Azken Asanblada. 2013.eko Martxoaren 16an


Escrito el 19 marzo 2013 – 18:43 | por admin

ALDEE_BatzarNagusia_Bilbao_JV2013_006_wLarunbata goizez Bilbora abiatzen gara. Batzordekide bi gara lehenengoak iristen. Bereahala bere egoitza Asanbladako xedea izateko uzten digun liburutegiko zuzendaria agertzen da dena antolatzeko. Kalera ateratzen gara etorleei itxadoteko. Aurrenak Gasteiztik datozenak iristen dira, hiru kide kotxe batean etorriak. Gero Batzordeko beste bi tabernan gosaltzetik ateratzen dira… Ari da jendea biltzen. Gozotasuna ziurtatzeko pastak erostera goaz… Hemeretzi lagun biltzen gara Asanbladarako. Ez gara nahiko lehenengo deialdian hasi ahal izateko, baina kopuruak bazkideen %5 suposatzen du. Aurpegi ezagunak, batzordekide ohiak eta aurreko asanbladetan ikusi ez ditugunak ere bertaratzen dira. Halaber posta elektroniko eta ordezkari bidezko hogei ta hamaika boto jaso dira dagoeneko. Hamar t’erdietan presidenteak hitza hartzen du eta protokoloa markatzen hasten da. Eguneko gaiari jarraitzen diogu eta puntu bakoitzean dagokion batzordekideari ematen dio hitza. Arlo guztiak azaltzen dira, ondo bete diren atalak eta egiteke geratzen zaizkigunak ahaztu gabe. Pantailan textoak, datuak, koloreetako grafikoak… igarotzen dira hitzezko aurkezpenari laguntzeko. Luze doa, bi ordu t’erdi bukatzen denerako, baina badirudi ez dela inor aspertzen. Bertaratuak iruzkinak eta ekarpenak egiten dituzte. Twitter-en asanbladaren ohiartzuna nabaritzen da baita ere: areto bertatik bialtzen diren twit-eak eta berriro twitteatzen direnak, zenbail arlo garrantzitsu azpimarratuz: ALDEE-ko lan poltsa, FESABID-en dugun ordezkaritza, gazteen presentzia elkartean… Elkartea bera ere gaztetasunean dago, hogei ta bostgarren urtemuga laster bete behar baita, baina ez datorren urtarrilan, asanbladan azaldu zen moduan, hurrengoan baizik. Pozta elektroniko bidez argitu dute ALDEE-ren fundazioa 1990.urtean izan zela, beraz 25. urteurrena 2015.ean izango da. Batzorde berberak jarraitzen du hiru batzordekide berriekin, baina partaidetza irekia da bazkide guztientzat, bai ekitaldi puntualetan laguntzeko eta bai luzarorako iraupena duten lan taldeetan ere. ALDEE-k kolaborazio guztiak aintzat hartzen ditu eta ziurtagiriarekin egiaztatu. Web orrialdea, blog-a, zare sozialak… dauzkagu jardueren berri izateko eta protagonistekin kontaktatzeko. Orain ALDEE-ren txanda da. Aurrera! ASAMBLEA.ORDINARIA DE SOCIOS. 16 de Marzo de 2013. Sábado por la mañana. Nos dirigimos a Bilbao. Dos miembros de la Junta Directiva somos las primeras en llegar. Al cabo aparece la directora de la biblioteca que nos cede sus dependencias para celebrar la asamblea con el fin de organizarlo todo. Salimos a la calle para esperar a los participantes. Los primeros en llegar vienen de Viitoria-Gasteiz, tres colegas en un mismo vehículo. Seguidamente otros dos miembros de la Junta salen de desayunar del bar de la esquina. Ya está llegando la gente. Para asegurar un buen sabor de boca nos disponemos a ir a comprar unas pastas. Nos reunimos un total de diecinueve personas para la Asamblea. No somos suficientes como para comenzar en la primera convocatoria, pero sí que representamos el 5% de los asociados. Hay caras conocidas, antiguos miembros de la junta y caras nuevas también, a quienes no habíamos visto en otras asambleas. Asimismo hemos de anotar que se reciben treinta y un votos delegados o mediante el correo electrónico. A las diez y media el presidente toma la palabra y comienza con el protocolo. Vamos siguiendo con el orden del día y en cada punto va dando la palabra a los miembros de la junta correspondientes. Se van desgranando todos los temas, los capítulos cerrados y sin descuidar los pendientes de finalización. Por la pantalla van desfilando los textos, los datos, los diagramas de colores… para apoyar la palabra. La exposición se extiende a lo largo de dos horas y media. Da la sensación de que todo el mundo la sigue atentamente y algunos participantes realizan comentarios y contribuyen con sus aportaciones. Nuestra asamblea también tiene su eco en Twitter a través de los twits que se envían desde la sala y que luego se van retwitteando para subrayar los temas más relevantes: la Bolsa de trabajo, la colaboración con FESABID, la presencia de los jóvenes en la Asociación… La propia Asociación es joven y se encuentra próxima a cumplir los veinticinco años, pero no el año que viene como se apuntó en el momento, sino en 2015, ya que se constituyó en el año 1990, particularidad que vino a aclarar un correo electrónico enviado después de finalizada la asamblea. Continúa la misma Junta Directiva con tres nuevos miembros más. Sin embargo la participación está abierta a asociadas y asociados, bien en actividades puntuales, bien en grupos de trabajo que tienen una mayor extensión en el tiempo. ALDEE reconoce todas las colaboraciones y las acredita. Disponemos de la página web, del blog, de las redes sociales… para conocer la dinámica que va desarrollándose y para poder contactar con sus protagonistas. Ahora es el turno de ALDEE. ¡Adelante!

Elisabet Mas

ALDEE_BatzarNagusia_Bilbao_JV2013_012_w

Etiquetas:

Publica un Comentario