FORMAKUNTZA: JARDUERA EGOKI BI


Escrito el 13 noviembre 2012 – 01:16 | por admin

Visita a Bayona[1]

Atzean geratzen da udara eta Elkartean udazkena animo handiz hasi dugu, besteak beste, praktika onetan formakuntza antolatuz. Azpimarratu behar dugu Baionako hau ASNABI-rekin batera eratu genuela.

Baionako Artxiboa. 2012.eko Urriaren 3an.

Autobusez atera ginen Donostiatik eta iristean zentroko bi arduradun, Etienne D’Alençon eta Tere Garcia-Larrache, geneuzkan zain gosaritxo batekin. Gero, ia hiru ordu iraun zuen bisitaldian zehar laguntzaile izan genituen.

Areto batean azaldu ziguten zentro hau Pau-ko departamenduko Artxiboaren zatiketatik sortu zela. Agiritegi honetan Atlantiar Pirineoetako dokumentazio guztia gordetzen zen; Baionako eta Euskal Herriko kontsultak oso ugariak ziren ordea eta eskualde honi zegokion dokumentazioa hurbiltzea deliberatu zen. Erantzukizunak, pertsonala eta lana partekatzen jarraitzen dute, baina duela ia bi urte eraikuntza berri bat lortu zuten. Erdigunea gorria du eta bertan dokumentazioa gordetzen da. Bestelako gelak, hau da sarrera, kontsulta gela eta lan gunea, erdigune hau inguratuz aurkitzen dira eta kolore grisa dute. Gela guztiak elkar komunikatuta daude.

Kanpokaldean aparkalekuak dauzkagu: erabiltzaileentzako aterpean bat, langileentzako, aterperik gabe, beste bat eta, azkenik, agiritegira iristen den dokumentazioa ekartzen duten kamioientzako sarrera. Dokumentazioa gehienetan dohaintza eto erosketa bidez eskuratzen da.

Batetik agiritegian ondo egindakoak eta, bestetik, akatsak azaldu zizkiguten. Bete ez den aurreikuspen baten eredu kontsulta gela izan da: hogei ta hamar jarleku dauzka eta inoiz ez da heren bat baino gehiago okupatu. Inauguraketa aurretik 8 miloi irudi eskegi zituzten Interneten eta harrez gero artxibora bertaratzea beharrezkoa da paperean dauden aurkibideak edota ikus-entzunezkoak kontsultatzeko, besterik ez. Frantzian legeak soinodun dokumentuen zabalkuntza minutu t’erdian mugatzen du. Ikusentzunezkoak kontsultatu ahal izateko bost kabina prestatuta dauzkate.

Kudeaketarako, publikoaren arretarako, lan deskribatzaileetarako eta dokumentuen zaharberritzeko eta kontserbatzeko pertsonalaz gain nabarmentzekoa da agiritegiaren zabalkuntzaz eta hezkuntzaz arduratzen den langilea dutela. Ikastetxeekin elkarlanean dihardu zeren hezkuntzako plangintzen barruan zerbitzu hauen ezagutza eta zentroen bisita sartzen da.

Hainbat agiri bitxi erakutsi zizkiguten. Batzu arkitektura lanei zegozkion: Hirian XX. mendean zaharberritu diren zenbait etxe dotore eta jauregitxo aurki daitezke. Agiritegian gordeta daude arkitektoek diseinatutako proiektuen edertasun handiko marrazkiak eta planoak. Dagoen dokumenturik zaharrena ikusteko aukera izan genuen baita ere, 975. urtekoa hain zuzen ere. Irakurterreza da eta garaiko latineraz idatzita dago. Itzulpena egin zen eta inguruetako aranei buruz hitzegiten duela aditzera eman zen.

Laburbilduz, artxiboak mila urteko era eta jatorri desberdinetako dokumentazioa gordetzen du: erregistro zibila, katastrokoa, Baionako kaiaren jarduerarena, sacramentu-agiriak.. eta agiritegi pribatuak, besteak beste enpresetakoak edo elkartetakoak, arkitektoena kasu.

Dokumentu guztiak kontsultatu daitezke, baina erreproduzitu nahi badira, jabearen baimena eskatu egin behar da.

Goiza gaindituta, beste hiri batean geundenez, bazkaltzera geratu ginen eta jatetxean, gure lanbideko kide berriak ezagutzeaz gain, hiruzpalau Nafarroatik etorriak, bisita komentatzeko eta lanari buruzko elkarrizketa interesgarriei heltzeko parada izan genuen.

Archives départamentales – Pôle de Bayonne et du Pays Basque
39 avenue Duvergier de Hauranne – 64100 Bayonne
Tel. 05 59 03 93 93 – arch-bay@cg64.fr
www.archives.cg64.fr

– Carlos Santamaría Liburutegia. 2012. eko Urriaren 19a.

Goiz hartan lanean ziharduten bibliotekari gehienak atera ziren gu agurtzera eta Marian Piñeirok, zuzendari ordeak, ongi etorria eman zigun. Jarraian ia hiru orduz iraun zuen bisitaldian bi gidari bikain izan genituen: Julen Zabala eta Kebi Jimenez.

Unibertsitateko liburutegia polita da. Sarrerak mostradore bat dauka, erakustoki batzu, kutxatilategia… eta eskailera ondoan leku estrategiko bat dago nondik liburutegiko areto guztiak ikus daitezke, zeren gainetik iruki formako bao bat irikitzen da eta bere bitartez goikaldeko solairua bistaratu daiteke. Beheko solairuan barrena joan ginen eta oso zabala eta erditik trenkadarik gabea denaz jabetu ginen. Egun euritsuaz iritsi ginen, zeru grisekoa, beraz; alabaina gela argia eta alaia zenaren sentsazioa izan genuen. Altzairuak txuriak ditu, mahaiak, jarlekuak, apalategiak… eta beren bitartez patioa, arbol batzu eta belar berdea antzeman daitekeen kristalezko hainbat ate eta zenbait leiho handi daude. Denak lagunduko du argitasun efektua lortzeko. Goiko solairuak gela bat baino nabe bat dirudi. Behekoa handia bada, hau are handiago, zeren ez zaio zatirik kentzen sarrerarako edo areto nagusirako.

Datu batzu: 1200 irakur leku dauzka. Egun batez zenbatu den bisita kopururik handiena 4.000 lagunena izan da, batezbestekoa 1800-ekoa bada ere. Taldeka lanak egiteko 19 gela daude eta 11 banakako kabina. Pantaila eta multimedia ekipoa duen proiekzioak eta aurkezpenak egiteko gela dago baita ere.

Bibliotekariek adierazi ziguten aurkitzen dituzten eragozpenak eta arkitektoekin dauzkaten desadostasunak, nahiz eta proiektu guztian zehar oso komunikazio arina izan. Nik uste gure gidak oso egizale izan zirela eta biltegia erakustera ausartu ziren baita ere, non gordetzen dira oraindik erantzuna eman gabe dauden koska guzti horien lekukoak. Oroigarri modura edo, kontserbatzen dute trasladoa egiteko erabili zuten kaxoi dorre bat baita ere. Julenek oso bizi dauka prozesu guztia nola garatu zen duela urte bete pasatxo eta oraindik pixkat asaldatu egiten zen berari buruz mintzo zenean.

Liburutegi hau simbiosis moduko bat da berau osatzen duten liburutegi guztiekin sortua, lehendik bakoitza zegokion fakultatean kokaturik zegoela.
Hau txaplaten mota desberdinetan antzeman daiteke, batzu tinta urdinez, beste batzu beltzez, baina deigarriago da materialei erreparatzen badiegu: Test psikologikoen sail zabala dago, katalogatzaileentzat erronka handia suposatuz, deskribatzeko dauzkaten elementu guztiak kontutan harturik; eskaner handi bat dago, planoentzako, A2-ko neurriraino, eta hiru dimentsioetako elementuentzat; haur liburuak daude etorkizuneko maisu-maistrek kontsulta ditzaten… Gure gidek dauzkaten tesi mota desberdinez ohartarzi gintuzten baita ere: Zuzenbidekoak denak tamaina berekoak ziren eta gorriz koadernatuak, unibertsitatean disziplina honen birretei dagokien kolorea baita; Arkitekturakoak, berriz, kolore desberdinetan koadernatuta zeuden, oso tamaina desberdinetakoak ziren, batzu orriak etzanda…

Carlos Santamaría liburutegia ez da lekurik egokiena antzinako liburuak bilatzeko. Kodex eta lege libururen bilduma txiki bat besterik ez dute eta inkunablerik ez dagoela ziurtatu ziguten. Liburutegi nagusia Leioako campusean egon arren eta erabaki asko bertan hartutakoak izan arren, bibliotekari hauek saiatzen dira berrikuntzak eta behar diren medio guztiak ezartzen Donostiakoak puntako irakasleak izan daitezen, bakoitza bere arloan.

Dena den, garrantzitsuena eta, askotan gertatzen den legez, bibliotekariek adierazi zigutena interes handirik izango ez balu bezala, liburutegi hontako ezaugarririk esanguratsuena campus osoko bilgunea dela eta bertan biltzen dira fakultate guztietako ikasle eta irakasle. Dokumentazio eta Informazio guneek esakintzen diguten giza funtzio hori. Benetan nabarmengarria.

UPV/EHU
Bibliteca del Campus de Gipuzkoa – Centro Carlos Santamaría
Plaza Elhuyar, 2 – 20018 Donostia
Tel: 943 018 860 – bib-gi@ehu.es
www.ehu.es/biblioteka

Baionako agiritegira bi bibliotekari joan ginen eta unibertsitateko liburutegira gutxienez hiru agirizain. Talde bakoitza gutxi gora behera hamabost lagunek osatzen genuen eta hainbat lankidek bisita bietan parte hartu genuen. Informazio eta Dokumentazio Gune bat bisitatzea bidaiatzearen pare deritzot zeren bertan, behin baino gehiagotan, ezustean, denbora luzez bilatzen ari gien hori aurkitzen dugu eta ez genekien horren xinple izan zitekeenik.

FORMACIÓN: DOS BUENAS PRÁCTICAS

Ya queda atrás el verano y emprendemos el otoño con mucho ánimo en la Asociación organizando, entre otras actividades, esta formación en buenas prácticas. Merece mención especial el que esta primera de Baiona se realizara en colaboración con ASNABI, la Asociación Navarra de Bibliotecarios.

Visita a Bayona– Archivo de Baiona. 3 de Octubre de 2012.

Salimos de Donostia en autobús y a nuestra llegada nos recibieron dos responsables del centro, Etienne D’Alençon y Tere Garcia-Larrache, quienes nos esperaban con un pequeño desayuno, y luego nos acompañaron durante toda la visita, que duró alrededor de tres horas.

En una sala de actos nos explicaron que este centro surgió de la división del Archivo departamental de Pau. Este abarcaba toda la documentación de los Pirineos Atlánticos; sin embargo, las consultas de Baiona y del País Vasco eran muy numerosas y se decidió acercar la documentación correspondiente a esa parte del país. Se siguen compartiendo las responsabilidades, el personal y el trabajo, pero desde hace cerca de dos años se dispone de un edificio nuevo. Éste es rojo en su parte central, donde se contiene la documentación, y el resto de las dependencias, tales como la entrada, las salas de consulta y de trabajo, se encuentran alrededor en la planta baja, y son de color gris. Hay comunicación entre todas las salas.

Es importante también el exterior, donde está delimitado el aparcamiento para el público y para los trabajadores y el acceso para los camiones que transportan la documentación que va llegando al archivo por donación o compra la mayor parte de las veces.

Nos explicaron sus aciertos y sus errores. Por poner un ejemplo de una previsión que no se ha cumplido, se puede mencionar que el archivo posee una sala para el público con treinta puestos de consulta y nunca se ha llenado, ya que al poco tiempo de inaugurarse el centro se colgaron ocho millones de imágenes en la red y ahora la visita presencial sólo es necesaria para cuestiones puntuales, como consultar índices manuales o visionar audiovisuales. La ley francesa sólo permite la difusión de documentos sonoros por un tiempo no superior al minuto y medio. Para la visión y la audición de documentos audiovisuales se cuenta con cinco cabinas individuales.

Además del personal para la gestión, para la atención al público, las labores descriptivas y la restauración y conservación de documentos, es de destacar que disponen de una persona dedicada a la difusión del archivo y a la docencia en colaboración con los centros escolares, puesto que está incluida la visita a estos centros y el conocimiento de este tipo de servicios en los planes de enseñanza.

Nos mostraron algunos documentos curiosos. Algunos se correspondían a trabajos de arquitectura. En la ciudad hay muchos palacetes y bonitas casas que se han restaurado durante el siglo XX y se conservan en el archivo los dibujos y los planos de los proyectos de los arquitectos, que son de gran belleza. También tuvimos ocasión de ver el documento más antiguo que es del año 975. Es legible y está escrito en el latín de la época. Se consiguió traducir y se sabe que trata de los valles de los alrededores.

En realidad el archivo contiene mil años de documentos de diversos tipos y procedencias: registro civil, catastral, de la actividad del puerto de Baiona, partidas sacramentales… y archivos particulares, como pueden ser algunas empresas o asociaciones, entre ellas la de arquitectos. Todos los documentos son consultables, ahora bien, en caso de desear una reproducción se ha de solicitar permiso expreso a su propietario.

Acabada la mañana, como estábamos en otra ciudad, nos fuimos a comer y en el restaurante hubo ocasión de comentar la visita y de abordar otras conversaciones de interés profesional, además de la oportunidad de conocer personalmente a nuevos colegas, algunos venidos desde la comunidad vecina.Visita a Bayona2[1]

Archives départamentales – Pôle de Bayonne et du Pays Basque
39 avenue Duvergier de Hauranne – 64100 Bayonne
Tel. 05 59 03 93 93 – arch-bay@cg64.fr
www.archives.cg64.fr

– Biblioteca Carlos Santamaría. 19 de Octubre de 2012

Salieron a recibirnos gran parte de los bibliotecarios que se encontraban trabajando aquella mañana y Marian Piñeiro, la subdirectora, nos dio la bienvenida. Después tuvimos dos guías estupendos a lo largo de las casi tres horas que duró nuestra visita: Julen Zabala y Kebi Jiménez.

La biblioteca de la universidad es bonita. La entrada tiene un mostrador, unos expositores, taquillas… y hay un punto estratégico junto a la escalera desde donde se ven las distintas dependencias de la biblioteca, pues por encima se abre un vano triangular que permite la vista de la planta superior. Accedimos a la sala de la planta baja y vimos que es muy espaciosa y sin tabiques por el medio. Fuimos en un día de lluvia, por lo tanto, de cielo gris, a pesar de lo cual daba la sensación de ser una sala clara y luminosa. Tiene los muebles blancos, las mesas, los asientos, las estanterías… y varias puertas de cristal y unas cuantas ventanas grandes por las que se ve el patio, algunos árboles y un poco de hierba verde. Supongo que todo contribuye para conseguir dar un efecto de claridad. La planta alta más parece una nave que una sala, pues si la de abajo es grande, ésta lo es aún más, ya que no ha de prestar ningún espacio para la entrada o para el salón de actos.

Algunos datos: Tiene 1.200 puestos de lectura. El mayor número de visitas registrado en un día ha sido de 4.000, aunque la media está en 1.800. Hay 19 salas para hacer trabajos en grupo y 11 cabinas individuales. Dispone también de una sala con pantalla y equipo multimedia para proyecciones y presentaciones.

Los bibliotecarios nos explicaron los inconvenientes con que se encuentran y los desacuerdos que sufren con los arquitectos, a pesar de que su comunicación ha sido fluida durante todo el proyecto. Yo creo que nuestros colegas fueron bastante francos y hasta se atrevieron a enseñarnos los depósitos, donde también se guardan los testigos de todas esas cuestiones que están aún por resolver. También conservan allá, no sé si a modo de recuerdo, una torre de cajones de las que utilizaron para hacer el traslado. Julen tiene muy presente cómo se desarrolló todo el proceso hace poco más de un año y aún se alteraba un poco cuando se refería a ello.

Esta biblioteca es una especie de simbiosis de todas las que la conforman y que anteriormente estaban enclavadas cada cual en su facultad correspondiente. Eso se aprecia en los distintos tipos de tejuelos, por ejemplo, unos con tinta azul y otros con tinta negra, pero llama más la atención lo referente a los materiales: Hay toda una sección de tests psicológicos, que suponen todo un reto para el catalogador por la cantidad de elementos diferentes que contienen; hay un escáner de grandes dimensiones para planos, hasta tamaño A2, y objetos tridimensionales; hay libros infantiles para que los consulten los futuros maestros y maestras… Nuestros guías también nos hicieron notar la diferencia entre los tipos de tesis: las de Derecho todas eran del mismo tamaño y encuadernadas en rojo, que es el color característico de los birretes de esta disciplina en la universidad; las de Arquitectura, en cambio, estaban encuadernadas en distintos colores, eran de muchos tamaños diferentes, algunas apaisadas…

La biblioteca Carlos Santamaría no es el mejor lugar para buscar libros antiguos. Sólo poseen un pequeño fondo de códices y libros de leyes y nos aseguraron que no guardan ningún incunable. Aunque la central se encuentra en el campus de Leioa y muchas de las decisiones vienen determinadas desde allí, ellos también se esfuerzan por innovar y disponer de los medios necesarios para contribuir a que los alumnos puedan ser punteros, cada uno en su materia.

Sin embargo, lo más importante y que, como muchas veces ocurre, los bibliotecarios nos lo comentaron como si no fuera de mayor interés, lo más característico de esta biblioteca es que sirve de punto de reunión para todo el campus y es donde se encuentran alumnos y profesores de las diferentes facultades. Se trata de la función social que los Centros de Información y Documentación nos ofrecen. Considero que es interesante resaltarlo.

UPV/EHU
Bibliteca del Campus de Gipuzkoa – Centro Carlos Santamaría
Plaza Elhuyar, 2 – 20018 Donostia
Tel: 943 018 860 – bib-gi@ehu.es
www.ehu.es/biblioteka

Al archivo de Baiona fuimos dos bibliotecarias y a la biblioteca de la universidad por lo menos tres archiveros. Cada grupo era de quince personas, aproximadamente, y hubo varios profesionales que participaron en ambas visitas. En mi opinión visitar un Centro de Información y Documentación, de las características que sea, es como viajar, pues muchas veces, inesperadamente, allí se encuentra aquello que se llevaba tiempo buscando y no se sabía que podía ser tan sencillo.

Elisabet Mas

Etiquetas: ,


Escrito el 22 octubre 2012 – 12:55 | por admin

En los periódicos... VI Jornadas de Bibliotecas Públicas, Burgos

VI CONGRESO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS


Escrito el 17 octubre 2012 – 00:51 | por admin
Al final del Congreso

Al final del Congreso

VI CONGRESO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Burgos 9, 10 y 11 de Octubre de 2012

¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cantaba el coro de la Universidad de Burgos en la clausura.

Anteriormente otro coro, “Gente habanera”, formado por bibliotecarias, nos había deleitado con sus sones en el salón de actos como colofón a las conclusiones del Congreso, que llegaron  de la mano de Mª Antonia  Carrato, Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura. De su discurso, que pretendía ser alentador, destacaría los siguientes puntos:

–          Las Bibliotecas Públicas son unos agentes que propician y facilitan que se escriba la Historia no oficial.

–          Se impone la necesidad de desarrollar los proyectos de forma normalizada.

–          Van surgiendo nuevas especialidades en los trabajos de las bibliotecas.

–          En el caso del Ministerio de Cultura, en el que disminuye la actividad a causa de la crisis, podrán disponer de un tiempo para reflexionar y poder renovar los perfiles profesionales de cara a las oposiciones que se puedan convocar en el futuro.

Este Congreso llevaba el título de “Memoria individual, Patrimonio global” y esas dos consignas han servido de ejes vertebradores de la materia tratada en estas jornadas. Por una parte hubo una serie de ponencias en las que se presentaron proyectos  innovadores de diversas bibliotecas con la finalidad de recopilar la memoria y potenciar y dar a conocer los valores locales, tales como las tradiciones,  los barrios o los escritores del entorno, para los que se había invertido muy poco dinero y mucho capital humano con amplio despliegue de talento y imaginación.

Este apartado tuvo una introducción más bien literaria, con una cita de Valle-Inclán: “Esta es una historia bella como una leyenda”.  Juan Luis Arsuaga, codirector de las Excavaciones en la Sierra de Atapuerca, nos habló de la Memoria de la tierra.  Comenzó mencionando a los geocronólogos, encargados de determinar la edad de las rocas y los sedimentos. Luego a los paleontólogos, que interpretan el pasado de la vida a través de los fósiles. Una vez aparecen los utensilios tenemos los restos arqueológicos y en una excavación, conforme vamos descendiendo,  podemos hacer un viaje en el tiempo. Un nuevo archivo será nuestro propio cuerpo, en el que permanecen las huellas de lo que le aconteció incluso después de haber muerto. Con la aparición del arte, a partir de nuestro gusto por adornarnos, tenemos los primeros objetos que sobreviven al individuo y se transmiten a la siguiente generación. Es la fabricación de objetos inmortales. Y, por último, el ser humano inventa la agricultura y la ganadería, la creación del alimento, lo que supone el paso de una economía extractiva a una economía productiva. Ya  posee la capacidad de transformar el territorio en su propio beneficio y con ello se constituye el último tipo de documento: el paisaje, el paisaje histórico o el paisaje cultural, en definitiva, el paisaje humanizado. He ahí dónde buscar la memoria de la tierra.

La otra parte importante del Congreso versó sobre Europeana. En distintas ponencias, a cargo de conferenciantes tanto nacionales como de diversos puntos de Europa, se expuso este ambicioso proyecto abordando distintos aspectos del mismo, que se va llevando a cabo no sin dificultad y al que se van incorporando nuevas instituciones paulatinamente.

http://www.europeana.eu/portal/

http://es.wikipedia.org/wiki/Europeana

http://pro.europeana.eu/linked-open-data

Explicaron que la idea principal consiste en recopilar el acervo cultural de Europa en forma virtual, como si se tratara de una colección virtual de todo el conocimiento del Viejo Continente.

Ciertamente todo el material sujeto a derechos de autor está pendiente de negociación. Esto enlaza con otras palabras de Mª Antonia Carrato, cuando hizo mención de las reformas normativas  al respecto que  está elaborando el Gobierno y que afectan directamente a las bibliotecas.

De todo lo transmitido en Burgos se desprende que nos encontramos en tiempos de cambios en nuestra profesión. Yo confío en la respuesta que daremos los bibliotecarios, un colectivo muy dispuesto y cada vez más comprometido.

Ekin lanari!

Elisabet Mas

LIBURUTEGI PUBLIKOEN VI KONGRESUA


Escrito el 17 octubre 2012 – 00:47 | por admin

LIBURUTEGI PUBLIKOEN VI KONGRESUA

Burgos, 2012.eko Urriaren 9, 10 eta 11.

Beste atal interesgarri bat kongresoetan: Aisia.

Aisiaren zati bat antolatua izaten da. Bisita gidatuei buruz ari naiz. Aurten lau aukera zeuden, hiriko hainbat monumentu edo eraikuntza enblematikoak ezagutu ahal izateko, eta bukaeran liburutegi bat.  Hauetako baten berri eman dezaket, nik parte hartu nuenarena, hain zuzen ere.

Hasteko Las Huelgas monastegia bisitatu genuen. Gure gidaria Burgosko Unibertsitateko Arte irakaslea, eta eraikuntza honi buruzko tesia egina zuena. Ez dut gogoratzen izena esan bazigun ere eta merezi zuen aipatzea, zeren oso komunikatzaile ona zen zentzu guztietan.

Nik nabarmentzen dut emakumearen garrantzia monastegi honetan. Alfonso VIIIak, Gaztelako erregeak, agindu zuen eraiketa. Errege-erreginen panteoia izan nahi zuen eta horretarako enkargatu zuen eraikuntza. Erregearen beste nahia monastegia lekaimen esku izatea. Cister ordenekoak izango ziren eta ez zuen gizonezkoen komunitateen menpe egoterik nahi. Horretarako Aita Santuarekin zuzenean hitzegin egin behar izan zuen eta abadesa boteretsua izan zuten komentuan, orden bereko beste monastegi guztien buru  baita ere. Lortu zuen boterea  hain izan zen handia ze behin Aita Santuari esan zioten bera ezkongai balitz monastegi hontako abadesarekin ezkondu beharko lukeela eta ez beste inorekin, hau bere mailakoa baitzen.

Bisitaren bukaeran museo txiki bat atondu dute.  Bertan garai hartatik honantz kontserbatu diren ehun eta erropak ikus daitezke.  Atentzioa deitu zidan emakumezkoen soinekoek behekaldean behar baino metro bat inguru ohial izanak. Emakumeek ibiltzerakoan soinekoa eskuekin jasota eraman behar zuten estropezu ez egiteko. Nere ustez hor zuen muga emakumearen botereak: gutxi ibil zitekeen erropa horiekin.  Azken finean mobilidade mugatua zuen.

Gero eta poztasun handiagoa hartzen dut XX. mendean jaioa izanagatik.

Unibertsitateko Liburutegian bukatu genuen ibilbidea.  Bertan izan ginen dendoraren erdia adierazpenetan eman genuen, batez ere bibliotekariak erosketak nola egiten dituzten azaltzen zigularik.  Tratu bitxiak benetan aipatu zituenak.

Aisia gure kontura:

“Burgos la nuit” burura etorriko zaizue berehala. Bai, gautxoriek zertan denbora pasa aurkitu genuen hirian. Lehenengo iluntzean euskaldun guztiak (los vascos) elkarrekin ibiltzea bururatu zitzaigun, baina talde handiegia ginen eta multzo txikietan banandu egin behar izan genuen.

Hurrengo egunean, bazkaltzeko orduan Kike etorri zitzaigun berak deskubritutako“El Patillas”-en berri ematen, alde zaharreko taberna berezi bat, non Patillas ezizenez ezaguna den jabeak gitarra jotzen zuen eta bezeroekin kantatu. Prezio merkeak dituenez batetik bere adineko gizonak, edadetu zamarrak, izaten ditu bezero, eta bestetik gazteak, beti diru premian dauden horiek, ikasleak eta beste. Iluntzean, kongresuko saioa bukatu ondoren, denborarik galdu gabe, han geunden denok dekorazio zaharkitua arretaz begiratzen eta erreserbatuan abesten ari ziren kantak entzuten. Dekorazioa esaterakoan paretan duela urte mordoa itsatsitako argazkiak eta kartelak adierazi nahi nuen. Kikek 1947. urteko Burgosko jaietako txartel bat aurkitu zuen urteetan gainean atxikitako patina zuela.

Azken finean, hau beste bisita gidatu bat izan zen.

Bestalde badakit musika-zaleek dantza egiten edota Caraokean abesten gozatu zutena.

Baina ez pentsa dena parranda izan denik. Harreman zaharrak berritzeko parada izan dugu lagun zaharrekin, aspalditik ikusi ez ditugunen berri izateko aukera baita ere eta, batez ere, berriak egiteko. Zertan diharduen bakoitzak jakin dugu eta liburutegien jardunaren bidean zein puntutan gauden ikusteko beta izan dugu, besteenekin alderatuz. Asmoak partekatu eta zailtasunak komentatu ditugu eta  elkarri laguntzeko aginduak egin…  Ea betetzen ditugun.

Burgosko jatetxeak, dendak, katedrala, parkeak, kaleak, farolillo gorriak… denak gogoan gordeko ditugu 2012.eko kongresuko oroitzapenekin batera.

Datorren urterako deia Toledorako dugu, FESABID-en Dokumentazio  Jardunaldietan, maiatzaren 21-etik 24-ra. Ea  bertan berriro elkar ikusten dugun.

http://www.fesabid.org/

Elisabet Mas

25 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA DE MUSKIZ.


Escrito el 4 junio 2012 – 00:52 | por admin

El dia 23 de mayo sobre las diez la mañana nos reunimos más de
cuarenta personas del mundo de las bibliotecas en el salón de actos de
la biblioteca de
Muskiz para celebrar el 25 aniversario de esta.

Estaban previstas tres conferencias en el programa y el anfitrión
comenzó contándonos como fueron sus inicios, en aquella misma sala con
una caja de zapatos para contener el catálogo, y nos explico con
profusion de detalles la andadura de aquella biblioteca, de su
personal y de sus usuarios, de los servicios que presta, las
iniciativas que están llevando a cabo… Como la audiencia estaba
compuesta por muchos otros responsables de Bibliotecas Municipales se
hizo mencion especial del servicio de Préstamo Interbibliotecario que
facilita la Red de Bibliotecas de Euskadi, del que todos hacen un uso
muy provechoso.

Tuvimos ocasión de conocer la biblioteca, iluminada por la luz natural
y adornada por hermosas plantas, tomar cafe con pastas y descubrir
dónde se encuentran depositadas las cajas de zapatos con las fichas
originales.

Hubo alguna queja, puesto que con tanta propaganda como hace Fernando
del cafe, la cafetera que habian preparado no llegó para todos y hubo
quien tuvo que conformarse con un descafeinado.

Volvimos al salón de actos y Jordi Serrano también dispuso de su turno
en la mesa. Nos sorprendió con algunas aplicaciones interesantes para
las bibliotecas.

Por ultimo invitaron a subir al estrado a Jose Antonio Merlo que
menciono brevemente Europeana y finalmente abordó el aspecto mas
preocupante de la profesion en estos tiempos, relacionado con los
recortes de presupuesto, personal…

Con estos temas el ambiente decayó un poco; sin embargo conseguimos
remontar y terminamos el acto entonando el «Zorionak zuri».

Tras la comida cerca de una docena de bibliotecarios, los últimos que
quedábamos presentes, nos dirigimos a Pobeña y Fernando nos mostró
desde allí la colina donde estuvieron situadas las tropas Carlistas y
la que ocupaban las Liberales durante el asedio a Bilbao en la primera
Guerra Carlista, cerca de los arenales y el mar. A su vez nos explicó
que la industrialización estaba muy relacionada con estas guerras,
pues ambas se desarrollaron casi paralelamente, y nos indicó por dónde
discurría el trazado del transportador aéreo, del que quedan algunos
restos, como son los cimientos de algunos pilares, y el lugar en el
que se encontraba el cargadero, como testigos de la actividad de la
industrializacion.

Poco después abandonamos el municipio con un buen sabor de boca y
dispuestos a volver en cuanto recibamos una nueva convocatoria.

Etiquetas:

MUSKIZKO LIBURUTEGIKO 25. URTEMUGA.


Escrito el 4 junio 2012 – 00:49 | por admin

Muskizko Liburutegiaren 25. urtemuga zela eta maiatzaren 23an goizeko
hamarrak aldera liburutegien inguruan lan egiten dugun berrogei bat
lagun bildu ginen bertako areto nagusian.

Hiru hitzaldi zeuden iragarrita eta ekitaldia martxan jartzeko
anfitrioiak bere hastapenak kontatzen hasi zitzaigun, gela hartan
bertan, katalogoa gordetzeko zapata kaxa batekin, eta zehaztasun
handirekin liburutegiaren ibilbidea azaldu zigun, pertsonala eta
erabiltzaileen gorabeherak, eskaintzen dituzten zerbitzuak, aurrera
eramaten ari diren ekimenak…

Bertaratuen artean beste Udal Liburutegi arduradun asko zeudenez
aipamen berezi bat egin zitzaion Euskadiko Liburutegien Sareak
errezten duen Liburutegien arteko Maileguaren zerbitzuari, denek
etekin onuragarri bat ateratzen baitiote erabiltzaile moduan.

Liburutegia ezagutzeko aukera izan genuen, egun argiz eta landare
ederrez ornituta zegoelarik; kafea eta pastak hartzeko eta zapata
kaxak jatorrizko fitxekin non gordetzen diren erideteko baita ere.

Kexuren bat entzun genuen, Fernandok kafearen horren propaganda handia
egiten duenez gero, egun horretan prestaturiko kafetera ez zen nahikoa
izan eta deskafeinatua hartu behar izan zutenen aldetik.

Areto nagusira itzuli eta Jordi Serranok hitza hartu zuen,
liburutegietan erabil daitezkeen aplikazio interesgarri batzurekin
gure arreta piztuz.

Azkenik José Antonio Merlo gonbidatu zuten oholtzara igotzera.
Europeanari buruz hitz batzu esan ondoren, egun gure lanbidean gehien
kezkatzen gaituen gaiaz mintzatu zen, hau da, aurrekontu eta pertsonal
murrizketarekin zerikusia duena.

Giroa pixkat goibeldu egin zen, baina gainditu ahal izan genuen eta
saioa «Zorionak zuri » kantatuz bukatu genuen.

Bazkal ondoren oraindik bertan geratzen ginen dozena bibliotekari
inguru Pobeñara joan ginen. Fernandok erakutsi zigun Lehenengo
Karlistadan Bilbok jasan zuen setioan zehar tropa Karlistek okupatzen
zuten muinoa eta baita Liberalek okupatzen zutena ere, hareatza eta
itsaso inguruan. Hein berean industrializazioa eta gerrak zerikusi
handia izan zutela azaldu zigun, ia batera garatu bait ziren. Prozesu
horren lekuko diren airetiko garraiotzailearen zutabeen oinarrien
haztarna batzu eta kargaderoaren lekua erakutsi zizkigun, bere
ibilbidea nabarmen geratzen zelarik.

Handik gutxira aldarte onez herria abandonatu genuen, hurrengo dealdi
bati zalantzarik gabe erantzuteko prest.

Etiquetas:

Jendaurrean hizlari ikastaroari buruz.


Escrito el 7 mayo 2012 – 15:38 | por admin

JENDAURREAN HITZEGITEKO IKASTAROA.

Aurreko neguan Tabakalerak eta Asmoz Fundazioak antolatutako “Informazioaren kudeaketa” izeneko
on-line ikastaroa egin genuen. Bi saio presentzialak gauzatu ziren ikastaroan zehar eta horietako bat Joxerra Garziak zuzendu zuen Jendaurrean Hitzegiteari buruz.
Ikastaro teorikoa izan zen non irakasleak erretorika klasikoaren jarraibideak azaltzen joan zen (Inventio, Dispositio, Elocutio…) bere ekarpen pertsonalekin batera, “Jendaurrean hizlari” bere liburuan agertzen den moduan,
Gutxienez zortzi orduz, atseden bakarrarekin, gela batean eserita zeuden hogei lagun baino gehiagoren atentzioa nola mantendu daitekeen erakustaldi magistrala egin zuen: Ereduak jartzen, pasadizoak kontatzen, galderak egiten zituen eta entzulegoa bere jarlekutik parte hartzen arazten zuen betiere modu atsegin eta entretenigarrian.

Azken bi asteetan eta ALDEEk antolatuta Manu Marañón-ek irakasgai berberari buruzko ikastaro bat eman du.
Bere metodologia partaideei egin eragin digun hiru praktiken artean teoria aletzen joatean zetzan, mintzaldietan gorputz mintzairak duen garrantzia azpimarratuz.
Dinamikoa eta limurtzailea izan da, batez ere gu oholtza gainera igo gaitezen animatuz.
Adierazpen teorikoetan hitzaldi bat egituratzen eta idazten, gidoai prestatzen eta euskarri bisualetaz baliatzen azaldu du.
Bukatzeko apunte ulergarri batzu eta bakoitzaren saioen grabaketa pen-drive batean entregatu digu, diploma txalo artean emateaz gain.

Gutako askok orain arte jendaurrean hitzegitearen, hitzez komunikatzearen garrantziaz ohartu gabe geunden eta betebehar hori modu profesional bateaz aurrera eramateko berariazko teknika bat eskatzen duela ikasi dugu: erretorika.

CURSOS SOBRE COMUNICACIÓN ORAL.

El invierno pasado realicé el curso on-line de «Gestión de la información» organizado por Tabakalera y la Fundación
Asmoz, dentro del cual se celebraron dos sesiones presenciales, una de las cuales corrió a cargo de Joxerra Garzia sobre la Comunicación Oral.
Se trató de un curso teórico en el que el profesor fue exponiendo las pautas de
la retórica clásica (Inventio, Dispositio, Elocutio…) junto con sus aportaciones personales, del mismo modo que aparecen en su libro: «Jendaurrean hizlari».
Realizó una demostración magistral de cómo
mantener la atención de más de veinte personas sentadas en una sala
durante al menos ocho horas con un único descanso: Ponía ejemplos, contaba anécdotas, formulaba preguntas y hacía intervenir al público desde su asiento, siempre de forma amena y
entretenida.

Estas dos últimas semanas Manu Marañón ha impartido un curso organizado por ALDEE sobre la misma disciplina.
Su metodología ha consistido en ir desgranando la teoría entre
las tres prácticas que nos ha hecho efectuar a los participantes y en las que subrayaba la importancia de la expresión corporal.
Ha sido muy dinámico, muy convincente y nos ha animado mucho a subirnos a una tarima.
En las exposiciones teóricas fundamentalmente ha explicado cómo estructurar y redactar una conferencia, cómo realizar un guión de la misma y cómo acompañarla de soportes visuales.
Para finalizar nos ha entregado unos apuntes muy sencillos y la grabación de la actuación de
cada cual en un pen-drive, además de un diploma con aplausos y todo.

Hasta ahora muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de la importancia de hablar en público, de comunicar oralmente, y de que para desempeñar esa función de manera profesional se requiere dominar una técnica específica: la retórica.

Elisabet Mas

Resumen del Seminario “Derecho de acceso a la información contenida en los archivos públicos y protección de datos personales: ¿un equilibrio imposible?”. ALDEE. Donostia. 27 Abril 2012.


Escrito el 30 abril 2012 – 13:53 | por ccastillo

Tras la presentación del profesor, Daniel Ocaña Lacal, archivero jefe del Tribunal Constitucional, la exposición se centró en establecer los condicionamientos principales que dificultan la aplicación de la legislación, en ocasiones difícil de conciliar, tales como:
• la transparencia en la actuación administrativa, haciendo hincapié en la publicidad vs. Derecho de acceso, y la necesidad de, partiendo de la Constitución de 1978, armonizar diferentes normas, a saber, la ley 30/1992, la normativa en materia de protección de datos, las leyes autonómicas de archivos, los reglamentos municipales, leyes en materia de patrimonio / archivos históricos …
• el problema de las transferencias y el acceso a la documentación, puesto que el acceso al documento queda muchas veces restringido o no dependiendo del archivo en el que se encuentre (central, intermedio, histórico, etc.) aunque no esté depositado en los diferentes archivos por una cuestión de ciclo de vida del documento sino por otros condicionamientos (tiempo, espacio, personal, etc.)
• dificultades para normatizar de forma global el “acceso a los archivos”, debido precisamente a las dificultades para conciliar la legislación en materia de protección de datos y el derecho de acceso, por su antagonismo y ambigüedad
• establecer quiénes son los sujetos titulares del derecho (ciudadanía, empadronamiento) y el concepto de ciudadanía a tal efecto
• tipología de los usuarios ¿restricción de acceso? ¿degradación del derecho en favor del privilegio?
• diferenciación de la gestión del Patrimonio vs. gestión de Archivos. Plazos de acceso por Ley de Patrimonio Histórico / Ley de Protección de Datos
• terminología de acceso: documentos /información pública ; archivos /unidades de información. Razones de interés público y privado. Datos personales y datos íntimos (concepto, cesión de datos, documentos nominativos, ponderación de intereses). Silencio administrativo (positivo/negativo).
• los medios (personal, tipo de archivo, propiedad, problemas prácticos)
• la reproducción (servicio remunerado o uso de medios propios de los usuarios, autenticación, reproducción total, cuestiones de propiedad intelectual…)

Se estudió algún caso práctico ya preparado pero en general la casuística fue propuesta por los asistentes al seminario según sus intereses y problemas particulares, que, en suma, afectan a todos los archivos, independiente de su propiedad o jurisdicción, enfatizando el derecho de la ciudadanía a “saber” y el deber de las instituciones que custodian información a “dejar ver” o “proteger” según el caso, la legislación, las normativas y reglamentos, la ponderación y las restricciones por conservación y/o ausencia de reproducción.

Etiquetas:

Asamblea General Ordinaria


Escrito el 21 marzo 2012 – 12:36 | por admin

Como sabéis el pasado viernes día 16 de marzo, a la 6 y media de la tarde hicimos en la sede de Donostia la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

Cabe reseñar la poquísima asistencia a la misma, y fue una pena, porque nuestro presidente, Ramón Martín, no solo informó de todo lo que se ha ido haciendo a lo largo del año pasado, sino que ofreció una extensa explicación sobre los pasos que se están dando para promover un título oficial de postgrado, o sobre cómo trabajar con el Gobierno Vasco para conseguir que los cursos que imparte ALDEE tengan un reconocimiento administrativo… También se habló ampliamente sobre los grupos de trabajo y la estupenda labor que están haciendo: Perfil Profesional, Ley de Archivos, COVASED…GEDC0850

Lurdes hizo una bonita y amplia exposición de lo que atañe al área de formación, incidiendo en que debemos mantener las buenas prácticas y la colaboración con otras instituciones.

Cristina, por su parte, nos puso al corriente de todo lo que ha supuesto poder conseguir tener esta nueva página web, todavía en fase beta, pero que muy pronto estará 100% operativa. Ella tomó la responsabilidad dentro de la junta de esta área y la verdad es que ha sido muy grande el esfuerzo hecho, porque son muchos los temas que implica, pero la verdad que el entusiasmo y dinamismo puesto por Cristina en la tarea está dando sus resultados: mayor presencia y visibilidad, posibilita más la participación, etc.

GEDC0848Fue una lástima que no asistiera más gente porque sin duda se hubiera podido enriquecer mucho la asamblea con otras aportaciones y debates, como el que hubo para el establecimiento de las nuevas cuotas, pero eso no impidió que en un ambiente cordial y de colaboración se aprobaran por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día.

Etiquetas:

¿Qué era un libro?


Escrito el 12 marzo 2012 – 13:17 | por ccastillo

tumblr_lxdj2cZaIx1qd206po1_500«Los libros eran una especie de receptáculo en donde almacenábamos muchas cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico sobre ellos. La magia está en lo que dicen, en cómo unían los diversos aspectos del universo en un único conjunto.» (Fahrenheit 451)

¿Tenemos tiempo para todo?


Escrito el 9 marzo 2012 – 10:32 | por admin

¿Qué son las redes sociales? ¿Son plataformas para que nos conozcan, para ofrecer nuestros servicios, para reinvindicar situaciones, hechos, coyunturas, estructuras? ¿son armas de doble filo que ofrecen posibilidades pero también obligan, exigen, compiten…?

En el plano de la información y el uso de estas herramientas, algunos sentimos que muchos nos llevan ventaja, cuando vemos / nos enseñan /descubrimos por azar que existen otros mundos ahí fuera con soluciones estupendas… tantas posibilidades se abren…  Y aunque hemos comprobado por la experiencia que podemos aprender rápido, nos surge a veces un no-sé-qué algo reaccionario cuando vemos que las herramientas son abusonas y que no llegamos a todo.

El TIEMPO  es nuestro enemigo, ya del vellón ni hablamos.

¿Estamos frente a una burbuja tecnológica? ¿hasta qué punto sacrificamos / procrastinamos nuestro trabajo diario en pro de la difusión en ámbitos tecnológicos? ¿seremos capaces, sin dedicarnos solamente a ello, claro, de crear y mantener una identidad digital propia y efectiva? ¿realmente llegamos a lo que pretendemos? ¿no conocen, nos siguen? ¿estamos más encapsulados de lo que creemos? ¿queremos seguir anónimos, sin problemas añadidos, sin más presión que la que ya soportamos sólo con la «rutina» diaria -quien la tenga, claro?

Sigo diciéndolo, el TIEMPO es nuestro enemigo. Nos agobia, nos aprieta… el método pomodoro no sirve, no hay fracciones de tiempo suficientes! ¿supone un nuevo paradigma para el profesional?

algunas preguntas…. ¿teneis TIEMPO para algunas respuestas?

Un saludo,

Euskara, jalgi hadi plazara


Escrito el 28 noviembre 2011 – 14:40 | por admin

EUSKARA, JALGI HADI PLAZARA.

Martxoaren 26an, larunbata, ALDEEko asanbladaren ondoren, hitzartuta geunden Eusko Jaurlaritzak euskerari buruz antolatutako erakusketa bisitazera joateko. Enrike Uriarte izan genuen gidari eta berak azaldutakoa eta bertan ikusitakoa kontatzen saiatuko gara.

Erakusketan euskaraz idatziak edo euskerarekin zerikusia duten hainbat antzinako liburu egon dira ikusgai. Kontserbatzen den zaharrena Bernat Etxepare nafarrak 1545.ean Burdeos-en argitaraturiko Linguae Vasconum Primitiae ‘Euskaldunen hizkuntzaren hasikinak’ da erlijio eta maitasun bertsoekin. Europa osoan zabaldu zen Pizkundeko kulturaren islada izan zen liburu hau Euskal Herrian. Dante, Petrarca, Boccaccio eta beste italiar idazleen eraginez ordura arte ia idatzi gabeko herri hizkuntza batzu erabiltzen hasi ziren eta lehen gramatikak egin ere. Frantzisko I-ak, Frantziako erregeak, eskatu zuen ale bat bere jauregian gordetzeko, lege-gordailu moduko zerbait sortzen jardungo balu bezala, eta harrezgero Parisen gorde izan da, azken garaian Frantziako Liburutegi Nazionalean hain zuzen ere. Ikertzaile bat kontsultatzera joan den baikotzean baimen berezi bat eskatu egin behar izan du eta lortu ondoren gela berezi batean ikusi eta erabili ahal izan du begirale bat bere ondoan zuelarik.
Erakusketa hau antolatu den arte ez da inoiz Paristik atera. Besteak beste, adiskidetasun harreman baten bitartez lortu da oraingoan Euskadira ekartzea. Ziurtasun neurri handiak hartu dira bidaiarako: Gasteizen erakusketa gela prest zegoenean begirale batek ekarri zuen Frantziako hiriburutik bidai osoan bista bere gainetik kendu gabe. Erakustaretora iritsi eta tenperatura eta hezetasuna neurrikoak zirela egiaztatu ondoren hasi zen liburua bere tokian kokatzen. Hogei minutu eman omen zituen liburua zegoen moduan ikusteko, hau da, orrialde jakinean irikita geratzeko: Euskara, jalgi hadi plazara idatzita dagoen horretan hain zuzen ere.
Erakusketak iraun zuen bitartean begirale honek edozein momentutan etortzeko aukera zuen gelako egoera baldintza egokietan mantentzen zen egiaztatzera.
Kontratatu zen asegurua ez dugu jakin zenbatekoa izan den, baina pentsa daiteke kopuru garrantzitsua izan dela.

Honen ondoren Joanes de Leizarragak 1571. urtean euskeratutako Testamentu Berria aurkitzen zen, Joana Albret, Nafarroako erreginaren aginduz. Itzulpen zainduak eta argiralpen ederrak adierazten digute lan honetan erreginak dirutza inbertitu zuela.

Erakusketan zegoen alea Euskaltzaindiak utzi zuen maileguan. Beste liburu guztiak, hamalau osatu arte, Euskadiko Legebiltzarrarenak dira. Legebiltzarreko lehenengo presidentea izan zen Juan José Pujana liburuzale handia da. Bere aholkuz, beste askoren artean, XVI. eta XVII. mendeko liburuak erosi zituzten, gehienak arabarrak ziren Urkijo markesei. Bilduma honetan Araban euskeraz idatzi zen lehengo liburua aurki daiteke, Betolatzaren dotrina, 1595. urtean modu xume batetan argitaratua. Trentoko Kontzilioaren ondorioz (1545-1563) protestantismoaren proselitismoari aurre egiteko Eliza Katolikoak katiximak eta debozio liburuak euskeraz argitarazi zuen. Honen adierazle orain aipatutako dotrina eta baita Richelieu kardinalaren dotrinaren euskarazko itzulpena ere, Silvain Pouvrea-ren eskutik 1656an.

Andrés Pozak, Bizkaiko lizenziatuak, 1587an De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas argitaratu zuen. Baltasar Etxabek, gipuzkoarrak, Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra bascongada 1607an. Bi hauek gasteleraz eta euskararen alde. Dena den latinez idazten jarraitzen zen eta horrela Arnaut Oihenart-ek, abokatu zuberotarrak, Notitia utriusque vasconiae eman zuen argira 1638-1656 bitartean. Bertan Euskal Herriaren histoira idatzi zuen Nafarroako erresumaren ikuspuntutik eta baita euskararen gramatikaren lehen saiakera aipagarria ere aurkitu dezakegu.

Herri euskara dotore eta jasoaren maixua zen Pedro Axular nafarrak Gero argitaratu zuen 1643an, bigarren edizio bat 1700. urtean kaleratu zelarik.
Liburu hau bi aletan argitaratu zen. Erakusketan dagoen lehenengo aleak hain zuzen ere, gertakizun bitxi bat jasan zuen: Urkijo markesak Telesforo de Monzón-i oparitu zion atzerrian Euskadiko gobernuko ordezkaria izan zenean. Zenbait urte igaro ondoren Telesforo de Monzón-ek bere liburu hau Carlos Garaikoetxeari eman zion opari gisa eta honek, berriz, lehendakaria izanik, Legebiltzarrean uztea deliberatu zuen. Horrela ale hau bere hasierako bildumara itzuli zen.

Lucio Marineo Siculo-ren Opus de rebus Hispaniae Memorabilis (1533), Petrus Rubillartius-en Apostoluen sinboloa edo Kredoa(1614) hainbat hizkuntzetan bi liburu garrantzitsuak dira euskarari protagonismoa ematen diotelako, baina aipagarriena Joan Luzuriagaren Paranynfo celeste (1686-1690) da, non Arantzazuko Ama Birginak artzainei euskeraz hitzegiten die.

Eusko Legebiltzarrean erosi berriak ziren liburuak katalogatzeko eta sailkatzeko diasporatik ekarri zuten bibliotekaria, guraso euskaldunak baina Mexikon jaioa zen emakumea. Berak enkanteetan erositako liburuez saiatu zen bilduma osatzen, eta horren ondorioz euskeraz idatzitako lehen obren prezioek goraka egin zuten, ordura arte enkanteetan zebiltzan erosleek neurri jakin batean mantendu izan bazituzten ere.
Liburu hauen prezioen bigarren gorakada handia Leizarrageren Testamentu Berria Londresko enkantean saldu zenean gertatu zen. Eusko Legebiltzarrak beste erakunde batzurekin elkartuta hogeita hamar miloi pezeta bildu zituen, baina Nafarroako Legebiltzarra izan zuen lehiakide eta honek hogeita hamabi miloiko errematea eman zuen, diru kopuru horrekin liburua eskuratuz.
Egiazta daitekeenez zenbait euskal liburuk badute beren historio propioa.

Europeana


Escrito el 28 noviembre 2011 – 14:32 | por admin

EUROPEANA

Kulturako zuzendaria den Aritz Solupek hasiera ematen dio ekitaldiari Gipuzkoako Aldundiko liburutegiaren historia laburbilduz, orain Koldo Mitxelena Kulturunea dena hain zuzen ere, eta bertako areto nagusian hitzaldi hau garatzen ari delarik. José Francisco de Aizquibel eta Juan Allende Salazar jaunen fondoak osatzen zituzten liburuen bilduman du jatorria KMK liburutegiak eta diputatuen erabilerako sortu zen hasiera batean. Denborarekin, handitzen joan zen dohaintzak jasoz eta garrantzi handiko liburutegi partikularrak eskuratu ondoren. 1939. urtean liburutegi publiko bihurtu zen eta geroztik bere zerbitzuak eskaini ditu Foru Aldundiaren Jauregiko areto ezberdinetan. Urdaneta kalean kokatuta dagoen azken egoitza 1993ko azaroan inauguratu zen.

Kultur Zuzendariak liburutegi hau Gipuzkoa 2.0 plataformaren bitartez Europeanarekin kolaboratzen hasia dela iragartzen du eta jarraian instituzio honetako ordezkaria aurkezten du: Anne Marie Van Gerwen. Herbereetako Venagh izeneko hiritik dator hizlaria. Bertan Gobernuaren xedea kokatuta dago eta baita familia errealaren egoitza ere. Venagh-en Europeana sortu zen 2008. urtean 2 miloi objektu zituelarik eta 2020rako objektu digitalizatuen bilketa bukatuta egotea dute helburu. Europako Elkarte Ekonomikoak patrimonio digitala indartu eta etorkizunerako ziurtatu nahi du. Aipagarria da Europan 400 miloi lagunek Internet erabiltzen dutela. Europeana eContent programa barruan dago:

http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/eContent.html

Europeanan orain 35 lagunek egiten dute lan, 15 lurralde desberdinetakoak.

Gehien erabiltzen den hizkuntza inglesa da.

Europeana sare erraldoia da. Web orrialde bat dauka non objektu digitalak ikus daitezke: irudiak, margoak, argazkiak, bideoak, musika, textoak…

Lurralde guztietako edukiak gehitu nahi ditu formatu guzietan eta ez da mugatuko elementu ezagunenetara solik. Sare honek Europako instituzio guztiekin harremanak ditu, 1500 inguru direlarik. Saiatzen ari dira gehitzaileen sarea areagotzen, denek esku har dezaten. Domeinuko gehitzaileak daude, erregionalak, agiritegikoak…

Europeanak metadatoen trafikoa sustatu behar luke. Oraindik ez dira lotu elementuak eta beraiekien erlazionatuta dauden materialak. Lan talde bereziak ari dira web orrialdea hobetzen. Objektua eta Wikipedian dagoen berari buruzko deskribapenarekin lotzen saiatzen ari dira. Europeana kontsultatzen duen %80 bertara iristen da objektu batekin hasita, bilatzaile batek eramana, orrialde nagusitik igaro gabe, eta zeharo desorientatuak aurkitzen dira. Guzti hau berrantolatu egin behar dute erabiltzaileek informazioa nondik lortzen ari diren ohartarazteko eta Europeanaren orrialdera berriro itzul daitezen.

Hein berean poltsiko telefono berrientzat eta app-entzat Interfaz berri bat osatzen ari dira.

Bestetik, erabiltzaileek sortutako edukia gero eta handiagoa da. Bai Twitter-en eta baita Facebook-en ere kontu bat iriki behar dute, jendea dagoen tokian Europeanari errepara diezaioten. Bertan Europeana bera lantzen ari den gai beretsuak jorratzen ari diren taldeekin elkartuko da. Ezaguna da marka bat inork ezagutzen ez badu, ez dela inor bere web orrialdean sartuko. Europeanaren edukiak erabiltzaileentzako eskuragarri izan behar du.

Orrialdeetan itzultzaileak daude, baina ez hizkuntza guztietakoak. Koldo Mitxelena Kulturunea eta Gipuzkoako Aldundiaren laguntzarekin Europeana euskeraz erabili ahal izango da. Euskerazko interfaz bat sortuko da.

Europeanak ikastaroak antolatzen ditu sarea nola erabiltzen den ikasteko, eta baita tailerrak eta hitzaldiak ere. Europeanaren asmoa osagaien lotura erraztea da. Honen harira 2008.urtean Oxford-eko unibertsitateak jendeak bere etxean gordetako I Mundu Gerrateko objektuak jaso nahi izan zituen. Hainbat liburutegi izendatu zituzten zenbait egunetan lagun bakoitzak bere objektuak entregatu ahal izateko eta adituen bolondres talde batek momentuan katalogatzen zituen; eskaner baten laguntzaz digitalizatu egiten zituzten eta beraiekin lotutako historio pertsonalak jaso. 3.000 objektu bildu zituzten eta oso narrazio ederrak eta hunkigarriak. Ekintza hau horren arrakastatsua suertatu zen, Europeanak berarekin jarraitzea erabaki bait du. 2014.ean beteko da hain zuzen ere Gerra Handiaren hasieraren mendeurrena. Hortaz Alemaniako zenbait hiritan ekin diote objektuen bilketari.

Europeanak 2010. urtean lehenengo erakusketa birtuala inauguratu du, Art Nouveau gaia delarik. Askoz errezago da erakusketa bat birtualki antolatzea errealitatean baino.

Koldo Mitxelenaren laguntzarekin bertsolaritzari buruzko beste erakusketa bat antolatu egingo da, Aldundiak ihaz eskuratutako Loiola Irratiko agiritegian dagoen materialarekin. Bolondresko elkar laguntza da eta ez da paperik izan bitarteko.

Europeanari instituzio bateko edukia helarazi nahi bazaio, posta elektronikoz harremanetan jarri behar da, hizketakidearen izena emanez.

Koldo Mitxelena Kulturunean, 2011.eko Apirilaren 1ean.

EUROPEANA

Presenta el acto Aritz Solupe, director de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, haciendo un pequeño resumen de la historia de la Biblioteca de la Diputación, actualmente Koldo Mitxelena Kulturunea, en cuyo salón de actos está teniendo lugar esta conferencia.

La biblioteca de KMK, que tiene su origen en una colección de libros formada por los fondos de José Francisco de Aizquibel y Juan Allende Salazar, fue inicialmente creada para uso de los diputados y ha ido creciendo con donaciones y adquisiciones de bibliotecas particulares de gran importancia.
En 1939 se convirtió en biblioteca pública y desde entonces ha prestado sus servicios en distintas salas del Palacio de la Diputación Foral hasta que fue trasladada a su nueva ubicación en la calle Urdaneta e inaugurada en noviembre de 1993.

El director de Cultura anuncia el comienzo de la colaboración de esta biblioteca con Europeana a través de la plataforma Gipuzkoa 2.0 e introduce a la representante de la institución:

Anne Marie Van Gerwen.

Procede de Venagh, ciudad de Los Países Bajos en la que se encuentra la sede del Gobierno Holandés y la vivienda de la familia real.

Es en esta ciudad donde se inició la Biblioteca Europea Digital en el año 2008 con dos millones de objetos y el objetivo es acabar la recopilación de objetos digitalizados en el año 2020.

La Comunidad Económica Europea trabaja por fortalecer el patrimonio digital en Europa y asegurarlo para el futuro. Recuerda que hay 400 millones de usuarios de Internet en Europa.

Europeana se encuentra dentro del programa eContent:

http://www.mcu.es/cooperacion/CE/Internacional/UnionEuropea/eContent.html

En Europeana actualmente trabajan 35 personas procedentes de 15 países y el idioma más utilizado es el inglés.

Europeana es una enorme red. Posee una página web de acceso libre en la que se presentan objetos digitalizados: cuadros, pinturas, fotos, vídeos, música, textos…
Pretende agregar el contenido de todos los países y en toda clase de formatos, no solamente lo más conocido. Esta red colabora con todas las instituciones europeas, que son alrededor de 1.500.

Se intenta aumentar la red de agregadores para que participen todos. Hay agregadores de dominio, regionales, de archivos…

Europeana debería impulsar el tráfico de los metadatos. Aún no se encuentran conectados los elementos y los materiales relacionados.
Hay grupos de trabajo específicos encargados de mejorar la página web. Intentan enlazar el objeto con su descripción en la Wikipedia. El 80% de las personas que acceden a Europeana lo hacen a partir de un objeto, porque las llevan hasta allí los buscadores, sin pasar por la página principal, y se encuentran completamente desorientadas. Van a reordenar esto para que los usuarios sepan de dónde procede la información que están consultando y para que vuelvan.
A su vez se está diseñando una buena interfaz para móviles o para apps.
Por otra parte, el contenido creado por los usuarios cada vez es mayor.
También se va a crear una cuenta en Twitter y en Facebook para que se le preste atención en los lugares donde se encuentra la gente. Allí Europeana se unirá a otros grupos que trabajen los mismos temas. Piensan que si nadie conoce el nombre de una marca, nadie entra en su página web.

El contenido de Europeana debe ser accesible a los usuarios. Hay traductores en las páginas, pero aún no a todos los idiomas.
Con la colaboración de la biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea y la Diputación de Gipuzkoa se va a poder utilizar Euopeana en euskera. Se creará una interfaz vasca.

Europeana organiza cursos para usuarios sobre cómo utilizar esta red, así como talleres, conferencias…

En Europeana se quiere facilitar el vínculo entre las partes. Al hilo de esto, en 2008 la Universidad de Oxford quiso recoger objetos de la I Guerra Mundial que la gente tuviera guardados en su casa. Se designaron varias bibliotecas y varios días para que cada cual pudiera entregar sus objetos, que se catalogaban al momento por un grupo de expertos voluntarios, se digitalizaban con un escáner y se registraban los relatos humanos relacionados con ellos. Se recogieron 3.000 objetos y bellas y conmovedoras historias relacionadas con ellos.

Esta iniciativa tuvo tanto éxito que Europeana ha decidido seguir con ella. Además, con motivo de que en 2014 se celebrará el primer centenario del comienzo de la Gran Guerra, en Alemania se está llevando a cabo esta misma experiencia en diferentes ciudades.

En 2010 Euopeana ha organizado su primera exposición virtual que ha versado sobre Art Nouveau. Es mucho más sencillo organizar una exposición virtual que hacerlo en la realidad.
Se va a organizar otra sobre bertsolarismo en colaboración con Koldo Mitxelena, con parte del material del archivo de Radio Loiola que la Diputación adquirió el año pasado. Esta es una colaboración voluntaria y se ha realizado sin mediar papel.

Para contribuir a Europeana con el contenido de una institución hay que ponerse en contacto con ella mediante el correo electrónico, indicando qué persona será la interlocutora.

Koldo Mitxelena Kulturunean, 1 de Abril de 2011

Seminario de bibliotecas de Donosti, octubre de 2010.


Escrito el 31 enero 2011 – 14:40 | por ccastillo

seminario_bibliotecas_Donosti_20101019a21[19-10-2010]

«El impacto de la digitalización de la información de las Bibliotecas. Algunos ejemplos»

Lluis Anglada

Donostia-San Sebastián

Resumen conferencia pública

 Con el título “ El impacto de la digitalización de la información de las bibliotecas. Algunos ejemplos”, y ante un público de unas 25 personas (6 hombres, 19 mujeres), Lluis Anglada hizo un repaso de la situación de las bibliotecas ante la nueva realidad tecnológica. Calificó la situación actual como fin de un ciclo, siendo la revolución tecnológica una auténtica oportunidad para dar paso a nuevas bibliotecas que se parecerán poco a las de ahora, de la misma forma que las de ahora se parecen poco a las de hace un siglo o a las de la era monacal.

Efectivamente, el cambio actual es un gran cambio pero no es el único que han sufrido los soportes. Desde el papiro al códice, desde el códice a la imprenta y luego a la linotipia y luego al menú gopher y al e-book… La mecanización de operaciones experimentada en la segunda mitad del siglo XIX también supuso una revolución, de la misma forma que ahora lo es la digitalización. Todo coincide en contextos de bonanza económica y de crecimiento durante el siglo XX. Del sueño de la biblioteca que tiene toda la información –inalcanzable- se pasa al sueño de la biblioteca sin papel, donde todo esté en la red, con usuarios autosuficientes –que no necesitan profesionales intermediarios- que permite la consulta ubicua y en las que el libro no es el único objeto.

Para ilustrar todo esto fue mencionando ejemplos de:

Digitalizaciones masivas: Google books, biblioteca digital Conseorciada, Bibilioiteca Cervantes, RACO

Espacios virtuales:  organizan toda la información sobre un tema, una persona o un territorio. Ej.- Alaska’s digital Archives, The Oregon Enciclopedia

Entornos virtuales: Library Thing, World Cat

Señaló, a modo de reflexión final, que las bibliotecas pueden pasar de ser islas de información en mares de desinformación a islas de pobreza informativa en un océano de información que es Internet. Por otro lado, la función de las bibliotecas puede centrarse en ser espacios físicos de socialización y aprendizaje así como organizaciones para preservar y organizar la información.  Insistió finalmente en que el negocio de las biliotectecas no son los libros sino la lectura.

Al hilo de las preguntas, el ponente dio más pistas sobre las nuevas funciones:

–          Las bibliotecas pueden asegurar unas condiciones de uso más democrático que el propio mercado.

–          Las bibliotecas –especialmente las universitarias, pero no solo- pueden contribuir a la alfabetización informacional y crear usuarios autosuficientes. En este sentido insistió en que la información está muy poco incorporada en el mundo de la educación.

–          Insistió en que los tipos de bibliotecas no son tan diferentes entre sí y que a veces hay corporativismo entre bibliotecarios y sobre todo con otras profesiones (archivos, museos, centros de documentación…) pero que en realidad nos unen más cosas que nos separan y que hay que trabajar conjuntamente –sin perder cada uno su especificidad- para crear y compartir conocimiento ante problemas similares.

______________________________________________

 

[20-10-2010]

Creatividad para reinventar las bibliotecas del siglo XXI

Lluis Anglada

Donostia – San Sebastián

Resumen del seminario

El seminario se centró en la idea de las bibliotecas en evolución, asimilando lo digital y las transformaciones que produce en cuatro puntos de acción: la documentación, los servicios, los espacios y la organización.

En este sentido, la metodología del seminario consistió en una introducción general de Lluis Anglada sobre la idea central del seminario y propuestas de trabajo y discusión relacionadas con cada punto de acción.

Desde el punto de vista general, se insistió en el Cambio de Paradigma, citando a Thomas Kuhn, que supone la evolución en el ámbito informacional, con la asimilación de las nuevas herramientas para la gestión y difusión que son las TICs. La innovación y la tecnología se destinan a satisfacer una necesidad social económicamente viable, y todo esto produce cambios organizativos y efectos inesperados, obligando a la readaptación y aceptación de los profesionales y usuarios a este cambio.

Servicios: La mayor parte del debate se centró en el concepto de MEDIACIÓN por parte del profesional, de la evolución de la función de mediación al superar la tradicional posición entre el usuario y los documentos. El profesional sigue siendo mediador aunque ejerza una mediación de tipo analítico, creando puentes tecnológicos entre el usuario y la información, lo que puede contribuir en ocasiones a que el servicio sea autónomo y por tanto, supere ya su función tradicional. También se debatió las diferentes líneas de búsqueda de usuarios, lo que preocupa a los profesionales respecto al cambio y a las nuevas exigencias de los usuarios.

Espacios: Los espacios cambian, se adaptan a las nuevas reglas de socialización. Se conquistan nuevos espacios y se supera el entorno tradicional (se toma café en las bibliotecas, sirven como punto de reunión «vibrante», son cómodas «como si estuvieras en tu casa»…). Hubo diversidad de opiniones respecto a estos nuevos usos, pero conformidad a la hora de que existieran puntos habituales en las bibliotecas como «células de silencio», que eliminaran la posibilidad de que existieran conflictos entre los propios usuarios por el modo de uso de los espacios, junto con espacios para grupos, etc. Se coincidió en la necesidad de crear espacios atractivos y personales, cómodos, flexibles y bien iluminados, enfocados a la actividad que se tiene que desempeñar en cada uno de ellos.

Organización: Se hizo incapié en la idea del valor de lo único, lo efímero, lo propio, y en que la información ya no es un bien escaso, pero sí lo es el conocimiento. Pese a que las fuentes y posibilidades de recopilar información son muy abundantes, es un reto de los profesionales trabajar por la alfabetización informacional (ALFIN), como concepto que supera la alfabetización tecnológica, audiovisual o digital. Se enfatizaron los nuevos roles de los profesionales, como editores de información electrónica, conservadores de información digital, organizadores de información y potenciadores del uso creativo de esa información. Por último, se habló de las nuevas estrategias organizativas, con equipos interdisciplinares, estrategias en las que el mediador se convierte en «re-intermediador», de manera que, cuando las barreras entre el usuario y la información parecen diluirse, la misión del profesional debe seguir siendo la de facilitar esa interacción de manera intuitiva y transparente.

_________________________________________________

 

[21-10-2010]

Las Bibliotecas en la Era Digital

Javier Celaya

San Sebastián / Donostia  

Notas en relación a la conferencia

Tras una primera enumeración de los elementos presentes en el ecosistema tradicional del  libro (Autor / Agente / Editor / Distribución, Librerías, Bibliotecas / Lectores), el autor reflexiona sobre la misma existencia y la expansión del fenómeno Internet como un tsunami para este ecosistema de manera que, de facto, pone en cuestión la existencia de cada uno de estos elementos eliminando todos aquellos que no aportan un valor añadido.

Por otro lado enumera algunos hechos concretos relacionados con el desarrollo tecnológico: velocidad cada vez mayor en el proceso de asimilación de herramientas tecnológicas ( Calculadora, 15 años, Ipod, 1 año, Ipad 5 meses); asentamiento de Internet como canal preferente para la comunicación e información, presencia de multitud de dispositivos de lectura (e-readers, tabletas),… lo que obliga a aceptar los hechos tecnológicos, no cuestionarlos en su propia existencia. Es obligatorio trabajar con los nuevos hechos tecnológicos, no se pueden obviar.

En opinión de Javier Celaya las bibliotecas deberán tener en cuenta los siguientes factores:

–          El edificio y lo ‘local’ son claves de manera que deben de aprovecharse la valoración positiva de las bibliotecas como lugar de encuentro ciudadano y, a su vez, el servicio de recopilación y preservación de la producción local como campo específico de las bibliotecas.

–          Han aparecido, y sin duda se van a expandir, nuevas formas de acceso a la lectura: alquiler del libro, lectura parcial (sólo un capítulo,…), posibilidad de cambio en las formas de lo escrito (cambio de tipos), posibilidad de utilización de dispositivos que transforman de texto a voz, posibilidad de anotaciones sobre el libro (notas, subrayado), realidad aumentada (posibilidad de enlazar mapas, audiovisuales, relacionados con el texto original).

–          Cambios en la forma de escribir: generación de escritos con recursos audiovisuales

Ante estos factores las posibles ventajas estratégicas de las bibliotecas pudieran ser:

–          La biblioteca puede convertirse en ‘puerto seguro’, un servicio en el que se tengan en cuenta el derecho a la intimidad y la no explotación comercial de los datos que el lector voluntaria o involuntariamente proporciona.

–          Biblioteca como institución creíble y apreciada.

–          Biblioteca como servicio de criba y selección de la información de manera que el lector pueda encontrarse con un servicio que le ayuda a seleccionar lo más apropiado (en contraposición con el modelo actual basado en la ordenación automática de los buscadores, ordenación muy poco ‘inocente’).

–          La posibilidad de utilizar las bibliotecas como edificios flexibles, dinámicos, variables de acuerdo a las nuevas formas de comunicación propuestas por los usuarios.

El conferenciante propone como posibles líneas de actuación de las bibliotecas las siguientes:

–          Oferta de más dispositivos inteligentes y más servicios para los ciudadanos.

–          Mentalidad 24 horas / 7 días.

–          Enfoque de servicio

–          Biblioteca como lugar de innovación social, espacio de los creadores, no solo de consumidores de información (en Internet sólo el 1% de la información es creada, el otro 99% es sólo reelaboración).

–          Biblioteca como lugar de activismo social.

–          Tendencia a la especialización: Internet ofrecerá lo generalista, cada biblioteca deberá especializarse.

Por último identifica varios de los problemas relacionados con los nuevos usos de Internet y lo digital en general:

–          No cuestionamiento de los resultados (aceptación de los sistemas de ordenación de los resultados de búsquedas)

–          Perdida de habilidades en la expresión, cada vez se utilizan menos palabras, pobreza expresiva,…

–          La multitarea como falso criterio científico, se ha demostrado que la multitarea no asegura la adecuada explotación de cada una de las tareas.

–          Perdida de la privacidad y uso abusivo por parte de las empresas de datos personales con un precio, a la larga, altísimo para los ciudadanos.

Como corolario final se incide en la idea de que las bibliotecas tienen futuro si en ellas se produce un cambio de mentalidad que les permita convertirse en servicios más flexibles y capaces de discriminar entre los servicios en los que no aporta valor añadido (en relación a Internet) y aquellos que si lo hacen, incidiendo, evidentemente, sobre estos últimos.

Artxiboei buruzko Legearen lan-taldea / Grupo de trabajo Ley de Archivos


Escrito el 1 diciembre 2010 – 11:12 | por ccastillo

Lagun horiek,
Gogoan izango duzuenez, Eusko Jaurlaritzak, aurreko legealdian, Euskadiko Dokumentazio eta Artxibo Ondareari buruzko Legea finkatu zuen bere lege-egutegiaren helburuen artean. Une hartan, ALDEEk alegazio ugari aurkeztu zituen exekutiboak aurkeztutako lege aurreproiektua zela eta. Gure hogei bat bazkidek landutako alegazio haietan, aurkeztutako proiektua baztertzeko eskatu genuen, gure iritziz dagokigun sektorearen premia guztiak betetzen ez zituelako. Hala, etengabe azpimarratzen aritu gara gai hori Eusko Jaurlaritzarekin izan ditugun bileretan.
Gauzak horrela, zenbait arrazoirengatik, horien artean ALDEEk gaitzetsi izanagatik, Artxiboei buruzko Lege proiektua atzera bota du gobernuak.
Egoera honetan, Kultura Sailak lan-talde bat eratu nahi du aurreproiektu berri bat idazteko, eta ALDEEko bi ordezkarik talde horretan parte hartzeko eskatu du.
Zuzendaritza Batzordetik eskaera horri baiezko erantzuna ematea pentsatu dugu, eta erakundearen barruan talde-lan bat sortzea, proiektu osoa gertutik jarraitzeko eta ordezkatuko gaituzten pertsonak aukeratzeko.
Beraz, Artxiboei buruzko Legearen lan-talde horretan parte hartu nahi duten bazkideak, posta honi erantzunez eta Estherren bitartez, Zuzendaritza Batzordearekin harremanetan jartzera animatu nahi ditugu.
Zuzendaritza Batzordea
——————————————————————————————————————————————

Estimados amigos y amigas,
Como recordaréis el Gobierno Vasco, en la legislatura anterior,  había fijado como objetivo de su calendario legislativo la Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Euskadi. En ese momento ALDEE presentó toda una baterí­a de alegaciones al anteproyecto de ley presentado por el ejecutivo. En dichas alegaciones, elaboradas por una veintena de nuestros asociados, solicitábamos la retirada del proyecto presentado por considerar que no respondí­a a todas las necesidades de nuestro sector. En las diferentes reuniones que se han celebrado con el Gobierno Vasco hemos vuelto a insistir en esta idea.
Pues bien, suponemos que por varias razones entre las que se encontraba el rechazo por parte ALDEE, el gobierno ha retirado el proyecto de Ley de Archivos. En esta situación,  el Departamento de Cultura pretende crear un grupo de trabajo para la redacción de un nuevo anteproyecto, y solicita la participación de dos representantes de ALDEE en ese grupo. Desde la junta directiva hemos pensado dar una respuesta positiva a esta solicitud y crear un grupo de trabajo interno donde se siga de cerca todo el proyecto y donde se escojan las personas que nos representarían.
Animamos a  todo socio interesado a formar parte del este Grupo de trabajo Ley de Archivos . Poneos en contacto con ALDEE a través de Esther (aldee@aldee.org)  respondiendo a este mismo correo.

La Junta Directiva

Aldee sigue presente en la Junta de FESABID


Escrito el 17 noviembre 2010 – 18:05 | por admin

Aldee sigue presente en la Junta de FESABID

El pasado viernes 1 de octubre en Barcelona la Asamblea de FESABID eligió a los nuevos miembros de su Junta Directiva

La nueva junta, a través de su nueva presidenta Margarita Taladriz, manifestó su voluntad de dar continuidad al programa de la Junta anterior, actualizando sus premisas, ampliando los compromisos y con la determinación de trabajar por la fortaleza de la profesión a la que representan, en cualquiera de sus ámbitos, teniendo como base el Plan Estratégico de FESABID 2010-2012.

 La nueva Junta directiva está formada por:

 • Presidenta: Margarita  Taladriz Mas – SEDIC
 • Secretario: Antonio Espadas Castillo – COBDC
 • Tesorera: Mª Carmen Borrajo  – ANABAD Aragón
 • Vocal: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez – AAB
 • Vocal: Silvia Garcí­a González – APEI
 • Vocal: Obdulia Vélez “ ALDEE»

________________________

ALDEE-k aurrera jarraitzen du FESABID-eko batzordean.

Urriaren 1ean Bartzelonan FESABID-eko Asanbladak batzordekide berriak hautatu zituen.

Batzorde berriak, Margarita Taladriz, bere presidente berrearen bitartzez, aurreko batzordearen programari jarraipena ematearen borondatea adierazi zuen, bere premisak eguneratuz eta konpromezuak zabalduz. Ordezkatzen duten profesioaren sendotasunaren alde lan egiteko kemena azaldu zuen baita ere, lanbide honek duen edozein esparrutan. Horretarako FESABID 2010-2012 Plangintza estrategikoan oinarrituko dira.

Batzorde berrearen partaideak honako hauek dira: 

 • Presidenta: Margarita  Taladriz Mas – SEDIC
 • Secretario: Antonio Espadas Castillo – COBDC
 • Tesorera: Mª Carmen Borrajo  – ANABAD Aragón
 • Vocal: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez – AAB
 • Vocal: Silvia Garcí­a González – APEI
 • Vocal: Obdulia Vélez “ ALDEE»
 • ‘Acceso a la información y selección documental: dos caras de una misma moneda’.


  Escrito el 17 noviembre 2010 – 17:04 | por admin

  Estimados/as colegas:

  Como es posible que conozcáis muchos de vosotros, hace muy poco tiempo se ha suscitado en el foro ARXIFORUM una discusión sobre el rumbo que han tomado las polí­ticas de evaluación, selección y expurgo documental. Esa discusión, liderada en gran parte por Luis Hernández y Lluis Cermeno, tuvo la virtud de poner sobre el tapete algo que ronda en el pensamiento de muchos archiveros, ¿se está acertando en la aplicación de las políticas de evaluación, selección y expurgo? Además se acaba de filtrar al público, no conocemos con que intención, un texto de Anteproyecto de ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública del Ministerio de la Presidencia, anteproyecto que se autoproclama como ‘apuesta decidida por la cultura de la transparencia’, aunque su análisis deja muchas dudas al respecto.

  La suma de estas circunstancias y el pretender responder con frescura a las cuestiones de interés profesional que se presentan ha animado a la Junta Directiva de ALDEE a organizar para los próximos dí­as 1 y 2 de diciembre una mesa redonda y un seminario de análisis profesional bajo el tí­tulo ‘Acceso a la información y selección documental: dos caras de una misma moneda’.

  El objetivo final es reflexionar sobre el hecho de que entre los profesionales de los servicios de archivo existen importantes dudas sobre la verdadera eficacia de las polí­ticas de evaluación y selección de los documentos que se están llevando adelante. Se han establecido métodos de base cientí­fica en el desarrollo de estas polí­ticas, la valoración y selección de los documentos que se van a conservar requieren de un importante proceso de análisis…, pero la sensación es que los documentos realmente importantes acaban no llegando a los archivos, que los que llegan presentan importantes limitaciones de acceso y consulta y que, por lo tanto, a pesar de dedicar a esta cuestión un gran esfuerzo como profesionales, los resultados son, como poco, muy discutibles.

  La mesa redonda tendrá lugar en Bilbao el próximo 1 de diciembre a las 6.30 de la tarde en la sede del Archivo Foral de Bizkaia. La mesa redonda se convoca bajo el tí­tulo: ‘De documentos producidos a documentos conservados (¿cuántos, cuáles?), y ¿accesibles?: ¿estamos haciendo bien el trabajo en los archivos?, y en ella intervendrán Luis Hernández Olivera (profesor de archiví­stica de la Universidad de Salamanca), Lluis Cermeno (Responsable del Servicio de coordinación de la gestión documental de la Generalitat de Cataluña), José Antonio Sainz Varela (director del Archivo Histórico Provincial de Alava), además de la profesora e investigadora Pilar Pérez-Fuentes (Universidad del Paí­s Vasco), moderados por Anabella Barroso, directora del Archivo Eclesiástico de Bizkaia.

  El seminario profesional se celebrará al dí­a siguiente, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana en el centro cí­vico Bidarte, en Deusto, y en el se pretende reunir a aquellos archiveros que quieran reflexionar sobre estas cuestiones. El seminario será liderado por Luis Hernández y Lluis Cermeno y se basa en una metodologí­a de análisis en grupo por lo que tomarán parte en él un máximo de 25 personas.
  El seminario es gratuito pero hay que realizar preinscripción: http://www.aldee.org/cas/content/cursos/cursos_realizar_matricula.php?idcurso=92
  Esperamos que este programa os resulte interesante,
  __________________
  Lankide estimatuak:
  Beharbada zuetako askok ezagutuko duzue: ARXIFORUM foroan, agiriak ebaluatu, aukeratu eta garbitzeko politikek hartu duten norabideari buruzko eztabaida bat piztu da duela oso gutxi. Eztabaida honek, neurri handi batean, Luis Hernandez eta Lluis Cermeno izan ditu buru, eta artxibozain askoren pentsamenduan zebilen zerbait jarri du mahai gainean: asmatzen ari al gara ebaluazio-, aukeraketa- eta garbiketa-politiken aplikazioan? Gainera, publikora atera berri da, ez dakigu zein asmoz, Presidentetza Ministerioaren ‘Herritarrek informazio publikoa lortzeko eta gardentasunerako lege-aurreproiektua’ren testu bat. Aurreproiektu hori ‘gardentasunaren kulturaren aldeko erronka sendoa dela iragarri dute, eman dituzten bere analisiek zalantza handiak uzten dituzte horri buruz.

  Horrelako zirkunstantzien baturak eta interes profesionaleko gaiei freskotasunez erantzun nahiak ALDEEren Zuzendaritza Batzordea abenduaren 1 eta 2rako mahai-inguru bat eta analisi profesionalen mintegi bat antolatzera bultzatu dute, Informazioa lortu eta agiriak aukeratu: txanpon beraren bi aurpegiakâ.
  Azken helburua da hausnartzea egiten ari diren agiriak ebaluatu eta aukeratzeko politiken benetako eraginkortasunari buruz artxibo-zerbitzuko profesionalen artean zalantza garrantzitsuak daudela. Oinarri zientifikoko metodoak ezarri dira politika horiek garatzeko. Kontserbatuko diren agiriak baloratu eta aukeratzeak analisi-prozesu garrantzitsu bat eskatzen du, baina badago sentsazio bat benetan garrantzitsuak diren agiriak artxiboetara ez direla heltzen eta iristen direnak, berriz, lortzeko eta kontsultatzeko mugak dituztela eta, beraz, profesional moduan ahalegin handia egin arren, emaitzak, gutxiena esateko, oso eztabaidagarriak direla.
  Mahai-ingurua Bilbon egingo da hurrengo abenduaren 1ean arratsaldeko 6:30ean Bizkaiko Foru Agiritegiaren egoitzan. Mahai-inguruak ondorengo izena dauka: ‘Sortutako agiriak eta kontserbatutako agiriak (zenbat?, zein?), eta irisgarriak?: ondo egiten ari al gara artxiboetako lana?’ Bertan parte hartuko dute Luis Hernandez Olivera (Salamancako Unibertsitateko artxibozaintza-irakaslea), Lluis Cermeno (Kataluniako Generalitateko agiri-kudeaketaren Koordinazio Zerbitzuko Arduraduna), Jose Antonio Sainz Varela (Arabako Artxibo Historiko Probintziala) eta, gainera, Pilar Perez-Fuentes (Euskal Herriko Unibertsitatea), Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboko zuzendari Anabella Barroso bitartekari-lanetan diharduela.

  Mintegi profesionala, berriz, hurrengo egunean, abenduak 2, egingo dugu goizeko 10etan Deustuko Bidarte auzo-etxean eta, bertan, gai horiei buruz hausnartu nahi duten artxibozainak bildu nahi ditugu. Mintegiak Luis Hernandez eta Lluis Cermeno izango ditu gidari eta talde-analisiko metodologia batean oinarrituko da. Horrenbestez, 25 pertsonak parte hartuko dute gehienez.
  Mintegia doakoa da, baina aurrez izena eman behar duzu:
  http://www.aldee.org/cas/content/cursos/cursos_realizar_matricula.php?idcurso=92
  Programa hau interesgarria izango duzuelakoan gaude.

  Etiquetas:

  Etorkizun profesionala: erabiltzaile, profesional zein zerbitzuentzako aukerak XXI. mendeko liburutegietan. Jardunaldiaren kronika.


  Escrito el 19 octubre 2010 – 14:19 | por admin

  Jornadas_Alhondiga_20101006_eu2010eko urriaren 6ean, eta AlhóndigaBilbaon, ALDEEk eta SEDICek antolatu berri dugu jardunaldi bat liburutegien etorkizunari buruz, hauxe da jaurdunaldi horren kronika.

  Jardunaldia, ALDEEk beste erakunde eta elkarte batzuekin batera antolatutako jarduera-zikloaren hasiera gisa aurkeztu zen. Zikloaren helburua aldaketa teknologikoek erabiltzaileei eta, bereziki, sormenaren eta jarrera berritzailearen bidez, XXI. mendeko gizartearen eskaera berriei erantzun eta zerbitzu berriak eman behar dizkien profesionalei eskaintzen dizkieten aukera ugarien inguruan hausnartzea da. ALDEEko presidente den Ramón Martí­nek, prestakuntzaren esparrua alde batera utzi gabe, ALDEEren Plan Estrategikoko hainbat lerrori erantzuteko asmoa duen ekimen-lerro berri baten sorrera azpimarratu zuen: alde batetik, jarduerak antolatzerakoan, beste elkarte eta erakunde batzuekin elkarlana hasi eta sustatzea; bestetik, profesionalen arteko elkarrizketa eta hausnarketarako guneak sortu eta dinamizatzea, ALDEEko bazkide guztien parte-hartze aktiborako lerroak irekiz.

  Lehenik, Carol Brey-Casianok hartu zuen hitza, liburutegietako profesionalek abiada handian ematen ari diren aldaketei arreta eskaini behar dietela azpimarratuz: alde batetik, euskarri berriak eta irakurtzeko eta informazioa eskuratzeko modu berriak (e-book, deskarga daitezkeen liburuak, liburuak sarean, etab.) eta baita ikasteko eta ikertzeko modu berriak (e-ikaskuntza, e-ikerketa) sorrarazi dituzten aldaketa teknologikoei; bestetik, kalitatezko zerbitzuak eskaini behar zaizkion komunitatearen gizarte-aldaketak ere kontutan hartu behar dira, erabiltzaileen zati bat (nomada digitalak eta immigrante digitalak), baita «jatorrizko digitalen» belaunaldia ere, digitalki alfabetatu behar dela gogoratuz. Horrek guztiak, inprimatutako hitzarentzat, bai eta liburutegietako espazioentzat ere, «aurreikusitako heriotzaren kronika» eragin zezakeela pentsatuta ere, Carol Breyren aburuz, baliabide gehiago izan eta erabiltzaile eta leku gehiagotara iristeko ikuspuntuarekin, espazioei balioa erantsi eta erabilpen berriak emateko aukera paregabea dugu. Liburutegiek, Carol Breyren hitzetan, «informazioa eskatzen duten pertsonen atari eta helmuga» izan behar dute. Gainera, teknologia-sorta zabalak, espazioen malgutasunak eta erabiltzaile eta euskarrien dibertsifikazioak profesional gaituagoak eskatzen dituzte. Halaber, Liburutegiak informazioa doan eskuratzeko aukerari eutsi behar dio, gizabidezko eztabaidarako gune eta komunitatearen espazio gisa duen funtzioa sustatuz.

  Carol Breyren azalpenen ostean, SEDICeko presidente Eugenio López de Quintanak mahai-inguruari hasiera eman zion. Bertan, Carol Breyk ez ezik, Jesús Zubiaga, Alazne Martin, Arantza Mariskal eta Mertxe Pérez de Cirizak hartu zuten parte eta aretoa betetzen zuten pertsonekin batera (60 inguru), hainbat galderari erantzuten saiatu ziren. Eztabaida-lerro nagusienak honako hauek izan ziren:

  Teknologia berriek informazioa errazago eskuratzeko aukera eskaintzen die herritarrei. Horrek liburutegiek eta dokumentazio-zentroek burutzen duten bitartekotza-papera zalantzan jar badezake ere, ez dela hori gertatzen baieztatu zen, profesionalek, informazioaren kudeatzaile gisa, informazioa berreskuratu eta antolatzeko zerbitzu gaitua eskaini behar baitute. Horren ildotik, web semantikoaren beharra areagotu egin dela adierazi zen.

  Teknologia berriak erabilera-ohitura berriak sortzen dituzte eta erabiltzaileen premiak eraginkortasun handiagoz asetzen dituzte. Halaber, liburutegietako espazio fisikoak berrerabiltzeko aukera ere eskaintzen dute, gizarte- eta informazio-gune gisa, aisialdi, kultura eta prestakuntza gaietan egon daitezkeen beharrei erantzunez.

  Liburutegiek informazioa doan eskaintzen jarraitu behar dute, errentagarritasun ekonomikoa duen erakunderik gabe. Mota guztietako liburutegiek sarrera birtuala ez ezik, biltzeko guneak eta espazio iraunkorrak ere eskaini behar dituzte, balioak defendatu eta hedatzeko eta kooperazioa eta lankidetzaren alde jarduteko. Erabiltzaile immigranteen eta liburutegietan ohikoak ez diren erabiltzaileen integrazio-guneak ere izan daitezke.

  Lankidetza eta parte-hartzea beharrezkoak dira, profesional eta erabiltzaileen sareen erabilpena sustatuz, liburuzain eta erabiltzailearen arteko aurrez aurrekoa azpimarratuz.

  Eskenatoki berria, malgutasunez, zerbitzu berriak eskaintzeko eta sormen eta irudimenaren bidez aukera berriak ikertzeko abagunea dugu. Erabiltzaile berrien premietara adi egon behar dugu, baina liburutegiak gune dinamizatzaileak ere izan daitezke eta, beraz, profesionalek zerbitzu berrien eskaintzan proaktiboak izan behar dute.

  Eskenatoki berriek, batzuetan, liburutegien mapak itxuragabetzen ari direla azpimarratu zen. Horri aurre egiteko, gutxiengo handiei zuzenduta, liburutegi espezializatuen eta ondarea gordetzen dutenen paperari eutsi behar zaio.

  Teknologia berriek hedapenerako aukerak eskaintzen dituzte, baina erronkak ere jartzen dizkigute mahai gainean, hala nola, dokumentu berrien biltegiratzea.

  Etengabeko aldaketan dagoen munduan, erabiltzaile eta euskarri berriak teknologia berriekin artatu ahal izateko profesionalek izan beharreko prestakuntzari dagokionez, prestakuntza teknikoa ─arautua eta etengabekoa─ azpimarratu bazen ere, diziplina-aniztasun eta diziplinartekotasunaren aldeko apustuak ere aipatu ziren. Horren inguruan, informazio-kudeatzaileen artean ez ezik, profil-profesional desberdinen arteko lankidetza eta ulermen-zubiak zabaltzeko aukera eskain litekeela adierazi zen. Beharrezko diren gaitasun berrien artean, gizarte-trebetasunak, marketina eta taldean lan egiteko eta lankidetza-sareak eta liburutegi-sareak sustatzeko gaitasunak azpimarratu ziren

  Jardunaldiaren txostenak ALDEE elkarteko webgunean daude.

  Mahai inguruko partehartzaileak:
  Carol Brey-Casiano, El Paso Public Library-ren zuzendaria, American Library Association-eko (ALA) presidente-ohia
  Alazne Martí­n, Alhóndiga Bilbaoko Mediatekaren arduraduna.
  Arantza Mariskal, Donostiako Tabakalera -Kultura garaikidearen Nazioarteko Zentroa-ren Mediatekako arduraduna
  Mertxe Perez de Ciriza, Arrasateko udal liburutegiko zuzendaria
  Jesus Zubiaga, Gasteizko Sancho el Sabio Fundazioko liburutegiaren zuzendariordea.

  Moderatzailea :
  Eugenio López de Quintana, SEDICeko presidentea, Antena 3 Televisión-eko Dokumentazio zuzendaria

  Azkenik, Honorio Penades eskertu nahi dugu, jardunaldiaren afixa diseinatzeagatik

  Futuro profesional: oportunidades para usuarios, profesionales y servicios en las bibliotecas del s. XXI. Crónica de una Jornada.


  Escrito el 19 octubre 2010 – 13:11 | por admin

  Cartes de las Jornadas

  El pasado 6 de octubre ALDEE y SEDIC hemos organizado en el recinto de AlhóndigaBilbao una jornada de reflexión sobre el futuro de la biblioteca, esta es la crónica de esta jornada.

  La jornada comenzó con la presentación de esta actividad como el inicio de un ciclo de actividades organizadas desde ALDEE junto con otras entidades y asociaciones para reflexionar sobre las numerosas oportunidades que los cambios tecnológicos ofrecen a los usuarios y, especialmente, a los profesionales que deben atender nuevas demandas y ofrecer nuevos servicios a la sociedad del siglo XXI con creatividad y actitud innovadora. En palabras del presidente de ALDEE, Ramón Martí­n, también se insistió en la apertura de una nueva lí­nea de actuación, que sin abandonar el campo de la formación, pretende dar respuesta a varias lí­neas del Plan Estratégico de ALDEE. Por un lado, iniciar y potenciar la colaboración con otras asociaciones y entidades en la organización de actividades. Por otro, crear y dinamizar espacios de diálogo y reflexión entre las personas profesionales, abriendo lí­neas de participación activa de todos los socios y socias de ALDEE.

  En primer lugar, Carol Brey-Casiano, insistió en las necesidades que tienen los y las profesionales de las bibliotecas de prestar atención a los cambios que se están produciendo a gran velocidad. Por un lado, los cambios tecnológicos que han hecho aparecer nuevos soportes y nuevas formas de lectura y de acceder a la información (e-book, libros descargables, libros en red, etc) e incluso de aprender e investigar (e-aprendizaje, e-investigación). Por otro lado, también hay que tener en cuenta los cambios sociales de la comunidad a la que deben ofrecer unos servicios de calidad, teniendo en cuenta la necesidad de alfabetizar digitalmente a parte de las personas usuarias (nómadas digitales e inmigrantes digitales), pero también a  nativos digitales. Todo esto que en principio podr­a parecer la crónica de una muerte anunciada para la palabra impresa e incluso para los espacios de las bibliotecas, supone, para Carol Brey una excelente oportunidad para poner en valor y dar nuevos usos a los espacios con la perspectiva de tener más recursos, llegar a más usuarios y a más lugares. Las bibliotecas, en palabras de Carol Brey, deben ser portal y destino para las personas solicitantes de información. Además, la amalgama de tecnologí­as y la flexibilidad de espacios y la diversificación de usuarios y soportes, hacen necesarios profesionales más cualificados, a la vez que la Biblioteca debe mantener el acceso gratuito a la información, potenciando su función de centro de debate cívico y centro de la comunidad.

  Tras esta exposición, Eugenio López de Quintana, Presidente de SEDIC, dio paso a la mesa redonda en la que la propia Carol Brey, Jesús Zubiaga, Alasne Martin, Arantza Mariskal y Mertxe Pérez de Ciriza, junto con las intervenciones del público presente en la sala (unas 60 personas) debí­an responder a varias preguntas. Las principales lí­neas de debate fueron:

  -Las nuevas tecnologí­as suponen un acceso más fácil a la información por parte de la población. Esto puede cuestionar el papel de intermediación que ejercen las bibliotecas y centros de documentación, sin embargo se veía que no era así­, porque los profesionales, como gestores de información, deben ofrecer un servicio cualificado de recuperación y organización de la información, siendo cada vez más necesaria la web semántica.

  – Las nuevas tecnologí­as crean nuevos hábitos de uso y satisfacen las necesidades de los usuarios con más eficacia, mientras que brindan la oportunidad de reutilizar los espacios fí­sicos de las bibliotecas como centro social y centro de información, donde atender las necesidades de ocio, cultura y formación.

  -Las bibliotecas deben seguir ofreciendo gratuitamente la información, sin ser entidades con rentabilidad económica. Las bibliotecas de todo tipo también deben favorecer el acceso virtual, pero también ser centros de reunión y espacios sostenibles donde ser defiendan y difundan valores y se favorezca la cooperación y la colaboración. Pueden ser incluso espacios de integración para usuarios inmigrantes y usuarios no convencionales de bibliotecas.

  -Es necesaria la colaboración y participación, potenciando el uso de redes de profesionales y usuarios, enfatizando el tú a tú entre bibliotecario-usuario

  -Este nuevo escenario permite ofrecer nuevos servicios, con flexibilidad, investigar nuevas posibilidades de forma creativa e imaginativa. Hay que estar atentos a las necesidades de los nuevos usuarios, pero también las bibliotecas pueden ser centros dinamizadores, debiendo los profesionales ser proactivos en la oferta de nuevos servicios.

  -Se insistió en que los nuevos escenarios a veces están desdibujando el mapa de bibliotecas y que habí­a que preservar el papel de las bibliotecas especializadas, patrimoniales destinadas a las grandes minorí­as.

  -Las nuevas tecnologí­as ofrecen oportunidades para la difusión, pero también plantean retos como la preservación de los nuevos documentos.

  -Respecto a la formación que debí­an tener los profesionales para atender a nuevos usuarios, nuevos soportes, con nuevas tecnologí­as, en un mundo cambiante, se insistió en la necesidad de formación técnica reglada y permanente-, pero también hubo apuestas por la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, que permitan ampliar la colaboración y los puentes de entendimiento entre los diferentes perfiles de profesionales , no necesariamente gestores de información, que deberían confluir en las bibliotecas. Entre las nuevas competencias necesarias se insistió en las habilidades sociales, el marketing y la capacidad de trabajar en equipo y potenciar redes de colaboración y redes de bibliotecas

  Las ponencias de la jornada están disponibles en la web de ALDEE

  Ponentes que intervinieron:
  Carol Brey-Casiano, directora de El Paso Public Library, ex-presidenta de la American Library Association (ALA)
  Alazne Martí­n, responsable de la Mediateka de Alhóndiga Bilbao.
  Arantza Mariskal, responsable de la Mediateka del Centro de Cultura Contemporánea Tabakalera (Donostia – San Sebastián)
  Mertxe Pérez de Ciriza, directora de la Biblioteca Pública de Arrasate – Mondragón.
  Jesú Zubiaga, subdirector de la biblioteca de la Fundació Sancho el Sabio (Vitoria – Gasteiz)

  Moderador de la mesa redonda:
  Eugenio López de Quintana, Presidente de SEDIC, Director de Documentación de Antena 3 Televisión

  Por último agradecer a Honorio Penades por el diseño del cartel de la jornada

  Etiquetas: ,

  Referencia a la entrevista a David Maniega en Recbib


  Escrito el 26 enero 2010 – 13:30 | por admin

  Txaro Valverde nos propone hacer una referencia a la entrevista realizada en Recbib a David Maniega y nos lo sugiere por:

  Me parece interesante por dos motivos, David es un buen colaborador de la asociación, no sólo porque suele impartir cursos , sino porque está siempre dispuesto a asesorarnos, y mantiene con ALDEE una relación profesional fluida. De hecho en este momento está impartiendo un curso sobre Web 2.0 y la reutilización de contenidos en Donostia.

  La segunda razón es porque hay entrevistas y entrevistas. Recbib siempre plantean las mismas preguntas pero en este caso lo que dice David es digno de mención. Es como para catalogarlo, indizarlo, enlazarlo.

  Enlace a la entrevista completa