Archivo de la categoría: Laboral

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ EN LUCHA

El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó el pliego de condiciones técnicas para la próxima contratación del servicio de bibliotecas municipales, que conllevaba varios recortes. En primer lugar, suponía una reducción en el horario de apertura en cinco bibliotecas que retrasarían el acceso público en hora y media diaria a partir de septiembre (abriendo a las 10:30h en vez de a las 9:00h). Circunstancia que vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. En segundo lugar, respecto a los derechos laborales del personal, significaba una disminución de la jornada laboral e incluso la pérdida de dos puestos de trabajo.

Las bibliotecas venimos sufriendo recortes sistemáticos en cada pliego, no es nada nuevo, pero habitualmente estos vienen avalados o justificados en periodos de recortes presupuestarios. En este caso, la ausencia de dichos recortes, supuso para el personal bibliotecario un punto de inflexión que dio pie a la unión de la plantilla en la defensa del servicio y la dignificación de la profesión.

Por ello, esta situación junto con el trabajo colaborativo nos dió la posibilidad, por un lado, de dar mayor visibilidad a las diversas funciones que ofrecen las bibliotecas públicas al servicio de la ciudadanía; y por otro, nos posibilitó las conversaciones con los representantes políticos a los que pudimos mostrar nuestro rechazo a las propuestas planteadas y a los que presentamos acciones y planes de mejora a todos los niveles. Además, de adquirir un compromiso de proyecto para nuestra Red contando preferentemente con el personal bibliotecario.

De este modo, el trabajo colectivo organizado nos ha inspirado y ayudado a convertir una situación adversa en una oportunidad para fortalecer nuestro campo, lo que repercute positivamente en el servicio y marca una diferencia en el acceso a la información.

Finalmente, queremos agradecer a Aldee el apoyo que nos ha brindado en todo momento, a los medios de comunicación que nos han dado voz, a los agentes culturales que nos dieron visibilidad y sobre todo, a las personas usuarias de las bibliotecas, sin las que todo lo conseguido no hubiera sido posible.

Trabajadoras de la Red de Bibliotecas de Gasteiz

INFORMAZIOAREN KUDEAKETAKO PROFESIONALENTZAKO LEHEN LAN-HITZARMEN SEKTORIALA SINATU DA GIPUZKOAN

[LABek argitaratutako albistetik hartutako irudia]

Duela bi urte hasitako lanak bere fruituak eman ditu, eta azkenean ongietorria eman diezaiokegu Gipuzkoako informazio eta dokumentazio kudeatzaileentzako Hitzarmen Kolektibo Sektorialari.

Aurrerapen hori probintziako enpresarien gehiengoak egindako lan gogorraren emaitza da, GALDE izeneko patronala, sektoreko langileen kolektiboa eta hauen sindikatu nagusiekin batera.

Gogoratu sektorearen behar historiko bati erantzuten dion hitzarmen bat dela, duela urte batzuk arte gurea, Administrazio Publikoari lotutako ogibidea baitzen, bere hitzarmenek arautzen zutena. Estatu osoan argia ikusten duen sektoreko lehen hitzarmena dela ere, azpimarratu behar da.

Aurrerapenen artean, langileen eginkizunetan oinarritutako lan-kategoria bat dagoela aipatu behar da, eta, horretarako, titulazio akademiko batzuk eta egiaztatutako gutxieneko lan-esperientzia finkatuko dira. Lanbide-esperientzian oinarrituta, kategorien arteko barne-sustapena ahalbidetuko da, eta langileen subrogazioa bermatuko da, beste hobekuntza batzuez gain.

Urrats hau funtsezko tresnatzat jotzen dugu etorkizunean Administrazio Publikoaren lizitazio eta lehiaketen aurrean enpresen aukera-berdintasuna errazteko, baita sektorean dagoen lan-prekarietatea arintzen saiatzeko ere.

Eskerrak eman nahi dizkiegu egindako lanagatik GALDE elkarteari, langileen kolektiboari eta sindikatuei, eta, dagokigun aldetik, ALDEEko batzordeari, prozesuan aktiboki parte hartu duelako eta interesa duten eragileen jarrerak hurbildu dituelako. Gure ustez, lortutako emaitzak merezi du egindako ahalegina.

Gipuzkoa gainerako probintziek jarraitu beharreko eredu gisa erabil dezaketen bidearen aitzindari bihurtu da.

ZORIONAK DENEI!

Patricia Fernández Etxenike

ALDEEko batzordekidea

GALDE Gipuzkoako Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazio-guneen Enpresaburuen elkartea

Liburuzain, Artxibozain eta, orokorrean, dokumentazioarekin zerikusia duten ogibideak xarmagarriak suertatzen ohi dira. Hau da, lan horietan murgilduta ez dagoen jendeari gure ofizioa balore handikoa iruditzen zaio. Askotan, baita interesgarria ere. Alegia, esparru honek badu nolabaiteko prestigio soziala eta, egunero gurekin harremanetan izaten ditugun erabiltzaileak esker onekoak dira.

Alabaina, sozialki aitortzen den prestigio horrek oso bestelako errealitatea ezkutatzen du: lanbide hauen merkatu balio eskasa. Izan ere, lana erabat merkantilizatu egin da. Horrek, egun, gure lanbidean aritzeak hala moduzko prezioa izatea ekarri du. Ondorioz, esparru honetako kontratazioetan eskakizun profesionalak nahiz lan baldintzak hutsaren hurren bihurtu dira. Badirudi inoren erantzukizunik gabe gertatu dela gainera: ez kontratazioaz arduratzen diren erakunde publikoen aldetik, ez eta egoeraz baliatzen diren enpresen aldetik ere, lana galtzeko beldurrez dabiltzanak ez aipatzearren.

Ondorioz, gure lanen erabateko desregulazioa dugu aurrean: intrusismoa, formazio eskasa, eskaintza baldarrak…

Egoera hori aldatzeko asmoz, Gipuzkoako hainbat enpresa batu egin gara, baita eta enpresa-buruen elkartea sortu ere: GALDE, Gipuzkoako Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazio-guneen Enpresaburuen elkartea, hain zuzen ere. Agiri, Lazkaoko Beneditarren Fundazioa eta Ereiten dira elkartea sortu dutenak elkarrekin. Gure esparru profesionalean aritzen garenon gehiengoa biltzen da bertan, baina esan gabe doa ez dela elkarte itxia eta kide gehiago onartzeko prest dago.

Elkartearen helburuen artean da arestian deskribatutako egoera zuzentzea. Horretarako biderik eraginkorrena Gipuzkoa mailako lan hitzarmen bat sortzea dela deritzogu eta honetan ahaleginduko gara batik bat. Hasiberria den elkarte batentzat ez da erronka makala. Enpresa-buruak garen heinean, gure esparruan lan duina eta profesionala aldarrikatu nahi dugu. Administrazio publikotik kanpo aritzen garen profesionalok egoera berbideratzeko esku hartzerik ez badugu, lanpostuen baldintzak gero eta kaskarragoak izango dira, profesionaltasuna gutxitu egingo da eta lanaren kalitate maila jeitsi. Laburbilduz, gure parte hartzerik ezean, zerbitzu publikoa sendotu beharrean, horrek erabat ahulduta bukatuko duela sinetsita gaude.

David Zapirain

Ereiten Kultur Zerbitzuak

II Foro de reflexión de FESABID: Profesión, profesionales, profesionalización

El próximo mes de enero se llevará a cabo el segundo foro de reflexión de FESABID. La iniciativa viene avalada por la positiva valoración que se hizo tras la celebración del primero, que versó entorno al papel de bibliotecas y archivos durante la pandemia.

Se quiere seguir trabajando en esta línea con un doble objetivo:

> que el foro se convierta en un referente para la comunicación, el intercambio y la reflexión en el sector

> que los temas a tratar cada año estén relacionados con las acciones, proyectos o líneas de trabajo estratégico de FESABID

A lo largo de 2021 se han definido y sentado las bases del Observatorio de Defensa de la Profesión como proyecto estratégico y colaborativo entre las Asociaciones y Colegios profesionales miembros de la Federación, al cual se han dirigido innumerables peticiones/denuncias y solicitudes de acción ante situaciones anómalas en relación a convocatorias de plazas, ocupación de puestos de trabajo, contrataciones, etc.

Yanira Diaz de Aranguiz

Representante de ALDEE en el Observatorio

BAZKIDEEN KONTSULTAK ETA EKARPENAK

Azken hilabeteotan hainbat kontsulta jaso ditugu bulegoan. Aurten ere gehienak lanpostuetan eskatzen den profil profesionalari buruzko kontsultak izan dira, besteak beste, oposaketetan lanbideari dagokion lizentziatura aurrez titulazio moduan aurkeztu bada, gero merituetan ezin aurkezteak zenbait bazkiderengan sortu duen haserrea eta ezinegona jaso dugu.

Horrez gain, lan-poltsa batean izandako arazoak gora-behera, Euskadiko Liburuzainen Foro bat sortzeko proposamena luzatu duen bazkidearen mezua ere jaso dugu aurten, baita artxibo-programa gaurkotu baten gomendio-eske idatzi digun bazkidearena ere. 

Posta elektronikoz eta telefonoz iritsi zaizkigu denak. Iaz bezala, pandemia garaiak eraginda, ziurrenik, aurrez aurreko kontsultarik ez dugu izan. Hala ere, bulegoa zabalik dugu modu birtualean nahiz fisikoan. hala ere, aurrez aurreko hitzorduak telefonoz edo emailez eskatuta emango dira, soilik:

Lore Agirrezabal

Kudeatzailea

Jose Mari González Cámara

“Estar en una categoría inferior después de 40 años de servicio, supone que la institución donde ejerzo mi trabajo no considera el puesto especialmente relevante en su conjunto con respecto al resto”.

Jose Mari González Cámara en la biblioteca de Iruña Oka, donde trabaja hace 40 años

José Mari González Cámara, es funcionario en el Ayuntamiento de Iruña de Oca en la categoría de auxiliar administrativo en la Relación de Puestos de Trabajo y auxiliar de biblioteca en nómina. Tras una valoración de puestos de trabajo llevada a cabo por el ayuntamiento para el cual trabaja, ha sufrido una degradación de su categoría laboral. Nos cuenta su experiencia con intención de visibilizar esta práctica, cada vez más común en nuestro entorno. 

¿Qué papel crees que juega la biblioteca y tú como persona visible de la misma en Iruña de Oca?

Lo más importante es que la gente confíe en ti, que sepa que le vas a orientar bien y que a todo lo que necesite y esté en tu mano no le vas a poner ninguna traba. ¿Tienen los usuarios/as problemas para manejar el ordenador? Ahí estás para ayudar. ¿Necesitan cualquier material de clase? Se hace lo posible por acceder a su petición, ¿Tiene que estar la biblioteca actualizada? También; aunque luego el Ayuntamiento me diga que gasto mucho en libros; el lema principal es no decir “no”. 

¿En qué situación te encontrabas antes de llevarse a cabo la revisión de puestos de trabajo?

Era una situación desconcertante porque a las personas que tenemos ilusión por hacer bien nuestro trabajo, que nos gusta y estamos en continuo aprendizaje, vemos que lo que hacemos no está valorado como se merece. Así que antes mal y ahora, con el paso de los años, peor.

¿Del Alcalde surgió la iniciativa de llevar a cabo un proceso de valoración de puestos de trabajo, en qué consistió?

Una empresa privada confeccionó un manual de valoración con 4 factores, lo aprobó el Ayuntamiento y el mismo proceso consistió solo en una entrevista donde explicabas un poco las tareas y funciones que desarrollaba cada persona en su puesto de trabajo. No hubo ningún cuestionario. La metodología dejó mucho que desear. Hoy somos conocedores de detalles que es mejor no entrar en ellos porque nadie los creería. 

¿Cómo viviste el proceso a nivel personal? ¿Te sentiste arropado por el resto del personal? ¿Y por otros profesionales del sector?

Conociendo una experiencia similar, ya hace 20 años, le dije a una compañera que no tomaría parte en este “postureo” llamado valoración. No tenía ninguna esperanza de que valoraran el puesto de la biblioteca como se merece. Al final, tomé parte en la entrevista, de lo que hoy me arrepiento enormemente.

La verdad, no me sentí arropado por nadie; todo lo que reclamé en el Ayuntamiento fue en vano. Incluso una vez me notificaron una resolución antes de haberla registrado en el Ayuntamiento. Intento tomarlo con humor pero…

El resultado de la revisión de puestos de trabajo supuso una degradación de categoría para tu puesto. ¿Qué consecuencias tiene para ti estar en una categoría inferior? ¿Y a nivel personal?

Estar en una categoría, que yo creo inferior después de 40 años de servicio, supone que la institución donde ejerzo mi trabajo no considera el puesto especialmente relevante en su conjunto con respecto al resto. Una prueba es que hasta hace tres o cuatro años se llevaba publicitando “la biblioteca del siglo XXI” durante un tiempo considerable y se esfumó la idea. En mi opinión creo que fue lo mejor; visto lo que se pretendía…

A nivel personal es una degradación; cuando me paro a pensar un poco… la verdad es que me siento frustrado. Pero sigo adelante. Este trabajo me gusta, disfruto de él, conozco a varios/as colegas de profesión, asisto a congresos y eventos de la profesión y esto es lo único que me empuja a seguir adelante.

En la Biblioteca de Iruña de Oca no trabaja nadie más aparte de ti. ¿Qué funciones llevas a cabo en tu día a día?

Teniendo en cuenta las fichas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, no tienes la categoría de “Director”, por ejemplo, pero eres la cabeza visible del servicio; el que gestiona, supervisa, programa encuentros de formación con alumnos/as del instituto, vela por el buen funcionamiento de los equipos, mantiene la colección viva y actual, elabora las estadísticas, etc. En general, como todo el mundo sabe, muchas y pequeñas funciones y tareas muy variopintas. 

Tengo entendido que emprendiste acciones legales contra el Ayuntamiento. ¿En qué consistieron? ¿Y cuál fue el resultado?

Mis compañeros/as en la misma categoría profesional de auxiliares no tuvieron en este sentido ninguna oportunidad de reclamar. Yo tuve la opción de alegar que hace 20 años, en otra valoración, la formación académica me puntuara como bachiller superior o FPII (que no supuso cambio de Grupo, al C de antes ahora C1) y, ahora en esta última me valoraron como Graduado Escolar o FPI. Entonces, vi que podría ser una oportunidad para reclamar; al abogado de turno le pareció correcto y seguí adelante. ¿El resultado? Se desestimó el recurso más que nada por motivos procedimentales; ya que la jueza entendía que tenía que haber reclamado en su día y no podía obligar al Ayuntamiento a modificar la Relación de Puestos de Trabajo. Lo que sí entendió (la jueza) es que sí realizaba las funciones que especificaba en el recurso. Esto último fue una vía para solicitar al Ayuntamiento la modificación en la RPT de este puesto. Como en palabras del alcalde parece que tenía claro que iba a proceder al cambio de oficio (al menos dos veces me lo comunicó), el abogado entendió que no hacía falta solicitarlo. Ahora parece que el Ayuntamiento se ha echado atrás. Aquí nadie me dice nada ni el abogado ni el Ayuntamiento. Yo lo que tengo claro es que no voy a preguntar porque ya me es indiferente.

Tenemos conocimiento de que tu caso no es aislado. Hay varias compañeras y compañeros que están en la misma situación que tú.

¿Qué les dirías? ¿Tienes algún consejo para quienes tengan que afrontar un proceso de estas características?

Aunque no soy nadie para dar consejos, esto es una cuestión de dignidad. Estamos acostumbrados a ver en las instituciones públicas personas que dirigen y controlan sin ninguna preparación y menos ética que están por encima de todo y de todos y el margen que nos dejan de reivindicar es prácticamente nulo. La profesión para que sea mejor vista en nuestros municipios necesita de un soporte jurídico válido y de obligado cumplimiento para que haya unos mínimos en la contratación del personal en las bibliotecas y centros de documentación. Ahora mismo, desde ALDEE, se está trabajando en la redacción de un reglamento que esperamos obtenga el visto bueno de las autoridades del Gobierno Vasco en cumplimiento y desarrollo de la Ley de Bibliotecas de Euskadi 11/2007.

¿Qué crees que puede hacer una asociación profesional como ALDEE para visibilizar y poner en tela de juicio situaciones como esta?

En mi opinión, y no es por “hacer la pelota a nadie”, creo que nos deberíamos de replantear la pregunta al revés. ¿Qué podemos hacer las personas que trabajamos en bibliotecas y centros de documentación para con esta asociación, que durante años y buena gestión, vela por visibilizar y dar buena imagen a la profesión? Yo personalmente, estoy muy agradecido y animo a las personas que ejercen su labor en bibliotecas a que se asocien a ALDEE; merece la pena y cuantas más personas seamos, mejor.

Un fuerte abrazo a todos y a todas. 

José Mari González Cámara (Txema). Bibliotecario de Iruña de Oca

Situación del personal de la RLPE: ¿qué sabemos?

Como bien sabéis ALDEE se fundó en 1990. Desde aquel momento hemos ido percibiendo una constante transformación en el medio en el que desarrollamos nuestra actividad profesional. Llevamos 30 años analizando esas transformaciones e identificando las nuevas necesidades para definir objetivos estratégicos, adaptar líneas de actuación y reorientar nuestros perfiles. En definitiva, 30 años evolucionando para seguir siendo útiles a nuestras asociadas… y a la sociedad. Una de nuestras grandes preocupaciones es la defensa de la profesión.

La mayoría de instituciones GLAM (1) de Euskadi dependen de las administraciones públicas y, por consiguiente, ellas (sobre todo las locales) son las mayores contratadoras del sector. Como “propietarias” establecen los requisitos de contratación que perfilan las condiciones laborales y la calidad del servicio que ofrecemos. Entender cómo se están transformando estas administraciones, cómo afrontan sus retos de futuro (gastos, inversiones, renovación de infraestructuras, relevos generacionales…) es de gran ayuda para defender nuestros intereses. Y, sin duda, uno de esos retos es el de la financiación (los servicios que ofrecen aumentan más que sus ingresos) y la búsqueda de modelos de gestión que alivien su situación económica.

Sabemos que el mayor gasto en archivos, centros de documentación y bibliotecas es el de personal2 pero carecemos de una visión global de los condicionantes de ese gasto y sus implicaciones: ¿cuántas profesionales trabajamos en el sector GLAM?, ¿cuántas lo hacemos en bibliotecas y archivos de la administración?, ¿qué perfiles se piden, qué convenios se aplican?, ¿la relación laboral es directa o también se trabaja para la administración a través de empresas?; de haberlas (que las hay, y muchas) ¿cuál es la naturaleza de esas empresas, son públicas, parcialmente públicas, privadas?, ¿qué peso tiene la externalización de los servicios? 

Según el último informe oficial disponible sobre “Bibliotecas públicas españolas en cifras” (estadística realizada por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura y Deporte de acuerdo a la norma ISO 2789 Information and documentation: international library statistics3 ) en 218 había en Euskadi 197 unidades administrativas -30 Araba, 91 Bizkaia, 76 Gipuzkoa3 – y 267 bibliotecas públicas -42 Araba, 131 Bizkaia, 94 Gipuzkoa4 -. El 41 % (110) están gestionadas por un/a solo/a profesional.

Según datos suministrados por el Gobierno Vasco en los 251 municipios de Euskadi hay 301 bibliotecas públicas5 ; en la web del Servicio de bibliotecas se informa que “es posible acceder a los fondos de 286 bibliotecas de un total de 200 municipios pertenecientes a los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi”6

Los indicadores clásicos recogidos en las estadísticas -INE7, Ministerio de Cultura y Deporte8 -son importantes pero no nos dan las respuesta que buscamos sobre modelos de gestión, política de contratación, perfiles demandados o convenios laborales aplicados. Y sin esa información no podemos marcar líneas estratégicas de defensa de la profesión. 

Nuestra iniciativa: Formulario para conocer la situación del personal de la RLPE

En febrero, con el fin de completar esta “instantánea” de la Red de Lectura Pública de Euskadi, nos dirigimos a todas las profesionales de las bibliotecas públicas para que a través de un formulario nos facilitasen información sobre la gestión de sus bibliotecas (administración, empresa pública, empresa privada) y sus condiciones laborales (categoría, nivel salarial, convenio laboral, jornada laboral). Creemos que la información recabada permitirá mejorar el conocimiento sobre la situación de las bibliotecas y sus profesionales en nuestro territorio y posibilitará articular una política de defensa de la profesión. 

En este reporte nos vamos a limitar a ofrecer los datos sin hacer una valoración de los mismos.

MÉTODO DE ENCUESTA

ENCUESTA

Cuestionario en Google Formularios realizado por ALDEE 

DISTRIBUCIÓN

Enlace de encuesta distribuido por correo electrónico a socios de ALDEE y lista de distribución Udalbid9 . Se pidió ayuda al Servicio de Bibliotecas para la difusión entre las bibliotecas de la Red de lectura.

PERIODO

Febrero-marzo 2020

MUESTRA

Profesionales de las bibliotecas públicas de Euskadi.10 604/507 profesionales, 301 Bibliotecas públicas de Euskadi.

ANALÍTICA

Se limpiaron y armonizaron los datos, se eliminaron duplicados, y se anonimizó. 

DATOS OBTENIDOS

CSV, XLS, ODS

TASA DE RESPUESTA

29% de profesionales11 , 40% de bibliotecas12

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

En Euskadi hay 251 municipios, 203 de los cuales tienen servicio de biblioteca. Hay 301 bibliotecas públicas. 

Han participado 171 profesionales que han aportado información sobre 127 bibliotecas (42%) de 97 municipios (48%).

127 bibliotecas: 102 están gestionadas por la administración (80%), 6 por empresa pública (5%), 19 por empresa privada (15%).

106  (62 %) de l@s profesionales encuestados trabaja a jornada completa; 13 (8%) no llegan al 50% de jornada. 

Un 43% de los encuestados (74 profesionales) pertenece al grupo C1. 3 encuestados (1,8%) pertenecen al A1.

El convenio predominante es Udalhitz (70), un 35 % (60) desconoce su convenio.

141 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por la administración pública. 96 trabajan a jornada completa, 36 a media jornada o más, 9 con jornadas inferiores. 

25 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por empresas privadas (en Euskadi hay 39 bibliotecas públicas de este tipo). En Araba es el modelo mayoritario. Hay diversidad de convenios, categorias y jornadas. 12 (30%) son bibliotecas unipersonales. 

5 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por empresas públicas (en Euskadi hay 20 bibliotecas públicas de este tipo). 4 encuestados son trabajadores de esas empresas públicas y se les aplica el convenio laboral de su administración local; 1 trabaja para la empresa privada pero la biblioteca está gestionada por la empresa pública y se les aplica un convenio diferente al de la administración local. Todos trabajan a jornada completa. 

64 profesionales trabajan sol@s en la biblioteca, un 39% lo hace a jornada completa. El 19% de las bibliotecas unipersonales están gestionadas por empresas privadas. 

Destacamos los datos más importantes en esta infografía.

PARTE-HARTZEA – PARTICIPACIÓN

PROFESIONALAK – L@S PROFESIONALES

Jornada

106  (62 %) de l@s profesionales encuestados trabaja a jornada completa. 

13 (8%) de l@s profesionales encuestados no llega al 50% de jornada. 


Categoría

El grupo más numeroso (74 profesionales) pertenece al grupo C1 43 % (74); solo 3 encuestados (1,8%) pertenecen al A1.

L@s profesionales se clasifican en el grupo acorde con la titulación exigida. Las categorias empleadas son:

 • A1. Facultativos de archivos, bibliotecas y museos, incluye plazas que requieren un título con nivel 3 o 4 de Meces (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) 13
 • A2. Funcionarios del cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, junto a otras plazas con un título nivel 2 de Meces.
 • C1. Auxiliares de bibliotecas. Precisan el título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio o Técnico en FP, Bachiller superior, FP2 o equivalente
 • C2. Personal de apoyo. Precisan el título de graduado en ESO, Graduado Escolar, FP1 o equivalente.

Un 43 % (74) pertenece al grupo C1; un 1,8% al A1.

Lan hitzarmena – Convenio colectivo

El del convenio colectivo es un apartado complejo, heterogéneo; a menudo se establecen en cada administración autonómica o local, en cada empresa, generando denominaciones y situaciones distintas, sobre todo en los municipios.

El convenio predominante es Udalhitz (70). 14)

Un 35 % (60) desconoce su convenio.

GESTIO-EREDUAK – MODELOS DE GESTIÓN

La encuesta recoge información de 127 bibliotecas (42% de las bibliotecas públicas de Euskadi): 102 están gestionadas por la administración (80%), 6 por empresa pública (5%), 19 por empresa privada (15%).Administración pública

143 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por la administración pública.

98 trabajan a jornada completa, 36 a media jornada o más, 9 con jornadas inferiores

El convenio predominante es Udalhitz (71), 16 otro tipo y  56 personas no han contestado.


Empresa pública

7 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por empresas públicas. 4 encuestados son trabajadores de esas empresas públicas y se les aplica el convenio laboral de su administración local; otros 3 trabajan para empresas privadas pero en bibliotecas gestionadas por empresa pública y se les aplica un convenio diferente al de la administración local (en este caso el de Intervención social de Bizkaia). Todos trabajan a jornada completa. 

Empresa privada

25 encuestas provienen de bibliotecas gestionadas por empresas privadas 

11 (el 44%) son de profesionales en bibliotecas unipersonales

Hay diversidad de convenios, categorías y jornadas
LAGUN BAKARREKO LIBURUTEGIAK BIBLIOTECAS UNIPERSONALES

64 profesionales (37% de los encuestados) trabajan en bibliotecas unipersonales. Representan el 66% de las 97 bibliotecas que han aportado información.


 1. GLAM es un acrónimo que no existía en 1990 pero que nos define muy bien. Aunque parezca reciente ya fue utilizado por la Australian Society of Archivist1 en su conferencia general de 2003, celebrada en Adelaida, e intitulada precisamente “GLAM: Galleries, Libraries, Archives & Museums”. http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/bibliotecas-archivos-y-museos-reyes-del-glam [Consulta: 27/11/2020]. []
 2. Por ejemplo, en las bibliotecas públicas de Euskadi supone el 70% (https://datawrapper.dwcdn.net/rza71/5/ ), en España el 64% https://www.ine.es/up/3HaBgENp []
 3. Bibliotecas públicas españolas en cifras” http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetMapa&id=1 (fecha de consulta: 26/11/2020) [] []
 4. Bibliotecas públicas españolas en cifras”: Pais vasco. http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetMapa&id=2&Cagrupar=CA&codigo=16&ejercicio=2018. (fecha de consulta: 26/11/2020) []
 5. Open Data Euskadi. https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bibliotecas-publicas-de-euskadi/ (consulta: 26/11/2020) []
 6. Servicio de bibliotecas del Gobierno Vasco. Mapa y listado de bibliotecas. https://www.euskadi.eus/directorio-bibliotecas-publicas-euskadi/web01-a2libzer/es/ (consulta: 26/11/2020) []
 7. https://www.ine.es/index.htm []
 8. http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html []
 9. Lista de distribución de profesioanles de bibliotecas públicas vascas []
 10. En las estadísticas del Ministerio aparecen 604; 507 si descontamos el concepto “otro personal” http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd?command=GetAnexo&id=49&origen=CA&codigo=16&ejercicio=2018&porcentaje= (consulta: 01/12/2020). Como desconocemos el dato a la hora de reflejar los resultados emplearemos también el del número de bibliotecas (301) para hacernos una idea del alcance de las respuestas en los centros. []
 11. 171 profesionales han respondido el cuestionario, un 28% sobre 604 personas; 34% si desechamos el concepto “otro personal []
 12. Hemos obtenido respuesta sobre 127 bibliotecas []
 13. https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Espa%C3%B1ol_de_Cualificaciones_para_la_Educaci%C3%B3n_Superior (consulta: 02/12/2020) []
 14. Udalhitz. Protocolo marco de relaciones laborales para las instituciones locales de Euskadi https://www.eudel.eus/es/file/libro_ficheros/UDALHITZ%20castellano.pdf (consulta: 02/12/2020 []

EIPSko langileen egoera: zer dakigu?

Dakizuenez, ALDEE 1990ean sortu zen. Une horretatik aurrera, gure jarduera profesionala garatzen ari garen ingurunean etengabeko eraldaketa ikusi dugu. 30 urte daramatzagu eraldaketa horiek aztertzen eta behar berriak identifikatzen, helburu estrategikoak zehazteko, jarduera-ildoak egokitzeko eta gure profilak birbideratzeko. Azken batean, 30 urte eboluzionatzen gure elkartekideentzat eta gizartearentzat baliagarriak izaten jarraitzeko. Gure kezka nagusietako bat lanbidearen defentsa da.

Euskadiko GLAM (1) erakunde gehienak administrazio publikoen mende daude, eta, beraz, haiek dira (batez ere tokikoak) sektoreko kontratatzaile handienak.
“Jabe” gisa, eskaintzen dugun zerbitzuaren lan-baldintzak eta kalitatea zehazten dituzten kontratazio-betekizunak ezartzen dituzte.
Administrazio horiek nola eraldatzen ari diren eta etorkizuneko erronkei nola aurre egiten dieten ulertzea (gastuak, inbertsioak, azpiegiturak berritzea, belaunaldi-erreleboak) oso lagungarria da gure interesak defendatzeko.
Eta, zalantzarik gabe, erronka horietako bat finantzaketa da (eskaintzen dituzten zerbitzuak diru-sarrerak baino gehiago handitzen dira), bai eta haien egoera ekonomikoa arintzeko kudeaketa-ereduak bilatzea ere.

Badakigu artxibo, dokumentazio-zentro eta liburutegietan gasturik handiena langileena dela2 , baina ez dugu gastu horren baldintzatzaileen eta inplikazioen ikuspegi orokorrik: zenbat profesional ari gara lanean glam sektorean? Zenbat egiten dugu administrazioko liburutegi eta artxiboetan?, zein profil eskatzen dira, zein hitzarmen aplikatzen dira?, lan-harremana zuzena da edo enpresen bidez administraziorako ere lan egiten da?; horiek eginez gero ( Enpresa horien izaera da, publikoak dira, partzialki publikoak, pribatuak?

“Espainiako liburutegi publikoak zenbakitan” izeneko azken txosten ofizialaren arabera3, 2018an Euskadin 197 administrazio-unitate4 (30 Araba, 91 Bizkaia, 76 Gipuzkoa) eta 267 liburutegi publiko (42 Araba, 131 Bizkaia, 94 Gipuzkoa) zeuden. % 41 (110) profesional bakar batek kudeatzen ditu.

Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera5 Euskadiko 251 udalerrietan 301 liburutegi publiko daude; Liburutegi Zerbitzuaren webgunean honako hau jakinarazten da: “Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde historikoetako 200 udalerritako 286 liburutegiren funtsak eskura daitezke”6.

Estatistiketan jasotako adierazle klasikoak – INE7, Kultura eta Kirol Ministerioa8 – garrantzitsuak dira, baina ez digute erantzuten kudeaketa-ereduei, kontratazio-politikari, eskatutako profilei edo aplikatutako lan-hitzarmenei buruz. Eta informazio hori gabe, ezin ditugu lanbidearen defentsarako ildo estrategikoak ezarri.

Gure ekimena: EIPSko langileen egoera ezagutzeko formularioa

Otsailean, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko momentuko “ikuspegia” osatzeko asmoz, liburutegi publikoetako profesional guztiengana jo genuen, inkesta baten bidez beren liburutegien kudeaketari (administrazioa, enpresa publikoa, enpresa pribatua) eta haien lan-baldintzei (kategoria, soldata-maila, lan-hitzarmena, lanaldia) buruzko informazioa jasotzeko. Gure ustez, bildutako informazioari esker, gure lurraldeko liburutegien eta profesionalen egoerari buruzko ikuspegia hobetu ahal izango da, eta lanbidea defendatzeko politika artikulatu ahal izango dugu.

Txosten honetan datuak baloraziorik egin gabe eskaintzera mugatuko gara.

INKESTA-METODOA

INKESTA

ALDEEk egindako galdetegia Googlen

BANAKETA

ALDEEko bazkideei posta elektronikoz banatutako inkestaren esteka eta Udalbid banaketa-zerrenda (euskal liburutegi publikoetako irakasleen banaketa-zerrenda). Liburutegi Zerbitzuari laguntza eskatu zitzaion irakurketa-sareko liburutegien artean zabaltzeko.

EPEA

2020ko Otsaila-martxoa

LAGINA

Euskadiko liburutegi publikoetako profesionalak:9 604/507 profesional, Euskadiko 301 liburutegi publikoetan.

ANALITIKA

Datuak garbitu eta bateratu ziren, bikoiztuak ezabatu ziren, eta anonimizatu egin zen.

LORTUTAKO DATUAK

CSV, XLS, ODS

ERANTZUN- TASA

Profesionalen % 29 (171 profesionalek erantzun dute galdetegia, % 28k 604 pertsonatik; % 34k “beste langile batzuk” kontzeptua baztertzen badugu).

127 liburutegiri buruzko erantzuna jaso dugu (liburutegien % 40).

EMAITZEN AZALPENA

Euskadin 251 udalerri daude, eta horietatik 203k liburutegi-zerbitzua dute. 301 liburutegi publiko daude.

171 profesionalek parte hartu dute, eta 97 udalerritako ( % 48) 127 ( % 42) liburutegiri buruzko informazioa eman dute .

127 liburutegi: 102 administrazioak kudeatzen ditu ( % 80), 6 enpresa publikoak ( % 5) eta 19 enpresa pribatuak ( % 15).

Galdetutako profesionalen 106 ( % 62) lanaldi osoan ari dira; 13 ( % 8) ez dira lanaldiaren % 50era iristen. 

Inkestatuen % 43 (74 profesional) C1 taldekoak dira. 3 inkestatu ( % 1,8) A1ekoak dira.

Hitzarmen nagusia Udalhitz (70) da, % 35ek (60) ez daki zein den bere hitzarmena.

141 inkesta administrazio publikoak kudeatutako liburutegietatik datoz. 96 lanaldi osokoak dira, 36 lanaldi erdikoak edo gehiagokoak, eta 9 lanaldi laburragokoak. 

25 inkesta enpresa pribatuek kudeatutako liburutegietatik datoz. Hainbat hitzarmen, kategoria eta jardunaldi daude. 12 ( % 30) pertsona bakarreko liburutegiak dira.

5 inkesta enpresa publikoek kudeatutako liburutegietatik datoz (Euskadin mota horretako 20 liburutegi publiko daude). Inkestatutako 4 enpresa publiko horietako langileak dira, eta tokiko administrazioaren lan-hitzarmena aplikatzen zaie; 1ek enpresa pribatuarentzat lan egiten du, baina liburutegia enpresa publikoak kudeatzen du, eta toki-administrazioarena ez den beste hitzarmen bat aplikatzen zaie. Denek lanaldi osoan egiten dute lan.

64 profesionalek bakarka egiten dute lan liburutegian, % 39k lanaldi osoan. Pertsona bakarreko liburutegien % 19 enpresa pribatuek kudeatzen dituzte.

Infografia honetan daturik garrantzitsuenak nabarmenduko ditugu.

PARTE-HARTZEA – PARTICIPACIÓN

PROFESIONALAK – L@S PROFESIONALES

Jardunaldia

106 profesionalek ( % 62) lanaldi osoan lan egiten dute.

13 profesional ( % 8) ez dira iristen lanaldiaren % 50era. 


Kategoria

Talde ugariena (74 profesional) C1 taldekoa da ( % 43, 74); 3 inkestatu (% 1,8) baino ez dira A1 taldekoak.

Profesionalak eskatutako titulazioarekin bat datorren taldean sailkatzen dira. Hauek dira erabilitako kategoriak:

 • A1. Artxibo, liburutegi eta museoetako fakultatiboak. Barne hartzen ditu Meces-eko 3. edo 4. mailako titulua eskatzen duten plazak (Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparrua) 10
 • A2. Artxibo, liburutegi eta museoetako laguntzaileen kidegoko funtzionarioak, Meceseko 2. mailako titulua duten beste plaza batzuekin batera.
 • C1. Liburutegietako laguntzaileak. Batxilergoko edo erdi-mailako Lanbide Heziketako titulua edo LHko, goi-mailako batxilergoko, LH2ko edo baliokideko teknikaria behar dute.
 • C2. Laguntzako langileak. DBHko graduatu-titulua, eskola-graduatua, LH1 edo baliokidea behar dute.

% 43 (74) C1 taldekoa da; % 1,8, A1ekoa.

Lan hitzarmena – Convenio colectivo

Hitzarmen kolektiboarena atal konplexua da, heterogeneoa; askotan administrazio autonomiko edo lokal bakoitzean ezartzen dira, enpresa bakoitzean, eta izen eta egoera desberdinak sortzen dituzte, batez ere udalerrietan..

Hitzarmen nagusia Udalhitz da (70).. 11)

%35ak ez daki zein den bere hitzarmena.

GESTIO-EREDUAK – MODELOS DE GESTIÓN

Inkestak 127 liburutegiren informazioa jasotzen du (Euskadiko liburutegi publikoen % 42): 102 administrazioak kudeatzen ditu ( % 80), 6 enpresa publikoak ( % 5) eta 19 enpresa pribatuak ( % 15).Administrazio publikoa

143 inkesta administrazio publikoak kudeatutako liburutegietatik datoz.

98 lanaldi osokoak dira, 36 lanaldi erdikoak edo gehiagokoak, eta 9 lanaldi laburragokoak.

Hitzarmen nagusia Udalhitz da (71), 16 beste mota batzuetakoak dira eta 56 pertsonak ez dute erantzun.


Empresa publikoa

7 inkesta enpresa publikoek kudeatutako liburutegietatik datoz. Inkestatutako 4 enpresa publiko horietako langileak dira, eta tokiko administrazioaren lan-hitzarmena aplikatzen zaie; beste 3 enpresa pribatuentzat lan egiten dute, baina enpresa publikoak kudeatutako liburutegietan, eta toki-administrazioarena ez den beste hitzarmen bat aplikatzen zaie (kasu honetan, Bizkaiko esku-hartze sozialarena). Denek lanaldi osoan egiten dute lan.

Empresa privada

25 inkesta enpresa pribatuek kudeatutako liburutegietatik datoz

11 ( % 44) pertsona bakarreko liburutegietako profesionalenak dira

Hainbat hitzarmen, kategoria eta jardunaldi daude
LAGUN BAKARREKO LIBURUTEGIAK BIBLIOTECAS UNIPERSONALES

64 profesionalek (inkestatuen % 37) pertsona bakarreko liburutegietan lan egiten dute. Informazioa eman duten 97 liburutegien % 66 dira.


 1. GLAM 1990ean ez zegoen akronimoa da, baina oso ondo definitzen gaitu. Oraintsukoa dirudien arren, Australian Society of Archivist1 erakundeak jada erabili zuen Adelaidan egin zuen 2003ko hitzaldi orokorrean, hain zuzen ere “glam: Galleries, Libraries, Archives & Museums” izenburupean. http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/bibliotecas-archivos-y-museos-reyes-del-glam [2020/11/27an ikusita]. []
 2. Adibidez, Euskadiko liburutegi publikoetan % 70 da (https://datawrapper.dwcdn.net/rza71/5 /), Espainian % 64 https://www.ine.es/up/3HaBgENp []
 3. Autonomia-erkidegoek eta Kultura eta Kirol Ministerioak ISO 2789 Information and documentation: International library statistics arauaren arabera egindako estatistika
  http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd? Command = GetMapa & id = 1 [kontsulta-data: 2020/11/26] []
 4. “Biblioteca públicas españoles en cifras”: País vasco.
  http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd? Command = GetMapa & id = 2 & Cagrupar = ca & codigo = 16 & ejercicio = 2018. [Kontsulta-data: 2020/11/26]

  []

 5. Open Data Euskadi. https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bibliotecas-publicas-de-euskadi/[kontsulta: 2020/11/26] []
 6. Eusko Jaurlaritzaren liburutegi-zerbitzua. Liburutegien mapa eta zerrenda.
  https://www.euskadi.eus/directorio-bibliotecas-publicas-euskadi/web01-a2libzer/es/[kontsulta: 2020/11/26] []
 7. https://www.ine.es/index.htm []
 8. http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html []
 9. Ministerioaren estatistiketan 604; 507 agertzen dira “beste langile batzuk” kontzeptua deskontatzen badugu http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd? Command = GetAnexo & id = 49 & origen = ca & codigo = 16 & ejercicio = 2018 & porcentaje = [kontsulta: 01/12/2020]. Emaitzak islatzeko orduan daturik ez dakigunez, liburutegi-kopuruaren datua (301) ere erabiliko dugu ikastetxeetako erantzunen irismenaren berri emateko. []
 10. https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Espa%C3%B1ol_de_Cualificaciones_para_la_Educaci%C3%B3n_Superior (consulta: 02/12/2020) []
 11. Udalhitz. Euskadiko toki erakundeentzako lan harremanetarako esparru protokoloahttps://www.eudel.eus/es/file/libro_ficheros/UDALHITZ%20castellano.pdf (kontsulta: 2020/12/02 []

Bazkideekin | Kontsultak

Azken hilabeteotan hainbat kontsulta jaso ditugu bulegoan, gehienak posta elektronikoz eta telefonoz iritsi zaizkigu. Pandemia garaiak eraginda, ziurrenik, aurrez aurreko kontsultarik ez dugu izan. Hala ere, bulegoa zabalik dugu modu birtualean nahiz fisikoan:

943 462 024 – 605 715 007

aldee@aldee.eus

Bulegoa: Loiola Kalea, 14, 3. – 8. bulegoa. 20005 Donostia

** Aurrez aurreko hitzorduak telefonoz edo emailez eskatuta emango dira, soilik.

Profil profesionala

Azaroan, profil profesionalaren birbalorazio desegoki bati zein irtenbide eman galdetuz jaso genuen kontsulta bat. Oso gai delikatua baina garrantzitsua da hori elkartearentzat. Izan ere, asko dira une honetan birbalorazio edo eguneratze prozesuan dauden lanpostuak, eta, zoritxarrez, balorazio berriek egoera bidegabeetan uzten dituzte profesional gehienak, egindako lana gutxietsiz eta, lanpostuaren deialdi berria egiten den kasuetan, lan-baldintzak lehen baino okerrago utziz, hau da, dagokion profil profesioanala aintzatetsiz. Batzordekide guztien inplikazioari esker, bazkide honek bere lanpostua defendatzeko tresnak eta argibideak jaso ahal izan zituen.

Oposizioetarako materiala

EAEn hainbat lanpostu-deialdi egin dira aurten eta bazkide baten galdera deialdietako gaitegiei lotutakoa izan zen. ALDEEren bidez gaitegietako materiala eskura ote zitekeen edo Elkarteak bide hori errazten ote zuen jakin nahi zuen. Zuzendaritza batzordeak oso interesgarritzat jo zuen gaia, baita ALDEEk berak ere laguntza hori eman ahal izatea ere, baina ezezko erantzuna eman behar izan genion bazkideari. Izan ere, deialdi bakoitzak bere gaitegia izan ohi du eta ALDEEk ez du deialdi bakoitzeko aldatzen duten gaiei buruzko materiala edo informazioa eguneratzeko baliabiderik.

Oposizioak euskaraz prestatzeko aukera

Beste bazkide batek oposizioak euskaraz ikasi ahal izateko baliabideak eskatuz idatzi zuen Elkartera. Zehazki bibliografiarik edo euskaraz ikasteko zentrorik ezagutzen ote genuen galdetzen zuen. ALDEEren erantzuna baliabideak bezain motza izan zen halabeharrez, Oposizioak euskaraz egin daitezke, baina batzordekideek ez dute euskaraz formatzen duen zentrorik ezagutzen. Bibliografiari dagokionez ere, legeak, eskola liburutegietarako eskuliburuak eta gidak (Nafarroako Gobernuarenak), liburutegi zerbitzuko materialak… egon badaude, baina, zoritxarrez, ez dira nahikoa izaten deialdietako gaitegietan beste gai asko ere sartzen baitira. Hala ere, hemendik dei egiten zaie eskaera honentzako irtenbide hoberik ezagutzen duten bazkideei, gurekin harremanetan jar daitezen.

Ikasketak

Liburutegi eta artxiboetan lan egin ahal izateko formazioaz ere galdetu digute aurten. Historia gradua egina duen pertsona bat ALDEEra bideratu zuten EHU/UPVko Enplegugunetik. Izan ere, bere galdera zen ea gradu horrekin liburutegi eta artxiboetan lan egin ahal izateko zein ikasketa osagarri beharko lituzkeen; ea master batekin nahikoa izango ote zuen edo dagokien gradua beharrezkoa ote den. Master bat nahikoa izatekotan, zein aukera dauden ere jakin nahi zuen. Elkartearen erantzuna argia izan zen: liburutegi edo artxibo batean lan egin nahi izanez gero, graduaren edo masterraren aldeko apustua egiteko. Horrekin batera, ikasketa eta unibertsitate zerrenda luze bat ere jaso zuen. Jakin badakigu, administrazioan lan egiteko batxilergoa bera ere nahikoa dela gehienetan, baina gutxieneko ikasketa horiez gain, ezagutza bereziak frogatu behar izaten dira gehienetan, eta horretarako masterrak zein ikastaro bereziak lagungarriak izan daitezke. Bestalde, ALDEEk oso garrantzitsutza jotzen du formazioa duten geroz eta profesional gehiago aritzea liburutegi eta artxiboetan, hori izango baita, besteak beste, profil profesionalaren alde lan egin ahal izateko modurik eraginkorrena.

Consultas con los socios

En los últimos meses hemos recibido varias consultas en la oficina, la mayoría por correo electrónico y por teléfono. Debido a la época de pandemia, probablemente no hemos tenido consultas presenciales. Sin embargo, la oficina sigue abierta tanto de forma virtual como física:

943 462 024 – 605 715 007

aldee@aldee.eus

Oficina: c/Loiola, 14, 3- Oficina 8. 20005 Donostia-San Sebastián

** Las citas presenciales sólo se realizarán previo aviso (teléfono o email).

Perfil profesional

En noviembre recibimos una consulta preguntando qué solución dar a una revaloración inadecuada del perfil profesional. Es un tema muy delicado pero importante para la asociación. De hecho, son muchos los puestos que se encuentran en estos momentos en proceso de revaloración o actualización, y lamentablemente las nuevas valoraciones dejan a la mayoría de los profesionales en situaciones injustas, desacreditando el trabajo realizado y, en los casos de nueva convocatoria del puesto, dejando las condiciones laborales peor que antes, es decir, sin reconocer el perfil profesional que le corresponde.

Material para oposiciones

En la CAPV se han realizado varias convocatorias de puestos de trabajo este año y la pregunta de un socio fue la relacionada con los temarios de las convocatorias. Quería saber si desde ALDEE se podía acceder al material de los temarios o si la Asociación los facilitaba. La Junta Directiva consideró muy interesante el tema, así como la posibilidad de que la propia asociación pudiera prestar esta ayuda, pero le tuvimos que dar una respuesta negativa al socio, puesto que, cada convocatoria suele tener su propio temario y ALDEE no dispone de medios para actualizar el material o la información sobre los temas que se modifican en cada convocatoria.

Posibilidad de preparar oposiciones en euskera

Otro de los socios escribió pidiendo recursos para que pudiera estudiar las oposiciones en euskera. Preguntaba si conocíamos bibliografías o centros de aprendizaje en euskera. La respuesta de ALDEE fue inevitablemente tan breve como los recursos. Las oposiciones se pueden hacer en euskera, pero los miembros de la comisión no conocen ningún centro que ofrezca formación en euskera. En cuanto a la bibliografía, también hay leyes, manuales y guías para bibliotecas escolares (del Gobierno de Navarra), materiales del servicio bibliotecario… pero, desgraciadamente, no son suficientes ya que en los temarios de las convocatorias se incluyen muchos otros temas. No obstante, desde aquí se anima a los socios que conozcan una respuesta mejor para esta solicitud, a que se pongan en contacto con nosotros.

Estudios

Este año también nos han preguntado por la formación que se solicita para poder trabajar en bibliotecas y archivos. Una persona con el grado de Historia fue derivada a ALDEE desde el Centro de Empleo de la UPV/EHU. De hecho, su pregunta concreta era qué estudios complementarios necesitaría para poder trabajar con ese grado en bibliotecas y archivos; si con un máster tendría suficiente o si sería necesario el grado correspondiente. Y en caso de que un máster fuera suficiente, quería saber qué opciones existen. La respuesta de la asociación fue clara: que apostara por estudiar un grado o algún máster si de verdad quiere trabajar en una biblioteca o archivo. También recibió una larga lista de estudios y centros universitarios. Sabemos que para trabajar en la administración el bachillerato también es suficiente en la mayoría de los casos, pero además de estos estudios mínimos, la mayoría de las veces hay que demostrar conocimientos especiales, para lo que pueden servir de ayuda tanto los másteres como los cursos especiales. Por otro lado, ALDEE considera muy importante la presencia de profesionales formados en bibliotecas y archivos, ya que será, entre otras cosas, la forma más eficaz de trabajar en defensa del perfil profesional.

Kudeatzaile posturako kontratazioa

Lore Agirrezabal ariko da aurrerantzean Kudeatzaile lanetan.

Joan den urrian kontratatu zen Elkarteko gerentziako buru izango den pertsona, udaz geroztik betetzen ari zen karguaren behin-behinekotasunari amaiera emanez.

Helburu horretarako, irailean ALDEEko kide guztiei zuzendutako deialdia egin zen, lanpostu hori betetzeko interesa zuten pertsonen hautagaitzak aurkeztera animatuz. Epea amaituta, eta gerentzia-lana optimizatzeko eta dinamizatzeko Elkarteak behar dituen funtzioetara hobekien egokitu litezkeen CVak aukeratu ondoren, elkarrizketak egin ziren aurrez hautatutako 5 pertsonekin.

Batzordeak, 2020ko urriaren 13an egindako bileran, erabaki zuen aurrerantzean elkartearen kudeaketa eta administrazioa egingo duen pertsona Lore Agirrezabal izatea, elkarrizketatutako bazkideetako bat eta uztailetik eginkizun hori behin-behinean betetzen zuena.

Etapa berri honetarako Lore ez da bakarrik egongo . Batzordearen eta Elkarte osoaren babesa du. Animo Lore !