Europeana


Escrito el 28 noviembre 2011 – 14:32 | por admin

EUROPEANA

Kulturako zuzendaria den Aritz Solupek hasiera ematen dio ekitaldiari Gipuzkoako Aldundiko liburutegiaren historia laburbilduz, orain Koldo Mitxelena Kulturunea dena hain zuzen ere, eta bertako areto nagusian hitzaldi hau garatzen ari delarik. José Francisco de Aizquibel eta Juan Allende Salazar jaunen fondoak osatzen zituzten liburuen bilduman du jatorria KMK liburutegiak eta diputatuen erabilerako sortu zen hasiera batean. Denborarekin, handitzen joan zen dohaintzak jasoz eta garrantzi handiko liburutegi partikularrak eskuratu ondoren. 1939. urtean liburutegi publiko bihurtu zen eta geroztik bere zerbitzuak eskaini ditu Foru Aldundiaren Jauregiko areto ezberdinetan. Urdaneta kalean kokatuta dagoen azken egoitza 1993ko azaroan inauguratu zen.

Kultur Zuzendariak liburutegi hau Gipuzkoa 2.0 plataformaren bitartez Europeanarekin kolaboratzen hasia dela iragartzen du eta jarraian instituzio honetako ordezkaria aurkezten du: Anne Marie Van Gerwen. Herbereetako Venagh izeneko hiritik dator hizlaria. Bertan Gobernuaren xedea kokatuta dago eta baita familia errealaren egoitza ere. Venagh-en Europeana sortu zen 2008. urtean 2 miloi objektu zituelarik eta 2020rako objektu digitalizatuen bilketa bukatuta egotea dute helburu. Europako Elkarte Ekonomikoak patrimonio digitala indartu eta etorkizunerako ziurtatu nahi du. Aipagarria da Europan 400 miloi lagunek Internet erabiltzen dutela. Europeana eContent programa barruan dago:

http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/eContent.html

Europeanan orain 35 lagunek egiten dute lan, 15 lurralde desberdinetakoak.

Gehien erabiltzen den hizkuntza inglesa da.

Europeana sare erraldoia da. Web orrialde bat dauka non objektu digitalak ikus daitezke: irudiak, margoak, argazkiak, bideoak, musika, textoak…

Lurralde guztietako edukiak gehitu nahi ditu formatu guzietan eta ez da mugatuko elementu ezagunenetara solik. Sare honek Europako instituzio guztiekin harremanak ditu, 1500 inguru direlarik. Saiatzen ari dira gehitzaileen sarea areagotzen, denek esku har dezaten. Domeinuko gehitzaileak daude, erregionalak, agiritegikoak…

Europeanak metadatoen trafikoa sustatu behar luke. Oraindik ez dira lotu elementuak eta beraiekien erlazionatuta dauden materialak. Lan talde bereziak ari dira web orrialdea hobetzen. Objektua eta Wikipedian dagoen berari buruzko deskribapenarekin lotzen saiatzen ari dira. Europeana kontsultatzen duen %80 bertara iristen da objektu batekin hasita, bilatzaile batek eramana, orrialde nagusitik igaro gabe, eta zeharo desorientatuak aurkitzen dira. Guzti hau berrantolatu egin behar dute erabiltzaileek informazioa nondik lortzen ari diren ohartarazteko eta Europeanaren orrialdera berriro itzul daitezen.

Hein berean poltsiko telefono berrientzat eta app-entzat Interfaz berri bat osatzen ari dira.

Bestetik, erabiltzaileek sortutako edukia gero eta handiagoa da. Bai Twitter-en eta baita Facebook-en ere kontu bat iriki behar dute, jendea dagoen tokian Europeanari errepara diezaioten. Bertan Europeana bera lantzen ari den gai beretsuak jorratzen ari diren taldeekin elkartuko da. Ezaguna da marka bat inork ezagutzen ez badu, ez dela inor bere web orrialdean sartuko. Europeanaren edukiak erabiltzaileentzako eskuragarri izan behar du.

Orrialdeetan itzultzaileak daude, baina ez hizkuntza guztietakoak. Koldo Mitxelena Kulturunea eta Gipuzkoako Aldundiaren laguntzarekin Europeana euskeraz erabili ahal izango da. Euskerazko interfaz bat sortuko da.

Europeanak ikastaroak antolatzen ditu sarea nola erabiltzen den ikasteko, eta baita tailerrak eta hitzaldiak ere. Europeanaren asmoa osagaien lotura erraztea da. Honen harira 2008.urtean Oxford-eko unibertsitateak jendeak bere etxean gordetako I Mundu Gerrateko objektuak jaso nahi izan zituen. Hainbat liburutegi izendatu zituzten zenbait egunetan lagun bakoitzak bere objektuak entregatu ahal izateko eta adituen bolondres talde batek momentuan katalogatzen zituen; eskaner baten laguntzaz digitalizatu egiten zituzten eta beraiekin lotutako historio pertsonalak jaso. 3.000 objektu bildu zituzten eta oso narrazio ederrak eta hunkigarriak. Ekintza hau horren arrakastatsua suertatu zen, Europeanak berarekin jarraitzea erabaki bait du. 2014.ean beteko da hain zuzen ere Gerra Handiaren hasieraren mendeurrena. Hortaz Alemaniako zenbait hiritan ekin diote objektuen bilketari.

Europeanak 2010. urtean lehenengo erakusketa birtuala inauguratu du, Art Nouveau gaia delarik. Askoz errezago da erakusketa bat birtualki antolatzea errealitatean baino.

Koldo Mitxelenaren laguntzarekin bertsolaritzari buruzko beste erakusketa bat antolatu egingo da, Aldundiak ihaz eskuratutako Loiola Irratiko agiritegian dagoen materialarekin. Bolondresko elkar laguntza da eta ez da paperik izan bitarteko.

Europeanari instituzio bateko edukia helarazi nahi bazaio, posta elektronikoz harremanetan jarri behar da, hizketakidearen izena emanez.

Koldo Mitxelena Kulturunean, 2011.eko Apirilaren 1ean.

EUROPEANA

Presenta el acto Aritz Solupe, director de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, haciendo un pequeño resumen de la historia de la Biblioteca de la Diputación, actualmente Koldo Mitxelena Kulturunea, en cuyo salón de actos está teniendo lugar esta conferencia.

La biblioteca de KMK, que tiene su origen en una colección de libros formada por los fondos de José Francisco de Aizquibel y Juan Allende Salazar, fue inicialmente creada para uso de los diputados y ha ido creciendo con donaciones y adquisiciones de bibliotecas particulares de gran importancia.
En 1939 se convirtió en biblioteca pública y desde entonces ha prestado sus servicios en distintas salas del Palacio de la Diputación Foral hasta que fue trasladada a su nueva ubicación en la calle Urdaneta e inaugurada en noviembre de 1993.

El director de Cultura anuncia el comienzo de la colaboración de esta biblioteca con Europeana a través de la plataforma Gipuzkoa 2.0 e introduce a la representante de la institución:

Anne Marie Van Gerwen.

Procede de Venagh, ciudad de Los Países Bajos en la que se encuentra la sede del Gobierno Holandés y la vivienda de la familia real.

Es en esta ciudad donde se inició la Biblioteca Europea Digital en el año 2008 con dos millones de objetos y el objetivo es acabar la recopilación de objetos digitalizados en el año 2020.

La Comunidad Económica Europea trabaja por fortalecer el patrimonio digital en Europa y asegurarlo para el futuro. Recuerda que hay 400 millones de usuarios de Internet en Europa.

Europeana se encuentra dentro del programa eContent:

http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/eContent.html

En Europeana actualmente trabajan 35 personas procedentes de 15 países y el idioma más utilizado es el inglés.

Europeana es una enorme red. Posee una página web de acceso libre en la que se presentan objetos digitalizados: cuadros, pinturas, fotos, vídeos, música, textos…
Pretende agregar el contenido de todos los países y en toda clase de formatos, no solamente lo más conocido. Esta red colabora con todas las instituciones europeas, que son alrededor de 1.500.

Se intenta aumentar la red de agregadores para que participen todos. Hay agregadores de dominio, regionales, de archivos…

Europeana debería impulsar el tráfico de los metadatos. Aún no se encuentran conectados los elementos y los materiales relacionados.
Hay grupos de trabajo específicos encargados de mejorar la página web. Intentan enlazar el objeto con su descripción en la Wikipedia. El 80% de las personas que acceden a Europeana lo hacen a partir de un objeto, porque las llevan hasta allí los buscadores, sin pasar por la página principal, y se encuentran completamente desorientadas. Van a reordenar esto para que los usuarios sepan de dónde procede la información que están consultando y para que vuelvan.
A su vez se está diseñando una buena interfaz para móviles o para apps.
Por otra parte, el contenido creado por los usuarios cada vez es mayor.
También se va a crear una cuenta en Twitter y en Facebook para que se le preste atención en los lugares donde se encuentra la gente. Allí Europeana se unirá a otros grupos que trabajen los mismos temas. Piensan que si nadie conoce el nombre de una marca, nadie entra en su página web.

El contenido de Europeana debe ser accesible a los usuarios. Hay traductores en las páginas, pero aún no a todos los idiomas.
Con la colaboración de la biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea y la Diputación de Gipuzkoa se va a poder utilizar Euopeana en euskera. Se creará una interfaz vasca.

Europeana organiza cursos para usuarios sobre cómo utilizar esta red, así como talleres, conferencias…

En Europeana se quiere facilitar el vínculo entre las partes. Al hilo de esto, en 2008 la Universidad de Oxford quiso recoger objetos de la I Guerra Mundial que la gente tuviera guardados en su casa. Se designaron varias bibliotecas y varios días para que cada cual pudiera entregar sus objetos, que se catalogaban al momento por un grupo de expertos voluntarios, se digitalizaban con un escáner y se registraban los relatos humanos relacionados con ellos. Se recogieron 3.000 objetos y bellas y conmovedoras historias relacionadas con ellos.

Esta iniciativa tuvo tanto éxito que Europeana ha decidido seguir con ella. Además, con motivo de que en 2014 se celebrará el primer centenario del comienzo de la Gran Guerra, en Alemania se está llevando a cabo esta misma experiencia en diferentes ciudades.

En 2010 Euopeana ha organizado su primera exposición virtual que ha versado sobre Art Nouveau. Es mucho más sencillo organizar una exposición virtual que hacerlo en la realidad.
Se va a organizar otra sobre bertsolarismo en colaboración con Koldo Mitxelena, con parte del material del archivo de Radio Loiola que la Diputación adquirió el año pasado. Esta es una colaboración voluntaria y se ha realizado sin mediar papel.

Para contribuir a Europeana con el contenido de una institución hay que ponerse en contacto con ella mediante el correo electrónico, indicando qué persona será la interlocutora.

Koldo Mitxelena Kulturunean, 1 de Abril de 2011

Publica un Comentario