ZURE LAGUNTZA EZINBESTEKOA ZAIGU. ALDEEN PARTE HARTZEKO PREST?


Escrito el 18 diciembre 2019 – 20:05 | por admin

Beste behin egokitzeko erronka azaldu zaigu. Maila guztietan eraberritu gara, profesional akademiko eta dokumentalistengandik hasi, eta gure geografiako azken bibliotekari eta artxibozainenganaino.

Atseden gabe lan egiten dugu publiko berria liburutegi, artxibo edota dokumentazio zentroetara erakartzeko. Ekintza berriak erabiltzen ditugu desberdinak diren pertsonak integratzeko; prozedura egokiak bilatzen ditugu administraritzak eta enpresek gure zentroetan egiten dituzten inbertsioak errentagarri suertatzeko; legeak ahalbidetzen duen heinean informaziorako sarbidea errazten diogu herritargoari.

Pentsa daiteke nahikoa berrasmatuta gaudela, ez dagoela mugimendu gehiagorik egiteke. Baina beti daukagu beste erronka bat: kontratazio modu berriak lan baldintzak aldatzen ari dira, informazioaren profesionalen sektoreko ezegonkortasuna, bai alor publikoan nahiz pribatuan, errealitate bat da, eta gure zerbitzuen kalitatea arriskuan jartzen du.  

Sortu zenetik, duela 30 urte, ALDEEk ahalbideratu digu berariazko egitura profesional bat izatea administraritzak eta enpresekin elkarrizketatzeko; duen jarduerari esker indibidualki erdietsi ezinezko negoziazio guneetara heldu gara. Gaurko egunean, XXI. mendean finkaturik gaudela, ALDEEk dihardu identitate profesional berri bat zizelkatzeko. Nortasun hori gizarte digitalaren beharretara eta kudeaketa eredu berrietara egokituko da eta gure elkartea Estatuko beste bazkunekin koordinatuko da FESABIDen bitartez  helburu amankomunak lortzeko.

Lanbidearen babesa, etengabeko prestakuntza, administraritzekin eta baita unibertsitate, sindikatu eta enpresekin ere mantendu beharreko elkarrizketak aurrera eramatea… Jakitun zara hori guztia posible izateko behar dugula zu bezalako profesionalek denbora apur bat dedikatzea ALDEE sustengatzera, benetan eskertzen dizugun urteko kuotaz gain. 2020.ean 30. urtemuga ospatzea une egoki bat izan daiteke parte hartzen hasteko. Animatuko zinateke gure lanbidearen etorkizunaren partaide izateko?

Zuzendaritza Batzordea

Donemiliagako Liburutegi Ibiltaria


Escrito el 19 diciembre 2019 – 21:37 | por admin

Itziar Ceberio Castro liburuzainari elkarrizketa

2019/11/04

Donemiliagako Liburutegi Ibiltaria | 2019/11/04
Donemiliagako Liburutegi Ibiltaria | 2019/11/04

Zein zara zu, eta zer funtzio betetzen dituzu Donemiliagako liburutegian?

Nire izena Itziar Ceberio Castro da, eta Donemiliagako Liburutegia kudeatzen dut. Honako funtzio hauek betetzen ditut, besteak beste: dokumentu-funtsa erostea, funts horren prozesu teknikoa, mailegua, informazioa zabaltzeko lanak, erabiltzaileen eskaerei erantzutea, erabiltzaile berriei alta ematea, estatistika-galdetegiak betetzea, etab.

Nola zortu zen liburutegi ibiltariaren ideia, eta noiztik dago martxan?

2008an, Donemiliagako Udalak Liburutegia berriz ere martxan jarri nahi zuen eta bere zerbitzuak udalerriko biztanle gehienei helarazi nahi zizkien (700 bizt.). Liburutegia, fisikoki, kontzejuaren hiriburuan dago, hau da, Ordoñanan, baina hasieratik zerbitzu hori udalerri osora zabaldu nahi izan zen, hamabost kontzejuz osatua. Horretarako, kontzeju guztiei etxez etxeko mailegu-zerbitzu bat eskaini zitzaien (helbidea kontzeju gisa ulertuta), eta Narbaxak eta San Romanek bakarrik eskatu zuten ekimen horretan parte hartzea. Ondoren, urte bereko abenduan, Ullibarri Jauregiko kontzejuak zerbitzu horretan sartzea eskatu zuen, eta gaur egun arte bertan egon da.

Zertan datza liburutegi ibiltaria, eta zein zerbitzu ematen ditu?

Liburutegi ibiltaria honetan datza: nire autoan bost kutxa garraiatzen ditut liburuekin. Haurrentzako bi kutxa, hirugarrena gazteentzako, bestea helduentzako eleberriarekin eta bosgarrena eskaerekin. Topaguneak ondokoak dira: goizeko 9etan Narbaizan, Elkartean. 10: 00etan Durruman, gizarte-lokalean, eta 11: 00etan Uribarri Jauregin, erabiltzaile baten etxean. Puntu horietara liburuak hartu edo itzuli nahi dituzten pertsonak joaten dira. Mailegua eskuzkoa da, paper batean maileguaren eta/edo itzulketaren beharrezko datuak idazten ditut, eta liburutegira itzulitakoan, maileguak eta itzulketak SIGBen egiten ditut. Halaber, erabiltzaile batek eskaera bat egin nahi badu, nik kudeatuko diot, eta ahal bada, hurrengo bisitarako eskuratuko diot, bai bere funtsekin, bai liburutegien arteko maileguaren bidez.

Mailegu zerbitzutik aparte, beste motatako ekintzarik egiten al duzue?

Ez, gaur egun bakarrik mailegua. Garai batean, udal-aldizkaria argitaratzen zenean, liburutegiak tarte bat zuen irakurleek bibliografia-aipamenen batekin parte hartzeko.

Aldaketarik jasan al du zerbitzuak urte hauetan?

Bai, lehen aipatu dudan bezala, hasieran bi herrietara joaten zen, Narbaixa eta Durrumara, eta ondoren Ullibarri Jauregi batu zen. 2011n, udalak beste deialdi bat egin zuen sartu nahi zuten kontzeju berriei zerbitzu hori eskaintzeko, baina, tamalez, bakar batek ere ez du bat egin. Halaber, esan behar dizuegu Narbaixako maileguan eragina izan zuela haurtzaindegiaren itxierak. Maitagarria zen umeak balkoian ikustea, kotxea noiz iritsiko zain.

Zerbitzu mota honetako zein ezaugarri bereiziko zenituzke? Qué características diferenciarías de este tipo de servicios

Erabiltzailearekiko hurbiltasuna nabarmenduko nuke, haietako gehienekin dudan tratu hain pertsonalizatua. Daramadan irakurketa zer iruditzen zaien esateaz gain, denetarik hitz egiten dugu pixka bat, osasunaz, denboraz, lanaz …

Zer motatako erabiltzaileek erabiltzen dute liburutegi ibiltaria?

Une honetan, erabiltzaile gehienen profila heldua eta emakumezkoa da, 45 urtetik gorakoa. Eboluzio bat egon da, lehen urteetan haur erabiltzaileen kopurua handiagoa zen, orain, aldiz, helduagoetarantz eboluzionatu du.

Zure ustez, zer eskeintzen dio horrelako zerbitzu batek, herri txiki bati

Zerbitzu horrek irakurketarako sarbidea errazten die zerbitzu hori gabe beren kabuz liburutegira joango ez liratekeen pertsonei. Batez ere adin ertaineko emakume eta gizon horiek nabarmenduko nituzke, urte hauetan liburutegira hurbiltzen joan direnak eta irakurketaren ohitura hartu dutenak beren tarte libreak okupatzeko.

30 ANIVERSARIO DE ALDEE


Escrito el 18 diciembre 2019 – 23:16 | por admin

En enero de 1990 se firmó el acta de constitución de ALDEE en la Sociedad Bilbaína de Bilbao. Desde aquella fecha nos hemos agrupado numerosos profesionales alrededor de estas siglas, habiendo llegado algunos incluso a su jubilación.

En 2020 se celebra el 30º aniversario de la entidad. Con ese motivo se organizará una serie de actividades a las que te invitamos.

Esperando contar con tu presencia, te envía un saludo la Junta Directiva.

ALDEE Acta de Constitución |Bilbao 1990-01-27

NECESITAMOS TU AYUDA, ¿TE ANIMAS A PARTICIPAR EN ALDEE?


Escrito el 18 diciembre 2019 – 20:12 | por admin

Una vez más se nos presenta el reto de adaptarnos. Nos hemos modernizado a todos los niveles, desde las/los profesionales académicos o las/los documentalistas hasta el bibliotecario o archivera del último pueblo de nuestra geografía, y trabajamos sin descanso para atraer al público a las bibliotecas, archivos y centros de documentación. Buscamos actividades para integrar a todas las personas, métodos para hacer rentables las inversiones que la administración y/o las empresas realizan en nuestros centros, facilitamos a los ciudadanos el acceso a la información a la que la ley les otorga el derecho. 

Puede parecer que ya nos hemos reinventado suficientemente, que no nos quedan más movimientos a realizar. Pero siempre hay un reto más: las nuevas formas de contratación están modificando las condiciones laborales, la precarización en el sector de los profesionales de la información, tanto el público como el privado, es una realidad, y pone en peligro la calidad de nuestros servicios.

Desde su creación hace 30 años ALDEE nos ha permitido tener una estructura profesional singularizada para dialogar con administraciones y empresas; gracias a su actividad hemos llegado a espacios de negociación a los que no podríamos acceder individualmente. Ahora, asentados en el siglo XXI, ALDEE trabaja para moldear una nueva identidad profesional adaptada a las necesidades de la sociedad digital, a los nuevos modelos de gestión y se coordina con las otras asociaciones del Estado a través de FESABID para conseguir sus objetivos. 

Ya sabes que para que todo esto sea posible, es decir, la defensa de la profesión, la formación contínua, la interlocución con administraciones, universidades, sindicatos y empresas, necesitamos que profesionales como tú dediquéis, además de esa cuota anual que te agradecemos, un poco de vuestro tiempo a sostener ALDEE. La celebración en 2020 de nuestro 30 aniversario puede ser un buen momento para animarse a participar. ¿Te animas a ser parte del futuro de nuestra profesión? 

La Junta Directiva

ALDEEREN 30. URTEURRENA


Escrito el 18 diciembre 2019 – 14:27 | por admin

1990eko urtarrilean ALDEEren sorrera-akta sinatu zen Sociedad Bilbaina elkartean, Bilbon.  Harrezkero, profesional ugari bildu gara sigla horien inguruan, eta batzuk erretiroa ere hartu dute.

2020an erakundearen 30. urteurrena ospatuko dugu; eta hori dela eta, hainbat jarduera antolatuko ditugu. Zu bertan egotea nahi genuke.

Hala izango delakoan, har ezazu Zuzendaritza Batzordearen agurrik beroena.

Sorrera-akta | Bilbo, 1990-01-27

Actividades formativas en números


Escrito el 16 octubre 2019 – 14:01 | por admin

2019/10

Este año se han llevado a cabo 12 acciones formativas entre talleres, jornadas, visitas profesionales y cursos.

En total se han impartido 110 horas de formación a 226 participantes.

La media obtenida en las encuestas de satisfacción ha sido de 8,8 puntos.

Se tendrán en cuenta las sugerencias y propuestas recogidas para la programación del nuevo año.

Mesa Redonda: “Asociacionismo archivístico español: colaborar para mejorar”


Escrito el 9 octubre 2019 – 19:13 | por admin

XXV Jornadas de Archivos Universitarios CAU-crue 2019

El acceso a los documentos en los Archivos universitarios: entre la transparencia, la protección de datos y la investigación

2019/10/09

En el marco de las jornadas ALDEE organizó la mesa redonda: “Asociacionismo archivístico español: colaborar para mejorar” 

Coordinada y moderada por Ramón Martín Suquía (ALDEE) contó con la participación de Irene Manclús (CAU-Crue), Angel Luis Calvo (ANABAD),  Francisco Fernández Cuesta (ACAL) y Anabella Barroso (AAIE).

Durante el debate constataron que todas las asociaciones se enfrentan a dificultades similares. Coincidieron en el reto que supone el relevo generacional.

La necesidad de colaborar se subrayo en las conclusiones.

Etiquetas: ,

Visita profesional: Archivo Histórico BBVA


Escrito el 4 octubre 2019 – 18:37 | por admin

2019/10/04

El equipo de Servicio Móvil liderado por Patxi Manzanal, nos guio por los depósitos y salas de investigación del Archivo Histórico BBVA, entre cajas de conservación, objetos de museo y documentos.

Sin perder el aliento nos iban contando las características del deposito, la historia del archivo y los objetos que veíamos, los distintos fondos que custodia, los usos de cada fondo, los usuarios o los proyectos de mejora de servicios.

Creado en 1980  es el primer archivo de banca privada en España, un archivo histórico empresarial privado que hunde sus raíces en 1857, fecha de nacimiento de Banco Bilbao.

Los documentos que custodia, historia de la organización, son testigo también de la historia socioeconómica del territorio.

Con su reciente traslado a las instalaciones de Zaratamo el archivo inaugura una nueva etapa en la que toma especial importancia la difusión del fondo.

ALDEE, Aspectos Económicos


Escrito el 2 octubre 2019 – 18:02 | por admin
Maquina de contabilidad, Museo del Ahorro
By Sfs90 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

2019/10

SUBVENCIONES
Las instituciones públicas nos han concedido las subvenciones previstas para 2019:

 • Diputación Foral de Gipuzkoa: 10.000 €.
 • Gobierno Vasco: 20.000 €. En mayo cobramos la primera parte (15.000 €).

Como viene siendo habitual, en abril cobramos la segunda parte de la subvención concedida por la Diputación de Gipuzkoa en el ejercicio
anterior (4.000 €). Recientemente se ha cobrado también la 1ª parte de la subvención de 2019 (6.000 €).

CUOTAS DE LOS/AS ASOCIADOS/AS
En junio pusimos en marcha la campaña para el cobro de cuotas a los/as asociados/as, la cual ha transcurrido según lo previsto. Las cuotas que
faltan por cobrar se pasarán en las próximas semanas.

Wikimedia lantegia 2019; colaborando con UEU y EWKE


Escrito el 3 julio 2019 – 19:04 | por admin

2019/07/03 Donostia

Por tercer año consecutivo ALDEE colabora en el taller Wikimedia realizado por iniciativa de Euskal Wikilarien Kultura Elkartea en el marco de los cursos de verano de Udako Euskal Unibertsitatea.

Durante el taller, con título genérico Txori bat da? Hegazkina? Ez, Wikidata da (eta komikiak wikitzeko beste superheroi batzuk, se realizaron presentaciones teóricas y prácticas de edición.
En la presente edición Amaia Cuende, miembro de ALDEEko wikilariak, presentó el proyecto de descripción de obras narrativas en wikidata “Narrazio lanen deskripzioa wikidatan, gomendioen motoreak buruan”.

El proyecto es una adaptación para la comunidad de euskal wikipedia del proyecto que presentó Tomás Saorín durante el curso Wikidata GLAM, organizado por ALDEE en marzo de 2019.

La presentación se completó con un taller de edición durante el cual se subieron a wikidata datos de obras contempladas en el wikiproyecto Komikiak.

Yanira Díaz de Aranguiz y Begoña Vázquez se reunen para hablar sobre el convenio sociocultural de Álava


Escrito el 2 julio 2019 – 20:42 | por admin

2019/07

A principios de julio de 2019 se reunieron Yanira Díaz de Aranguiz (ALDEE) y Begoña Vázquez, responsable de ELA en Araba y miembro de la comisión paritaria que está negociando el nuevo convenio sociocultural de Álava. Este convenio incluye al personal bibliotecario.

El objetivo de la reunión era conocer de primera mano la situación de dicha negociación; objetivos de la comisión, limitaciones y barreras encontradas en el proceso, objetivos concretos a conseguir, y por otro lado ofrecer ayuda por parte de la asociación si lo considerasen necesario.

Bazkideekin – Kontsultak


Escrito el 2 julio 2019 – 18:26 | por admin

A lo largo del primer trimestre de actividad de la nueva Junta, hemos atendido consultas de socias y socios sobre diversos temas, entre otros:
– las bases de la convocatoria para la ampliación de las listas de Ayudantes de Biblioteca de UPV
– programa de becas para el archivo de Euskadi Irratia

LISTAS DE AYUDANTES – BIBLIOTECA UPV

A finales del año pasado, la UPV llevó a cabo un proceso de selección para ampliar sus bolsas de trabajo de “Ayudantes de Biblioteca”, cuya resolución se hizo efectiva la pasada primavera. Tal como estaban planteadas las bases, en lo que a puntuación de méritos se refiere, los y las Diplomadas en Biblioteconomía se veían perjudicadas en relación a personas que sin tener formación específica en la materia, poseían dos titulaciones. Una de nuestras socias nos trasladó su preocupación al respecto. Tras valorar las bases y hacer la pertinente consulta a la Universidad, obtuvimos y trasladamos a la socia la respuesta pertinente.

BECAS EITB

Recientemente ha salido una convocatoria de becas para el archivo de Euskadi Irratia, dirigida a estudiantes de historia. Un socio nos ha trasladado su preocupación en cuanto a que tareas propias de nuestro sector se lleven a cabo mediante becarios. Tras solicitar a EITB la información sobre el programa de becas que siguen, se ha trasladado a nuestro socio la pertinente respuesta y se ha sugerido al grupo EITB, que tenga en cuenta a las y los profesionales de nuestro sector en un futuro.

UEU. Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen V. Bilkura: Liburutegi eta artxiboak: funtzionaritzatik haratagoko kontratazio markoa. Nolakoa da etorkizuna?


Escrito el 26 junio 2019 – 16:47 | por admin

2019/06/26- Eibar

Datozen hamar urteotan, artxibo eta liburutegiak kudeatzen dituzten langile publiko gehienak erretiratuko dira. Horrek ekarriko du administrazioan kontratazioak egin behar izatea, baina kontratu horiek bi motatakoak izan daitezke: zuzenekoak edo zeharkakoak, azpikontratatutako enpresen bidez.

Jardunaldian ikuspuntu guztiak aztertzen saiatu ginen, bai enpresen aldetik eta bai langileen aldetik. Kontratazio mota desberdin horiek dakartzaten alde onak eta txarrak mahai gainean ipini ziren.

Labur esanda, kontratazioak zuzenekoak badira, kontrol gehiago dago administrazioaren aldetik eta langileen lan-baldintzak hobeak dira. Zeharkakoak badira, kudeaketa eta pertsonal kostuak ez dira iraunkorrak administrazioarentzat, administrazioak ez ditu langileen bajak bere gain hartu behar eta kudeaketa profesionala bermatzen da.

Baina hauxe gelditu zen argi: lehenengo eta bigarren mailako langileak daudela kontratuen arabera. Enpresek batzuetan baldintza oso estuak jasan behar dituzte eskaintza publikoetan eta horrek ondorio garbia du langileen lan-baldintzetan. Profesional onak daude lan merkatuan, baina baldintza horietan kontratatuta ezin da bermatu lanaren kalitatea.

Beste alde batetik, administrazioak lan teknikoak egiteko laguntzaileak eskatzen ditu eta ez dago hori kontrolatzerik ez badago norbait oinarri guztiak aztertzen eta salatzen.

Formakuntza oso garrantzitsua da, profesional onak topatu ahal izateko. Baina gure erkidegoan ez dago ikasketa formalik, formakuntza osagarria baino ez dago.

Administrazioaren, langileen eta enpresen arteko elkarlana oinarrizkoa da. Hau dela eta, FESABID klusterra, Informazio eta Dokumentazio kudeaketaren arloko enpresen erakundea, eredu izan behar da gure erkidegoan.

Eta, bere aldetik, ALDEE Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkarteak hauxe egin beharko luke: profesionalen kezkak jaso, agente guztien arteko elkarlana sustatu, kontratazioetan aholkularitza eskaini, formakuntza bermatu eta lan-baldintzen egokitasuna zaindu. Ez da lan makala!

Reunión Director de Patrimonio – ALDEE sobre bibliotecas


Escrito el 21 junio 2019 – 15:54 | por admin

2109/06/21

Reunión celebrada a petición del señor Mikel Aizpuru, Director de Patrimonio, en el Archivo Histórico de Euskadi.

Acudieron en representación de ALDEE Goio Layana, Eva Alberdi y Fernando Juárez.

Los temas tratados fueron

 •     Euskadiko liburutegia (se informa)
 •     Irakurketa ludikoaren plana (se informa)
 •     Situación del “Mapa de lectura” (se informa y se pide colaboración)
 •     Liburutegiko Aholku Batzordea (se informa y se pide colaboración

Euskadiko liburutegia

Se va a denominar así a un proyecto 100% digital. Se ha encargado a la empresa Digibis un software que permita la localización de todo recurso de temática vasca. Estará disponible en noviembre de 2019.

Para gestionar la “Biblioteca de Euskadi” se va a crear un nuevo Servicio (al margen del Servicio de bibliotecas) integrado por 6 personas que actualmente trabajan en el Gobierno Vasco:

 • 5 técnicos:
  • 2 informáticos
  • 3 licenciados en Historia con conocimientos de gestión de bibliotecas
 • 1 administrativo

Irakurketa ludikoaren plana / Plan de lectura lúdica

El Director de Patrimonio quiso informar a ALDEE de la existencia de un “Plan de lectura lúdica”  competencia de Educación, Política  Lingüística y la Dirección de Promoción de la Cultura (Titular: Aitziber Atorrasagasti Calcedo). No supo aportar más detalles al no ser de su competencia.

Situación del “Mapa de lectura”

En la reunión que a petición de ALDEE mantuvimos con el Director de Patrimonio el 08/04/2019 hablamos sobre la necesidad de tener actualizado y operativo el mapa de lectura al que hace referencia nuestra ley de bibliotecas (artículo 23). (último mapa accesible 2007)

El mapa debe actualizarse periódicamente siguiendo las directrices de un reglamento (artículo 24) que no se ha desarrollado desde la promulgación de la ley . Tanto el desarrollo del reglamento como el mapa son claves para ofrecer un servicio bibliotecario de calidad.

El Director nos comunicó que dada la situación creía conveniente hacer un mapa nuevo. Había estado mirando varios (Cataluña, Galicia…) y nos preguntaba nuestra opinión sobre los mismos para tener un modelo sobre el que trabajar.

Adelantó que la recolección de datos sobre el estado de cada biblioteca llevaría mucho tiempo, a lo que respondimos que el Ministerio tiene publicados los datos estadísticos de bibliotecas de 2017 y que serían suficientes para actualizar los recogidos en el mapa de lectura de 2012. Le hicimos saber que en nuestra opinión, lo mejor es utilizar lo que ya tenemos y le urgimos a retomar el de 2012 con sus estándares avalados por un grupo de trabajo de expertos y la actualización mencionada,  puesto que no íbamos a defender una propuesta inferior a la allí recogida.  

Con respecto a este mapa, el Director manifestó que había problemas técnicos que iban a dificultar su utilización. Finalmente nos comentó que lo iba a pensar y que nos mantendría informados.

Liburutegiko Aholku Batzordea / Consejo Asesor de Bibliotecas

El artículo 7 de la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi alude a la composición del Sistema Bibliotecario de Euskadi. Entre sus componentes incluye al Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi.

El título VIII dispone la creación del Consejo Asesor de Bibliotecas como órgano colegiado consultivo en materia bibliotecaria, remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de sus funciones y composición.

Serán funciones del Consejo Asesor de Bibliotecas:

 • a) Actuar como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • b) Proponer al departamento competente en materia de bibliotecas la adopción de las medidas para el mejor cumplimiento de los fines del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • c) Conocer e informar los planes que se refieran al Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • d) Proponer la adopción de cuantas medidas estime necesarias para el fomento de la lectura y el uso de la información.
 • e) Informar las propuestas de las normas reglamentarias referidas a las bibliotecas

Además, en el artículo 23, punto 3,  se recoge que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura, previa consulta al Consejo Asesor de Bibliotecas, aprobará y mantendrá actualizado el mapa de lectura pública.

El Decreto 232/2008, de 30 de diciembre, del Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi regula la composición y el funcionamiento. El primer (y hasta la fecha único) Consejo Asesor se creó en 2009 pero no se reunió nunca. La intención del Gobierno (y una de las razones de esta reunión) es renovar los miembros del consejo y ponerlo en marcha y por tanto se solicita la ayuda de ALDEE para que notifique quien será su representante en el Consejo y para que proponga 3 bibliotecari@s y un/una especialista…que deberán ser refrendados por el Consejero. Nos comprometimos a enviar nuestra propuesta lo antes posible.  

Agradecimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz


Escrito el 11 junio 2019 – 16:58 | por admin

2019/06/11

Desde ALDEE se agradece de forma privada así como pública, mediante una carta al director publicada en los periódicos de mayor tirada del territorio, el hecho de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya establecido como requisito para las plazas de Documentalista y Técnico de Archivo convocadas en su última Oferta Pública de Empleo contar con formación especializada en la materia, contribuyendo así a poner en valor nuestra profesión.

https://www.noticiasdealava.eus/2019/06/11/opinion/cartas-al-director/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz

https://qoshe.com/noticias-de-lava-es/junta-directiva-de-aldee/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/39877782

https://www.berria.eus/paperekoa/5102035/024/003/2019-06-08/gasteizko-udalari-esker-onez.htm

Ayuntamiento de Lekeitio – Biblioteca


Escrito el 15 mayo 2019 – 16:13 | por admin

2019/04

Desde Altzuan Hazkuntza Taldea contactaron con ALDEE para informarnos sobre una situación que se estaba dando en el Ayuntamiento de Lekeitio en relación con la biblioteca.

El responsable de la biblioteca (Ayudante de biblioteca, categoría A2) va a prejubilarse y el Ayuntamiento va a cubrir la vacante de forma temporal con un contrato laboral de categoría C1 (Auxiliar de biblioteca).

Desde ALDEE se presentó una alegación solicitando que la categoría de la plaza se mantuviera como hasta el momento (aludiendo a las Recomendaciones para Bibliotecas Públicas de Gobierno Vasco entre otros argumentos).

La respuesta recibida por parte de la corporación fue que esta decisión era una cuestión temporal, por tratarse de un contrato relevo con una duración de dos años.

Quedamos a la espera de ver si dicha decisión se mantiene cuando transcurra este plazo.

Reunión con el Director de Patrimonio


Escrito el 8 abril 2019 – 15:09 | por admin

2019/04/08

El 8 de abril Mertxe Perez de Ciriza (presidenta saliente) y Fernando Juárez (actual presidente) se reunieron con el Director de Patrimonio, Mikel Aizpuru, para informarle del cambio de junta en ALDEE y hacer un traspaso ordenado de los asuntos pendientes. 

Tras el saludo protocolario se abordaron los temas importantes que preocupan a ALDEE:

 • la falta de titulación universitaria en la CAV. 
 • el incumplimiento sistemático de la ley vasca de bibliotecas por la no convocatoria del Consejo Asesor de bibliotecas, instrumento fundamental para desarrollar los reglamentos a los que alude la ley.   
 • la carencia de mapa de lectura. Por ley el mapa debe estar vigente y actualizado
 • la inexistencia de un reglamento sobre competencias y perfil profesional al que se alude en la ley de Bibliotecas de Euskadi. Se le facilitó para servir de documento de trabajo el estudio «Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español: fichas de caracterización». 
 • la ley de archivos

Ambas partes acuerdan seguir en contacto.