Todas las entradas de: admin

Kudeatzaile posturako kontratazioa

Lore Agirrezabal ariko da aurrerantzean Kudeatzaile lanetan.

Joan den urrian kontratatu zen Elkarteko gerentziako buru izango den pertsona, udaz geroztik betetzen ari zen karguaren behin-behinekotasunari amaiera emanez.

Helburu horretarako, irailean ALDEEko kide guztiei zuzendutako deialdia egin zen, lanpostu hori betetzeko interesa zuten pertsonen hautagaitzak aurkeztera animatuz. Epea amaituta, eta gerentzia-lana optimizatzeko eta dinamizatzeko Elkarteak behar dituen funtzioetara hobekien egokitu litezkeen CVak aukeratu ondoren, elkarrizketak egin ziren aurrez hautatutako 5 pertsonekin.

Batzordeak, 2020ko urriaren 13an egindako bileran, erabaki zuen aurrerantzean elkartearen kudeaketa eta administrazioa egingo duen pertsona Lore Agirrezabal izatea, elkarrizketatutako bazkideetako bat eta uztailetik eginkizun hori behin-behinean betetzen zuena.

Etapa berri honetarako Lore ez da bakarrik egongo . Batzordearen eta Elkarte osoaren babesa du. Animo Lore !

‘Katalogazio aurreratua’, sakontzen jarraitzeko

Bigarren ikastaroa Gogora Institutuan.

Oinarrizko katalogazio-ikastaroaren ondoren, maila aurreratuagoa duen beste ikastaro bat eskaini dugu, batez ere katalogatzen duten profesionalentzat.

Ikasturte honetan, ikasleei katalogatzeko ezinbesteko jarraibide orokorrak eta inprimaki modernoetarako zehaztutako jarraibide espezifikoak helarazi nahi zitzaizkien, idazpen bibliografiko oso bat maila gorenean eraikitzeko.

Ikastaroak iraun duen hiru egunetan, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareak (EIPS) diseinatutako katalogazio-prozedura orokorren ezagutza azpimarratu da, inprimaki modernoei aplikatzen zaizkienak (paperezkoak edo elektronikoak). Horretarako, Baratz Taldearen laguntza izan dugu eta haiei esker Absysnet programa erabili ahal izan dugu.

Lola Martinezek eman du ikastaroa, liburutegietan, artxiboetan eta dokumentazioan ibilbide luzea egin duen profesionalak. Azken urteetan Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza, Industria eta Kultura sailetan lan egin du, Gasteizen, eta 2018tik dokumentalista da Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Dokumentazio Zentroan (Gogora), Bilbon.

Ikastaroa EIPSren jarraibide katalografikoak beren gain hartzen dituzten liburutegietako eta liburutegidun dokumentazio-zentroetako langileei zuzenduta egon da.

Koronabirusaren epidemiak eragindako azken murrizketak gorabehera, ikastaroa aurrez aurre egin ahal izan da prebentzio-neurri guztiak hartuta.

Nere ustez edozein lanbidetan egunean egotea  garrantzitsua da. Lan egiteko moduak eta erabiltzen diren erremintak aldatuz doaz eta berrikuntza horiek jasotzeko bide egokia da ikastaroak egitea. Gainera, horrelakoetan gure egoeran dauden lankideekin egiten dugu topo eta horrek aukera ematen digu, aspaldiko lagunak ikusteaz gain,  ideia eta iritzi desberdinak trukatzeko, zalantzak argitzeko eta hausnarketa interesgarriak egiteko.  Are gehiago gure kasuan, sarean lan egiten baitugu, denon artean elikatzen dugun katalogoa izanik gure lanabesa. Horregatik, oso garrantzitsua da denok irizpide berberak erabiltzea dokumentuak katalogatzerakoan.  Gainera, Irizpide horiek  aldatuz doaz katalogoaren bertsioak aldatzen doazen heinean, eta informazio hori denoi iristea komenigarria da. Ikastaroak interesgarriak dira lana nola egin ikasi edo errepasatu eta erabilerarekin sortzen diren zalantzak argitzeko.  
Oso interesgarria iruditzen zait horrelako ikastaroak egitea. Uste dut sarriago egin beharko liratekeela. Oinarrizkoak dira gure lanerako. Eta ikastaroa egiten dugunok gero gure liburutegian katalogatzen duten beste kideei ikastaroan ikusitako aldaketa eta berrikuntzen berri eman beharko genieke.  
Gure lanbidean, nahiz eta denek ez izan aukera edo denbora katalogatzeko liburutegitik liburutegira alde handia baitago, denentzat ezinbestekoa da katalogoa erabiltzea. Horregatik, katalogoa ondo elikatzea garrantzitsua da. Zenbat eta informazio gehiago eta zehatzagoa bilatzeko aukera izan, orduan eta hobeto.  

Nerea Uriarte Goti, ikaslea.

‘Catalogación avanzada’ para seguir profundizando

Segundo curso en el Instituto Gogora.

Después del curso de catalogación básica, hemos ofrecido otro curso de un nivel más avanzado sobre todo para aquellos profesionales que catalogan.

Este curso pretendía transmitir al alumnado las pautas generales imprescindibles de catalogación y las específicas detalladas para los impresos modernos con el fin de construir un asiento bibliográfico completo al máximo nivel.

Durante los tres días que ha durado el curso, se ha hecho hincapié en el conocimiento de los procedimientos generales de catalogación diseñados por la Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE) que se aplican a los impresos modernos (en papel o electrónico). Para ello hemos contado con la colaboración del Grupo Baratz y hemos podido disponer del programa Absysnet.

Ha sido impartido por Lola Martínez, una profesional con una larga trayectoria en el mundo de las bibliotecas, los archivos y la documentación. En los últimos años ha trabajado en los departamentos de Hacienda y Finanzas, Industria y Cultura del Gobierno Vasco, en Vitoria, y desde 2018 es documentalista en el Centro de Documentación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) en Bilbao.

El curso ha estado orientado a personal de Bibliotecas y Centros de documentación con biblioteca que asuman las directrices catalográficas de la RLPE.

A pesar de las últimas restricciones por la epidemia del Coronavirus, el curso se ha podido realizar de modo presencial tomando todas las medidas de prevención.

‘Catalogación básica’ con Amador Fernandez

El curso se llevó a cabo en el Instituto Gogora.

Un curso de catalogación básica es fundamental para muchos profesionales y muchos otros que no lo son, pero se están formando para poder trabajar sobre todo en el ámbito de las bibliotecas.

Este curso fue impartido por Amador Fernández que está trabajando desde 2003 en actividades formativas en el ámbito de la catalogación de monografías. Además, es quien desde 2004 hasta la actualidad dirige e imparte el Curso de Auxiliar de Biblioteca organizado por el Centro Asociado UNED-Bergara.

El objetivo principal de este curso ha sido el de dotar al alumnado de una serie de pautas catalográficas le permita la identificación de la información bibliográfica y su idónea plasmación en el asiento/registro bibliográfico, lo que facilitará al usuario/a la correcta recuperación de la información.

‘Oinarrizko katalogazioa’ Amador Fernandezekin

Ikastaroa Gogora Institutuan egin zen.

Oinarrizko katalogazio-ikastaroa funtsezkoa da profesional askorentzat eta oraindik bidean diren beste askorentzat, batez ere, liburutegien arloan lan egin ahal izateko.

Ikastaro hori Amador Fernandezek eman zuen. Fernandez 2003tik ari da lanean monografiak katalogatzeko prestakuntza-jardueretan. Gainera, 2004tik gaur egun arte UNED-Bergara Ikastetxe Elkartuak antolatutako Liburutegiko Laguntzaile Ikastaroa zuzentzen eta ematen du.

Ikastaro honen helburu nagusia ikasleei jarraibide katalografiko batzuk ematea izan da, informazio bibliografikoa identifikatzeko eta idazpen/erregistro bibliografikoan egoki islatzeko, horrek erabiltzaileari informazioa behar bezala berreskuratzen lagunduko baitio.

ALDEE-k “Curso de catalogación básica” izeneko ikastaroa antolatuko zuela jakin nuenean bi aldiz pentsatu gabe apuntatu nintzen. Gure inguruan, ez da erraza katalogazioari buruzko ikastaro presentzialak aurkitzea eta benetan eskertzekoa da hau bezalako aukerak izatea. Bibliotekonomia kontuetan aritzen garenok, autoprestakuntzara behartuta gaude askotan eta Amador Fernández Pastor bezalako aditu baten azalpenak entzutea eta berari galderak egiteko aukera izatea oso atsegina izan da. Gainera, ikastaro laburra izan arren, eduki asko landu ditugu eta agerikoa da Amadorrek gure inguruko liburutegiak ezagutzen dituela eta bere azalpenak gure lanean, egunerokotasunean, aurkitu ahal ditugun eginkizunetara bideratu dituela.
Horretaz aparte, ikastaro hau beste liburuzain asko ezagutzeko eta euren errealitate eta esperientziei buruz ikasteko aukera hobeezina izan da niretzat. Hurrengo ikastaroetan elkar ikustea espero dut!

Daniel Villacorta Maraval, ikaslea.

‘Marketina eta sare sozialak liburutegi eta artxiboetan’

Azkuna Zentroko Mediatekan izan zen ikastaroa.

Ikastaro honen helburua, besteak beste, marketinak dauzkan balioez eta gure lanerako eskaintzen dizkigun baliabideez jardun genuen, karga negatiboa kenduz eta begirada baikorragoa eskainiz, baita liburutegiek eta artxiboek komunitate bati balioa ematen dioten eta komunitate horrekiko harremanak sendotzen dituzten produktuak eta zerbitzuak sortuz dagoeneko marketina egiten dutela ohartaraziz ere. Beraz, marketin digitalaz aritu ginen, baina aspaldidanik liburutegi eta artxiboetan egiten den marketin “analogikoa” edo fisikoa alde batera utzi gabe.

Hasteko, online marketinari eta komunikazioari buruzko sarrera labur bat egin genuen (gure webgunea, blogak eta web posizionamendua aztertuz), diseinu-tresnak errepasatu genituen, kultura-enpresetako eraldaketa digitalaren hainbat adibide ikusi eta, azkenik, liburutegirako edo artxiborako gure Marketin Plana egin genuen.

Hori guztia Madrilen bizi den Ana Ordas kantabriarraren eskutik, zeinak esperientzia handia baitu liburutegietako eraldaketa digitaleko proiektuetan; liburutegiei ikusgarritasuna emateko eta parte-hartzea sustatzeko aplikatu beharreko munduen esploratzaile iraunkor gisa deskribatzen du bere burua.

Hau izan zen bigarren ikasturtea konfinamenduaren ondoren. Lehenago Kantabriako Anabad elkartea ahalegindu zen gaiari buruzko beste ikastaro bat antolatzen, baina bertan behera utzi behar izan zuten. Haiei lekukoa hartuz eta haiekin elkarlanean egin ahal izan du Aldeek. Zorionez, Ana Ordas Santanderren zegoen une horretan familiarekin, eta ez zuen arazorik izan Bilbora etortzeko. Prebentzio-neurri guztiekin, ikastaroa arrakastaz egin zen, eta guztiak oso eskertuta geratu ziren egindako ahaleginagatik.

Hemen entzin ditzakezue Ana Ordasek ikasturtea amaitzean emandako esker oneko hitzak:

https://www.instagram.com/p/CFZG9oBigdG/

Aurrez aurreko ikastaroak egitea osasuntsua iruditzen zait. Aurpegiak elkarri ikusi, zentzumenak erabili elkarrekin komunikatzeko… hori ezin da galdu. Eta ikuspegi profesionalari begiratzen badiogu, zer esanik ez. Ikastaro hau izan da egin dudan azkena eta bere ondorioak izan ditu. Geroztik liburutegian eskuartean dugun proiektu berri baten inguruko hedatze kanpaina birpentsatzen ari gara, baita beste hainbat arlotan komunikatzeko estrategiak aztertuko ditugu. Ausartago izateko arrazoi eta argumentuak eman dizkit ere. Zer gehiago eskatu? Agian bigarren zati bat egitea azkar ikusi genuen hainbat ataletan sakontzeko. 

Raquel González Martín, ikaslea.

‘Marketing y redes sociales en bibliotecas y archivos’

Se realizó en la Mediateka del Azkuna Zentroa.

El objetivo de este curso era desmitificar el marketing como algo negativo, asociado a la venta y tomar conciencia de cómo bibliotecas y archivos ya hacen marketing generando productos y servicios que aportan valor a una comunidad y fortalecen relaciones con la misma. De modo que tratamos el marketing digital sin dejar de lado el “análogico”, el que venimos haciendo desde hace mucho.

Comenzó con una breve introducción al marketing y la comunicación online (con un análisis de nuestra web, blogs y SEO), repasamos distintas herramientas de diseño, vimos distintos ejemplos de transformación digital en empresas culturales  y terminamos elaborando nuestro Plan de Marketing para la biblioteca o el archivo.  

Anteriormente la Asociación Anabad de Cantabria intentó organizar otro curso sobre el tema, pero tuvo que ser suspendido. Por suerte, Aldee ha podido tomarles el testigo y llevar el curso adelante en con su colaboración.

El curso fue impartido por Ana Ordás, una cántabra afincada en Madrid, que cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital en bibliotecas, ella misma se describe como una constante exploradora de mundos que aplicar a las Bibliotecas para darles visibilidad y fomentar la participación.

Éste fue el segundo curso después del confinamiento. Por suerte, Ana Ordás en ese momento estaba en Santander con su familia y no tuvo ningún problema en venir a Bilbao. Con todas las medidas de prevención, el curso se realizó con éxito y todos quedaron muy agradecidos por el esfuerzo realizado.

Estas son las palabras de agradecimiento de Ana Ordás al terminar el curso:

https://www.instagram.com/p/CFZG9oBigdG/

‘Liburutegietako funts pertsonalak’ ikastaroa

Curso impartido por María José Rucio
Maria Jose Rucio adituak eman zuen ikastaroa.

Ikastaro honen helburua liburutegira iristen zaizkigun edo aspalditik gure funtsetan ditugun funts pertsonalei eman beharreko tratamenduan sakontzea zen. Askotan, dokumentu-funts bateko “paper” multzo bat izaten da, baina ez dugu jakiten hori nola sailkatu.

Ez da erraza mota horretako funtsak ordenatzea, funts bereziak eta konplexuak dira tratamendu teknikoan, eta informazioaren arloko profesional batzuek “material mistotzat” jotzen dituzte, artxibo edo liburutegi batean kokatu ahal direlako.

Aldeek pandemiaren erdian egiten zuen aurrez aurreko lehen ikastaroa izan zen, martxotik ekainera arte bizi izan genuen konfinamenduagatik irailera atzeratu zena. Egingo ote genuen zalantza askorekin, plazer handia izan zen Maria Jose Rucioren mailako profesional bat gure artean izatea. Madrildik etorri zen, uda osteko lehen murrizketekin hasi baino egun batzuk lehenago.

Har zitezkeen prebentzio-neurri guztiekin, ikastaroa normaltasun osoz egin zen, eta aurrez aurre egin ahal izateko ahalegina asko eskertu zuten parte-hartzaileek, elkartu eta beren esperientziak trukatzea beharrezkoa baitzen.

ALDEEk “Los fondos personales en las bibliotecas” ikastaroa antolatu behar zuela jakin nuenean berehala izen ematea erabaki nuen. Gai honi buruzko ikastaro asko ez dira antolatzen eta beharrezkoak direla iruditzen zait gure eguneroko lanean asko laguntzen digutelako. Izan ere, askotan liburutegi batean berez artxibo dokumentuak direla iruditzen zaizkigun fondoak dauzkagu eta ez gaude guztiz ziur zein tratamendu jaso behar duten. Horrela, ikastaro hauek beste leku batzuetan zer egiten ari diren jakiteko eta egoera berdinean dauden pertsonekin ideiak trukatu eta lan-sare bat osatzeko balio dute. Gainera, eskertzekoa da bizi ditugun momentu larri hauetan antolatzaileek ikastaroa aurrez aurre egitea. Izan ere, nire ustez aurrez aurreko ikastaroek kalitatezko komunikazioa bermatzen dute eta aldi berean emaitzak aberatsagoak dira sortutako hartu-emanen eraginez.  

Ixiar Iturzaeta, ikaslea.

Los fondos personales en las bibliotecas

El objetivo de este curso era ahondar en el tratamiento que se les ha de dar a los fondos personales que nos llegan a la biblioteca o que tenemos en nuestros fondos desde hace tiempo. Se trata, muchas veces, de un conjunto de “papeles” que pertenecen a un fondo de documentos, pero que no sabemos cómo clasificarlos.

No es fácil ordenar este tipo de fondos, son fondos peculiares y complejos en su tratamiento técnico y algunos profesionales de la información los consideran “materiales mixtos” al poderse localizar en un archivo o en una biblioteca.

La finalidad de este curso impartido por Maria José Rucio, Jefa del Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España, fue la de aprender convertir un conjunto de “papeles” en un fondo de documentos con coherencia.

Fue el primer curso presencial que realizaba Aldee en plena pandemia, después de haberlo pospuesto por el confinamiento que vivimos desde marzo hasta junio. Con muchas dudas de si llegaríamos a realizarlo, fue un placer contar con una profesional de la talla de María José Rucio, que vino desde Madrid, unos días antes de que empezaran con las primeras restricciones después del verano.

Con todas las medidas preventivas que se pudieran tomar, el curso se realizó con toda normalidad y el esfuerzo para poder hacerlo de modo presencial fue muy agradecido por los participantes, ya que era necesario que se juntaran y intercambiaran sus experiencias.

Fue un curso muy intenso, muy interesante con muchos ejemplos curiosos que la experta en el tema compartió con las alumnas. Todas coincidían en lo necesarios que son los cursos sobre este tema tan peculiar, pero tan común en muchas bibliotecas.

Wikimedia lantegia 2019; colaborando con UEU y EWKE

2019/07/03 Donostia

Por tercer año consecutivo ALDEE colabora en el taller Wikimedia realizado por iniciativa de Euskal Wikilarien Kultura Elkartea en el marco de los cursos de verano de Udako Euskal Unibertsitatea.

Durante el taller, con título genérico Txori bat da? Hegazkina? Ez, Wikidata da (eta komikiak wikitzeko beste superheroi batzuk, se realizaron presentaciones teóricas y prácticas de edición.
En la presente edición Amaia Cuende, miembro de ALDEEko wikilariak, presentó el proyecto de descripción de obras narrativas en wikidata “Narrazio lanen deskripzioa wikidatan, gomendioen motoreak buruan”.

El proyecto es una adaptación para la comunidad de euskal wikipedia del proyecto que presentó Tomás Saorín durante el curso Wikidata GLAM, organizado por ALDEE en marzo de 2019.

La presentación se completó con un taller de edición durante el cual se subieron a wikidata datos de obras contempladas en el wikiproyecto Komikiak.

Yanira Díaz de Aranguiz y Begoña Vázquez se reunen para hablar sobre el convenio sociocultural de Álava

2019/07

A principios de julio de 2019 se reunieron Yanira Díaz de Aranguiz (ALDEE) y Begoña Vázquez, responsable de ELA en Araba y miembro de la comisión paritaria que está negociando el nuevo convenio sociocultural de Álava. Este convenio incluye al personal bibliotecario.

El objetivo de la reunión era conocer de primera mano la situación de dicha negociación; objetivos de la comisión, limitaciones y barreras encontradas en el proceso, objetivos concretos a conseguir, y por otro lado ofrecer ayuda por parte de la asociación si lo considerasen necesario.

Bazkideekin – Kontsultak

A lo largo del primer trimestre de actividad de la nueva Junta, hemos atendido consultas de socias y socios sobre diversos temas, entre otros:
– las bases de la convocatoria para la ampliación de las listas de Ayudantes de Biblioteca de UPV
– programa de becas para el archivo de Euskadi Irratia

LISTAS DE AYUDANTES – BIBLIOTECA UPV

A finales del año pasado, la UPV llevó a cabo un proceso de selección para ampliar sus bolsas de trabajo de “Ayudantes de Biblioteca”, cuya resolución se hizo efectiva la pasada primavera. Tal como estaban planteadas las bases, en lo que a puntuación de méritos se refiere, los y las Diplomadas en Biblioteconomía se veían perjudicadas en relación a personas que sin tener formación específica en la materia, poseían dos titulaciones. Una de nuestras socias nos trasladó su preocupación al respecto. Tras valorar las bases y hacer la pertinente consulta a la Universidad, obtuvimos y trasladamos a la socia la respuesta pertinente.

BECAS EITB

Recientemente ha salido una convocatoria de becas para el archivo de Euskadi Irratia, dirigida a estudiantes de historia. Un socio nos ha trasladado su preocupación en cuanto a que tareas propias de nuestro sector se lleven a cabo mediante becarios. Tras solicitar a EITB la información sobre el programa de becas que siguen, se ha trasladado a nuestro socio la pertinente respuesta y se ha sugerido al grupo EITB, que tenga en cuenta a las y los profesionales de nuestro sector en un futuro.

UEU. Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen V. Bilkura: Liburutegi eta artxiboak: funtzionaritzatik haratagoko kontratazio markoa. Nolakoa da etorkizuna?

2019/06/26- Eibar

Datozen hamar urteotan, artxibo eta liburutegiak kudeatzen dituzten langile publiko gehienak erretiratuko dira. Horrek ekarriko du administrazioan kontratazioak egin behar izatea, baina kontratu horiek bi motatakoak izan daitezke: zuzenekoak edo zeharkakoak, azpikontratatutako enpresen bidez.

Jardunaldian ikuspuntu guztiak aztertzen saiatu ginen, bai enpresen aldetik eta bai langileen aldetik. Kontratazio mota desberdin horiek dakartzaten alde onak eta txarrak mahai gainean ipini ziren.

Labur esanda, kontratazioak zuzenekoak badira, kontrol gehiago dago administrazioaren aldetik eta langileen lan-baldintzak hobeak dira. Zeharkakoak badira, kudeaketa eta pertsonal kostuak ez dira iraunkorrak administrazioarentzat, administrazioak ez ditu langileen bajak bere gain hartu behar eta kudeaketa profesionala bermatzen da.

Baina hauxe gelditu zen argi: lehenengo eta bigarren mailako langileak daudela kontratuen arabera. Enpresek batzuetan baldintza oso estuak jasan behar dituzte eskaintza publikoetan eta horrek ondorio garbia du langileen lan-baldintzetan. Profesional onak daude lan merkatuan, baina baldintza horietan kontratatuta ezin da bermatu lanaren kalitatea.

Beste alde batetik, administrazioak lan teknikoak egiteko laguntzaileak eskatzen ditu eta ez dago hori kontrolatzerik ez badago norbait oinarri guztiak aztertzen eta salatzen.

Formakuntza oso garrantzitsua da, profesional onak topatu ahal izateko. Baina gure erkidegoan ez dago ikasketa formalik, formakuntza osagarria baino ez dago.

Administrazioaren, langileen eta enpresen arteko elkarlana oinarrizkoa da. Hau dela eta, FESABID klusterra, Informazio eta Dokumentazio kudeaketaren arloko enpresen erakundea, eredu izan behar da gure erkidegoan.

Eta, bere aldetik, ALDEE Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkarteak hauxe egin beharko luke: profesionalen kezkak jaso, agente guztien arteko elkarlana sustatu, kontratazioetan aholkularitza eskaini, formakuntza bermatu eta lan-baldintzen egokitasuna zaindu. Ez da lan makala!

Reunión Director de Patrimonio – ALDEE sobre bibliotecas

2109/06/21

Reunión celebrada a petición del señor Mikel Aizpuru, Director de Patrimonio, en el Archivo Histórico de Euskadi.

Acudieron en representación de ALDEE Goio Layana, Eva Alberdi y Fernando Juárez.

Los temas tratados fueron

 •     Euskadiko liburutegia (se informa)
 •     Irakurketa ludikoaren plana (se informa)
 •     Situación del “Mapa de lectura” (se informa y se pide colaboración)
 •     Liburutegiko Aholku Batzordea (se informa y se pide colaboración

Euskadiko liburutegia

Se va a denominar así a un proyecto 100% digital. Se ha encargado a la empresa Digibis un software que permita la localización de todo recurso de temática vasca. Estará disponible en noviembre de 2019.

Para gestionar la “Biblioteca de Euskadi” se va a crear un nuevo Servicio (al margen del Servicio de bibliotecas) integrado por 6 personas que actualmente trabajan en el Gobierno Vasco:

 • 5 técnicos:
  • 2 informáticos
  • 3 licenciados en Historia con conocimientos de gestión de bibliotecas
 • 1 administrativo

Irakurketa ludikoaren plana / Plan de lectura lúdica

El Director de Patrimonio quiso informar a ALDEE de la existencia de un “Plan de lectura lúdica”  competencia de Educación, Política  Lingüística y la Dirección de Promoción de la Cultura (Titular: Aitziber Atorrasagasti Calcedo). No supo aportar más detalles al no ser de su competencia.

Situación del “Mapa de lectura”

En la reunión que a petición de ALDEE mantuvimos con el Director de Patrimonio el 08/04/2019 hablamos sobre la necesidad de tener actualizado y operativo el mapa de lectura al que hace referencia nuestra ley de bibliotecas (artículo 23). (último mapa accesible 2007)

El mapa debe actualizarse periódicamente siguiendo las directrices de un reglamento (artículo 24) que no se ha desarrollado desde la promulgación de la ley . Tanto el desarrollo del reglamento como el mapa son claves para ofrecer un servicio bibliotecario de calidad.

El Director nos comunicó que dada la situación creía conveniente hacer un mapa nuevo. Había estado mirando varios (Cataluña, Galicia…) y nos preguntaba nuestra opinión sobre los mismos para tener un modelo sobre el que trabajar.

Adelantó que la recolección de datos sobre el estado de cada biblioteca llevaría mucho tiempo, a lo que respondimos que el Ministerio tiene publicados los datos estadísticos de bibliotecas de 2017 y que serían suficientes para actualizar los recogidos en el mapa de lectura de 2012. Le hicimos saber que en nuestra opinión, lo mejor es utilizar lo que ya tenemos y le urgimos a retomar el de 2012 con sus estándares avalados por un grupo de trabajo de expertos y la actualización mencionada,  puesto que no íbamos a defender una propuesta inferior a la allí recogida.  

Con respecto a este mapa, el Director manifestó que había problemas técnicos que iban a dificultar su utilización. Finalmente nos comentó que lo iba a pensar y que nos mantendría informados.

Liburutegiko Aholku Batzordea / Consejo Asesor de Bibliotecas

El artículo 7 de la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi alude a la composición del Sistema Bibliotecario de Euskadi. Entre sus componentes incluye al Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi.

El título VIII dispone la creación del Consejo Asesor de Bibliotecas como órgano colegiado consultivo en materia bibliotecaria, remitiéndose a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de sus funciones y composición.

Serán funciones del Consejo Asesor de Bibliotecas:

 • a) Actuar como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • b) Proponer al departamento competente en materia de bibliotecas la adopción de las medidas para el mejor cumplimiento de los fines del Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • c) Conocer e informar los planes que se refieran al Sistema Bibliotecario de Euskadi.
 • d) Proponer la adopción de cuantas medidas estime necesarias para el fomento de la lectura y el uso de la información.
 • e) Informar las propuestas de las normas reglamentarias referidas a las bibliotecas

Además, en el artículo 23, punto 3,  se recoge que el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura, previa consulta al Consejo Asesor de Bibliotecas, aprobará y mantendrá actualizado el mapa de lectura pública.

El Decreto 232/2008, de 30 de diciembre, del Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi regula la composición y el funcionamiento. El primer (y hasta la fecha único) Consejo Asesor se creó en 2009 pero no se reunió nunca. La intención del Gobierno (y una de las razones de esta reunión) es renovar los miembros del consejo y ponerlo en marcha y por tanto se solicita la ayuda de ALDEE para que notifique quien será su representante en el Consejo y para que proponga 3 bibliotecari@s y un/una especialista…que deberán ser refrendados por el Consejero. Nos comprometimos a enviar nuestra propuesta lo antes posible.  

Agradecimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2019/06/11

Desde ALDEE se agradece de forma privada así como pública, mediante una carta al director publicada en los periódicos de mayor tirada del territorio, el hecho de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya establecido como requisito para las plazas de Documentalista y Técnico de Archivo convocadas en su última Oferta Pública de Empleo contar con formación especializada en la materia, contribuyendo así a poner en valor nuestra profesión.

https://www.noticiasdealava.eus/2019/06/11/opinion/cartas-al-director/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz

https://qoshe.com/noticias-de-lava-es/junta-directiva-de-aldee/agradecimiento-al-ayuntamiento-de-vitoria-gasteiz/39877782

https://www.berria.eus/paperekoa/5102035/024/003/2019-06-08/gasteizko-udalari-esker-onez.htm

Ayuntamiento de Lekeitio – Biblioteca

2019/04

Desde Altzuan Hazkuntza Taldea contactaron con ALDEE para informarnos sobre una situación que se estaba dando en el Ayuntamiento de Lekeitio en relación con la biblioteca.

El responsable de la biblioteca (Ayudante de biblioteca, categoría A2) va a prejubilarse y el Ayuntamiento va a cubrir la vacante de forma temporal con un contrato laboral de categoría C1 (Auxiliar de biblioteca).

Desde ALDEE se presentó una alegación solicitando que la categoría de la plaza se mantuviera como hasta el momento (aludiendo a las Recomendaciones para Bibliotecas Públicas de Gobierno Vasco entre otros argumentos).

La respuesta recibida por parte de la corporación fue que esta decisión era una cuestión temporal, por tratarse de un contrato relevo con una duración de dos años.

Quedamos a la espera de ver si dicha decisión se mantiene cuando transcurra este plazo.

Reunión con el Director de Patrimonio

2019/04/08

El 8 de abril Mertxe Perez de Ciriza (presidenta saliente) y Fernando Juárez (actual presidente) se reunieron con el Director de Patrimonio, Mikel Aizpuru, para informarle del cambio de junta en ALDEE y hacer un traspaso ordenado de los asuntos pendientes. 

Tras el saludo protocolario se abordaron los temas importantes que preocupan a ALDEE:

 • la falta de titulación universitaria en la CAV. 
 • el incumplimiento sistemático de la ley vasca de bibliotecas por la no convocatoria del Consejo Asesor de bibliotecas, instrumento fundamental para desarrollar los reglamentos a los que alude la ley.   
 • la carencia de mapa de lectura. Por ley el mapa debe estar vigente y actualizado
 • la inexistencia de un reglamento sobre competencias y perfil profesional al que se alude en la ley de Bibliotecas de Euskadi. Se le facilitó para servir de documento de trabajo el estudio «Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español: fichas de caracterización». 
 • la ley de archivos

Ambas partes acuerdan seguir en contacto.