Todas las entradas de: Yanira Díaz de Aranguiz

RAMON MARTIN: “ELKARTE PROFESIONAL BAT IZATEA ETA INDAR-IDEIA BATZUK GARbI IZATEA KLABEAK IZAN DIRA”

Ramón Martin Suquia

Ekainaren 23an onartu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-Kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearen Legeaz aritu gara Ramon Martin Suquiarekin (Legazpi, Gipuzkoa, 1962), Gipuzkoako Probintziako Artxibo Historikoaren arduradunarekin.

Badugu Artxiboen gaineko lege berria, baina luzea izan da bidea, ezta?

Bai horixe. Artxibo munduan gauzak asko aldatu dira 1990. urtetik hona, eta ordukoa da lehengo artxiboen legea, alderdi historikoari bakarrik begiratzen zion lege bat ez zen nahikoa. Artxibozainak, eta ALDEE bera, aspaldian konturatuta ginen horretaz. Horrexegatik 2007tik lau saiakera izan dira legearen inguruan, 2007an, eta 2011n, lege-proiektuetan hasieratik parte hartu genuen ALDEEren izenean, baina bi kasuetan ahaleginak zirriborroetan gelditu ziren. Gero  Kultura sailak bultzatutako lege-aurreproiektu bat izan zen, guztiz atzerakoia zena, eta orduan ALDEEK oso paper garrantzitsua izan zuen lege-proiektua bertan behera uzteko. Azkenik, hauxe, laugarren saiakera da aurrera joan dena.

Lege baten sorreraren inguruan zeintzuk dinamikak diren ezagutu duzue

Ba bai, asko ikasi dugu, batez ere lege bat sortzeko prozesuan dauden mekanikak, makinariak, zein garrantzitsuak diren lege-esparruak finkatze orduetan. Halako lege bat idazteko garaian ez duzu, ez, orri txuri bat nahi duzuna bultzatzeko. Kontrabotere asko daude artean, eragin ekonomikoa, juridikoa, edo politikoa mugatzen dituzten kontrabotereak. Planteatzen dituzun gauza asko bidean gelditzen dira, baina sistema demokratikoaren dinamikak dira, batzuetan oztopotzat ikusi ahal dituzunak, bestetik beharrezkoak nahia eta errealitatearen arteko oreka izateko, en fin…  

Zure aburuz, zeintzuk dira lege honen indarguneak?

Garrantzitsua, nire ustez, artxiboen Kultura esparrua gainditzea. Eusko Jaurlaritzako bi sailek bultzatutako legea da, Gobernantzak eta Kulturak, eta nabaritzen da. 2007tik aurrera ALDEEk bultzatzen zuen eskakizuna zen, gure dokumentu guztietan aipatzen zena eta, egia esanda, gutako batzuk gauzatuta ikusteko esperantza gutxi geneukana, baina azkenean horrela gauzatu da. Honakoan elkarte profesional bat izatea  eta indar-ideia batzuk garbi izatea klabeak izan dira. Legea zerbait positibotzat kontsideratzen dut nik, eman beharreko aurrerapauso bat, ezin genuen aurrerapauso hori eman gabe utzi. Nahi bezain ausarta ez da, baina 1990. urteko muga hertsiak urgentziaz gainditu beharra zegoen.

Oro har eta nire ustez, legearen orientazioa egokia da, kontuan hartuta argi eta garbi defendatzen dela dokumentu-kudeaketa eta artxiboen kudeaketa ez direla soilik kultura-arloarekin lotuta dauden jarduerak, baizik eta funtsezkoak direla administrazio-eraginkortasuna, dokumentuetarako sarbidean edo irispidean eta, luzera begira, dokumentuak dokumentu-ondare bihurtzeko tresna gisa. 

Oro har… baina hutsuneak izan badira, ez?

Bai, batzuk garrantzitsuak. Lege ‘ordenatzaile’ baten aurrean gaude, gaur egun finkatuta dagoen paisaia bat antolatzen duena. Ez da inolaz ere lege ausart bat, bide berriak markatzen dituen lege bat. Azkeneko urteetan legedian eta araudietan artxibo eta dokumentu-kudeaketaren inguruan jasotako aginduak oso ugariak izan dira. Eremuaren mugak eta nondik-norakoak finkatuta zeuden, baina oso maila ezberdinetan, berdin legeetan, dekretuetan edo arauetan, legeak egiten duena, nire ustez, hainbat iturritatik datozen elementu horiek guztiak ordenatzea da, ez da gutxi.

Baina EAEko artxibo-sistemen egoera ez da hoberena, ezta gutxiago ere,  eta digitalizazioaren erruz egoera aldatzen ari da egunez-egun, legea motz geldituko ote den beldur naiz. Dena dela, lege honekin lan egin beharko dugu, alderdi positiboak hartu eta gure esparrua garatzen saiatu behar dugu. Lan egiteko beste tresna bat da, zukua atera diezaiogun!

Zertan kontsideratzen duzu legea motz gelditzen dela?

Paradoxa batean aurrean gaude. Digitalizazioa mundua aldatzen ari da eta, nahiz artxiboko lan-eremua gure gizartean oso minoritarioa izan, artxibistikak berebiziko garrantzia izan du garapen horretan. Duela hamar urte artxiboetako profesionaloi esan izan baligute artxibo-teknika batzuk egunerokoan eta legedian inposatuko zirela, ziur barre egingo genuela. Baina gaur egun hor daude, legislazioan: sailkapen taulak, dokumentuak balioesteko politikak, deskripzio metadatoak, transferentziak… Artxibistikak arrakasta izan du, ez, aitzitik eta zoritxarrez, artxibo zerbitzuak ez. Ba hori da legean dagoen hutsune garbi bat. Artxibo-sistema ez duen, edo artxibo-sistema oso ahula duen edozein erakunderentzat, udal artxibo-sistema askotan adibidez, aplikatzeko zailtasun asko aurreikusten dut. Artxibo-zerbitzuen aipamen faltan dago. Legean zeregin asko identifikatzen dira (balioespena, dokumentuak identifikatzeko tresnak…), baina nork egingo du lan hori artxibo zerbitzuak ez bada? Bada, Eusko Jaurlaritzako artxibo-sistemaren kasuan izan ezik, ez dira aipatzen gainerako artxibo-zerbitzuak. Gabezia hori bereziki larria da legearen III. kapituluaren kasuan, toki-erakundeen artxiboei dagokienez.

Zein da artxibo-zerbitzuen egoeraren ahulezia hori?

Administrazio elektronikoaren garapenak eta horrek dakarren konplexutasunak beharrezko egin dute kanpoko zerbitzu komunak erabiltzea dokumentuak kudeatzeko; izapidetze elektronikorako plataforma teknologiko komunak edo informazioa hodeian biltegiratzeko baliabideak, adibidez. Legea aplikatzeko orduan elementurik delikatuenetako bat izango da, seguru; azken finean, administrazioek enpresa publiko edo pribatuen esku uzten dituzte beren ardurapeko dokumentuak. Enpresa horien aurrean artxibo zerbitzuen indarra ahula da, eta legeak ez du beharrezkoa den aspektu hori indartu. Egoera honetan lan asko dago artxibo-zerbitzuen defentsan, eta legeak zehaztasun gutxi ematen digu honetan.

Gardentasunaren inguruan falta bat aipatzen zenuen Legebiltzarrean egindako agerraldian

Bai, nabarmena ere. Legean gardentasuna aipatzen den leku bakarra zioen azalpenean dago, gero testutik desagertzeko. Zaila zait ulertzen gardentasuna artxiboen egunerokotasunean bizi den zerbait baita. Gardentasun-politika, batzuetan, administrazio-unitate ‘esklusiboen’ esku utzi nahi izan da, artxiboa ez den eremu baten. Ez dakit ez ote garamatzaten halako eredu batera. Gardentasun-politiketan arrakasta duten kasuek erakusten dute gardentasuna zeharkako sistemak ezartzean ematen dela. Eta ondo egituratutako artxibo-zerbitzuak, administratiboak edo historikoak, direla egoera horietan funtsezkoak diren tresnak. 

Eta hemendik aurrera?

Alde batetik, erakundeetan asmo handiko gauza izango da legeak aurkezten dituen aginduak betetzen saiatzea, bi urteko epea ematen da horretarako. Artxibo zerbitzuen parte-hartze aktiboa behar-beharrezkoa izango dugu, lan asko dago horretan. Bestetik, aurreikusten diren garapeneko araudiak funtsezkoak izango dira, eta alderdi horretatik Kultura eta Gobernantza Sailek garatu behar dituzten eginkizunak handiak dira. Espero dezagun horiek betetzea. 

Legea, esan dugunez, ez da oso ausarta baina oinarriak ematen dizkigu artxiboak garatzeko. Artxibozainek eta artxibo-zerbitzuek era positiboan hartu behar dugu eta horrekin lan egin. 

Ramon Martin Suquia

Artxibozaina

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE CULTURA, EUSKERA Y DEPORTE DEL PARLAMENTO VASCO

Fernando Juárez y Yanira Díaz de Aránguiz con todos los miembros de la comisión

En la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco pusimos la guinda a la jornada con esta foto. ‘Rompimos el protocolo’ (que para eso están) y les juntamos a todos. Nos reconocieron que solo han hecho eso una vez, con una persona que les comentó que era la primera vez que pisaba un parlamento. Para nosotros no era la primera vez pero también nos hacía ilusión. Nos gusta mucho esta fotografía porque refleja lo que pretendemos desde ALDEE: tender puentes, buscar puntos de encuentro, aunar esfuerzos por la(s) biblioteca(s).

Hace dos meses con motivo de la presentación del Informe FESABID en el Senado, ALDEE tuvo la ocasión de reunirse con los senadores de Euskadi para tratar el tema en cuestión y hablar de la Ley de Bibliotecas de Euskadi. Un mes después ALDEE se reunió con todos los grupos parlamentarios que forman la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco, para expresar nuestra preocupación por la falta de desarrollo del articulado de la Ley de Bibliotecas de Euskadi y la inoperatividad del Consejo Asesor de Bibliotecas.

El 15 de junio, a petición de la Comisión de Cultura, hemos comparecido ante el parlamento Vasco. En representación de ALDEE han estado presentes los miembros de la Junta Directiva Fernando Juárez y Yanira Díaz de Aránguiz, quienes han querido remarcar la importancia de las bibliotecas y hacer hincapié en la necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Bibliotecas de Euskadi.

Ha sido una comparecencia muy importante, ya que, en octubre de 2022 se cumplen 15 años de la aprobación de la Ley de Bibliotecas de Euskadi y, a juicio de ALDEE, es hora de que dicha ley entre en vigor y se actualice. Por ello, hemos aprovechado esta comparecencia ante la Comisión de Cultura del Parlamento Vasco para exponer la situación de las bibliotecas de la CAPV y solicitar al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que, en 6 meses convoque, con intención de impulsar su actividad, al Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi, para que junto a los principales agentes del sector y nuestro apoyo y asesoramiento desarrolle los decretos reglamentarios que la Ley de Bibliotecas de Euskadi recoge y siguen pendientes de elaboración, en especial la actualización del Mapa de Lectura Pública y el reglamento que rige las condiciones del personal al servicio de las bibliotecas que conforman la red de lectura pública vasca.

A juicio de ALDEE, para que nuestra red de lectura preste a los ciudadanos un servicio bibliotecario con cobertura y calidad suficientes, sea cual sea el tamaño de su población, los municipios necesitan el apoyo (financiero y de servicios de red) por parte de las administraciones supra-municipales (en nuestro caso la comunidad autónoma), el Servicio de Bibliotecas debe ser redimensionado y las herramientas de planificación deben estar operativas y actualizadas. 

Creemos que la Ley de bibliotecas tiene el potencial para corregir esas desigualdades, pero no podemos afirmarlo porque, tras quince años desde su aprobación, no ha desarrollado ninguno de los reglamentos que contempla.

La comparecencia del 15 de junio fue muy bien recibida y la participación de los parlamentarios también fue significativa. Salimos del Parlamento con la esperanza de ver materializarse pronto los pasos a dar a partir de ahora.

Fernando Juárez durante su intervención

Jornadas sobre bibliotecas en noviembre

Por ahora, podemos adelantaros que estamos organizando unas jornadas donde reflexionaremos sobre “¿Qué tipo de bibliotecas queremos en Euskadi para el S. XXI?”  y trataremos el tema de la Ley de Bibliotecas de Euskadi. Estas se celebrarán el 18 de noviembre de este año, donde contaremos, entre otros, con la participación de Oscar Arroyo, autor del Informe FESABID (Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España). Podéis empezar a guardar la fecha. Os tendremos informados.

Aquí puedes leer el informe presentado por ALDEE y ver todo lo acontecido en la Comisión de Cultura en los siguientes vídeos.

Fernando Juárez Urquijo

Presidente de ALDEE

INFORMAZIOAREN KUDEAKETAKO PROFESIONALENTZAKO LEHEN LAN-HITZARMEN SEKTORIALA SINATU DA GIPUZKOAN

[LABek argitaratutako albistetik hartutako irudia]

Duela bi urte hasitako lanak bere fruituak eman ditu, eta azkenean ongietorria eman diezaiokegu Gipuzkoako informazio eta dokumentazio kudeatzaileentzako Hitzarmen Kolektibo Sektorialari.

Aurrerapen hori probintziako enpresarien gehiengoak egindako lan gogorraren emaitza da, GALDE izeneko patronala, sektoreko langileen kolektiboa eta hauen sindikatu nagusiekin batera.

Gogoratu sektorearen behar historiko bati erantzuten dion hitzarmen bat dela, duela urte batzuk arte gurea, Administrazio Publikoari lotutako ogibidea baitzen, bere hitzarmenek arautzen zutena. Estatu osoan argia ikusten duen sektoreko lehen hitzarmena dela ere, azpimarratu behar da.

Aurrerapenen artean, langileen eginkizunetan oinarritutako lan-kategoria bat dagoela aipatu behar da, eta, horretarako, titulazio akademiko batzuk eta egiaztatutako gutxieneko lan-esperientzia finkatuko dira. Lanbide-esperientzian oinarrituta, kategorien arteko barne-sustapena ahalbidetuko da, eta langileen subrogazioa bermatuko da, beste hobekuntza batzuez gain.

Urrats hau funtsezko tresnatzat jotzen dugu etorkizunean Administrazio Publikoaren lizitazio eta lehiaketen aurrean enpresen aukera-berdintasuna errazteko, baita sektorean dagoen lan-prekarietatea arintzen saiatzeko ere.

Eskerrak eman nahi dizkiegu egindako lanagatik GALDE elkarteari, langileen kolektiboari eta sindikatuei, eta, dagokigun aldetik, ALDEEko batzordeari, prozesuan aktiboki parte hartu duelako eta interesa duten eragileen jarrerak hurbildu dituelako. Gure ustez, lortutako emaitzak merezi du egindako ahalegina.

Gipuzkoa gainerako probintziek jarraitu beharreko eredu gisa erabil dezaketen bidearen aitzindari bihurtu da.

ZORIONAK DENEI!

Patricia Fernández Etxenike

ALDEEko batzordekidea

FESABID HA CONSTITUIDO LA JUNTA 23-24

La cita tuvo lugar el pasado 18 de junio en Valencia. Los miembros del Col·legi Oficial de Bibliotecaris y Documentalistes de la Comunitat Valenciana, junto con la gerencia de FESABID, dispusieron todo lo necesario para un fin de semana en el que los representantes de la mayoría de las 22 asociaciones que conforman la federación, así como los candidatos a la nueva junta directiva disfrutaran de una interesante experiencia profesional y como no, de reencontrarse con colegas de la profesión. 

Antes de la asamblea, se dió voz a las asociaciones presentes. Las intervenciones se centraron en exponer los proyectos llevados a cabo con el apoyo económico de la subvención de FESABID durante 2021. Desde ALDEE, nuestro presidente Fernando Juárez centró su intervención en la jornada “Retos de las Administraciones ante la RD 203/2021 y la transformación digital”, aunque tuvo también ocasión de hablar sobre la reciente firma del convenio sectorial de Gipuzkoa a modo de buena práctica para la defensa de la profesión. 

Seguidamente se dio paso a la asamblea general ordinaria, en la que la candidatura presentada por Francesc Xavier González Cuadra, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, obtuvo un celebrado SI por unanimidad de los asistentes. Los ejes estratégicos de su programa están centrados en dar continuidad a la labor de la junta anterior, así como en las nuevas líneas surgidas tras la celebración del F3 celebrado en otoño del pasado año. El nuevo equipo estará formado por:

 • Presidente: Francesc Xavier González Cuadra – Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)
 • Secretaria: Teresa Delgado Fernández – Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM)
 • Tesorero: Joan Manuel Peres Lijó – Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia (BAMAD Galicia)

Y las vocales

 • María Teresa Ortigosa Delgado – Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)
 • Chelo Veiga García – Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI)
 • Mercedes Rojas Granero – Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
 • Elena López de la Fuente – Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
 • Yanira Díaz de Aránguiz López de Uralde – Artxibo, Liburutegui eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkartea (ALDEE)
[Miembros de la nueva Junta Directiva]

ALDEE sigue por lo tanto teniendo representación en la junta directiva de la federación, de la mano de Yanira Díaz de Aránguiz a la que le ha dado paso su actual presidente, Fernando Juárez. 

Yanira Díaz de Aránguiz

Vocal de ALDEE

GALDE Gipuzkoako Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazio-guneen Enpresaburuen elkartea

Liburuzain, Artxibozain eta, orokorrean, dokumentazioarekin zerikusia duten ogibideak xarmagarriak suertatzen ohi dira. Hau da, lan horietan murgilduta ez dagoen jendeari gure ofizioa balore handikoa iruditzen zaio. Askotan, baita interesgarria ere. Alegia, esparru honek badu nolabaiteko prestigio soziala eta, egunero gurekin harremanetan izaten ditugun erabiltzaileak esker onekoak dira.

Alabaina, sozialki aitortzen den prestigio horrek oso bestelako errealitatea ezkutatzen du: lanbide hauen merkatu balio eskasa. Izan ere, lana erabat merkantilizatu egin da. Horrek, egun, gure lanbidean aritzeak hala moduzko prezioa izatea ekarri du. Ondorioz, esparru honetako kontratazioetan eskakizun profesionalak nahiz lan baldintzak hutsaren hurren bihurtu dira. Badirudi inoren erantzukizunik gabe gertatu dela gainera: ez kontratazioaz arduratzen diren erakunde publikoen aldetik, ez eta egoeraz baliatzen diren enpresen aldetik ere, lana galtzeko beldurrez dabiltzanak ez aipatzearren.

Ondorioz, gure lanen erabateko desregulazioa dugu aurrean: intrusismoa, formazio eskasa, eskaintza baldarrak…

Egoera hori aldatzeko asmoz, Gipuzkoako hainbat enpresa batu egin gara, baita eta enpresa-buruen elkartea sortu ere: GALDE, Gipuzkoako Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazio-guneen Enpresaburuen elkartea, hain zuzen ere. Agiri, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa eta Ereiten dira elkartea sortu dutenak elkarrekin. Gure esparru profesionalean aritzen garenon gehiengoa biltzen da bertan, baina esan gabe doa ez dela elkarte itxia eta kide gehiago onartzeko prest dago.

Elkartearen helburuen artean da arestian deskribatutako egoera zuzentzea. Horretarako biderik eraginkorrena Gipuzkoa mailako lan hitzarmen bat sortzea dela deritzogu eta honetan ahaleginduko gara batik bat. Hasiberria den elkarte batentzat ez da erronka makala. Enpresa-buruak garen heinean, gure esparruan lan duina eta profesionala aldarrikatu nahi dugu. Administrazio publikotik kanpo aritzen garen profesionalok egoera berbideratzeko esku hartzerik ez badugu, lanpostuen baldintzak gero eta kaskarragoak izango dira, profesionaltasuna gutxitu egingo da eta lanaren kalitate maila jeitsi. Laburbilduz, gure parte hartzerik ezean, zerbitzu publikoa sendotu beharrean, horrek erabat ahulduta bukatuko duela sinetsita gaude.

David Zapirain

Ereiten Kultur Zerbitzuak

F3: FESABID, Formación, Fortalecimiento

Llamamos F3 a las actividades de convivencia, reflexión y trabajo conjunto que las diferentes asociaciones y colegios que conforman FESABID realizan para fortalecer la cohesión de la Federación.  

Antecedentes

La primera sesión F3 se celebró en Gijón (2015) coincidiendo con las JEID2015.  Se centró fundamentalmente en compartir información básica de cada asociación (gobernanza, funcionamiento y estrategia) con un objetivo fundamental: darse a conocer para estrechar lazos y cohesionar las asociaciones. En aquella ocasión Eli Más representó a ALDEE.

En 2017, aprovechando las JEID2017 (Iruña) se volvió a convocar un F3 para articular propuestas de temáticas y ámbitos estratégicos para el periodo 2017-2021: el consumo de la información y la formación de grupos de trabajo con la participación de las asociaciones y del Clúster fueron los temas abordados. En representación de ALDEE acudió Inmaculada Muñoz.

F3 Madrid 2021

A pesar de las dificultades los días 2 y 3 de octubre FESABID volvió a plantear la dinámica F3 dirigida a todas las asociaciones y colegios miembros de la Federación, miembros de la junta directiva y Gerente. La convivencia se realizó en la Residencia de Estudiantes y las sesiones de trabajo en la biblioteca pública Eugenio Trías (Casa de las fieras). En esta ocasión el objetivo era doble:  

 • revisar las acciones y dinámicas existentes
 • plantear la continuidad estratégica de la FEDERACIÓN. 

FESABID propuso que cada asociación participase con un miembro no presidente/a (se solicitó expresamente la presencia de miembros de las juntas directivas  o personas que se van a incorporar a ellas en un futuro). ALDEE estuvo representada por Yanira Díaz de Aránguiz y Fernando Juárez (en su condición de vocal de la actual Junta de Fesabid y organizador del evento).

Se crearon cuatro grupos de trabajo a los que se propusieron dos ámbitos de reflexión principales: 

 • Gobernanza y funcionamiento FESABID
 • Definir los ejes temáticos de trabajo futuro

Las sesiones fueron dinamizadas por un profesional externo que planteó una dinámica de escenarios (cada grupo reflexionaba sobre cuestiones diferentes) y una puesta en común final.  Se abordaron asuntos tan variados como la financiación / sostenibilidad económica, el relevo generacional, las vías para implicar  a los nuevos profesionales… en un intento de perfilar las estrategias de futuro. 

Participantes del foro al finalizar el encuentro

Reflexiones

Tras la finalización F. Xavier Gonzalez, actual presidente del COBDC compartió con los participantes estas reflexiones (informales) que resumen bien el espíritu de los allí reunidos :

“Después de un par de días de una plácida digestión, mis conclusiones del F3 son múltiples y positivas: 

1) FESABID no solo tiene futuro, sino que es un futuro prometedor.

2) El futuro dependerá de nosotros y del espíritu que insuflemos en nuestras asociaciones, colegios, etc para seguir remando en una dirección, que es la de una profesión de profesiones con futuro en un mundo en constante cambio. 

3) Este cambio de paradigma (si queréis) nos obliga a adaptarnos y a evolucionar en pro de los objetivos que nos marcamos. 

4) FESABID será lo que nosotros y nuestras asociaciones etc. queramos que sea, es decir, está en nuestras manos, y -por cierto- buenas manos. 

Por último deciros dos cosas: 1ª Ha sido un enorme placer comprobar que la profesión está en buenas manos en los diferentes rincones de la península que representamos y 2ª. La unión hace la fuerza. 

Un saludo y seguimos!”

Las sesiones del F3 no dejan indiferentes a los participantes y sirven para afianzar el sentimiento de pertenencia a un proyecto común. 

Fernando Juárez Urquijo

Presidente de ALDEE y miembro de la junta directiva de FESABID

Retos de las administraciones ante el RD 203/2021 y la transformación digital

El pasado 19 de octubre de 2021 ALDEE celebró una jornada formativa online y gratuita transmitida en directo a través de su canal de Youtube titulada “Retos de las administraciones ante el RD 203/2021 y la transformación digital”.

El objetivo de este webinar era reflexionar y debatir sobre los retos a los que las administraciones públicas deben responder dentro del marco de la implantación de la administración electrónica, destacando la importancia de aspectos como la gestión documental, la preservación de los datos o la transparencia y acceso de la información.

Para conseguir ese objetivo tan ambicioso se planteó una formación tratada desde diferentes perspectivas profesionales: jurídica/legal, tecnológica/informática y documental, porque está claro que el trabajo de implantación de una nueva administración, con nuevas formas de trabajar y nuevos retos y compromisos, debe afrontarse de forma multidisciplinar y bajo el compromiso y coordinación de los diferentes perfiles profesionales que componen las administraciones públicas: secretarios municipales, técnicos, informáticos, gestores documentales, archiveros y otros profesionales implicados en el sector público.

Ese propósito multidisciplinar se logró con la participación de cuatro destacados ponentes pertenecientes a diferentes campos laborales relacionados con la transformación digital de la administración pública, reuniendo así un equipo de profesionales expertos de primer orden.

El punto de vista legal fue dado por Concepción Campos Acuña, secretaria de la Administración Local, que nos habló del marco jurídico derivado de la aplicación del RD 203/2021 en las entidades locales y de los aspectos organizativos y de funcionamiento  de la administración electrónica.

Por su parte Ignacio Alamillo Domingo, abogado y consultor especializado en sistemas y seguridad de la información, representó al perfil tecnológico con una ponencia sobre las políticas y prácticas necesarias para garantizar una identificación digital segura mediante la firma y el sello electrónico.

Finalmente el perfil documental estuvo a cargo de dos reconocidas archiveras y documentalistas que hablaron sobre diferentes aspectos documentales necesarios en la implantación de la Administración electrónica. Primero, Sonia Crespo Nogales, responsable de Gestión Documental y Archivo del Ayuntamiento de Las Rozas, expuso cómo implantar una política de gestión documental (PGD-e) en una entidad local, de manera eficaz, práctica y útil para la organización. Y por último, Anna de la Fragua Cobo, archivera y administradora del sistema integral de gestión documental del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, que nos habló sobre los documentos electrónicos y la importancia de los metadatos para su gestión e interoperabilidad.

Tras cada una de las ponencias hubo un tiempo de preguntas por parte de los asistentes a la jornada que fueron respondidas por los distintos ponentes, logrando una interesante interactuación entre oradores y participantes que sirvió para resolver dudas y debatir sobre temas que preocupan a la comunidad de la administración pública en su proceso de transformación digital.

Los comentarios recibidos sobre el webinar fueron positivos y reflejan una buena acogida de este tipo de formaciones entre los socios y no socios de ALDEE.                            

Almudena Toribio Rey

Archivo Municipal de Bilbao

RD 203/2021: LA JORNADA EN CIFRAS

En Agosto de 2020 se instó a  ALDEE para que impulsara la puesta  en marcha de un grupo de trabajo de profesionales de archivos municipales con vistas a conseguir un cuadro de clasificación compartido que ayudara en la implantación de la administración electrónica. Dirigimos nuestros primeros pasos hacia el grupo de trabajo de archivos existente así como a EUDEL para que las actuaciones contaran con respaldo institucional. El reto quedó en vía muerta por la falta de respuesta de EUDEL, pero entre quienes se habían brindado a participar, surgió la idea de organizar una jornada de sensibilización y  formativa, esencialmente multidisciplinar, con la que llegar a todos los profesionales  implicados en la administración electrónica municipal.

Organizar esta actividad nos ha llevado varios meses de reuniones virtuales en las que el grupo ha ido definiendo necesidades e intereses y, a partir de ellos, se decidieron temas y ponentes. La campaña de difusión posterior ha sido, también, exitosa:  se recibieron 228 inscripciones procedentes de todo el estado, siendo la CAE el origen del 33% de las mismas.

La jornada fue retransmitida en directo en el canal de Youtube de ALDEE y mantuvo una audiencia media aproximada de 100 personas a lo largo de las cuatro horas que duró, con momentos puntuales de máximos y mínimos que fluctuaron entre los 88 y los 123 participantes.

Asistentes por perfiles

Atendiendo a los perfiles de los asistentes, si bien predominaron los archiveros / documentalistas (71%) se alcanzó casi un inesperado y esperanzador 25% de participación de perfiles jurídico e informático, aún con las dificultades que nos encontramos para difundir la información entre estos colectivos.

Valoración de la jornada

Se pidió a los participantes que valoraran entre 1 y 5 puntos los siguientes aspectos: a) el interés de cada una de las ponencias b) la duración de la jornada y, c) una valoración general del evento. En general, la valoración de la jornada ha sido muy buena (4,7 puntos sobre 5). 

Finalmente, indicar que la grabación de la jornada está disponible en el canal de Youtube de ALDEE y  hasta el momento (10/11/2021) ha recibido 858 visitas, lo que deja patente la actualidad del tema y el interés que ha suscitado.

Desde estas líneas, ALDEE agradece la dedicación y el trabajo realizado por este grupo y anima a las personas asociadas  a participar en este y/u otros grupos.

Virginia Olaso López

Formación

Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VII. Bilkura: Euskal Autoritateak finkatze bidean

2021eko uztailaren 1ean Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VII. Bilkura egin zen Eibarko Armeria Eskolan, UEUren udako ikastaroen baitan. Aurtengo bilkura EAL-Euskal Autoritateen Lantaldeak antolatu zuen honako izenburu honen pean: Euskal Autoritateak finkatze bidean

1. Zer da EAL?

Euskal Autoritateen Lantaldea (EAL) 2017. urtean sortutako ekimen profesional bat da, eta euskarazko izen-abizenak dituzten pertsona-autoritateak euskaratik finkatu eta bateratzea du xede. Biblioteka nazional ororen egitekoa den hori, alegia, sistematika batean oinarritutako irizpideei jarraituz autoritateak finkatzea, egiteke dago euskal jatorriko autoritateen kasuan hizkuntza irizpideei dagokienean. Ageriko hutsune horri planteamendu tekniko batekin erantzun nahi izan zaio eta, horrela, Euskal Herriko zazpi lurraldeetako eta mugaz gaindiko euskal diasporako liburutegi eta dokumentazio zentroetako profesionalen arteko elkarlanean oinarritzen den EAL egitasmoa sortu da.

Bestalde, EAL lantaldeak eta Eusko Jaurlaritzaren Ondare Zuzendaritzak adostutako elkarlanaren ondorio da AUBI (Autoritate Elebidunen Katalogoa) katalogoan EALek onartutako 225 autoritate inplementatu izana eta bide horretan jarraitzeko asmo sendoa egotea.

Lantaldearen helburu nagusia da erreferentzia fidagarri, bateratu eta iraunkorrak sortzea, bai euskal profesional eta liburutegientzako, eta baita nazioarte mailako egitura normatiboei begira ere (BNE, BNF, LC, VIAF, ISNI…).

Ordezkaritzari dagokionez, erakunde hauetako profesionalek osatzen dute lantaldea: Baionako Mediateka, Bilketa egitasmoa, Uztaritzeko Ikas Euskal Pedagogia Zerbitzua, Baionako Euskal Museoa, ASNABI-Nafarroako Liburuzainen Elkartea, Eusko Jaurlaritzaren Ondare Zuzendaritza, EIMA Katalogoa, Renoko Jon Bilbao Basque Library eta HABE Liburutegia.

2. VII. bilkura, lehen aldiz, lau erakunderen artean antolatua

EAL taldeak ALDEEren zuzendaritzaren gonbidapena jaso zuen 2021. urtearen hasieran, hain zuzen ere, ALDEE eta UEUren artean azken sei urteetan antolatu izan duten “Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen Bilkura”ren zazpigarren saioa EAL taldeak antola zezan. Baita antolatu ere!

Euskal autoritateekin lan egiten duten biblioteka, dokumentazio zentro eta beste hainbat ekimenetako ordezkari andana biltzeaz gain (ikus beherago), aurtengo jardunaldi honek aipatua izatea merezi duen aldaketa nabarmen bat ekarri zuen: hain zuzen ere, aurtengo bilkura hau lau erakunderen artean antolatua izan zela: ALDEE eta UEU (urterokoak) eta, horiez gain, lehen aldiz, Nafarroako ASNABI elkarte profesionala eta Baionako Mediateka-Bilketa egitasmoa. Horrela, bada, era naturalean egin dute bat Euskal Herriko hiru eremu administratiboetako ordezkari profesionalek eta UEUk, dokumentazioaren alorreko profesionalei jardunaldi bat eskaintzeko. Pentsatzekoa da aurrerantzean ere aliantza honek bidea urratzen jarraituko duela.

Honako hauek hartu zuten parte VII. bilkuran, ALDEEren kudeatzaile den Lore Agirrezabalen gidaritzapean: Idoia Sobrino (Asnabi eta EAL), Pruden Gartzia (Azkue Biblioteka, Euskaltzaindia), Nere Erkiaga (Xenpelar Dokumentazio Zentroa), Mikel Elorza (Armiarma), Irene Arrarats (Berria), Galder Gonzalez (Euskal Wikilarien Kultura Elkartea), Oihane Oliveri (HABE Liburutegia eta EAL), Marie-Andrée Ouret (Baionako Mediateka-Bilketa eta EAL), Iñaki Arrieta (Jon Bilbao Basque Library eta EAL), Eguzki Urteaga (EHU, Eusko Ikaskuntza), Maite Lopetegi (NorDaNor-Euskal itzulpengintzaren datu-basea, EIZIE), Amaia Torrealday (Mondragon Unibertsitateko Biblioteka), Roberto Kerexeta (EIMA katalogoa eta EAL).

3. Euskal autoritateak finkatze bidean

Bilkura hau antolatzean bi helburu nagusi planteatu zituen EAL lantaldeak: batetik, parte-hartze zabala ziurtatzea, arazoaren transbertsalitatea agerian jartzeko eta, bestetik, lantaldearen bost urteko ibilbideak emandako emaitzak aurkeztea, finkatutako lan-prozedura eta metodologia, emandako aurrerapausoak, aurkitutako arazoak, eta abar. Azken finean, nahi zena zen euskal pertsona-autoritateak finkatzearen gaia gizarteratzea eta esparru bereko eragile ezberdinen artean adostasunak, konplizitateak eta aliantzak sortzeari aukerak ematea, aurrera begira egin beharreko urratsei sendotasunez ekiteko.

Bi helburu hauen lorpen-maila handia izan zen eta, zorionez, egitasmoa indartuta atera zen, sinergia ugari sortu ziren eta etorkizuneko lanak lehentasunen arabera antolatzeko oso lagungarria gertatu zen.

Horrela, bada, EAL-Euskal Autoritateen Lantaldeak bi bide hauek jorratzen jarraituko du aurrerantzean ere: pertsona-autoritateak finkatzea, batetik, eta erabakitako forma horiek ahalik eta hedapen zabalena izan dezaten, administrazio ezberdinetako erakundeekin eta eragileekin elkarlanean aritzea, bestetik.

Imanol Irizar

Profil profesionaleko lantaldea

Miembros del grupo en una reunión

ALDEEk Lanbide Profileko Lantaldea berraktibatu  egin du, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegietako profesionalentzako araudi-proposamen bat egiteko helburu nagusiarekin.

Erregelamendu horrek teknikarien baldintzak arautzen ditu, baina oraindik ez dago, Euskadiko Liburutegien 11/2007 Legearen 24. artikuluan zehazten bada ere.

Plana egiteko, kualifikazioa, maila teknikoa eta funtzioak zehaztuko dira, eta kontuan hartuko dira hainbat autonomia-erkidegotan martxan dauden beste ekimen batzuk, Andaluzian eta Katalunian, esaterako.

Goyo Layana. Taldeko kidea

INKESTA: informazio eta dokumentazioko ikasketak EAEn

ALDEEk lanean jarraitzen du gure autonomia-erkidegoan Informazioko eta dokumentazioko graduko edo graduondoko ikasketen eskaintza egon dadin.

Hori dela eta, martxoaren amaieran inkesta bat egin zen gure elkartekideen artean, bai eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko profesionalen artean ere, informazioari eta dokumentazioari buruzko ikasketa espezifikoen eskaintza hipotetiko bati buruzko iritzia jasotzeko.

Inkesta horren 93 erantzun jaso ziren. Hauetatik, %93,5 ALDEE elkarteko bazkide zen.

Horietatik, %25,8ak 56 urte baino gehiago du, %34,4a 46 eta 55 urte bitartean daude, %28a 36 eta 45 urte bitartean, %10,8a 26 eta 35 urte bitartean eta soilik %1ak 25 urte baino gutxiago du.

Profesioarekin lotutako unibertsitate mailako ikasketak duten edo ez galderari erantzunez, ia erdiak ez du mota honetako ikasketarik, %44ak bibliotekonomia egin du, %32ak dokumentazioa eta %27ak artxibistika.

Ikasketak dituztenen artean, erdia baino gehiagok graduondoko bat egin du.

EAEn informazio eta dokumentazioari buruzko master profesionala eskainiko balitz, %55ak egingo luke eta %30ak ez. Beste %15ak, baldintzatuta (prezioa, zerbait motzagoa…) Beste batzuk ez lukete egingo, duten adinagatik.

Baietz erantzun dutenen artean, arrazoi batzuk hauek dira: EAEn ikasketa arautuak eskaintzeak lanbidearen aintzatespena ekarriko luke, ezagutzak eguneratzeko eta prestakuntza osatzeko, lanbidean urte askotako esperientzia izan arren, ikasketa homologatu batzuek ezagutzak indartuko lituzkete eta segurtasuna eskainiko lukete funtzioak betetzean.

Ezetz erantzun dutenen artean, adinagatik edo badutelako gaiari buruzko ikasketarik izan da ezetza.

Azkenik, sektore honetan urteetako eskarmentua izan arren, mota honetako ikasketak egingo lituzketen galderari, %61ak baietz erantzun dio eta %25ak ezetz. 

Eva Alberdi. Lehendakariordea

anabella barroso, nominada a los “premios acal”

Desde 2016 la Asociación de Archiveros de Castilla y León convoca los “Premios ACAL” con el objetivo de poner en valor el trabajo realizado por los archivos y sus profesionales. Estos premios contemplan cinco categorías para galardonar a archiveros (mejor profesional de Castilla y León y mejor profesional del país) y proyectos  (mejor proyecto archivístico, proyecto más innovador y mejor actividad de difusión)

El Comité de Valoración tras estudiar y analizar todas las candidaturas presentadas realiza una selección en cada categoría y elige 3 candidatos finalistas con opción al premio.  En  la edición de 2021, en cuanto a la mejor labor profesional (este premio valora a la persona que ha desarrollado una importante labor profesional, fuera de Castilla y León, vinculada a la Archivística y la Gestión Documental y haya contribuido a mejorar la profesión y la situación de los archivos en los últimos tres años) el Jurado ha seleccionado a Alejandro Delgado (Archivo Municipal de Cartagena), Joaquim Llansó (Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra) y Anabella Barroso (Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia).

Anabella junto a Teresa Delgado (AEDOM) en las JEID21

Anabella es una profesional muy conocida entre nosotras. Doctora en Historia Contemporánea (Deusto, 1993) y postgrado en Archivística (UNED, 2005). Desempeña labores docentes en diversas instituciones (Universidad de Deusto, Escuela de Magisterio de Bilbao, ESAGED, etc.). Desde 1997 dirige el AHEB-BEHA y el Servicio Diocesano de Archivos de la diócesis de Bilbao y desde el 2008, el Centro ICARO. Vive el mundo de los archivos desde ambos lados de la barrera, con todas las ventajas que tiene ver las cosas desde distintas perspectivas. Primero como usuaria e investigadora de la época contemporánea, ardua tarea, sin duda. Y sobre todo, durante estos últimos años dirigiendo y modernizando un Archivo Histórico y como responsable de la implantación y coordinación del sistema archivístico diocesano, dando directrices y normativas a todos los archivos de parroquias y organismos diocesanos. 

Su implicación con el mundo asociativo es notorio, tanto en ALDEE como en la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, de la que es su actual Secretaria.

Zorionak, Anabella!

Fernando Juárez. Presidente

SOMOS ALDEE, SOMOS FESABID

Desde 1990, y con una periodicidad de 2 años, FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) organiza las Jornadas Españolas de Información y Documentación (JEID).

Lola Martinez, Fernando Juárez, Yanira Diaz de Aranguiz y Josebe Alonso en Alcalá de Henares

Este 2021, bajo el lema Comunidades en el espacio: la información como vehículo al futuro, se ha celebrado la 17ª edición (JEID21). FESABID optó por unas Jornadas híbridas adaptadas a las necesidades presentes y futuras: tres tardes de contenido científico audiovisual (Academia, 13, 14 y 15 de abril) retransmitido en streaming desde el plató del Teatro Conde Duque de Madrid, diversas sesiones satélites en abierto y dos días de laboratorio vivencial (Laboratorio, 26 y 27 de mayo) en Alcalá de Henares. Las asociaciones anfitrionas/organizadoras fueron SEDIC y AEDOM.

JEID 2021 trabajó sobre 3 ejes temáticos:

 • Eje 1.- Comunidades activas.
  Instituciones culturales para la colaboración, la experimentación y la creación colectiva. – ¿Qué modelos de institución y formatos de actividad pueden facilitar la experimentación colectiva?, ¿Qué competencias deben desarrollar los gestores culturales?, ¿Cómo se relaciona en este sentido el ámbito de la cultura con otros campos como la educación, el medio ambiente, las políticas sociales o la economía?
 • Eje 2.- Incidencia política de la profesión.
  Gobernanza de la información para una nueva política. Nuevas reglas, ciudadanos distintos, poderes desconocidos, riesgos insospechados, … ¿Nueva política?
 • Eje 3.- ¿(Ciber) Profesionales o (Trans) humanos?
  Transformarse para sobrevivir.- ¿Cómo serán los profesionales de la información en el futuro?, ¿Deberán ser capaces de moverse en el ciberespacio igual que lo hacen en el plano presencial?, ¿Serán capaces de transitar entre lo virtual y lo presencial en igualdad de condiciones?, ¿Estarán dispuestos a aumentar sus capacidades físicas y mentales mediante el uso de la tecnología?, ¿Tendrán un papel relevante en la generación, acceso, transmisión y preservación del conocimiento?, ¿O serán una especie en extinción?

Como en ocasiones anteriores tanto Fesabid como ALDEE dieron facilidades a las personas asociadas para fomentar la participación de la mayor parte del colectivo profesional ofreciendo descuentos en la inscripción. Estas jornadas la representación de ALDEE ha sido muy activa tanto en la Academia como en el Laboratorio. En abril, Fernando Juárez, presidente de ALDEE y vocal de Fesabid, presentó junto a Teresa Delgado, Presidenta de AEDOM, las intervenciones de la Academia. En mayo, en Alcalá de Henares, todos los talleres del Laboratorio tuvieron representación y presencia activa, destacando la intervención de Yanira Diaz de Aranguiz, encargada de exponer las conclusiones del Taller del eje 2 sobre 10 puntos clave para la política de 2025.

Las JEID, además de jornadas profesionales, son un evento social que facilita la transmisión informal de conocimientos y contactos.  

Un resumen breve de lo acontecido podría ser este: “Las JEID21 no fueron nada excepcionales y, como el resto de actividades, estuvieron marcadas por la excepcionalidad de la situación”. 

Fernando Juárez. Presidente

Jose Mari González Cámara

“Estar en una categoría inferior después de 40 años de servicio, supone que la institución donde ejerzo mi trabajo no considera el puesto especialmente relevante en su conjunto con respecto al resto”.

Jose Mari González Cámara en la biblioteca de Iruña Oka, donde trabaja hace 40 años

José Mari González Cámara, es funcionario en el Ayuntamiento de Iruña de Oca en la categoría de auxiliar administrativo en la Relación de Puestos de Trabajo y auxiliar de biblioteca en nómina. Tras una valoración de puestos de trabajo llevada a cabo por el ayuntamiento para el cual trabaja, ha sufrido una degradación de su categoría laboral. Nos cuenta su experiencia con intención de visibilizar esta práctica, cada vez más común en nuestro entorno. 

¿Qué papel crees que juega la biblioteca y tú como persona visible de la misma en Iruña de Oca?

Lo más importante es que la gente confíe en ti, que sepa que le vas a orientar bien y que a todo lo que necesite y esté en tu mano no le vas a poner ninguna traba. ¿Tienen los usuarios/as problemas para manejar el ordenador? Ahí estás para ayudar. ¿Necesitan cualquier material de clase? Se hace lo posible por acceder a su petición, ¿Tiene que estar la biblioteca actualizada? También; aunque luego el Ayuntamiento me diga que gasto mucho en libros; el lema principal es no decir “no”. 

¿En qué situación te encontrabas antes de llevarse a cabo la revisión de puestos de trabajo?

Era una situación desconcertante porque a las personas que tenemos ilusión por hacer bien nuestro trabajo, que nos gusta y estamos en continuo aprendizaje, vemos que lo que hacemos no está valorado como se merece. Así que antes mal y ahora, con el paso de los años, peor.

¿Del Alcalde surgió la iniciativa de llevar a cabo un proceso de valoración de puestos de trabajo, en qué consistió?

Una empresa privada confeccionó un manual de valoración con 4 factores, lo aprobó el Ayuntamiento y el mismo proceso consistió solo en una entrevista donde explicabas un poco las tareas y funciones que desarrollaba cada persona en su puesto de trabajo. No hubo ningún cuestionario. La metodología dejó mucho que desear. Hoy somos conocedores de detalles que es mejor no entrar en ellos porque nadie los creería. 

¿Cómo viviste el proceso a nivel personal? ¿Te sentiste arropado por el resto del personal? ¿Y por otros profesionales del sector?

Conociendo una experiencia similar, ya hace 20 años, le dije a una compañera que no tomaría parte en este “postureo” llamado valoración. No tenía ninguna esperanza de que valoraran el puesto de la biblioteca como se merece. Al final, tomé parte en la entrevista, de lo que hoy me arrepiento enormemente.

La verdad, no me sentí arropado por nadie; todo lo que reclamé en el Ayuntamiento fue en vano. Incluso una vez me notificaron una resolución antes de haberla registrado en el Ayuntamiento. Intento tomarlo con humor pero…

El resultado de la revisión de puestos de trabajo supuso una degradación de categoría para tu puesto. ¿Qué consecuencias tiene para ti estar en una categoría inferior? ¿Y a nivel personal?

Estar en una categoría, que yo creo inferior después de 40 años de servicio, supone que la institución donde ejerzo mi trabajo no considera el puesto especialmente relevante en su conjunto con respecto al resto. Una prueba es que hasta hace tres o cuatro años se llevaba publicitando “la biblioteca del siglo XXI” durante un tiempo considerable y se esfumó la idea. En mi opinión creo que fue lo mejor; visto lo que se pretendía…

A nivel personal es una degradación; cuando me paro a pensar un poco… la verdad es que me siento frustrado. Pero sigo adelante. Este trabajo me gusta, disfruto de él, conozco a varios/as colegas de profesión, asisto a congresos y eventos de la profesión y esto es lo único que me empuja a seguir adelante.

En la Biblioteca de Iruña de Oca no trabaja nadie más aparte de ti. ¿Qué funciones llevas a cabo en tu día a día?

Teniendo en cuenta las fichas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, no tienes la categoría de “Director”, por ejemplo, pero eres la cabeza visible del servicio; el que gestiona, supervisa, programa encuentros de formación con alumnos/as del instituto, vela por el buen funcionamiento de los equipos, mantiene la colección viva y actual, elabora las estadísticas, etc. En general, como todo el mundo sabe, muchas y pequeñas funciones y tareas muy variopintas. 

Tengo entendido que emprendiste acciones legales contra el Ayuntamiento. ¿En qué consistieron? ¿Y cuál fue el resultado?

Mis compañeros/as en la misma categoría profesional de auxiliares no tuvieron en este sentido ninguna oportunidad de reclamar. Yo tuve la opción de alegar que hace 20 años, en otra valoración, la formación académica me puntuara como bachiller superior o FPII (que no supuso cambio de Grupo, al C de antes ahora C1) y, ahora en esta última me valoraron como Graduado Escolar o FPI. Entonces, vi que podría ser una oportunidad para reclamar; al abogado de turno le pareció correcto y seguí adelante. ¿El resultado? Se desestimó el recurso más que nada por motivos procedimentales; ya que la jueza entendía que tenía que haber reclamado en su día y no podía obligar al Ayuntamiento a modificar la Relación de Puestos de Trabajo. Lo que sí entendió (la jueza) es que sí realizaba las funciones que especificaba en el recurso. Esto último fue una vía para solicitar al Ayuntamiento la modificación en la RPT de este puesto. Como en palabras del alcalde parece que tenía claro que iba a proceder al cambio de oficio (al menos dos veces me lo comunicó), el abogado entendió que no hacía falta solicitarlo. Ahora parece que el Ayuntamiento se ha echado atrás. Aquí nadie me dice nada ni el abogado ni el Ayuntamiento. Yo lo que tengo claro es que no voy a preguntar porque ya me es indiferente.

Tenemos conocimiento de que tu caso no es aislado. Hay varias compañeras y compañeros que están en la misma situación que tú.

¿Qué les dirías? ¿Tienes algún consejo para quienes tengan que afrontar un proceso de estas características?

Aunque no soy nadie para dar consejos, esto es una cuestión de dignidad. Estamos acostumbrados a ver en las instituciones públicas personas que dirigen y controlan sin ninguna preparación y menos ética que están por encima de todo y de todos y el margen que nos dejan de reivindicar es prácticamente nulo. La profesión para que sea mejor vista en nuestros municipios necesita de un soporte jurídico válido y de obligado cumplimiento para que haya unos mínimos en la contratación del personal en las bibliotecas y centros de documentación. Ahora mismo, desde ALDEE, se está trabajando en la redacción de un reglamento que esperamos obtenga el visto bueno de las autoridades del Gobierno Vasco en cumplimiento y desarrollo de la Ley de Bibliotecas de Euskadi 11/2007.

¿Qué crees que puede hacer una asociación profesional como ALDEE para visibilizar y poner en tela de juicio situaciones como esta?

En mi opinión, y no es por “hacer la pelota a nadie”, creo que nos deberíamos de replantear la pregunta al revés. ¿Qué podemos hacer las personas que trabajamos en bibliotecas y centros de documentación para con esta asociación, que durante años y buena gestión, vela por visibilizar y dar buena imagen a la profesión? Yo personalmente, estoy muy agradecido y animo a las personas que ejercen su labor en bibliotecas a que se asocien a ALDEE; merece la pena y cuantas más personas seamos, mejor.

Un fuerte abrazo a todos y a todas. 

José Mari González Cámara (Txema). Bibliotecario de Iruña de Oca

Euskadi ya es miembro de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas

La Comunidad Autónoma del País Vasco ya forma parte de la Comisión Técnica de Cooperación (en adelante CTC) de Bibliotecas Especializadas. Esta CTC es parte de la estructura del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) del Ministerio de Cultura y Deporte

El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco designó en febrero como representante en esta Comisión a Lola Martínez, Vocal de ALDEE.

Gogora, Instituto de la memoria, la convivencia y los derechos humanos

El día 25 de marzo asisto a la primera reunión de la Comisión vía Teams, donde se hizo un resumen del pleno del CCB, objetivos Agenda 2030, la Comisión de Igualdad (mapa autoras, referencias bibliográficas a autoras, bibliotecas LGTBI…), Canal de noticias a disposición de los miembros, Redes sociales específicas y mayor visibilidad en los OPACs de los Catálogos Colectivos.

Por nuestra parte, a primeros de año constituimos el Grupo de Trabajo (GT) de Bibliotecas Especializadas de Euskadi. Este GT ha establecido objetivos varios que tienen un fin común: impulsar la labor de centros de documentación y bibliotecas especializadas de cara a conseguir que se conviertan en piezas fundamentales de sus organizaciones para la construcción de sus políticas de desarrollo y toma de decisiones. 

En el GT estamos trabajando por:

 • ampliar y reforzar este GT con nuevos miembros de distintas tipologías organizativas, 
 • adecuar el OPAC del Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea) de manera que se visibilicen las bibliotecas especializadas con el diseño del nuevo esquema
 • depurar el Directorio de Bibliotecas Españolas en el Portal de Bibliotecas Especializadas añadiendo nuevos centros en País Vasco

En todo ello, colaboramos estrechamente con el Dpto. de Cultura (Vitoria) y con los responsables del Directorio (Madrid).

Metas: 

 • exportar los datos de bibliotecas y centros de la CAPV a nuestras webs: Cultura y/o Aldee,
 • proponer formación específica
 • jornadas profesionales para el sector concreto

Lola Martínez. Vocal

Belén Castelló, un caso ejemplar de bibliotecaria incrustada

Belén Castelló liburuzaina eta dokumentalista da Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean, zehazki Bizkaiko Ordezkaritzan. Filologia ikasi zuen eta Hizkuntza eta Literaturako irakasle gisa hasi zuen bere lan-bizitza, baina laster liluratu zen liburutegien munduarekin. Katalogatzaile eta liburutegi publikoetan lan egin ondoren, liburutegi espezializatuen munduan hasi zen lanean, eta 20 urte baino gehiago daramatza bertan.

Belén Castelló

¿Quién eres? 

Soy Belén Castelló. Bibliotecaria y Documentalista del Dpto. de Salud del Gobierno Vasco, Delegación de Bizkaia. 

Estudié Filología y empecé mi vida laboral como profesora de Lengua y Literatura, pero conocí el mundo de las bibliotecas y me pareció apasionante. Amor a primera vista. Sin perder el otro amor, ¿eh?. He trabajado de catalogadora y pasé 6 años en biblioteca pública antes de meterme en la especializada, iniciándome como documentalista del Dpto. de Industria y Energía. Llevo 20 años en el Dpto. de Salud.

¿Cómo ha afectado el COVID al usuario de las bibliotecas especializadas? ¿Y a los profesionales que estáis al frente? 

Nos afectó mucho. Hubo un aumento terrible de trabajo durante las 3 o 4 primeras semanas a partir del confinamiento. Todo bajo mucha presión. Preguntas urgentes y preocupadas, cuando la usuaria te dice que lleva noches sin dormir te traslada la angustia. Si siempre hay que hacerlo bien, entonces había que hacerlo mejor, porque el servicio de Documentación no podía, de ninguna manera, ser el eslabón más débil de la cadena. 

En este ambiente de urgencia y necesidad surgió, desde la base de Bibliotecas de Salud, una iniciativa personal que tuvo un éxito inmediato, Es la web de Covid 19 por especialidades, donde colaboramos cerca de 100 profesionales de bibliotecas y documentación de ciencias de la salud. Eso unido a un activo grupo de WhatsApp y en Twitter, creó una masa de profesionales ayudándonos mutuamente de una a otra punta del país. Se difundió entre el personal clínico y hasta vinimos en la prensa especializada, con lo que ha podido beneficiar a varios perfiles profesionales, no sólo al nuestro. Más de una pregunta la he podido resolver de inmediato gracias a ese grupo.

3. En el caso concreto de bibliotecas especializadas en salud, ¿Vuestro volumen de trabajo ha crecido de manera reseñable? ¿Sois conscientes de la relevancia de vuestra información en momentos como el que vivimos? 

En mi caso, se multiplicó por cuatro, si cuento las búsquedas expertas que me encargaron esos días. En otros casos, otras bibliotecas de Salud, quién sabe la carga que tuvieron, puede que más todavía.

Una vez asentada la situación, ha ido normalizándose poco a poco, no porque haya desaparecido, sino que hemos incorporado esa demanda de información al día a día. Ya establecidas las búsquedas, los perfiles de interés de personas usuarias, los DSI… volvimos a retomar todos lo que no es COVID, el mundo no se ha parado. Eso sí, con COVID hay que estar de vigilancia permanente, para actualizar conocimientos, sigue siendo nuevo.

Somos conscientes de la relevancia, incluso hiperconscientes ?. De nuestras actuaciones se deriva una serie de decisiones que pasan por muchas manos y muchas cabezas hasta llegar a toma de decisiones políticas, por eso la eficiencia en nuestra laborar es primordial. Lo malo es que, al ser tan nuevo, a pesar de que cada día se publicaban docenas de artículos nuevos sobre COVID 19, no había una masa documental ya revisada o de amplio consenso, los documentos llamados a convertirse en “de referencia” eran muy nuevos.

¿Qué medidas ha habido que implementar para hacer frente al COVID y mantener en la medida de lo posible servicios fundamentales? 

En el caso de las Bibliotecas del Dpto. de Salud, que somos 6 personas repartidas en las 3 provincias, nos mandaron a casa el miércoles 18 de marzo, como trabajamos en red pudimos ayudarnos mutuamente desde los ordenadores de casa y algunos compañeros se quedaron de manera presencial en los puestos. En definitiva, creo que cubrimos un 90% del trabajo asignado, teniendo en cuenta que era “trabajar en casa” no Telelana, pues no teníamos implementadas ciertas herramientas corporativas. Los servicios fundamentales se cubrieron con largueza.

¿Qué diferencias, si las ha habido, has apreciado en los canales de información entre el usuario y el profesional bibliotecario desde marzo? 

Hablaré sólo de nuestro caso, pues me consta que otras bibliotecas de Salud (Hospitales y otras instituciones) han tenido casuística y problemática distinta, sobre todo centros que tiene cientos o miles de usuarios. En nuestro caso, y muy concretamente en el mío, no tengo sala de lectura, sólo un despacho donde “recibo”, los canales de comunicación ya eran muy digitales, electrónicos. 

Yo trabajo casi exclusivamente online y mis usuarios se comunican mucho conmigo por correo, así que como ya tenían la costumbre, no han sufrido por eso. Digamos que hemos afianzado esos canales, ha aumentado esa forma de comunicación, nos escribimos, como siempre, y se van normalizando las reuniones por Teams

Donde sí voy a notar un cambio es en la formación de usuarios, Yo hacía mucha de formación presencial, nos acostumbraremos al Teams para eso también.

¿Nuestras competencias profesionales han sido suficientes en líneas generales? ¿A nivel tecnológico también? ¿Qué reto destacarías? 

Yo creo que sí han sido suficientes en general, pero de nuevo me remito a los casos que más conozco, que son mis colegas de bibliotecas de Salud del Gobierno vasco y las bibliotecas hospitalarias de Osakidetza, con quienes colaboramos y trabajamos en equipo en distintos ámbitos. Ya la existencia de la Biblioteca Virtual de Osakidetza nos ha facilitado mucho las cosas, aunque no dudo de que se habrán detectado dificultades e imprevistos. 

El reto siempre es mayor capacitación por nuestra parte, la mejora continua en unos servicios centrados en las personas usuarias. Es para siempre, no tiene fin. Nunca llega el momento en que puedes decir “ya está todo bien”. También vamos a tener que vigilar y mejorar, en el aspecto que nos corresponda, la capacitación digital de las usuarias/os, para que puedan aprovechar bien los canales que les ofrecemos. Yo, en el confinamiento he dado formación del gestor de referencias por RefWorks por correo y por teléfono. Y la persona me decía “¡Ay.., ¡, ¡cuánto me arrepiento de no haber ido al cursillo que diste en febrero!” 

7. ¿Qué opinión te merece la modalidad del teletrabajo en el caso de bibliotecas

especializadas? ¿Ventajas versus inconvenientes? 

A mí me ha ido bien, le veo más ventajas que inconvenientes, debido al tipo de trabajo que yo desarrollo y a que tengo un número de usuarios activos no muy numeroso y por tanto muy manejable, Los conozco personalmente a casi todos, sé en qué trabajan, sus necesidades a veces las puedo adelantar yo misma. Las ventajas que le veo son ahorro de tiempo, menos dispersión por ruido ambiental, entorno de aspecto más amigable… me refiero a la estética, en mi trabajo estoy muy a gusto, pero en casa, junto a la ventana, todavía más. Inconvenientes, la dificultad para distinguir hora de trabajo y hora de cerrar, la tentación de mirar el correo del trabajo un domingo por la tarde… Ya lo he vencido.

¿Qué consecuencias ha traído el COVID a nuestro ámbito profesional? ¿Qué efectos, restricciones o limitaciones adviertes?

Tengo noticias de que a algunos centros les ha afectado mucho más que a mí.  No sólo porque tienen que andar con las desinfecciones, cuarentenas de libros y aforos controlados. Creo que en algún caso alguna biblioteca ha visto invadido su espacio físico para otros menesteres.

Una reflexión personal como conclusión. Influimos más de lo que creemos. No subestimemos la influencia del bibliotecario/a en su medio. No sólo la biblioteca como servicio, la persona cuenta mucho y marca diferencias en la actuación de los demás o incluso en la toma de decisiones de la Organización. Tenemos que meternos en nuestro ámbito, sea la sociedad en general, sea una Universidad o sea un pequeño grupo de investigadores o niños de una escuela al que atiendes, para conocer sus necesidades y ser proactivos… Obviamente, en unos casos la inmersión no puede ser tan profunda como en otros, pero se compensa con una mayor visión general de las necesidades de las personas usuarias de la biblioteca, debemos volvernos “líquidos”.

Contratación para el puesto de gerente

Lore Agirrezabal, la nueva encargada de la gestión de Aldee.

El pasado mes de octubre se procedió a la contratación de la persona que estará al frente de la  gerencia de la Asociación, dando fin a la interinidad en el cargo que se venía desempeñando desde verano. 

Para este fin, en septiembre se abrió una convocatoria dirigida a todos y todas las asociadas de ALDEE, animando a la presentación de candidaturas de aquellas personas interesadas en ocupar este puesto. Finalizado el plazo,  y previa selección de los CVs que mejor se podrían adaptar a las funciones que necesita la Asociación en orden a optimizar y dinamizar la labor de gerencia, se celebraron entrevistas con las 5 personas previamente seleccionadas.

La Junta, en reunión celebrada el 13 de octubre de 2020, acordó que la persona que en adelante se encargará de llevar a cabo la gestión y administración de la Asociación fuera  Lore Agirrezabal, una de las socias entrevistadas y quien ejercía de manera provisional esta función desde julio.

Para esta nueva etapa Lore no va a estar sola. Cuenta con el apoyo de la Junta y de toda la Asociación. Ánimo Lore!

ALDEE.eus, nuestro punto de encuentro

El pasado mes de junio ALDEE, la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, presentó su nueva página web. Un diseño renovado y una imagen atractiva, útil y práctica para los profesionales del sector. Se trata, en definitiva, de facilitar el acceso a los contenidos publicados, destacando además aquellos que mayor interés despiertan entre sus usuarios. 

Pero no ha sido ese el único cambio. Ese “lavado de cara” es lo que se ve al teclear https://www.aldee.eus/. Sin embargo, hay mucho más. Ese espacio es el resultado de un profundo proceso de reflexión en el que la Junta de la Asociación ha tratado de responder a cuestiones como estas:

 • ¿Para quién son los contenidos que se publican en la página web?
 • ¿Qué es lo que se quiere ofrecer a los asociados y a aquellos profesionales que visitan la página web de ALDEE?
 • ¿Qué es lo que más interesa a esos usuarios? ¿Qué contenidos son los más consultados?
 • ¿Cómo conectar con esos usuarios? ¿Cómo generar comunidad?
 • ¿Cómo adaptarse a las nuevas dinámicas y realidades de trabajo, formación e interrelación?
 • ¿Cómo favorecer la gestión autónoma de la vida profesional de esos usuarios en relación a la Asociación (asistencia a cursos, participación en grupos de trabajo…)? 
 • ¿Cómo mejorar y agilizar la gestión interna de la Asociación y sus socios?

Un nuevo punto de encuentro y comunicación y un objetivo, el mismo que ha guiado los pasos de la Asociación desde su creación: “propiciar el desarrollo profesional de sus miembros, así como facilitar una mayor toma de conciencia respecto de las perspectivas y realidades de su campo profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco” (Estatutos, Art. 2). 

ALDEE.eus, gure topagunea

Joan den ekainean ALDEEk, Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkarteak, bere web gune berria aurkeztu zuen. Diseinu berritua eta itxura erakargarria, arloko profesionalentzat lagungarria eta erabilgarria izan dadin. Azken finean, bertako edukietara sarbidea erraztu nahi izan da, erabiltzaileentzat interesgarrienak diren horiek nabarmenduz. 

Dena den, ez da hori aldaketa bakarra izan. Hori da https://www.aldee.eus/eu/ tekleatzerakoan ikusten dena. Baina askoz gehiago dago. Gune hori, Elkarteko Batzordearen hausnarketa sakon baten ondorioa da, hurrengo galderei erantzuten saiatzen dena:

 • Norentzat dira web gunean argitaratzen diren edukiak?
 • Zer da bazkideei zein ALDEEko web gunera sartzen den profesional orori eskaini nahi zaiona?
 • Zer da erabiltzaile horiei gehien interesatzen zaiena? Zeintzuk dira gehien kontsultatzen diren edukiak?
 • Nola konektatu erabiltzaile horiekin? Nola sortu komunitatea?
 • Nola egokitu lan, formakuntza eta harreman errealitate eta dinamika berrietara?
 • Nola erraztu erabiltzaile horiek Elkartearekin duten harremanen kudeaketa autonomoa? (ikastaroetan parte-hartzea, lantaldeetan parte-hartzea…)?
 • Nola hobetu eta arindu bazkideen eta erakundearen barne kudeaketa?

Topaketarako eta komunikaziorako gune berri bat eta helburu bat, Elkarteak bere sorreratik duen berdina: “kideak profesionalki garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoan beren eremu profesionalari lotutako perspektiben eta errealitateen gainean kontzientzia handiagoa hartzen laguntzea dira” (Estatutuak, 2. artikulua).

Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VI. bilkura

Jardunaldian parte hartu zuten hizlariak eta ALDEE elkarteko ordezkariak.

Seigarren urtez, Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen Bilkura antolatu genuen ALDEEk eta UEUk. Aurtengo gaia: “Tokiko bildumak. GLAM erakundeek eta komunitateek tokiko memoria elkarrekin eraikitzen”.

Bilkuraren helburuak honakoak izan ziren:

 • Tokiko bildumen soslaia margotu; egitasmo nagusien egoera, lorpenak eta ohiko oztopoak.
 • Tokiko memoria elkarlanean biltzeko egitasmoak ezagutarazi; eragileak, rolak eta komunikazioa.
 • Tresnak eskaini ondarea elkarrekin bildu, tratatu, gorde eta hedatzeko.

Bost eragile ezberdinek hartu zuten parte, tokiko bildumen eraketa anitza eta ikuspegi zabalago batetik ikusteko aukera eman ziguna: 

JESÚS GUTIERREZ   Eibar F. T. Fundazioa 

“Sentimendu baten kudeaketa”

Azkenengo urtetan Eibar Futbol Taldeko historia berreskuratzeko egin dituzten ikerketen berri eman zigun. 

Nahiz eta azkenengo denboraldietan lehenengo mailan egon gora behera asko bizi izan dituzte aurreko hamarkadetan. Horregatik beraien erronka sustraietara jotzea da: non dauden baloratu eta nondik datozen ez ahazteko. Eibar F. T. aren Museoa antolatzeko helburua ere badute. 

AINTZANE AGIRREBEÑA   Badihardugu. Ahotsak proiektua

“Ahozko ondarearen artxiboa. Deba Ibarretik Euskal Herrira”

Ahotsak.eus proiektuaren helburuak honakoak dira:

 • Euskal Herriko ahozko ondarea batzea: etnografia, memoria historikoa eta hizkerak.
 • Materiala jaso, antolatu, landu eta hedatzea.
 • Elkarrizketa berriak bideoz. Grabazioak helburu, ez bidea.
 • XX. Mendeko euskal ahozko artxiboa osatzea.

Helburu hauek lortzeko asmoarekin, grabazio zaharrak bildu eta digitalizatzen dituzte elkarrizketa barriak jasotzeaz gain. Gero grabazioak herrika katalogatzen dituzte, kodifikazio batzuei jarraituz e.a. 

MIKEL LEOZ   Albaola Itsas Faktoriako Ondarearen  Teknikaria

“Albaola: itsas ondarea hedatzen”

Itsas ondarea beraientzat, gizakiek itsasoarekin harremanetan jartzerakoan lortutako zantzu kultural guztiak biltzen duen esparrua da: itsasontziak, errezetak, dantzak, kantak, ontzigintza tradizionala… Eta hau guztia biltzen da Albaolan lan esparru hauek dituelarik:  ikerkuntza, eraikuntza, nabigazioa-praktika eta hedapena. 

Hedapenean zentratu zuen bere hitzaldia. Bere hitzetan, behetik gora egindako proiektuek emaitza hobeagoak ematen dituzte – beraien kasuan bolondresekin, administraziotik dirua lortuz… 

MARGA ANZUELA   Donibaneko liburutegia

“Ubera liburutegia: parte-hartzeko prozesuak liburutegian”

Tokiko bilduma beraien nortasunean oinarrituta dago eta biltzen joateko, parte-hartze prozesu asko izan dituzte. Komunitatea proiektuaren ardatza izan da hasiera-hasieratik.

Oinarrizko kontzeptuak liburutegi honetan honako hauek dira: jakin-mina, emozioa, inspirazioa, sormena, irakurketa era zabalean, komunitate-sentipena, identitatea, ingurua, historia, ezagutza kolektiboa bultzatzea, elkartzeko gune bat izatea eta pentsamendu kritikoa. Eta ildo estrategiko hauek jarraitzen dituzte: 

 • Liburutegia errotuta komunitatean: sinergiak sortu, hirugarren gunea, tokiko historia ezagutu eta sustatu, ezagutza kolektiboa sustatu.
 • Irakurketa liburutegitik haratago: liburua bitarteko, arte guztiak sustatu, bizipenak kontuan izanda interesa sortu, pentsamendu kritikoa landu.
 • Sormenaren garapena: aukera eman, nork bere garapenean sormenari bidea egiteko, herri sortzailea bultzatu, liburutegian bildu eta zabaldu litezkeen edukiak sortu.

Haien tokiko bildumak jasotzen duena zera da: dokumentuak, fototeka, Sanjuandarren memoria eta wikipedia.

ARKAITZ ARTOLA   Gordegia. Egiako artxibategi grafikoa

Egiako auzoan badago 6 laguneko talde bat, argazki bilduma ederra biltzen eta sailkatzen ari dena. Auzoko teila fabrikak bere entitateari buruzko argazkiak bilatu nahi zituela eman zion bilkada talde honi. Bildumak ezaugarri zehatz batzuk izan behar zituen: herrikoia izan, webgune antolatu batean, lizentzia askekoa… 

Lagun taldeak argazkiak jaso, eskaneatu eta tratamendu teknikoa eman ostean (deskribatu, gaiak eman, urteka sailkatu…) webgunean jartzen dituzte eskuragarri.