horren bitartez, gure profesional emerituei omenaldia egin genien, eta uste genuen omenaldirik onena haiei entzutea zela, nola hasi ziren lanean, nola bizi izan dituzten lanbidean izandako aldaketak, nola lagundu duten beren erakundeetan belaunaldien arteko erreleboan… Baina aldi berean gaur egungo profesionalak ere ezagutu nahi genituen, lanbidea nola ikusten duten eta egungo erronkei eta aukerei nola egiten ari zaizkien aurre jakiteko. Giro atsegina nahi genuen, parte hartzaileak elkarrekin zein bertaratutako publiko guztiarekin solasean aritzeko. Eszenatoki parekaezinean, eta oso giro egokian, elkarrizketak naturalak eta oso interesgarriak sortu ziren, eta gehien entzun ziren hitzak izan ziren kooperazioa, lankidetza, sorkuntza, pazientzia eta ilusioa. Nabarmendu behar da sare profesional bizia dagoela, egokitzeko ahalmena duena, eta oso baikorra, eta hori kexu izatea ohikoa bihurtu den garai hauetan oso ondo dator. Gure aurreko profesionalek askoz baliabide gutxiagorekin beren erakundeetan hainbeste lorpen erdietsi dutela ikustea oso interesgarria da, gauzak zuzen egiteko eta zuzen egoteko moduaren adibidea direlako.

Sarrera Ramón Martín-ek, ALDEE-ko presidenteak, egin zuen. Lehenengo profesional taldea agiritegietako arduradunez osatuta zeogen: Aita Juan José Agirre, Miren Barandiaran eta Jon Bagues.

AGIRITEGIAK.

Lazkaoko Beneditarren Fundazioa.

Aita Juan José Agirre, Lazkaoko beneditarren komentuko fraidea, lehenengo hitza hartzen arduratu zen bere esperientzia kontatzen hasteko.

IMG_3047Beneditarrek  bizitza autonomoa dute, hau da, lan egin behar dute bizitza aurrera ateratzeko. Zenbait urtetan ikastetxe bat kudeatu zuten inguruko herrietako ikasleek Batxilergoa ikas zezaten, baina 1970. urtean Beasaingo Institutua zabaldu zuten, eta aurrerantzean beren ikatetxeak ez zuen jarraipenik izan. Bera, Aita Juan José, ikastetxean zuzendaria izan zen eta lanik gabe geratu zen. Abadeak, Aita Mauro Elizondok, bibliotekaria bihurtzeko eskaintza egin zion.
Monastegietan liburutegiko tradizioa zegoen eta komentu honetan bazuten bat. Ikasketak egiteko Aita Juan José-k Bartzelonara joatea aukeratu zuen, Montserrateko monastegira, hain zuzen ere, hiru urtetarako, 1970-etik 1973-ra. Tradizionalki bibliotekariak liburu bat non zegoen buruz jakiten zuen, baina Montserraten liburutegi handia dute eta bertan liburuak eta agiriak aspalditik katalogatu egiten zituzten. Aita Juan José-k Irakasle onak izan zituen eta katalogatzen eta sailkatzen ikasi zuen. Dena den, erdi txantxetan, sailkapena ezinezkoa dela aitortu zigun:
-9, Historia. Eta gero bere sateliteak; baina, nola prestatu lekua guzti horrentzako?

Egun batean fraile batek giltzapetuta zegoen armairu bat ireki zuen bere aurrean eta bertan katalogatu gabeko agiriak zeuzkan. Beraien artetik bat aukeratu zuen eta erakutsi egin zion. Eusko Jaurlaritzako boletina zen, José Antonio Agirrek sinatua. Momentu hartan berarentzat eta baita euskaldun askorentzat ere “lehenengo Jaungoikoa eta gero hura” zela azaldu zigun Aita Juan José-k. Argitalpen hura guztiz garrantzitsua zen eta berak galdera hau egin zion bere buruari:
– Katalanek bai eta guk ez?

Lazkaoko komentura itzuli zen eta “Euzko Deya” aldizkariaren ale bat iritsi zitzaion eskuetara, 12. zenbakia hain zuzen ere. “Honek lagunak dauzka” pentsatu zuen eta horiek lortu egin behar ziren. Pixkanaka beste zenbakiak eskuratzen joan zen.

Paris-eko “Euzko Deya” 1936. urtekoa da, formato handian, eta jarraipena izan zuen II Munduko Gerra hasi zen arte. Gerra bitartean etenda egon zen eta bukatzean jarraitu egin zuen 1972. urtea arte.

Diktadura garaian Ameriketara joan zen jende ikasiak argitaratzen jarraitu zuen eta Frantziaren bitartez aldizkariak hona iristen ziren. Aita Juan José-k guzti hori jaso nahi zuen eta familia euskaldunen aldetik garrantzizko laguntza izan zuen. Beraiei esker “Euzko Lurra, Acción Nacionalista Vasca” azpitutulua zuen aldizkaria, eskuratu zuen, 1947. urtean argitaratzen hasia zena, Frankoren nagusikeriaren azpian zegoen lurralde bati buruz ziharduen, erretzeko paper moduko batean inprimatuta eta 8 orri zituena.

Jasota daude hemen banatzen ziren argitalpenak baita ere. “Horiek altxorrak dira, gehien balio dutenak”.

6.000 aldizkariren titulu desberdin dauzkate, bilduma osoak zenbait kasutan, ehun urteko bizitza badute ere eta dagoeneko 40 tesi landu dira Lazkaoko komentuko artxiboaren materialarekin.

Miren Barandiaran 2007. urtean iritsi zen Lazkaora. Garai hartan agiritegia Acces batean jasotzen ari ziren. Agiritegiko irizpide batekin lan egitea erabaki zuten.Gaur egun Inbentarioko fasea bukatu gabe dago, oraindik dokumentazio berria iristen ari delarik.

2010. urtean instituzioek eranginda eraikuntza berria burutu zuten eta horrekin batera Fundazioa sortu zen. Gehien kontsultatzen den materiala arkibokoa denez, hori eraman dute bertara: agiriak eta beren textuingurua, komentuko liburutegia momentuz zegoen tokian mantentzen delarik.

Mirenek dio Fundazioa dagoenetik finantzaketa pribatua lortzen ahalegindu direla eta erantzun ona jaso dutela trukean baldintza berezirik exijitu gabe.

Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa.

Agiritegietako beste ordezkari bat, Jon Bagues, izan genuen gure artean, Eresbil-eko arduraduna, 1986. urtea ezkeroztik bertan lanean ari dena.

Aurreko urteetan lan horretarako prestakuntzan aritu zen. 1982. urtean, gaur egun master deituko geniekeen lizenziadunentzako ikastaro batzu burutu zituen. Bibliotekonomia eta Artxibistika erakusten zuten eta hasi aurretik Jon zuzendariarengana jo zuen, zernolako lana egin behar zuen azaltzeko eta ea ze berezitasun komeniko litzaiokeen aholkatu ziezaion. Irakasle hark zera erantzun zion: “Nik uste Artxibistika zientifikoago dela”. Eta Jon Baguesek aintzakotzat hartu zuen aholkua. Jon Baguesek azaldu zigun formakuntza horren barruan Informatikako oinarrizko eskola batzu eman zizkietela eta bertan zeuden ikasle guztiak harriturik begiratzen ziotela irakasleari tutik ere ulertzen ez zutelako.

Eresbil urteetan patronatua izan da, baina dagoeneko fundazioa da. Ekarpen ekonomikoak Eusko Jarlaritzatik, Gipuzkoako Aldundiatik eta Errenteriako udaletik jasotzen dituzte. Beste diru laguntza jakin batzu jasotzen dituzte, Kutxa-rena Musikaste finanziatzeko kasu. Instituzioen aldetik murrizketak jasaten ari dira eta zerbitzua ahuldu behar izanaren beldur dira. Zenbait beharrei aurre egiteko kanpoko instituzioetatik finantziaketa eskuratzen saiatzea erabaki dute. Halako finantzaketa mota aurrerantzean ohizkoa bihur daitezkela komentatzen zuen Jon Baguesek.

LIBURUTEGIAK.

Bigarren profesional talde bat aurkeztu zigun Ramón Martín-ek jarraian, liburutegi desberdinetako ordezkariak hain zuzen ere: Goyo Layana, Ander Manterola eta Lara Gutiérrez.

Leioako Udal Liburutegia.

Goyo Layanak hartu zuen hitza eta bere ibilbidea autodidakta moduan hasi zuela adierazi zigun. Leioan lanean ari zela 2004. urtean liburutegi modernoago bat lortu zuten. Beren jardunean lehentasuna ematen diete fondoei eta beren zabalkundeari: erakusketak, web orrialdea, blog-a, twitter… Teknologia hauetan Ibon Idoiaga arduradun dutelarik. ErIMG_3050abiltzaileek nola erantzuten duten aztertu dute: bisitak egin bai, baina parte hartu oso gutxi.

LabayruIkastegiko Liburutegia.

Ander Manterola Labayru Ikastegiko Liburutegiko zuzendaria izan da hirurogei ta hamargarren hamarkadatik aurrera jubilatu den arte eta baita Seminarioko Liburutegiko arduraduna ere, baina bere hitzaldia Andrés Mañarikuarekin bizi izandako hastapenak gogora ekartzen hasi zuen.

Berak dioenez Seminarioko Liburutegia, bertako zuzendaria izaten jarraitzen duelarik, fosil bat da, zeren erabiltzaile gutxi eta oso espezializatuak izaten ditu. Liburutegia Apaiztegiko Historia eta Filosofiako fakultateak hornitzeko sortu zen. Seminarioa Bilbora eraman zutenean, fondo berrienak Elizbarrutiko Teologia eta  Pastoraltzako Institutura eraman zituzten. Derion Seminarioko liburutegia geratu zen eta ikerketa zentro baten zerbitzura izatetik liburutegi patrimonial batean bihurtu da,  kontsultak egoitzan bertan egiten direlarik. 120.000 ale ditu eta katalogatuta dauden horietatik 11.000 ale 1820. urte aurrekoak dira, latineraz. Horrez gain, fondoen %45-a digitalizatuta dago.

Labayru Ikastegian udako Lengua eta Literaturako eskolak antolatzen hasi zirenean liburutegia irakaslegoaren zerbitzurako liburutegi bat sortu zen. Geroztik Ikastegiko argitalpenak hasi ziren eta, bestalde, ikastaroak ugaritu egin ziren. Garai horretan Ander Manterolak Sancho el Sabio Fundazioa eta Lazkaoko Beneditarren agiritegia ezagutu zituen eta Euskal Gaiari buruzko liburutegi bat sortzen hasi zen Labayru Ikastegian.

1984, urtean kongreso batean parte hartu zuen Quebec-en. Bertan liburutegiaren ondoan liburutegi erantsi bat zegoela ikusi zuen, Terranova-ri buruz hain zuzen ere, eta bertan ez zituzten liburuak bakarik gordetzen, baizik eta, besteak beste, kartografia, hemeroteka, albisteak eta era desberdinetako agiriak. Eredu moduan bailio izan zion honek: Orain Labayru Liburutegian 60.000 titulutik gora ditu Hemerotekak eta Fondo Dokumentalarekin kontatzen dute baita ere: argazkiak…

Eta honetaz gain, Etnografiari buruzko liburutegia bereiztuta dago, Atlas Etnografikoa argitaratzeko erabiltzen baita.

Erabiltzaile garrantzitsuena Labayru Ikastegia bera dela esan daiteke, urtean 10 liburu argitaratzen dituelarik. Bestetik, bertako fondoen maileguak egiten zaizkie instituzioei, erakusketak antolatzeko gehienetan.

Liburutegi honen helburua bertako gizartearen memoria osatzea da. Hau dela eta Ander Manterolak ikusezintasunaren eroapena aipatzen du eta elkarrizketa bat ekartzen du gogora.

Arduradun batek behin galdetu zion:
– Zer egiten dute liburu guzti hauek hemern?
– Zuk ireki nahi izanaz itxadoten ari dira – erantzun zion.

Eta beste behin kide batek beste hau aitortu zion: “Nik hurrengo berrehun urteetan ze liburu kontsultatu nahi izango diren jakingo banu, ez nukeen besterik erosiko.”

Ander Manterolak liburutegiko liburuak gehiago jakin edo entretenitu nahi duenarentzat eskura daudela azpimarratzen du..

Erandioko Udal Liburutegia.

Lara Gutiérrez liburutegiak Berehalakotasunaren kultura barruan daudela adierazten duen posturaren alde lerratzen da. Liburutegiak dirua behar du eta bideragarritasuna baita ere. Horretarako Tokiko Marka lehen bait lehen lortzea garrantzitsua da.

Puntu honetara iritsita publikoaren arteko elkarrizketa nagusitu zen:

Ander Manterolak  aipatutako pazientzia hori beste bi parte hartzaileek ikusgarritasunaren beharrari buruz esan dutenarekin alderatu da. Eta horrek eztabaida ildo interesgarri bat ireki du, gizarteak liburutegiak, artxiboak eta dokumentazio zentroak eta bertako profesionalak nola ikusten dituen aztertzeko. Beharbada une posiblerik onenean gaude, eta kontua ez da hainbeste ikusgarritasun falta, eta gehiago da nola nahi dugun besteek ikustea eta kontuan hartzea.

DOKUMENTAZIO ZENTRUAK – LIBURUTEGI BEREZIAK.

Hirugarren profesional multzoa aurreratu zen Ramón Martín-en eskutik berriro ere: Carmen Gómez, Alasne Martín eta Elena Roseras.

Artium.

Elena Roseras-ek Artium-eko liburutegiak museoaren funtsezko elementua bihurtu behar zuela azaldu zigun. Liburutegia museoaren dokumentazioaz arduratzen da: gordetzen dituen obrak, erakusketa bat dagoenean… eta baita Arte Garaikidearen zabalkundeaz. Bestetik, ekintza bereziak antolatzen saiatu da orain arte, adibidez filmak proiektatzen eta beraiei buruzko forum bat bideratzen.

Liburutegiak gizarteak dituen behar berriei egokitzeko gaitasuna behar du eta erabiltzaileekin harremanak izateko formula berriak asmatzen saiatu behar du: Komikiak aukeratu dituzte erabiltzaile gazteak erakartzeko. Eta, bestetik, dohaineko lanabesetaz baliatu dira zabalkundea lortzeko: gizarte sareak. Urtean bi erakusketa antolatzen dituzte, azkenengotako bat World Press-ek saritutako 50 argazkiz osatuta zegoen. Egunero Facebook-en argazki desberdin bat jartzen zuten.

Elena Roseras-ek bere erakundearen murrizketen arazoa aipatzen du bukaeran. Baina berak bere burua baikor azaldu nahi du eta grina pizten digun lanean jarraitzeko ilusioa mantendu egin behar dugula azpimarratu zuen.

Sancho el Sabio Fundazioa.

Carmen Gómez-ek 1985. urtean Fundazioan lanean hasi zenetik bizi izandako esperientzia azaldu zigun, egunkariekin sortu zuten patronatoaren ekintza nabarmenduz: Hasiera batean hamar erakunderen artean Euskal Erkidego Autonomoko egunkariak behingoz mikrofilmatzea eta geroztik digitalizatzea adostu zuten, proiektu honekin paperezko egunkariak enkuadernatzeaz gastatu behar zutena baino prezio merkeagoa lortuz. Cervantes Institutua bere web orrialdean guzti hau jasotzeaz interesaturik azaldu zenean, onartu aurretik Eusko Jaurlaritzari proposatu zioten lan hori egitea. Bere ustez ziur aski hor izan zen Liburuklik-en hastapena.

Patronato honek aurrera eramandako beste eginkizun garrantzitsu bat euskal aldizkarien aurkibideen argitaratzea izan zen eta zenbait artikuluren hustuketa egitea baita ere. Guzti honek laguntzen du Sancho el Sabio Fundazioan urtean izaten diren Euskal Gaiari buruzko hiru miloi kontsultara iristera.

Bilboko Alhondigako Mediateka.

Alasne Martínek bere hizketaldia enpresa pribatutik zetorrela azaltzen hasi zuen. Liburutegiari izen berria eman diote, Mediateka, eta orain arte hainbat berrikuntza egin badituzte ere, orain, besteak beste, Irakurketa Erraza izena duen proiektua martxan jartzen hasi dira, minusbaliatu eta atzerritar kolektiboekin lan egiteko asmoa baitute.

Bukaeran, eztabaidarako gaia izan zen jakitea profesional gisa zer daukagun une hauetan egoerak eskatzen duen mailan egoteko. Bat etorri dira elementu nagusiak direla egokitzeko gaitasuna, publiko desberdin eta gazteagoengana iristeko beharra, edukiak eta kudeatzeko moduak berritzeko beharra eta, batez ere, lankidetzan aritzeko beharra. Eta hor, bereziki, pertsonak sartzen dira jokoan. Lankidetza eta kooperazioa batez ere profesionalen mende daude, eta horiek bilatu behar dituzte gai eta gune komunak elkarlanean aritu ahal izateko, gorako erakundeen bultzada edo ikuskapenari itxaron gabe. Publikoaren aldetik esan da erabiltzaileekin ere lankidetzan aritu beharra dagoela, lekukotzak eta dokumentuak jasotzeko eta pilatzeko. Eta beste profesionalei sarrera eman behar zaiela liburutegian lan egiteko, pedagogoak kasu, Irakurketa Errazaren programa aurrera eramateko. Une hauetan inoiz baino gehiago baliabideak optimizatu egin behar dira eta, horretarako, kooperazioa, ilusioa eta lankidetza beharrezkoak dira. ALDEEn ere sortu ditzakegu elkarlanerako guneak,  agertzen diren ekimenetan lagundu dezakegu eta azken proposamen moduan: ALDEE ideien zubia bihurtzea.


DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES

IMG_3057En el espacio Medialab2 de la  Mediateka de la Alhóndiga de Bilbao  han tenido lugar los Primeros Diálogos Intergeneracionales entre profesionales organizados por ALDEE (Asociación  Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación ). Con ellos,  queríamos  homenajear a nuestros profesionales eméritos  y nos parecía que el mejor homenaje era escucharles cómo empezaron a trabajar, cómo han vivido los cambios en la profesión, cómo han favorecido el relevo generacional en sus instituciones.  Pero también, queríamos conocer a los profesionales de hoy para saber cómo ven en la profesión y cómo afrontan los retos y oportunidades del momento actual.  Queríamos un ambiente distendido, de diálogo entre los participantes entre sí y con todo el público asistente. En un  marco incomparable y con un buen ambiente, los diálogos han sido naturales y muy interesantes, siendo las palabras  más escuchadas  cooperación, colaboración, creatividad, paciencia, ilusión. Constatar que hay un tejido profesional vivo, con capacidad de adaptación y optimismo, en estos tiempos en los que lo normal es quejarse, viene bien. Es interesante ver cómo los profesionales que nos han antecedido contaban con muchos menos recursos, pero no por ello han tenido menos logros en sus instituciones, porque son un ejemplo de saber hacer y saber estar.

La introducción corrió a cargo de Ramón Martín, presidente de ALDEE. El primer grupo de profesionales estaba formado por responsables de archivos: Juan José Agirre, Miren Barandiaran y Jon Bagues.

ARCHIVOS.

Fundación Benedictinos de Lazkao.

Juan José Agirre, fraile del convento de benedictinos de Lazkao, tomó la palabra en primer lugar para contar su experiencia.

Los benedictinos llevan una vida autónoma, esto es que han de trabajar para ganarse la vida. Durante varios años gestionaron un colegio en el que impartían Bachillerato a los estudiantes de los pueblos de alrededor, sin embargo en 1970 abrieron el Instituto de Beasain y el colegio ya no tuvo opción de continuidad. El padre Juan José había sido el director y se quedó sin trabajo. El abad, el padre Mauro Elizondo, le ofreció la oportunidad de convertirse en bibliotecario. Los monasterios tenían tradición bibliotecaria y en este convento contaban con la su propia biblioteca. El padre Juan José eligió Barcelona para realizar sus estudios, en el monasterio de Montserrat más exactamente, durante tres años: de 1970 a 1973. Tradicionalmente el bibliotecario sabía de memoria dónde se encontraba un libro, pero en Montserrat poseen una gran biblioteca y llevaban muchos años catalogando libros y documentos. Juan José Agirre tuvo buenos profesores y pronto aprendió a catalogar y a clasificar. No obstante, en tono de broma nos confiesa que la clasificación decimal universal (CDU) es imposible:
– El 9, Historia. Y luego están sus satélites, pero, ¿cómo preparar espacio para todo eso?IMG_3049

Un día un fraile le abrió un armario que permanecía cerrado con llave y en el que se guardaban documentos sin catalogar. Escogió uno de ellos y se lo mostró. Se trataba de un boletín del Gobierno Vasco que llevaba la firma de José Antonio Agirre. En aquel momento para él y para muchos vascos “lo primero era Dios y luego aquello”, según nos explicó Juan José Agirre. Aquella publicación era sumamente importante y él se preguntó:
-¿Los catalanes sí y nosotros no?

Volvió al convento de Lazkao y a sus manos llegó un ejemplar de “Euzko Deya”, el número 12 precisamente. “Este tiene amigos” pensó y había que conseguirlos. Y poco a poco fue haciéndose con el resto de los números.

“Euzko Deya” de París salió a la luz en 1936, en formato grande, y se publicó hasta el comienzo de la II Guerra Mundial. Al finalizar ésta se siguió editando hasta 1972.

En tiempos de la dictadura los intelectuales que fueron a América siguieron publicando y esas revistas llegaban aquí a través de Francia. El padre Juan José deseaba recopilar todo eso y recibió una gran ayuda por parte de las familias vascas. Gracias a ellas consiguió “Tierra Vasca”, con el subtítulo de “Acción Nacionalista Vasca”, que se había comenzado a editar en 1947, y trataba sobre una tierra sometida por la tiranía de Franco. Se trataba de unas  publicaciones de ocho hojas, las cuales eran como de papel de fumar.

También se encuentran recogidas las publicaciones que se distribuían aquí. “Estas son verdaderas joyas, las que más valen”.

Cuentan con  6.000 títulos diferentes, colecciones completas en muchos casos, a pesar de que puedan tener más de cien años de vida y se han elaborado 40 tesis con el material de este archivo.

Miren Barandiaran llegó en 2007 a Lazkao. Entonces el archivo se estaba recogiendo en un Acces. Se adoptó un criterio archivístico para abordar el trabajo. Aún a día de hoy la fase del inventario está sin finalizar y todavía se va recibiendo documentación nueva.

En el año 2010, promovido por las instituciones, se finalizó la construcción del nuevo edificio. Fue el momento en que se creó la Fundación. Como el material que más se consultaba era el de archivo, es el que se trasladó a él: los documentos y también su contexto, mientras que la biblioteca permanece en el convento.

Miren nos cuenta que desde que existe la Fundación se han dedicado a conseguir financiación privada y destaca que han obtenido una buena respuesta y sin grandes exigencias como contrapartida.

Eresbil. Archivo Vasco de la Música.

Tuvimos entre nosotros a otro representante de archivos, Jon Bagues, responsable de Eresbil, quien lleva desde 1986 trabajando en este centro.

Durante los años previos se estuvo preparando para ello. En 1982 realizó unos cursos para licenciados, lo que hoy en día llamaríamos master. En ellos impartían Biblioteconomía y Archivística. Antes de comenzar Jon Bagues consultó con la directora de los cursos qué era lo que más le convenía estudiar y le explicó someramente cuál iba a ser su cometido laboral. La profesora le repondió: “Yo creo que Archivística es más científico”. Y Jon Bagues siguió su consejo. Por otra parte recibieron unas clases de Informática básicas y nos aseguró que todos los alumnos miraban atónitos al profesor porque no comprendían absolutamente nada.

Eresbil durante años ha sido un patronato, pero finalmente ya es una Fundación. La financiación corre a cargo del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Errenteria. Reciben otras ayudas, como es el caso de la Kutxa, que financia Musikaste. Están sufriendo recortes por parte de las instituciones y temen que el servicio pueda debilitarse. Han comenzado a recurrir a otras instituciones como nuevas fuentes de financiación para necesidades concretas. Jon Bagues apunta que quizás esta vía vaya a convertirse en algo habitual en el futuro.

BIBLIOTECAS.

A continuación Ramón Martín nos presentó al siguiente grupo de profesionales, que fueron los representantes de diferentes bibliotecas: Lara Gutiérrez, Goyo Layana y Ander Manterola.

Biblioteca Municipal de Leioa.

Goyo Layana tomó la palabra para contarnos sus comienzos en la biblioteca como profesional autodidacta. En 2004, mIMG_3050ientras trabajaba en  Leioa, consiguieron una biblioteca más moderna. En ella dan prioridad a los fondos y a su difusión: exposiciones, la página web, el blog, twitter… Ibon Idoiaga es el responsable de la actividad tecnológica. Se han ocupado de estudiar el comportamiento de los usuarios, que básicamente realizan muchas visitas, pero participan en mucha menor medida.

Biblioteca del Instituto Labayru.

Ander Manterola ha sido director de la Biblioteca del Instituto Labayru y de la Biblioteca del Seminario desde la década de los sesenta hasta su jubilación, pero inició su intervención recordando sus comienzos junto a Andrés Mañarikua.

Considera que la Biblioteca del Seminario, de la que sigue siendo director, es un fósil, pues cuenta con pocos usuarios y éstos son muy especializados. La biblioteca se creó al servicio de las facultades de Historia y Filosofía del Seminario. Al trasladarse el Seminario a Bilbao, los fondos más actuales pasaron a la biblioteca del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. En Derio quedó la biblioteca del Seminario que  pasó de ser un centro de investigación a ser una biblioteca patrimonial y las consultas se realizan en la propia sede. Posee 120.000 documentos y entre los catalogados se encuentran 11.000 anteriores a 1820 escritos en Latín.  Además de esto el 45% de los fondos está digitalizado.

manterola_2Cuando comenzaron las clases de Lengua y Literatura en el Instituto Labayru,  se creó una  biblioteca  servicio del profesorado. Más adelante se iniciaron las publicaciones del Instituto y aumentó el número de clases. En esa época Ander Manterola conoció la Fundación Sancho el Sabio y el archivo de los Benedictinos de Lazkao y a raíz de ello comenzó a crear una biblioteca sobre Tema Vasco. en el Instituto Labayru.

En 1984 asistió a un congreso en Quebec. Allí descubrió que junto a la biblioteca había otra anexa dedicada a Terranova y en la que se conservaban no sólo libros, sino también cartografía, hemeroteca, noticias y documentos de tipo diverso que le sirvió como ejemplo. Ahora en la Biblioteca Labayru hay más de 6.000 títulos en la Hemeroteca y cuentan también con Fondo Documental: fotografías…

Asimismo existe una biblioteca independiente dedicada a la Etnografía, que se dedica a la publicación del Atlas Etnográfico.

El usuario principal es el propio Instituto Labayru, que edita diez libros al año. Por otra parte, también se prestan los fondos a instituciones, para exposiciones, etc.

El fin de esta biblioteca es conservar la memoria de nuestra sociedad. Ander Manterola menciona en este momento la paciencia de la invisibilidad y nos narra una antigua conversación:

En una ocasión uno de los responsables le preguntó:
– ¿Qué hacen aquí todos estos libros?
Y él le respondió:
– Están esperando a que tú vengas a abrirlos.

En otra ocasión un colega le confesó que si él supiera qué libros se iban a consultar en los siguientes doscientos años, no compraría otra cosa.

Ander Manterola afirma que los libros de la biblioteca son para quien desea saber más y para quien quiera entretenerse.

Biblioteca Municipal de Erandio.
Lara Gutiérrez se posiciona a favor de la postura que considera que las bibliotecas se encuentran dentro de  la Cultura de la inmediatez. Las bibliotecas necesitan dinero y necesitan viabilidad. Para ello crear una Marca Local es muy importante.

Llegados a este punto se impuso la discusión entre los asistentes:
Se contrapuso la paciencia que mencionaba Ander Manterola con la necesidad de ser visible de la que hablaban los otros dos participantes. Y esto abrió una línea de debate interesante sobre cómo visualiza la sociedad a las bibliotecas, archivos, centros de documentación y a sus profesionales.  Quizá estemos en el mejor de los momentos posibles y no es tanto una falta de visibilidad, sino más bien que tenemos que definir cómo queremos que se nos visibilice y tenga en cuenta.

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS.

El tercer grupo de profesionales fue presentado también por Ramón Martín: Carmen Gómez, Alasne Martín y Elena Roseras.

Artium.

Elena Roseras se planteó que la biblioteca se constituyera como el elemento clave del museo. La biblioteca se ocupa de la documentación  del museo: de las obras que contiene, de las exposiciones que se organizan… y también corre de su cuenta la difusión del Arte Contemporáneo. Por otra parte hasta ahora ha organizado actividades específicas, tales como un cine-forum.

La biblioteca ha de ser capaz dIMG_3057e dar respuesta a las nuevas necesidades de los usuarios y de buscar nuevas fórmulas para relacionarse con ellos: Han utilizado los comics para atraer a los jóvenes y herramientas gratuitas, como son las redes sociales, para la difusión: Organizan dos exposiciones al año, de las que una de las últimas estaba formada por 50 fotos premiadas por World Press y cada día colgaban una de ellas en Facebook.

Elena Roseras menciona los problemas que acarrean los recortes en su entidad, pero desea seguir mostrándose optimista y piensa que debemos mantener la ilusión por seguir trabajando en algo que nos apasiona.

Fundación Sancho el Sabio.

Carmen Gómez compartió con el público su experiencia desde que comenzó a trabajar en esta Fundación en 1985. Es remarcable el patronato que se formó a raíz de la microfilmación y posteriormente la digitalización de los periódicos del País Vasco. Primeramente participaron diez representantes de distintas bibliotecas y con este proyectos consiguieron un cost para conservar este material inferior al que supondría la encuadernación de los ejemplares de papel. El Instituto Cervantes se mostró interesado en recoger toda esta documentación en su página web. Antes de aceptar se dirigieron al Gobierno Vasco para proponerle que se hiciera cargo de ese cometido. Y ella piensa que ese pudo ser el germen de Liburuklik.

Otra de las actividades destacables de este patronato fue la publicación de los índices de las publicaciones periódicas del País Vasco y además se realizó el vaciado de gran número de ellas. Todo esto ha contribuido a que actualmente la Fundación reciba tres millones de consultas al año sobre Temas Vasco.

Mediateca de Alhóndiga Bilbao.

Alasne Martín comenzó comunicando que ella proviene de la empresa privada. Destacó que a la biblioteca que han creado en el centro se le ha dado en llamar Mediateca por ser un lugar de innovación y uno de los proyectos que tienen planteado es el de la Lectura Fácil con el objetivo de acercar a la lectura a colectivos de emigrantes y de minusválidos.

Para finalizar la línea debate se centró en saber qué tenemos como profesionales para estar a la altura de las circunstancias en estos momentos. Coincidieron en la capacidad de adaptación, en la necesidad de llegar a públicos diferentes y más jóvenes, en la necesidad de innovar en contenidos y en formas de gestión y sobre todo en la necesidad de cooperación. Y aquí es donde entran en juego sobre todo las personas.  La colaboración y cooperación depende más que nada de la voluntad de los profesionales que deben buscar puntos en común y espacios donde colaborar, sin esperar el impulso o supervisión de organismos superiores. Por parte del público se apuntó también la necesidad de colaborar con los usuarios para recoger y recopilar testimonios, documentos. Y dar cabida a otros profesionales para trabajar en la biblioteca, como pueden ser los pedagogos en el caso de la Lectura Fácil, que permitirán llevar a cabo el programa. En estos momentos más que nunca la necesidad de optimizar recursos hacen necesarias la cooperación, la ilusión y la colaboración. ALDEE puede crear espacios para colaborar  y facilitar todas las iniciativas que surjan y se propone a sí misma como puente de ideas.