BELAUNALDIENARTEKO ELKARRIZKETAK DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES


Escrito el 15 enero 2013 – 03:26 | por admin


Bilboko Alhondigako Mediatekako Medialab2 gunean profesionalentzat antolatutako lehendabiziko Belaunaldiarteko ElkarriIMG_3045zketak egin dira, ALDEEk antolatuta (Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio zentroetako profesionalen Euskal Elkartea). Horren bitartez, gure profesional emerituei omenaldia egin genien, eta uste genuen omenaldirik onena haiei entzutea zela, nola hasi ziren lanean, nola bizi izan dituzten lanbidean izandako aldaketak, nola lagundu duten beren erakundeetan belaunaldien arteko erreleboan… Baina aldi berean gaur egungo profesionalak ere ezagutu nahi genituen, lanbidea nola ikusten duten eta egungo erronkei eta aukerei nola egiten ari zaizkien aurre jakiteko. Giro atsegina nahi genuen, parte hartzaileak elkarrekin zein bertaratutako publiko guztiarekin solasean aritzeko. Eszenatoki parekaezinean, eta oso giro egokian, elkarrizketak naturalak eta oso interesgarriak sortu ziren, eta gehien entzun ziren hitzak izan ziren kooperazioa, lankidetza, sorkuntza, pazientzia eta ilusioa. Nabarmendu behar da sare profesional bizia dagoela, egokitzeko ahalmena duena, eta oso baikorra, eta hori kexu izatea ohikoa bihurtu den garai hauetan oso ondo dator. Gure aurreko profesionalek askoz baliabide gutxiagorekin beren erakundeetan hainbeste lorpen erdietsi dutela ikustea oso interesgarria da, gauzak zuzen egiteko eta zuzen egoteko moduaren adibidea direlako.

Sarrera Ramón Martín-ek, ALDEE-ko presidenteak, egin zuen. Lehenengo profesional taldea agiritegietako arduradunez osatuta zeogen: Aita Juan José Agirre, Miren Barandiaran eta Jon Bagues.

AGIRITEGIAK.

Lazkaoko Beneditarren Fundazioa.

Aita Juan José Agirre, Lazkaoko beneditarren komentuko fraidea, lehenengo hitza hartzen arduratu zen bere esperientzia kontatzen hasteko.

IMG_3047Beneditarrek  bizitza autonomoa dute, hau da, lan egin behar dute bizitza aurrera ateratzeko. Zenbait urtetan ikastetxe bat kudeatu zuten inguruko herrietako ikasleek Batxilergoa ikas zezaten, baina 1970. urtean Beasaingo Institutua zabaldu zuten, eta aurrerantzean beren ikatetxeak ez zuen jarraipenik izan. Bera, Aita Juan José, ikastetxean zuzendaria izan zen eta lanik gabe geratu zen. Abadeak, Aita Mauro Elizondok, bibliotekaria bihurtzeko eskaintza egin zion.
Monastegietan liburutegiko tradizioa zegoen eta komentu honetan bazuten bat. Ikasketak egiteko Aita Juan José-k Bartzelonara joatea aukeratu zuen, Montserrateko monastegira, hain zuzen ere, hiru urtetarako, 1970-etik 1973-ra. Tradizionalki bibliotekariak liburu bat non zegoen buruz jakiten zuen, baina Montserraten liburutegi handia dute eta bertan liburuak eta agiriak aspalditik katalogatu egiten zituzten. Aita Juan José-k Irakasle onak izan zituen eta katalogatzen eta sailkatzen ikasi zuen. Dena den, erdi txantxetan, sailkapena ezinezkoa dela aitortu zigun:
-9, Historia. Eta gero bere sateliteak; baina, nola prestatu lekua guzti horrentzako?

Egun batean fraile batek giltzapetuta zegoen armairu bat ireki zuen bere aurrean eta bertan katalogatu gabeko agiriak zeuzkan. Beraien artetik bat aukeratu zuen eta erakutsi egin zion. Eusko Jaurlaritzako boletina zen, José Antonio Agirrek sinatua. Momentu hartan berarentzat eta baita euskaldun askorentzat ere “lehenengo Jaungoikoa eta gero hura” zela azaldu zigun Aita Juan José-k. Argitalpen hura guztiz garrantzitsua zen eta berak galdera hau egin zion bere buruari:
– Katalanek bai eta guk ez?

Lazkaoko komentura itzuli zen eta “Euzko Deya” aldizkariaren ale bat iritsi zitzaion eskuetara, 12. zenbakia hain zuzen ere. “Honek lagunak dauzka” pentsatu zuen eta horiek lortu egin behar ziren. Pixkanaka beste zenbakiak eskuratzen joan zen.

Paris-eko “Euzko Deya” 1936. urtekoa da, formato handian, eta jarraipena izan zuen II Munduko Gerra hasi zen arte. Gerra bitartean etenda egon zen eta bukatzean jarraitu egin zuen 1972. urtea arte.

Diktadura garaian Ameriketara joan zen jende ikasiak argitaratzen jarraitu zuen eta Frantziaren bitartez aldizkariak hona iristen ziren. Aita Juan José-k guzti hori jaso nahi zuen eta familia euskaldunen aldetik garrantzizko laguntza izan zuen. Beraiei esker “Euzko Lurra, Acción Nacionalista Vasca” azpitutulua zuen aldizkaria, eskuratu zuen, 1947. urtean argitaratzen hasia zena, Frankoren nagusikeriaren azpian zegoen lurralde bati buruz ziharduen, erretzeko paper moduko batean inprimatuta eta 8 orri zituena.

Jasota daude hemen banatzen ziren argitalpenak baita ere. “Horiek altxorrak dira, gehien balio dutenak”.

6.000 aldizkariren titulu desberdin dauzkate, bilduma osoak zenbait kasutan, ehun urteko bizitza badute ere eta dagoeneko 40 tesi landu dira Lazkaoko komentuko artxiboaren materialarekin.

Miren Barandiaran 2007. urtean iritsi zen Lazkaora. Garai hartan agiritegia Acces batean jasotzen ari ziren. Agiritegiko irizpide batekin lan egitea erabaki zuten.Gaur egun Inbentarioko fasea bukatu gabe dago, oraindik dokumentazio berria iristen ari delarik.

2010. urtean instituzioek eranginda eraikuntza berria burutu zuten eta horrekin batera Fundazioa sortu zen. Gehien kontsultatzen den materiala arkibokoa denez, hori eraman dute bertara: agiriak eta beren textuingurua, komentuko liburutegia momentuz zegoen tokian mantentzen delarik.

Mirenek dio Fundazioa dagoenetik finantzaketa pribatua lortzen ahalegindu direla eta erantzun ona jaso dutela trukean baldintza berezirik exijitu gabe.

Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa.

Agiritegietako beste ordezkari bat, Jon Bagues, izan genuen gure artean, Eresbil-eko arduraduna, 1986. urtea ezkeroztik bertan lanean ari dena.

Aurreko urteetan lan horretarako prestakuntzan aritu zen. 1982. urtean, gaur egun master deituko geniekeen lizenziadunentzako ikastaro batzu burutu zituen. Bibliotekonomia eta Artxibistika erakusten zuten eta hasi aurretik Jon zuzendariarengana jo zuen, zernolako lana egin behar zuen azaltzeko eta ea ze berezitasun komeniko litzaiokeen aholkatu ziezaion. Irakasle hark zera erantzun zion: “Nik uste Artxibistika zientifikoago dela”. Eta Jon Baguesek aintzakotzat hartu zuen aholkua. Jon Baguesek azaldu zigun formakuntza horren barruan Informatikako oinarrizko eskola batzu eman zizkietela eta bertan zeuden ikasle guztiak harriturik begiratzen ziotela irakasleari tutik ere ulertzen ez zutelako.

Eresbil urteetan patronatua izan da, baina dagoeneko fundazioa da. Ekarpen ekonomikoak Eusko Jarlaritzatik, Gipuzkoako Aldundiatik eta Errenteriako udaletik jasotzen dituzte. Beste diru laguntza jakin batzu jasotzen dituzte, Kutxa-rena Musikaste finanziatzeko kasu. Instituzioen aldetik murrizketak jasaten ari dira eta zerbitzua ahuldu behar izanaren beldur dira. Zenbait beharrei aurre egiteko kanpoko instituzioetatik finantziaketa eskuratzen saiatzea erabaki dute. Halako finantzaketa mota aurrerantzean ohizkoa bihur daitezkela komentatzen zuen Jon Baguesek.

LIBURUTEGIAK.

Bigarren profesional talde bat aurkeztu zigun Ramón Martín-ek jarraian, liburutegi desberdinetako ordezkariak hain zuzen ere: Goyo Layana, Ander Manterola eta Lara Gutiérrez.

Leioako Udal Liburutegia.

Goyo Layanak hartu zuen hitza eta bere ibilbidea autodidakta moduan hasi zuela adierazi zigun. Leioan lanean ari zela 2004. urtean liburutegi modernoago bat lortu zuten. Beren jardunean lehentasuna ematen diete fondoei eta beren zabalkundeari: erakusketak, web orrialdea, blog-a, twitter… Teknologia hauetan Ibon Idoiaga arduradun dutelarik. ErIMG_3050abiltzaileek nola erantzuten duten aztertu dute: bisitak egin bai, baina parte hartu oso gutxi.

LabayruIkastegiko Liburutegia.

Ander Manterola Labayru Ikastegiko Liburutegiko zuzendaria izan da hirurogei ta hamargarren hamarkadatik aurrera jubilatu den arte eta baita Seminarioko Liburutegiko arduraduna ere, baina bere hitzaldia Andrés Mañarikuarekin bizi izandako hastapenak gogora ekartzen hasi zuen.

Berak dioenez Seminarioko Liburutegia, bertako zuzendaria izaten jarraitzen duelarik, fosil bat da, zeren erabiltzaile gutxi eta oso espezializatuak izaten ditu. Liburutegia Apaiztegiko Historia eta Filosofiako fakultateak hornitzeko sortu zen. Seminarioa Bilbora eraman zutenean, fondo berrienak Elizbarrutiko Teologia eta  Pastoraltzako Institutura eraman zituzten. Derion Seminarioko liburutegia geratu zen eta ikerketa zentro baten zerbitzura izatetik liburutegi patrimonial batean bihurtu da,  kontsultak egoitzan bertan egiten direlarik. 120.000 ale ditu eta katalogatuta dauden horietatik 11.000 ale 1820. urte aurrekoak dira, latineraz. Horrez gain, fondoen %45-a digitalizatuta dago.

Labayru Ikastegian udako Lengua eta Literaturako eskolak antolatzen hasi zirenean liburutegia irakaslegoaren zerbitzurako liburutegi bat sortu zen. Geroztik Ikastegiko argitalpenak hasi ziren eta, bestalde, ikastaroak ugaritu egin ziren. Garai horretan Ander Manterolak Sancho el Sabio Fundazioa eta Lazkaoko Beneditarren agiritegia ezagutu zituen eta Euskal Gaiari buruzko liburutegi bat sortzen hasi zen Labayru Ikastegian.

1984, urtean kongreso batean parte hartu zuen Quebec-en. Bertan liburutegiaren ondoan liburutegi erantsi bat zegoela ikusi zuen, Terranova-ri buruz hain zuzen ere, eta bertan ez zituzten liburuak bakarik gordetzen, baizik eta, besteak beste, kartografia, hemeroteka, albisteak eta era desberdinetako agiriak. Eredu moduan bailio izan zion honek: Orain Labayru Liburutegian 60.000 titulutik gora ditu Hemerotekak eta Fondo Dokumentalarekin kontatzen dute baita ere: argazkiak…

Eta honetaz gain, Etnografiari buruzko liburutegia bereiztuta dago, Atlas Etnografikoa argitaratzeko erabiltzen baita.

Erabiltzaile garrantzitsuena Labayru Ikastegia bera dela esan daiteke, urtean 10 liburu argitaratzen dituelarik. Bestetik, bertako fondoen maileguak egiten zaizkie instituzioei, erakusketak antolatzeko gehienetan.

Liburutegi honen helburua bertako gizartearen memoria osatzea da. Hau dela eta Ander Manterolak ikusezintasunaren eroapena aipatzen du eta elkarrizketa bat ekartzen du gogora.

Arduradun batek behin galdetu zion:
– Zer egiten dute liburu guzti hauek hemern?
– Zuk ireki nahi izanaz itxadoten ari dira – erantzun zion.

Eta beste behin kide batek beste hau aitortu zion: “Nik hurrengo berrehun urteetan ze liburu kontsultatu nahi izango diren jakingo banu, ez nukeen besterik erosiko.”

Ander Manterolak liburutegiko liburuak gehiago jakin edo entretenitu nahi duenarentzat eskura daudela azpimarratzen du..

Erandioko Udal Liburutegia.

Lara Gutiérrez liburutegiak Berehalakotasunaren kultura barruan daudela adierazten duen posturaren alde lerratzen da. Liburutegiak dirua behar du eta bideragarritasuna baita ere. Horretarako Tokiko Marka lehen bait lehen lortzea garrantzitsua da.

Puntu honetara iritsita publikoaren arteko elkarrizketa nagusitu zen:

Ander Manterolak  aipatutako pazientzia hori beste bi parte hartzaileek ikusgarritasunaren beharrari buruz esan dutenarekin alderatu da. Eta horrek eztabaida ildo interesgarri bat ireki du, gizarteak liburutegiak, artxiboak eta dokumentazio zentroak eta bertako profesionalak nola ikusten dituen aztertzeko. Beharbada une posiblerik onenean gaude, eta kontua ez da hainbeste ikusgarritasun falta, eta gehiago da nola nahi dugun besteek ikustea eta kontuan hartzea.

DOKUMENTAZIO ZENTRUAK – LIBURUTEGI BEREZIAK.

Hirugarren profesional multzoa aurreratu zen Ramón Martín-en eskutik berriro ere: Carmen Gómez, Alasne Martín eta Elena Roseras.

Artium.

Elena Roseras-ek Artium-eko liburutegiak museoaren funtsezko elementua bihurtu behar zuela azaldu zigun. Liburutegia museoaren dokumentazioaz arduratzen da: gordetzen dituen obrak, erakusketa bat dagoenean… eta baita Arte Garaikidearen zabalkundeaz. Bestetik, ekintza bereziak antolatzen saiatu da orain arte, adibidez filmak proiektatzen eta beraiei buruzko forum bat bideratzen.

Liburutegiak gizarteak dituen behar berriei egokitzeko gaitasuna behar du eta erabiltzaileekin harremanak izateko formula berriak asmatzen saiatu behar du: Komikiak aukeratu dituzte erabiltzaile gazteak erakartzeko. Eta, bestetik, dohaineko lanabesetaz baliatu dira zabalkundea lortzeko: gizarte sareak. Urtean bi erakusketa antolatzen dituzte, azkenengotako bat World Press-ek saritutako 50 argazkiz osatuta zegoen. Egunero Facebook-en argazki desberdin bat jartzen zuten.

Elena Roseras-ek bere erakundearen murrizketen arazoa aipatzen du bukaeran. Baina berak bere burua baikor azaldu nahi du eta grina pizten digun lanean jarraitzeko ilusioa mantendu egin behar dugula azpimarratu zuen.

Sancho el Sabio Fundazioa.

Carmen Gómez-ek 1985. urtean Fundazioan lanean hasi zenetik bizi izandako esperientzia azaldu zigun, egunkariekin sortu zuten patronatoaren ekintza nabarmenduz: Hasiera batean hamar erakunderen artean Euskal Erkidego Autonomoko egunkariak behingoz mikrofilmatzea eta geroztik digitalizatzea adostu zuten, proiektu honekin paperezko egunkariak enkuadernatzeaz gastatu behar zutena baino prezio merkeagoa lortuz. Cervantes Institutua bere web orrialdean guzti hau jasotzeaz interesaturik azaldu zenean, onartu aurretik Eusko Jaurlaritzari proposatu zioten lan hori egitea. Bere ustez ziur aski hor izan zen Liburuklik-en hastapena.

Patronato honek aurrera eramandako beste eginkizun garrantzitsu bat euskal aldizkarien aurkibideen argitaratzea izan zen eta zenbait artikuluren hustuketa egitea baita ere. Guzti honek laguntzen du Sancho el Sabio Fundazioan urtean izaten diren Euskal Gaiari buruzko hiru miloi kontsultara iristera.

Bilboko Alhondigako Mediateka.

Alasne Martínek bere hizketaldia enpresa pribatutik zetorrela azaltzen hasi zuen. Liburutegiari izen berria eman diote, Mediateka, eta orain arte hainbat berrikuntza egin badituzte ere, orain, besteak beste, Irakurketa Erraza izena duen proiektua martxan jartzen hasi dira, minusbaliatu eta atzerritar kolektiboekin lan egiteko asmoa baitute.

Bukaeran, eztabaidarako gaia izan zen jakitea profesional gisa zer daukagun une hauetan egoerak eskatzen duen mailan egoteko. Bat etorri dira elementu nagusiak direla egokitzeko gaitasuna, publiko desberdin eta gazteagoengana iristeko beharra, edukiak eta kudeatzeko moduak berritzeko beharra eta, batez ere, lankidetzan aritzeko beharra. Eta hor, bereziki, pertsonak sartzen dira jokoan. Lankidetza eta kooperazioa batez ere profesionalen mende daude, eta horiek bilatu behar dituzte gai eta gune komunak elkarlanean aritu ahal izateko, gorako erakundeen bultzada edo ikuskapenari itxaron gabe. Publikoaren aldetik esan da erabiltzaileekin ere lankidetzan aritu beharra dagoela, lekukotzak eta dokumentuak jasotzeko eta pilatzeko. Eta beste profesionalei sarrera eman behar zaiela liburutegian lan egiteko, pedagogoak kasu, Irakurketa Errazaren programa aurrera eramateko. Une hauetan inoiz baino gehiago baliabideak optimizatu egin behar dira eta, horretarako, kooperazioa, ilusioa eta lankidetza beharrezkoak dira. ALDEEn ere sortu ditzakegu elkarlanerako guneak,  agertzen diren ekimenetan lagundu dezakegu eta azken proposamen moduan: ALDEE ideien zubia bihurtzea.


DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES

IMG_3057En el espacio Medialab2 de la  Mediateka de la Alhóndiga de Bilbao  han tenido lugar los Primeros Diálogos Intergeneracionales entre profesionales organizados por ALDEE (Asociación  Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación ). Con ellos,  queríamos  homenajear a nuestros profesionales eméritos  y nos parecía que el mejor homenaje era escucharles cómo empezaron a trabajar, cómo han vivido los cambios en la profesión, cómo han favorecido el relevo generacional en sus instituciones.  Pero también, queríamos conocer a los profesionales de hoy para saber cómo ven en la profesión y cómo afrontan los retos y oportunidades del momento actual.  Queríamos un ambiente distendido, de diálogo entre los participantes entre sí y con todo el público asistente. En un  marco incomparable y con un buen ambiente, los diálogos han sido naturales y muy interesantes, siendo las palabras  más escuchadas  cooperación, colaboración, creatividad, paciencia, ilusión. Constatar que hay un tejido profesional vivo, con capacidad de adaptación y optimismo, en estos tiempos en los que lo normal es quejarse, viene bien. Es interesante ver cómo los profesionales que nos han antecedido contaban con muchos menos recursos, pero no por ello han tenido menos logros en sus instituciones, porque son un ejemplo de saber hacer y saber estar.

La introducción corrió a cargo de Ramón Martín, presidente de ALDEE. El primer grupo de profesionales estaba formado por responsables de archivos: Juan José Agirre, Miren Barandiaran y Jon Bagues.

ARCHIVOS.

Fundación Benedictinos de Lazkao.

Juan José Agirre, fraile del convento de benedictinos de Lazkao, tomó la palabra en primer lugar para contar su experiencia.

Los benedictinos llevan una vida autónoma, esto es que han de trabajar para ganarse la vida. Durante varios años gestionaron un colegio en el que impartían Bachillerato a los estudiantes de los pueblos de alrededor, sin embargo en 1970 abrieron el Instituto de Beasain y el colegio ya no tuvo opción de continuidad. El padre Juan José había sido el director y se quedó sin trabajo. El abad, el padre Mauro Elizondo, le ofreció la oportunidad de convertirse en bibliotecario. Los monasterios tenían tradición bibliotecaria y en este convento contaban con la su propia biblioteca. El padre Juan José eligió Barcelona para realizar sus estudios, en el monasterio de Montserrat más exactamente, durante tres años: de 1970 a 1973. Tradicionalmente el bibliotecario sabía de memoria dónde se encontraba un libro, pero en Montserrat poseen una gran biblioteca y llevaban muchos años catalogando libros y documentos. Juan José Agirre tuvo buenos profesores y pronto aprendió a catalogar y a clasificar. No obstante, en tono de broma nos confiesa que la clasificación decimal universal (CDU) es imposible:
– El 9, Historia. Y luego están sus satélites, pero, ¿cómo preparar espacio para todo eso?IMG_3049

Un día un fraile le abrió un armario que permanecía cerrado con llave y en el que se guardaban documentos sin catalogar. Escogió uno de ellos y se lo mostró. Se trataba de un boletín del Gobierno Vasco que llevaba la firma de José Antonio Agirre. En aquel momento para él y para muchos vascos “lo primero era Dios y luego aquello”, según nos explicó Juan José Agirre. Aquella publicación era sumamente importante y él se preguntó:
-¿Los catalanes sí y nosotros no?

Volvió al convento de Lazkao y a sus manos llegó un ejemplar de “Euzko Deya”, el número 12 precisamente. “Este tiene amigos” pensó y había que conseguirlos. Y poco a poco fue haciéndose con el resto de los números.

“Euzko Deya” de París salió a la luz en 1936, en formato grande, y se publicó hasta el comienzo de la II Guerra Mundial. Al finalizar ésta se siguió editando hasta 1972.

En tiempos de la dictadura los intelectuales que fueron a América siguieron publicando y esas revistas llegaban aquí a través de Francia. El padre Juan José deseaba recopilar todo eso y recibió una gran ayuda por parte de las familias vascas. Gracias a ellas consiguió “Tierra Vasca”, con el subtítulo de “Acción Nacionalista Vasca”, que se había comenzado a editar en 1947, y trataba sobre una tierra sometida por la tiranía de Franco. Se trataba de unas  publicaciones de ocho hojas, las cuales eran como de papel de fumar.

También se encuentran recogidas las publicaciones que se distribuían aquí. “Estas son verdaderas joyas, las que más valen”.

Cuentan con  6.000 títulos diferentes, colecciones completas en muchos casos, a pesar de que puedan tener más de cien años de vida y se han elaborado 40 tesis con el material de este archivo.

Miren Barandiaran llegó en 2007 a Lazkao. Entonces el archivo se estaba recogiendo en un Acces. Se adoptó un criterio archivístico para abordar el trabajo. Aún a día de hoy la fase del inventario está sin finalizar y todavía se va recibiendo documentación nueva.

En el año 2010, promovido por las instituciones, se finalizó la construcción del nuevo edificio. Fue el momento en que se creó la Fundación. Como el material que más se consultaba era el de archivo, es el que se trasladó a él: los documentos y también su contexto, mientras que la biblioteca permanece en el convento.

Miren nos cuenta que desde que existe la Fundación se han dedicado a conseguir financiación privada y destaca que han obtenido una buena respuesta y sin grandes exigencias como contrapartida.

Eresbil. Archivo Vasco de la Música.

Tuvimos entre nosotros a otro representante de archivos, Jon Bagues, responsable de Eresbil, quien lleva desde 1986 trabajando en este centro.

Durante los años previos se estuvo preparando para ello. En 1982 realizó unos cursos para licenciados, lo que hoy en día llamaríamos master. En ellos impartían Biblioteconomía y Archivística. Antes de comenzar Jon Bagues consultó con la directora de los cursos qué era lo que más le convenía estudiar y le explicó someramente cuál iba a ser su cometido laboral. La profesora le repondió: “Yo creo que Archivística es más científico”. Y Jon Bagues siguió su consejo. Por otra parte recibieron unas clases de Informática básicas y nos aseguró que todos los alumnos miraban atónitos al profesor porque no comprendían absolutamente nada.

Eresbil durante años ha sido un patronato, pero finalmente ya es una Fundación. La financiación corre a cargo del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Errenteria. Reciben otras ayudas, como es el caso de la Kutxa, que financia Musikaste. Están sufriendo recortes por parte de las instituciones y temen que el servicio pueda debilitarse. Han comenzado a recurrir a otras instituciones como nuevas fuentes de financiación para necesidades concretas. Jon Bagues apunta que quizás esta vía vaya a convertirse en algo habitual en el futuro.

BIBLIOTECAS.

A continuación Ramón Martín nos presentó al siguiente grupo de profesionales, que fueron los representantes de diferentes bibliotecas: Lara Gutiérrez, Goyo Layana y Ander Manterola.

Biblioteca Municipal de Leioa.

Goyo Layana tomó la palabra para contarnos sus comienzos en la biblioteca como profesional autodidacta. En 2004, mIMG_3050ientras trabajaba en  Leioa, consiguieron una biblioteca más moderna. En ella dan prioridad a los fondos y a su difusión: exposiciones, la página web, el blog, twitter… Ibon Idoiaga es el responsable de la actividad tecnológica. Se han ocupado de estudiar el comportamiento de los usuarios, que básicamente realizan muchas visitas, pero participan en mucha menor medida.

Biblioteca del Instituto Labayru.

Ander Manterola ha sido director de la Biblioteca del Instituto Labayru y de la Biblioteca del Seminario desde la década de los sesenta hasta su jubilación, pero inició su intervención recordando sus comienzos junto a Andrés Mañarikua.

Considera que la Biblioteca del Seminario, de la que sigue siendo director, es un fósil, pues cuenta con pocos usuarios y éstos son muy especializados. La biblioteca se creó al servicio de las facultades de Historia y Filosofía del Seminario. Al trasladarse el Seminario a Bilbao, los fondos más actuales pasaron a la biblioteca del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. En Derio quedó la biblioteca del Seminario que  pasó de ser un centro de investigación a ser una biblioteca patrimonial y las consultas se realizan en la propia sede. Posee 120.000 documentos y entre los catalogados se encuentran 11.000 anteriores a 1820 escritos en Latín.  Además de esto el 45% de los fondos está digitalizado.

manterola_2Cuando comenzaron las clases de Lengua y Literatura en el Instituto Labayru,  se creó una  biblioteca  servicio del profesorado. Más adelante se iniciaron las publicaciones del Instituto y aumentó el número de clases. En esa época Ander Manterola conoció la Fundación Sancho el Sabio y el archivo de los Benedictinos de Lazkao y a raíz de ello comenzó a crear una biblioteca sobre Tema Vasco. en el Instituto Labayru.

En 1984 asistió a un congreso en Quebec. Allí descubrió que junto a la biblioteca había otra anexa dedicada a Terranova y en la que se conservaban no sólo libros, sino también cartografía, hemeroteca, noticias y documentos de tipo diverso que le sirvió como ejemplo. Ahora en la Biblioteca Labayru hay más de 6.000 títulos en la Hemeroteca y cuentan también con Fondo Documental: fotografías…

Asimismo existe una biblioteca independiente dedicada a la Etnografía, que se dedica a la publicación del Atlas Etnográfico.

El usuario principal es el propio Instituto Labayru, que edita diez libros al año. Por otra parte, también se prestan los fondos a instituciones, para exposiciones, etc.

El fin de esta biblioteca es conservar la memoria de nuestra sociedad. Ander Manterola menciona en este momento la paciencia de la invisibilidad y nos narra una antigua conversación:

En una ocasión uno de los responsables le preguntó:
– ¿Qué hacen aquí todos estos libros?
Y él le respondió:
– Están esperando a que tú vengas a abrirlos.

En otra ocasión un colega le confesó que si él supiera qué libros se iban a consultar en los siguientes doscientos años, no compraría otra cosa.

Ander Manterola afirma que los libros de la biblioteca son para quien desea saber más y para quien quiera entretenerse.

Biblioteca Municipal de Erandio.
Lara Gutiérrez se posiciona a favor de la postura que considera que las bibliotecas se encuentran dentro de  la Cultura de la inmediatez. Las bibliotecas necesitan dinero y necesitan viabilidad. Para ello crear una Marca Local es muy importante.

Llegados a este punto se impuso la discusión entre los asistentes:
Se contrapuso la paciencia que mencionaba Ander Manterola con la necesidad de ser visible de la que hablaban los otros dos participantes. Y esto abrió una línea de debate interesante sobre cómo visualiza la sociedad a las bibliotecas, archivos, centros de documentación y a sus profesionales.  Quizá estemos en el mejor de los momentos posibles y no es tanto una falta de visibilidad, sino más bien que tenemos que definir cómo queremos que se nos visibilice y tenga en cuenta.

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS.

El tercer grupo de profesionales fue presentado también por Ramón Martín: Carmen Gómez, Alasne Martín y Elena Roseras.

Artium.

Elena Roseras se planteó que la biblioteca se constituyera como el elemento clave del museo. La biblioteca se ocupa de la documentación  del museo: de las obras que contiene, de las exposiciones que se organizan… y también corre de su cuenta la difusión del Arte Contemporáneo. Por otra parte hasta ahora ha organizado actividades específicas, tales como un cine-forum.

La biblioteca ha de ser capaz dIMG_3057e dar respuesta a las nuevas necesidades de los usuarios y de buscar nuevas fórmulas para relacionarse con ellos: Han utilizado los comics para atraer a los jóvenes y herramientas gratuitas, como son las redes sociales, para la difusión: Organizan dos exposiciones al año, de las que una de las últimas estaba formada por 50 fotos premiadas por World Press y cada día colgaban una de ellas en Facebook.

Elena Roseras menciona los problemas que acarrean los recortes en su entidad, pero desea seguir mostrándose optimista y piensa que debemos mantener la ilusión por seguir trabajando en algo que nos apasiona.

Fundación Sancho el Sabio.

Carmen Gómez compartió con el público su experiencia desde que comenzó a trabajar en esta Fundación en 1985. Es remarcable el patronato que se formó a raíz de la microfilmación y posteriormente la digitalización de los periódicos del País Vasco. Primeramente participaron diez representantes de distintas bibliotecas y con este proyectos consiguieron un cost para conservar este material inferior al que supondría la encuadernación de los ejemplares de papel. El Instituto Cervantes se mostró interesado en recoger toda esta documentación en su página web. Antes de aceptar se dirigieron al Gobierno Vasco para proponerle que se hiciera cargo de ese cometido. Y ella piensa que ese pudo ser el germen de Liburuklik.

Otra de las actividades destacables de este patronato fue la publicación de los índices de las publicaciones periódicas del País Vasco y además se realizó el vaciado de gran número de ellas. Todo esto ha contribuido a que actualmente la Fundación reciba tres millones de consultas al año sobre Temas Vasco.

Mediateca de Alhóndiga Bilbao.

Alasne Martín comenzó comunicando que ella proviene de la empresa privada. Destacó que a la biblioteca que han creado en el centro se le ha dado en llamar Mediateca por ser un lugar de innovación y uno de los proyectos que tienen planteado es el de la Lectura Fácil con el objetivo de acercar a la lectura a colectivos de emigrantes y de minusválidos.

Para finalizar la línea debate se centró en saber qué tenemos como profesionales para estar a la altura de las circunstancias en estos momentos. Coincidieron en la capacidad de adaptación, en la necesidad de llegar a públicos diferentes y más jóvenes, en la necesidad de innovar en contenidos y en formas de gestión y sobre todo en la necesidad de cooperación. Y aquí es donde entran en juego sobre todo las personas.  La colaboración y cooperación depende más que nada de la voluntad de los profesionales que deben buscar puntos en común y espacios donde colaborar, sin esperar el impulso o supervisión de organismos superiores. Por parte del público se apuntó también la necesidad de colaborar con los usuarios para recoger y recopilar testimonios, documentos. Y dar cabida a otros profesionales para trabajar en la biblioteca, como pueden ser los pedagogos en el caso de la Lectura Fácil, que permitirán llevar a cabo el programa. En estos momentos más que nunca la necesidad de optimizar recursos hacen necesarias la cooperación, la ilusión y la colaboración. ALDEE puede crear espacios para colaborar  y facilitar todas las iniciativas que surjan y se propone a sí misma como puente de ideas.

Publica un Comentario