Bazkideen proposamenak aztertzen


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Ekainak 20an ospatu genuen asanbladan hainbat bazkide izan genituen gure artean. Hauetako batek, proposamen bat luzatu dio batzordeari. Hemen gaiarekin lotutako hausnarketa:

«Ikerketaren eta biblioteka espezializatuen eremuan unitate dokumentala ez da jadanik liburua, baizik eta artikulua (aldizkarietako edo liburu konpilatuetako artikulua edo liburuetako kapitulua). Artikuluak eta liburuen kapitulu digitalak dira biblioteka espezializatuetan gehien mugitzen ditugun dokumentuak, bibliotekatik bibliotekara eta bibliotekatik erabiltzailearengana. Digitalak izanik, arin eta azkar mugitzen ditugu epostaz. Baina, zer gertatzen da? Estatu mailan REBIUNeko sarean parte hartzen dugunok geure artikuluak eskaini eta behar ditugunak azkar eskuratzen ditugu, aparteko arazorik gabe, nagusiki sare horrek aldez aurreko protokolo bat finkatuta daukalako. Berdin gertatzen da mundu mailan OCLCren WorldCat-ILL zerbitzuaren bidez. Beraz, estatu eta mundu mailako dokumentuak eskuratzea eta zeureak mundu osoari eskaintzea oso erraza den bitartean (bide batzuk finkatuta daudelako, noski!), gure erkidegoko biblioteketan egon daitezkeen artikuluak eskuratzeko zailtasun handiak sortzen dira, ez baitago inolako protokolorik antolatuta, ezta maila horretan elkarlanean aritzeko adostasunik.
LAM zerbitzuaren paraleloa litzatekeen artikulu digitalen zerbitzua (ADZ) antolatzea falta zaigu eta ALDEE iruditzen zait izan daitekeela horrelako ekimen baten sustatzaile egokia (besteon laguntzarekin, noski!).»

Oso proposamen interesgarria da honakoa dudarik gabe. Horregatik, irailetik aurrera gaiari helduko diogu. Mila esker bazkide honi, bere grinak helaraztearren.

Beste norbait halako ideia edo proposamenik izango balu, mesedez, helarazi batzoldera eta ikusiko dugu aurre nola egin.

El personal de las bibliotecas de la red: una fotografía en blanco y negro, con demasiados grises


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Las 286 bibliotecas que forman parte de la Red de Lectura Pública de Euskadi están repartidas en un total de 200 municipios. Con esta dispersión geográfica, es muy difícil que las bibliotecarias y bibliotecarios estén al tanto de lo que acontece a sus compañeros. Aún así, muchas de ellas coinciden en eventos como cursos y jornadas donde comparten sus inquietudes, preocupaciones…

Un tema recurrente en estos encuentros es el de su situación profesional. La casuística es variada: bibliotecas unipersonales regidas por «auxiliares de biblioteca» del grupo C, jornadas laborales insuficientes para llevar a cabo todas las tareas encomendadas, responsables con personal a su cargo estando ambos en la misma categoría, personal subcontratado en condiciones precarias…

Lamentablemente, las estadísticas que los servicios bibliotecarios presentan anualmente al Gobierno Vasco o al INE recogen de forma muy somera toda la información sobre el personal. Este apartado se limita prácticamente a preguntar por el número de personas que trabajan en la biblioteca y a su jornada laboral. Pero, ¿sabemos si hablamos de personal contratado por la administración o por una empresa? ¿En qué condiciones se encuentra o qué convenio se le aplica? Y en el caso de la administración, ¿está enmarcado en la categoría que le corresponde? ¿Sabemos si ese personal o su jornada resultan suficientes para realizar todas las funciones propias de la biblioteca? En más, ¿sabemos qué funciones realizan?

Ante esta situación y con el Consejo Asesor de Bibliotecas en marcha (que pretendemos se ponga a trabajar por el reglamento del personal mencionado en la Ley de Bibliotecas de Euskadi), vimos necesario recopilar toda esta información para poder tener una fotografía actual de la situación del personal de la red. Tras un primer envío masivo, fueron pocas las bibliotecarias y bibliotecarios que contestaron el cuestionario. Necesitamos más información para que la fotografía sea fiel a la realidad. Por eso, antes de empezar a trabajar con los datos vamos a poner en marcha una segunda campaña de recogida de información en la que animaremos a las bibliotecarias que faltan a contestar el cuestionario.

Esperamos que funcione y poder ponernos a trabajar con los datos lo antes posible.

2020ko asanblada


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz
Elisabet Mas, urteetan ALDEEko batzarkide

Yanirak eskatu zidan aurtengo asanbladaren berri labur bat egitea boletinean argitaratzeko. Garai batean nere kontura prestatzen nituen, inork eskatu gabe. Enbidia ematen dit bere energiak. Gaztetasunagatik izango da, baina denak zirikatzen gaitu martxan jartzeko eta bere ardurei dagokionez, guztietara iristeko denbora ematen dio, kontutan izanik eten gabe oposaketak prestatzen ari dela. Pentsatzen dut bilatzen ari den lan egonkortasuna laster aurkituko duela.

Asanbladak aurkezpen mota berria estrenatu zuen ekainaren hogeian koronabirusaren pandemiak eraginda. Konfinatuta geundenean bilera telematikoetan entrenatu baginen ere, errespetu pixkat ematen zigun hogeita hamar lagunetik gora bilduko zuen asanbladak. Berme handiko plataforma eskuratu eta entsegua egin genuen bi egun lehenago. Dena prest utzi genuen larunbaterako eta eskerrak B planen bat atonduta geneukana, zeren praktikan jarri behar izan genuen. Teknologiak ez dira ehuneko ehun fidagarriak eta momenturik desegokienetan kale egin dezakete.

Pozgarria zen aspaldiko kideak ikustea etxetik mugitu gabe, irudi txiki batean bazen ere. Bat edo beste arbol artean asanblada jarraitzen ari zela antzeman nuela uste dut. Ziur nago denok faltan bota genuela muxu eta besarkadak emateko ohiko aukera. Feriak, asanbladak, jardunaldiak… izaten dira ezagunak eta lagunak agurtzeko paradak. Mirenek zioen batzordean egoteak ikasteko aukera ematen duela, baina baita “kolegak” ezagutzeko eta lagunak egiteko ere, hainbat gatazkatan ukondoz ukondo aritzen garelako.

Ikasteari dagokionez, nik batzordean hasi berria nintzenean, “mapak” osatzen aritzen nintzen, Fernandok aipatzen zituen modukoak: profesional bakoitza nor zen eta non egiten zuen lan. Eta horren osagaia: zenbat erakunde zeuden eta nor zen bertan lanean ziharzuena. Geroztik harremanak, beraien artean eta elkartearekiko. Ordura arte lanbidea lantokiko ikuspuntutik ikusten nuen, baina elkarteak ikuspegia asko zabaltzen du. Bestetik, FESABIDekin nolabaiteko harremana izateko aukera sor daiteke, eta orduan ikuspuntua zabalago izateaz gain, elkartea bihur daiteke helburu. Tailer eta kongresuetan elkarte desberdinetako kideekin lan egiteko eta konpartitzeko beta izaten da eta lortu daitezkeen ekarpenak benetan interesgarriak suertatu daitezke.

Azken urteetan asanbladarako martxoa aldera biltzen ari ginen. Aurten ezinezkoa izan da eta 2019 dagoeneko urruti geratzen dela dirudi. Garai hartarako web orrialdea oraindik ez zegoen prest eta asanbladarako aurkezteko konpromezua zegoenez, pixkat atzeratzea erabaki genuen. Gero konfinamendua, telelana eta egokitzapen guztiak gainditu egin behar izan ditugu, ospatu zen eguna arte.

19a trantsizio urtea izan zen. Batzordean hainbat urte zeramaten batzordekideek alde egin zuten eta berriak sartu ziren. Egia da Fernando aurretik Zuzendaritza batzordeko bileretara etortzen hasia zela FESABIDen ALDEEren ordezkaria zelako eta horrek balio izan zion dinamika bereganatzen joateko. Formula egokia dela egiaztatu da eta aurten kide berriak gonbidatu ditugu azken bileretara asmo horretan. Jarduera nahiko definituta dator aurretik; prozedura ardurak hartzean datza eta aurrera. Inmak, jerenteak, azpiegitura ornitzen, ohizko lanak aurrera ateratzen ditu eta modu honetan elkartea bizirik mantentzen da.

Batzordekide berriek koordinatzeko modua lortu dutenean estilo berria ekarri dute elkartera. Norberaren aurkezpena egiteko bideoa ekoiztea izan da horren erakusle bat, baina pixkanaka elkarteari nortasun berri bat inprimatzen ari dira, aurretik zetozen zenbait hildotan oinarrituta, baina norabide berriak urratuz baita ere. Egokia da elkarteak bultzada eta aire berriak jasotzea. Batzutan zutabeak balore batzuk izango dituzte oinarri sendoagoa eta bestetan diferente batzuk. Batzordekide bakoitza oroituko da bere garaian jorratutako gaietaz, ibilbidearen zailtasunetaz, izandako bidelagunetaz… eta gure ekarpenak bertan geratzen dira. Fernandok gogora ekarri zuen lehendik emandako urratsak eman ez balira, orain ez litzatekeela posible izango esparru berriak jorratzea.

Ea normaltasun berrira aguro egokitzen garen eta ea datorren urtean ze berri dauden asanbladan kontatzeko.

Elisabet Mas

Patxi Etxeberria Mendia


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Urtetan ALDEEko bazkide eta presidente ere izandako, eta egun Gipuzkoako Foru Aldunduko Administrazio Agiritegiko atal burua denari elkarrizketa.

– Nola hasi zinen zu elkarteko batzordean, proiektu bat zeneukan, helburu batzuk lortu nahi zenituen? Garai hartan lanbide honetan jende gutxi ibiltzen ginen, kanpoko pertsonen estima lortzeko zerbait egin behar genuela pentsatzen genuen eta horregatik sartu ginen.

– Nolako laguntza/lankidetza aurkitu/izan zenuen? Zer botatzen zenuen faltan? Dena botatzen nuen faltan, baina ilusioa eta gauzak egiteko gogoak nahiko izaten ziren aurrera joateko. Jende asko ez ginen, baina lankidetza nabarmena zen eta pozik ibiltzen ginen.

– Zer azpimarratuko zenuke batzordekide/presidente izan zinen garaitik? Jarduerak, dinamika, finantziazioa… Batez ere dinamika, gehien bat formazio arloan. Gehienak autodidaktak ginen eta hori une askotan segurtasun ezan bihurtzen zen. Pixkanaka gure burua prestatzen joan ginen eta, azkenean, lan munduan gure burua aditu bezala aurkeztea normala bilakatu zen.

– Nola gogoratzen duzu Bilbon antolatu zen FESABIDen kongresua? Nerbioak eta beldurra, kongresua antolatzeko ardura hartu genuen eta kongresua bukatu arte nerbioak ziren nagusi. Bukaeran lasaitasuna eta bakea, ahal genuena egin genuen, eta kongresua nahiko polita suertatu zen.

– Zer suposatu zuen zuretzat elkarteko batzordekide izateak? Eraginik izan du zure lanbidearen jardueran? Pertsonalki? Ekarpena pertsonala izan zen. Nere burua, profesionalki, hobeto ikusten nuen eta erlazio sare batean sartuta nengoen eta lanerako oso ondo zetorren, nire bizitza profesionalean ia beti bakarrik egin baitut lan. Azkeneko 10 urtetan beste teknikari bat egon da nirekin lanean.

– Gure belaunaldia jubilatzear dago, datozen bost-hamar urtetan gehienok jubilatzen joango gara. Besteak beste, guri egokitu zitzaigun eskuz egindako lanetik teknologien erabilerarako transizioa egitea. Zein pentsatzen duzu izan dela guk egindako ekarpena, ekarpenik egin badugu, gure bizitza/prozesu laboralean? Aldaketa hori egitea tokatu zaigu eta bidean beti ikasten egon behar izan dugu. Horrez gain gure lanbidea gizartean kokatu izan dugu, administrazioan eta enpresa handitan gure lana beharrezkoa dela jakinaraztea eta pertsona arruntak garela gizartean ikusaraztea, ez gara “ratón de biblioteca” edo “esos que escarban entre los papeles viejos”.

– Ausartuko zinateke, egokia iruditzen zaizu alboraketa bat egitea jubilatzear gauden profesionalak datorren lanbideko kide gazteekin, urte hauetan lanean hasten direnekin? Zer esango zenuke?   Nik gauzak nahiko garbi dauzket, gure garaia amaitzear dago, eguneroko lanean ez gara ibiliko, baina horrek ez du esan nahi ez garela egongo. Erreleboa iritsi da, profesional askoz prestatutakoekin, gure laguntza edo gure kontseilua nahi edo behar badute han egongo gara, laguntzeko ilusioarekin.

– Informazioaren kudeaketa: Artxiboko lana, liburutegikoa, dokumentalistena. Euskadin formakuntza arautuaren barruan ezartzea, zer irudituko litzaizuke? Ideia/aholkuren bat horren inguruan? Euskadi mailan zerbait egon behar duela garbi dago, baina hori aurrera eraman behar dutenek (Eusko Jaurlaritzak, Unibertsitateak, etab.) ematen du ez dutela hain beharrezkoa ikusten eta oraindik ezer gabe gaude. Nik beti pentsatu dut formazio orokor bat eduki behar dugula eta gero trebaketa berezi eta egoki bat, Unibertsitate mailako master edo aditu titulua.

– Profesionalen etorkizun hurbilari begira: funtzionaritza, enpresa pribatuak, free lanceak… Elkarteak zertan lagun dezake, zure ustez, gure lanbidearen/lankideen sustaketan? Beti pentsatu dut Elkarteren lana  bide hauetatik joan behar zuela – formazioa – profesional duintasuna – profesionales arteko erlazio-sarea

– Elkartea elkargo profesional bihurtzeko aukerak, ibilbideak… Zer esango zenuke honi buruz? Ez dut hain garbi ikusten, juridikoki zer ondorioak izango dituen aldaketa ondo aztertu behar da eta horren arabera erabakia hartu.

Fernando Juárez Urquijo

Agertoki berrietara atxikitzen


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Covid-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz, agertoki berri bat planteatzen da, estrategiak eta beharrak berehala aldatuz. Horien artean, elkarteko eragileen arteko komunikazioaren garrantzia nabarmentzen da. Horregatik, funtsezkoa izan da Webex bezalako komunikazio-tresna berri bat eskuratzea, batzordearen bilerei erantzuteko eta urteko batzarra egingo dela ziurtatzeko. Epe luzerako beste aukera batzuk eskaintzen dizkigu, batetik, batzordearen eta haren bileren sakabanatze geografikoaren arazoa erraztuz, eta, bestetik, etorkizunean online prestakuntza-modulu bat erabiltzeko aukera emanez.

Cisco Webexek hainbat plan eskaintzen ditu plataformaren kalitatea eta errendimendua erakunde bakoitzaren helburuetara egokitzen dela ziurtatzeko. Tresnaren oinarrizko ezaugarriak hiru multzo handitan banatzen dira, eta horiek konexioa, komunikazioa eta lankidetza babesten dituzte. 

Zerbitzu hauek eskaintzeko diseinatua, kalitate handiko bideokonferentziak, hodei-deiak, barne eta taldeko lankidetza taldeko mezularitzarekin, artxibo eta pantailen erabilera partekatua, norabide biko arbela, lineako prestakuntzaren kudeaketa, ekitaldiak eta mintegiak, besteak beste. Hau dena, edozein gailutan deskargatzeko malgutasunarekin. 

Recomendaciones y reflexiones para la fase II


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Desde ALDEE se redactó el documento Recomendaciones y reflexiones para la fase II, con la intención de condensar las propuestas surgidas desde diferentes instituciones en torno a las medidas a implantar para la reapertura de los servicios tras el confinamiento.

El abrupto cierre de marzo nos dejó sin paredes pero no por ello dejamos de ofrecer nuestros servicios, tratando de emular en el plano virtual los que ofrecíamos de manera física. A su vez, el parón nos brindó, como nunca, un tiempo inesperado para abordar tareas internas, reflexionar sobre nuestras potencialidades-carencias y afrontar la vuelta de una forma organizada.

Volver a prestar los servicios de forma física y garantizando la seguridad supuso cambiar muchas pequeñas y grandes cosas de procesos, que, a fuerza del paso del tiempo creíamos firmes e inmutables. La idea de Recomendaciones y reflexiones para la fase II fue, precisamente, ayudar a los asociados en la adaptación a estos cambios, seleccionando de las propuestas nacionales e internacionales aquellas que, por cuestiones legales y culturales, nos parecieron más adecuadas a nuestra realidad.

En esta lectura comprobamos las considerables diferencias en las regulaciones adoptadas por los diferentes países. Si bien en todos se concedía una importancia fundamental a mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene, la cuarentena de los documentos fue uno de los puntos más discutibles, con países en los que no se aplicaba(1) hasta, nuestro caso, con restricciones de catorce días mínimo (diez para los documentos de archivo). Sin duda las investigaciones específicas que están llevando a cabo OCLC junto con otros colaboradores en el Proyecto REALM(2), ayudarán a definir con mayor precisión el tiempo mínimo imprescindible para conciliar seguridad y optimización de recursos y, de los resultados puede depender el restablecimiento de algunos de los servicios hoy interrumpidos. 

 1. Official guidelines for reopening of the Danish libraries
 2. REALM project
 3. Resultados de la prueba de la ronda 1 del proyecto REALM

Diru kontuak


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Diru-laguntzak eta bazkideen kuotak

2020an berrikuntza azpimarragarria izan dugu ALDEEren diru-sarreretan, Eusko Jaurlaritzak bikoiztu egin baitu elkarteari emandako diru-laguntza, formakuntzaren inguruko ekimenetarako 40.000 €-ko laguntza onartuta (2020ko martxoaren 24ko agindua, Kultura eta Hezkuntza Politikako sailburuarena). Apirilean jaso genuen lehen zatia (30.000 €). Urtarrilean, bestalde, 2019ko diru-laguntzaren bigarren zatia jaso genuen (5.000 €).

Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, oraindik ez dugu 2019ko diru-laguntzaren bigarren zatia jaso; datozen egunetan jasotzea espero dugu. Ekainaren hasieran, bestalde, 2020ko diru-laguntzaren eskaria egin dugu, eta erantzunaren zain gaude.

Maiatzean, azkenik, bazkideen kuoten kobraketa-kanpaina jarri genuen abian. 

Observatorio de Defensa de la Profesión e Identidad Profesional


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Febrero 2020
Grupo de trabajo de Denfensa de la Profesion de FESABID

El Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión (GTDP) es un grupo de trabajo estable en la estructura de FESABID que trabaja las áreas de Defensa de la Profesión e Identidad Profesional dentro de la Federación. Una de sus líneas de acción es canalizar y coordinar las actividades tradicionales de defensa de profesión como son la revisión de plazas, convocatorias, ofertas de empleo y definición de los servicios.

Con el objetivo de conocer la situación real de la “Defensa de la Profesión” una de las primeras tareas que realizó el GTDP fue la redacción y publicación del informe “Mapa de situación de la Defensa de la Profesión en las Asociaciones y Colegios Profesionales”.
El informe concluye con una serie de acciones y para llevarlas a cabo se propone la creación de un “Observatorio de la Profesión”. El GTDP define una propuesta de creación de observatorio y propone la realización de un primer taller, en el cuál entre las asociaciones/colegios que deseen participar, se definirá la estructura del mismo, que una vez aprobada su creación por la Junta de FESABID, pasará a ser un organismo autónomo que velará por la defensa de la profesión.


Este primer taller presidido por Ana Bernardo, coordinadora del grupo de trabajo, se realizó el 17 de diciembre de 2019 en Madrid, y contó con la participación de 10 de las 19 asociaciones que forman parte de la Federación, entre ellas ALDEE. Participaron también dos representantes de FESABID y un representante del Cluster de empresas del sector.

Definición, organización y funciones
El observatorio quedó caracterizado como un instrumento destinado fundamentalmente a la recopilación de información relacionada con la defensa de la profesión, esto es, aquellas cuestiones que afectan a los profesionales y que tienen que ver con las convocatorias de puestos de trabajo, ofertas de empleo, funciones, reglamentos y reconocimiento de la profesión y de los servicios en que trabajamos.

Se delimitaron a su vez los objetivos:

 • Recopilar, tratar y difundir la información relacionada con la Defensa de la Profesión.
 • Promover la reflexión y el intercambio del conocimiento en la Defensa de la Profesión.

En cuanto a su encaje en la estructura de FESABID, funcionará como un órgano consultivo de la Junta.
Contará con una comisión de expertos en materia de defensa de profesión propuestos por las asociaciones. Participarán también en esta comisión 2 miembros del GTDP.
La comisión de expertos se encargará de las labores técnicas de recopilación y gestión de información, elaboración y seguimiento de propuestas y redacción de informes. Realizará además tareas de difusión, y podrá proponer la realización de actividades formativas destinadas a dotar de recursos a las asociaciones, especialmente desde el punto de vista jurídico.
El observatorio contará además con un mínimo de 10 vocales, representando a las asociaciones interesadas en participar.

Constitución y puesta en marcha
El taller concluyó con el compromiso de poner en marcha el observatorio en la primera mitad de 2020.
La junta de FESABID, el GTDP y las asociaciones se comprometieron a realizar diferentes acciones encaminadas a completar la constitución del observatorio y el inicio de la fase piloto.
Durante esta primera fase se iniciará la recolección y análisis de la información: los vocales designados irán compartiendo información para construir un repositorio común y la comisión de expertos elaborará un informe que elevará a la junta.

Agenda berrikusten


Escrito el 25 junio 2020 – 20:22 | por Yanira Díaz de Aranguiz

COVID 19k gure agendak eta, ondorioz, ALDEEren agenda ere aldatu ditu. Berrogeialdia eta normaltasun berrirako prozesurako ezarritako gainerako murrizketak direla eta, zenbait aldaketa egin behar izan ditugu ikastaroen urteko programazioan.

Zuen informaziorako, hemen zehazten dizuegu zein den ikastaro bakoitzaren egoera:

Bertan behera gelditu dira:

 • Catalogación del libro antiguo 
 • Introducción a RDA y MARC2

Uztailaren 16ra atzeratu da:

 • Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VI. Bilkura: tokiko bildumak. GLAM erakundeek eta komunitateek tokiko memoria elkarrekin eraikitzen

Udazkenera arte atzeratu dira:

 • Fondos personales en bibliotecas: irailak 4 eta 5  
 • Oinarrizko Katalagozioa: irailak 30 eta urriak 1 eta 2 
 • Katalogazio aurreratua: azaroak 9, 10 eta 11  

2021era pasa da

 • Maker spaces liburutegietan

Mantentzen da:

 • Marketing y redes sociales en bibliotecas y archivos: irailak 18 eta 19 

Diseñar en colaboración para construir comunidad


Escrito el 30 abril 2020 – 12:43 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Gasteiz 2020/02/20, de la mano de Begoña Pernas y Marta Román (GEA21)

El objetivo del taller era promover una reflexión sobre cómo las bibliotecas pueden abrirse a la sociedad, ampliando el papel que juegan en la política cultural de los barrios. El taller aborda las luces y sombras de la participación social, propone metodologías apropiadas para estas instituciones culturales.

Basándose en distintas experiencias de diseño participativo en bibliotecas públicas, se verá cómo elegir a los agentes externos claves, cómo iniciar las conversaciones, qué papel se espera de los gestores públicos en estos procesos y cómo realizar un prototipado que celebre el proceso y dé forma a las conclusiones extraídas. Taller muy dinámico que combina la reflexión teórica con el trabajo en equipo y la puesta en común de visiones y experiencias que pueden ayudar a concebir y a diseñar procesos de participación adaptados a las distintas realidades.


Programa:
• ¿Qué significa hacer política cultural contando con la población?
Hay que tener claro que somos un servicio público, que no trabajamos con clientes sino con ciudadanía. Hay que hacer política pública para salvaguardar el bien común y no correr tras los intereses individuales de “¿qué hay de lo mío? Tenemos una misión pública.
Si preguntamos a las personas que habitualmente acuden a la biblioteca no nos vamos a encontrar con nada nuevo. Conseguir una participación de personas que piensan como nosotras es redundar en la misma visión. Necesitamos buscar visiones diferentes. Por ejemplo, personas de clase social diferente, de distinta etnia, jóvenes, etc. Cuanto más al extremo vayamos, nos encontraremos con miradas más originales.


Para buscar la participación, más que hacer una convocatoria en nuestra web, deberíamos hacer catas en el territorio y buscar allá donde hay personas que puedan ayudarnos a contactar con gente diversa.

• Marco teórico sobre participación social
El proyecto que queramos llevar a cabo debe ir en la línea del proyecto político. Hay que tener en cuenta que un proceso participativo es un juego de límites: legales, técnicos, económicos y políticos.
No podemos plantear abiertamente qué es lo que quiere la comunidad, sino que debemos invitar a participar en un proyecto concreto, que tiene que estar vinculado a nuestra misión.
La participación no se puede improvisar, requiere medios y recursos, un método. Es el método el que hace que se escuche a todos y así no prevalecen los intereses individuales. Buscar un consenso entre diversas opiniones.

• Trabajo sobre casos y metodologías de intervención
Expusieron algunos casos de participación (Biblioteca San Fermín de la Comunidad de Madrid).
La base de su exposición fue que se está dejando de hacer política pública y que lo público no debería ser como lo privado, pero gratuito.
No podemos seguir la lógica privatizadora y pretender estar a la última en todo (tecnología, número de actividades, número de préstamos). Un pliego puede seguir la lógica privatizadora, pero obtener una experiencia de igualdad, que realmente sirve a los colectivos más desfavorecidos, es lo que va a llevar a expandir la biblioteca.

Participantes y valoración
El taller despertó bastante expectativa; con 28 participantes y las dos profesoras se llegó al aforo máximo de la sala del centro cívico Ibaiondo.
Sin embargo, en los resultados de la encuesta de calidad se aprecia una cierta frustración, sobre todo en lo referido a la utilidad del taller con una puntuación de 6,83 sobre 10, frente a la media de 8,58 puntos que reciben las profesoras. La valoración general media es de 7,58.

Visita a Gordailua


Escrito el 30 abril 2020 – 12:36 | por Yanira Díaz de Aranguiz

Irun 2020/02/28, de la mano de Xabier Kerexeta Erro

Argazkia: JV/ALDEE. Gordailua. Irun. 2020/02/28

Programa:
Dentro del programa de formación in situ de ALDEE realizamos una visita profesional a Gordailua,  el Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

De la mano de Xabier Kerexeta, hicimos un recorrido por las instalaciones.

Pudimos conocer  en directo los procesos de una organización regida por la lógica de la conservación.

Avanzando de sala en sala, fuimos viendo  los resultados de la aplicación de soluciones concretas en la gestión de un centro complejo; un centro que ha sabido construir  una colección unificada partiendo de  fondos de distinta titularidad y de gestión compartida. 

Participantes y valoración
Participaron en la visita 19 profesionales procedentes de distintos ámbitos: bibliotecas públicas y patrimoniales, archivos históricos públicos y privados, profesionales independientes… 

Los resultados de la encuesta de calidad muestran una clara satisfacción con la visita que obtuvo una valoración general de 9 sobre 10. 

Wikimedia lantegia 2019; colaborando con UEU y EWKE


Escrito el 3 julio 2019 – 19:04 | por admin

2019/07/03 Donostia

Por tercer año consecutivo ALDEE colabora en el taller Wikimedia realizado por iniciativa de Euskal Wikilarien Kultura Elkartea en el marco de los cursos de verano de Udako Euskal Unibertsitatea.

Durante el taller, con título genérico Txori bat da? Hegazkina? Ez, Wikidata da (eta komikiak wikitzeko beste superheroi batzuk, se realizaron presentaciones teóricas y prácticas de edición.
En la presente edición Amaia Cuende, miembro de ALDEEko wikilariak, presentó el proyecto de descripción de obras narrativas en wikidata “Narrazio lanen deskripzioa wikidatan, gomendioen motoreak buruan”.

El proyecto es una adaptación para la comunidad de euskal wikipedia del proyecto que presentó Tomás Saorín durante el curso Wikidata GLAM, organizado por ALDEE en marzo de 2019.

La presentación se completó con un taller de edición durante el cual se subieron a wikidata datos de obras contempladas en el wikiproyecto Komikiak.

Yanira Díaz de Aranguiz y Begoña Vázquez se reunen para hablar sobre el convenio sociocultural de Álava


Escrito el 2 julio 2019 – 20:42 | por admin

2019/07

A principios de julio de 2019 se reunieron Yanira Díaz de Aranguiz (ALDEE) y Begoña Vázquez, responsable de ELA en Araba y miembro de la comisión paritaria que está negociando el nuevo convenio sociocultural de Álava. Este convenio incluye al personal bibliotecario.

El objetivo de la reunión era conocer de primera mano la situación de dicha negociación; objetivos de la comisión, limitaciones y barreras encontradas en el proceso, objetivos concretos a conseguir, y por otro lado ofrecer ayuda por parte de la asociación si lo considerasen necesario.

Bazkideekin – Kontsultak


Escrito el 2 julio 2019 – 18:26 | por admin

A lo largo del primer trimestre de actividad de la nueva Junta, hemos atendido consultas de socias y socios sobre diversos temas, entre otros:
– las bases de la convocatoria para la ampliación de las listas de Ayudantes de Biblioteca de UPV
– programa de becas para el archivo de Euskadi Irratia

LISTAS DE AYUDANTES – BIBLIOTECA UPV

A finales del año pasado, la UPV llevó a cabo un proceso de selección para ampliar sus bolsas de trabajo de “Ayudantes de Biblioteca”, cuya resolución se hizo efectiva la pasada primavera. Tal como estaban planteadas las bases, en lo que a puntuación de méritos se refiere, los y las Diplomadas en Biblioteconomía se veían perjudicadas en relación a personas que sin tener formación específica en la materia, poseían dos titulaciones. Una de nuestras socias nos trasladó su preocupación al respecto. Tras valorar las bases y hacer la pertinente consulta a la Universidad, obtuvimos y trasladamos a la socia la respuesta pertinente.

BECAS EITB

Recientemente ha salido una convocatoria de becas para el archivo de Euskadi Irratia, dirigida a estudiantes de historia. Un socio nos ha trasladado su preocupación en cuanto a que tareas propias de nuestro sector se lleven a cabo mediante becarios. Tras solicitar a EITB la información sobre el programa de becas que siguen, se ha trasladado a nuestro socio la pertinente respuesta y se ha sugerido al grupo EITB, que tenga en cuenta a las y los profesionales de nuestro sector en un futuro.

UEU. Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen V. Bilkura: Liburutegi eta artxiboak: funtzionaritzatik haratagoko kontratazio markoa. Nolakoa da etorkizuna?


Escrito el 26 junio 2019 – 16:47 | por admin

2019/06/26- Eibar

Datozen hamar urteotan, artxibo eta liburutegiak kudeatzen dituzten langile publiko gehienak erretiratuko dira. Horrek ekarriko du administrazioan kontratazioak egin behar izatea, baina kontratu horiek bi motatakoak izan daitezke: zuzenekoak edo zeharkakoak, azpikontratatutako enpresen bidez.

Jardunaldian ikuspuntu guztiak aztertzen saiatu ginen, bai enpresen aldetik eta bai langileen aldetik. Kontratazio mota desberdin horiek dakartzaten alde onak eta txarrak mahai gainean ipini ziren.

Labur esanda, kontratazioak zuzenekoak badira, kontrol gehiago dago administrazioaren aldetik eta langileen lan-baldintzak hobeak dira. Zeharkakoak badira, kudeaketa eta pertsonal kostuak ez dira iraunkorrak administrazioarentzat, administrazioak ez ditu langileen bajak bere gain hartu behar eta kudeaketa profesionala bermatzen da.

Baina hauxe gelditu zen argi: lehenengo eta bigarren mailako langileak daudela kontratuen arabera. Enpresek batzuetan baldintza oso estuak jasan behar dituzte eskaintza publikoetan eta horrek ondorio garbia du langileen lan-baldintzetan. Profesional onak daude lan merkatuan, baina baldintza horietan kontratatuta ezin da bermatu lanaren kalitatea.

Beste alde batetik, administrazioak lan teknikoak egiteko laguntzaileak eskatzen ditu eta ez dago hori kontrolatzerik ez badago norbait oinarri guztiak aztertzen eta salatzen.

Formakuntza oso garrantzitsua da, profesional onak topatu ahal izateko. Baina gure erkidegoan ez dago ikasketa formalik, formakuntza osagarria baino ez dago.

Administrazioaren, langileen eta enpresen arteko elkarlana oinarrizkoa da. Hau dela eta, FESABID klusterra, Informazio eta Dokumentazio kudeaketaren arloko enpresen erakundea, eredu izan behar da gure erkidegoan.

Eta, bere aldetik, ALDEE Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkarteak hauxe egin beharko luke: profesionalen kezkak jaso, agente guztien arteko elkarlana sustatu, kontratazioetan aholkularitza eskaini, formakuntza bermatu eta lan-baldintzen egokitasuna zaindu. Ez da lan makala!

Reunión Director de Patrimonio – ALDEE sobre bibliotecas


Escrito el 21 junio 2019 – 15:54 | por admin

2109/06/21

Reunión celebrada a petición del señor Mikel Aizpuru, Director de Patrimonio, en el Archivo Histórico de Euskadi.

Acudieron en representación de ALDEE Goio Layana, Eva Alberdi y Fernando Juárez.

Los temas tratados fueron

 •     Euskadiko liburutegia (se informa)
 •     Irakurketa ludikoaren plana (se informa)
 •     Situación del “Mapa de lectura” (se informa y se pide colaboración)
 •     Liburutegiko Aholku Batzordea (se informa y se pide colaboración

Euskadiko liburutegia

Se va a denominar así a un proyecto 100% digital. Se ha encargado a la empresa Digibis un software que permita la localización de todo recurso de temática vasca. Estará disponible en noviembre de 2019.

Para gestionar la “Biblioteca de Euskadi” se va a crear un nuevo Servicio (al margen del Servicio de bibliotecas) integrado por 6 personas que actualmente trabajan en el Gobierno Vasco:

 • 5 técnicos:
  • 2 informáticos
  • 3 licenciados en Historia con conocimientos de gestión de bibliotecas
 • 1 administrativo

Irakurketa ludikoaren plana / Plan de lectura lúdica

El Director de Patrimonio quiso informar a ALDEE de la existencia de un “Plan de lectura lúdica”  competencia de Educación, Política  Lingüística y la Dirección de Promoción de la Cultura (Titular: Aitziber Atorrasagasti Calcedo). No supo aportar más detalles al no ser de su competencia.

Situación del “Mapa de lectura”

En la reunión que a petición de ALDEE mantuvimos con el Director de Patrimonio el 08/04/2019 hablamos sobre la necesidad de tener actualizado y operativo el mapa de lectura al que hace referencia nuestra ley de bibliotecas (artículo 23). (último mapa accesible 2007)

El mapa debe actualizarse periódicamente siguiendo las directrices de un reglamento (artículo 24) que no se ha desarrollado desde la promulgación de la ley . Tanto el desarrollo del reglamento como el mapa son claves para ofrecer un servicio bibliotecario de calidad.

El Director nos comunicó que dada la situación creía conveniente hacer un mapa nuevo. Había estado mirando varios (Cataluña, Galicia…) y nos preguntaba nuestra opinión sobre los mismos para tener un modelo sobre el que trabajar.

Adelantó que la recolección de datos sobre el estado de cada biblioteca llevaría mucho tiempo, a lo que respondimos que el Ministerio tiene publicados los datos estadísticos de bibliotecas de 2017 y que serían suficientes para actualizar los recogidos en el mapa de lectura de 2012. Le hicimos saber que en nuestra opinión, lo mejor es utilizar lo que ya tenemos y le urgimos a retomar el de 2012 con sus estándares avalados por un grupo de trabajo de expertos y la actualización mencionada,  puesto que no íbamos a defender una propuesta inferior a la allí recogida.  

Con respecto a este mapa, el Director manifestó que había problemas técnicos que iban a dificultar su utilización. Finalmente nos comentó que lo iba a pensar y que nos mantendría informados.

Liburutegiko Aholku Batzordea / Consejo Asesor de Bibliotecas

El artículo 7 de la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi alude a la composición del Sistema Bibliotecario de Euskadi. Entre sus componentes incluye al Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi.

El título VIII dispone la creación del Consejo Asesor de Bibliotecas como órgano colegiado consultivo en materia bibliotecaria, remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de sus funciones y composición.

Serán funciones del Consejo Asesor de Bibliotecas:

 • a) Actuar como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • b) Proponer al departamento competente en materia de bibliotecas la adopción de las medidas para el mejor cumplimiento de los fines del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • c) Conocer e informar los planes que se refieran al Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • d) Proponer la adopción de cuantas medidas estime necesarias para el fomento de la lectura y el uso de la información.
 • e) Informar las propuestas de las normas reglamentarias referidas a las bibliotecas

Además, en el artículo 23, punto 3,  se recoge que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura, previa consulta al Consejo Asesor de Bibliotecas, aprobará y mantendrá actualizado el mapa de lectura pública.

El Decreto 232/2008, de 30 de diciembre, del Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi regula la composición y el funcionamiento. El primer (y hasta la fecha único) Consejo Asesor se creó en 2009 pero no se reunió nunca. La intención del Gobierno (y una de las razones de esta reunión) es renovar los miembros del consejo y ponerlo en marcha y por tanto se solicita la ayuda de ALDEE para que notifique quien será su representante en el Consejo y para que proponga 3 bibliotecari@s y un/una especialista…que deberán ser refrendados por el Consejero. Nos comprometimos a enviar nuestra propuesta lo antes posible.  

Agradecimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz


Escrito el 11 junio 2019 – 16:58 | por admin

2019/06/11

Desde ALDEE se agradece de forma privada así como pública, mediante una carta al director publicada en los periódicos de mayor tirada del territorio, el hecho de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya establecido como requisito para las plazas de Documentalista y Técnico de Archivo convocadas en su última Oferta Pública de Empleo contar con formación especializada en la materia, contribuyendo así a poner en valor nuestra profesión.

https://www.noticiasdealava.eus/2019/06/11/opinion/cartas-al-director/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz

https://qoshe.com/noticias-de-lava-es/junta-directiva-de-aldee/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/39877782

https://www.berria.eus/paperekoa/5102035/024/003/2019-06-08/gasteizko-udalari-esker-onez.htm

Ayuntamiento de Lekeitio – Biblioteca


Escrito el 15 mayo 2019 – 16:13 | por admin

2019/04

Desde Altzuan Hazkuntza Taldea contactaron con ALDEE para informarnos sobre una situación que se estaba dando en el Ayuntamiento de Lekeitio en relación con la biblioteca.

El responsable de la biblioteca (Ayudante de biblioteca, categoría A2) va a prejubilarse y el Ayuntamiento va a cubrir la vacante de forma temporal con un contrato laboral de categoría C1 (Auxiliar de biblioteca).

Desde ALDEE se presentó una alegación solicitando que la categoría de la plaza se mantuviera como hasta el momento (aludiendo a las Recomendaciones para Bibliotecas Públicas de Gobierno Vasco entre otros argumentos).

La respuesta recibida por parte de la corporación fue que esta decisión era una cuestión temporal, por tratarse de un contrato relevo con una duración de dos años.

Quedamos a la espera de ver si dicha decisión se mantiene cuando transcurra este plazo.

Reunión con el Director de Patrimonio


Escrito el 8 abril 2019 – 15:09 | por admin

2019/04/08

El 8 de abril Mertxe Perez de Ciriza (presidenta saliente) y Fernando Juárez (actual presidente) se reunieron con el Director de Patrimonio, Mikel Aizpuru, para informarle del cambio de junta en ALDEE y hacer un traspaso ordenado de los asuntos pendientes. 

Tras el saludo protocolario se abordaron los temas importantes que preocupan a ALDEE:

 • la falta de titulación universitaria en la CAV. 
 • el incumplimiento sistemático de la ley vasca de bibliotecas por la no convocatoria del Consejo Asesor de bibliotecas, instrumento fundamental para desarrollar los reglamentos a los que alude la ley.   
 • la carencia de mapa de lectura. Por ley el mapa debe estar vigente y actualizado
 • la inexistencia de un reglamento sobre competencias y perfil profesional al que se alude en la ley de Bibliotecas de Euskadi. Se le facilitó para servir de documento de trabajo el estudio «Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español: fichas de caracterización». 
 • la ley de archivos

Ambas partes acuerdan seguir en contacto.