Archivo de la categoría: Sin categoría

ALDEE.eus, nuestro punto de encuentro

El pasado mes de junio ALDEE, la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, presentó su nueva página web. Un diseño renovado y una imagen atractiva, útil y práctica para los profesionales del sector. Se trata, en definitiva, de facilitar el acceso a los contenidos publicados, destacando además aquellos que mayor interés despiertan entre sus usuarios. 

Pero no ha sido ese el único cambio. Ese “lavado de cara” es lo que se ve al teclear https://www.aldee.eus/. Sin embargo, hay mucho más. Ese espacio es el resultado de un profundo proceso de reflexión en el que la Junta de la Asociación ha tratado de responder a cuestiones como estas:

 • ¿Para quién son los contenidos que se publican en la página web?
 • ¿Qué es lo que se quiere ofrecer a los asociados y a aquellos profesionales que visitan la página web de ALDEE?
 • ¿Qué es lo que más interesa a esos usuarios? ¿Qué contenidos son los más consultados?
 • ¿Cómo conectar con esos usuarios? ¿Cómo generar comunidad?
 • ¿Cómo adaptarse a las nuevas dinámicas y realidades de trabajo, formación e interrelación?
 • ¿Cómo favorecer la gestión autónoma de la vida profesional de esos usuarios en relación a la Asociación (asistencia a cursos, participación en grupos de trabajo…)? 
 • ¿Cómo mejorar y agilizar la gestión interna de la Asociación y sus socios?

Un nuevo punto de encuentro y comunicación y un objetivo, el mismo que ha guiado los pasos de la Asociación desde su creación: “propiciar el desarrollo profesional de sus miembros, así como facilitar una mayor toma de conciencia respecto de las perspectivas y realidades de su campo profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco” (Estatutos, Art. 2). 

ALDEE.eus, gure topagunea

Joan den ekainean ALDEEk, Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zentroetako Profesionalen Euskal Elkarteak, bere web gune berria aurkeztu zuen. Diseinu berritua eta itxura erakargarria, arloko profesionalentzat lagungarria eta erabilgarria izan dadin. Azken finean, bertako edukietara sarbidea erraztu nahi izan da, erabiltzaileentzat interesgarrienak diren horiek nabarmenduz. 

Dena den, ez da hori aldaketa bakarra izan. Hori da https://www.aldee.eus/eu/ tekleatzerakoan ikusten dena. Baina askoz gehiago dago. Gune hori, Elkarteko Batzordearen hausnarketa sakon baten ondorioa da, hurrengo galderei erantzuten saiatzen dena:

 • Norentzat dira web gunean argitaratzen diren edukiak?
 • Zer da bazkideei zein ALDEEko web gunera sartzen den profesional orori eskaini nahi zaiona?
 • Zer da erabiltzaile horiei gehien interesatzen zaiena? Zeintzuk dira gehien kontsultatzen diren edukiak?
 • Nola konektatu erabiltzaile horiekin? Nola sortu komunitatea?
 • Nola egokitu lan, formakuntza eta harreman errealitate eta dinamika berrietara?
 • Nola erraztu erabiltzaile horiek Elkartearekin duten harremanen kudeaketa autonomoa? (ikastaroetan parte-hartzea, lantaldeetan parte-hartzea…)?
 • Nola hobetu eta arindu bazkideen eta erakundearen barne kudeaketa?

Topaketarako eta komunikaziorako gune berri bat eta helburu bat, Elkarteak bere sorreratik duen berdina: “kideak profesionalki garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoan beren eremu profesionalari lotutako perspektiben eta errealitateen gainean kontzientzia handiagoa hartzen laguntzea dira” (Estatutuak, 2. artikulua).

‘Katalogazio aurreratua’, sakontzen jarraitzeko

Bigarren ikastaroa Gogora Institutuan.

Oinarrizko katalogazio-ikastaroaren ondoren, maila aurreratuagoa duen beste ikastaro bat eskaini dugu, batez ere katalogatzen duten profesionalentzat.

Ikasturte honetan, ikasleei katalogatzeko ezinbesteko jarraibide orokorrak eta inprimaki modernoetarako zehaztutako jarraibide espezifikoak helarazi nahi zitzaizkien, idazpen bibliografiko oso bat maila gorenean eraikitzeko.

Ikastaroak iraun duen hiru egunetan, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareak (EIPS) diseinatutako katalogazio-prozedura orokorren ezagutza azpimarratu da, inprimaki modernoei aplikatzen zaizkienak (paperezkoak edo elektronikoak). Horretarako, Baratz Taldearen laguntza izan dugu eta haiei esker Absysnet programa erabili ahal izan dugu.

Lola Martinezek eman du ikastaroa, liburutegietan, artxiboetan eta dokumentazioan ibilbide luzea egin duen profesionalak. Azken urteetan Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza, Industria eta Kultura sailetan lan egin du, Gasteizen, eta 2018tik dokumentalista da Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Dokumentazio Zentroan (Gogora), Bilbon.

Ikastaroa EIPSren jarraibide katalografikoak beren gain hartzen dituzten liburutegietako eta liburutegidun dokumentazio-zentroetako langileei zuzenduta egon da.

Koronabirusaren epidemiak eragindako azken murrizketak gorabehera, ikastaroa aurrez aurre egin ahal izan da prebentzio-neurri guztiak hartuta.

Nere ustez edozein lanbidetan egunean egotea  garrantzitsua da. Lan egiteko moduak eta erabiltzen diren erremintak aldatuz doaz eta berrikuntza horiek jasotzeko bide egokia da ikastaroak egitea. Gainera, horrelakoetan gure egoeran dauden lankideekin egiten dugu topo eta horrek aukera ematen digu, aspaldiko lagunak ikusteaz gain,  ideia eta iritzi desberdinak trukatzeko, zalantzak argitzeko eta hausnarketa interesgarriak egiteko.  Are gehiago gure kasuan, sarean lan egiten baitugu, denon artean elikatzen dugun katalogoa izanik gure lanabesa. Horregatik, oso garrantzitsua da denok irizpide berberak erabiltzea dokumentuak katalogatzerakoan.  Gainera, Irizpide horiek  aldatuz doaz katalogoaren bertsioak aldatzen doazen heinean, eta informazio hori denoi iristea komenigarria da. Ikastaroak interesgarriak dira lana nola egin ikasi edo errepasatu eta erabilerarekin sortzen diren zalantzak argitzeko.  
Oso interesgarria iruditzen zait horrelako ikastaroak egitea. Uste dut sarriago egin beharko liratekeela. Oinarrizkoak dira gure lanerako. Eta ikastaroa egiten dugunok gero gure liburutegian katalogatzen duten beste kideei ikastaroan ikusitako aldaketa eta berrikuntzen berri eman beharko genieke.  
Gure lanbidean, nahiz eta denek ez izan aukera edo denbora katalogatzeko liburutegitik liburutegira alde handia baitago, denentzat ezinbestekoa da katalogoa erabiltzea. Horregatik, katalogoa ondo elikatzea garrantzitsua da. Zenbat eta informazio gehiago eta zehatzagoa bilatzeko aukera izan, orduan eta hobeto.  

Nerea Uriarte Goti, ikaslea.

‘Catalogación avanzada’ para seguir profundizando

Segundo curso en el Instituto Gogora.

Después del curso de catalogación básica, hemos ofrecido otro curso de un nivel más avanzado sobre todo para aquellos profesionales que catalogan.

Este curso pretendía transmitir al alumnado las pautas generales imprescindibles de catalogación y las específicas detalladas para los impresos modernos con el fin de construir un asiento bibliográfico completo al máximo nivel.

Durante los tres días que ha durado el curso, se ha hecho hincapié en el conocimiento de los procedimientos generales de catalogación diseñados por la Red de Lectura Pública de Euskadi (RLPE) que se aplican a los impresos modernos (en papel o electrónico). Para ello hemos contado con la colaboración del Grupo Baratz y hemos podido disponer del programa Absysnet.

Ha sido impartido por Lola Martínez, una profesional con una larga trayectoria en el mundo de las bibliotecas, los archivos y la documentación. En los últimos años ha trabajado en los departamentos de Hacienda y Finanzas, Industria y Cultura del Gobierno Vasco, en Vitoria, y desde 2018 es documentalista en el Centro de Documentación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) en Bilbao.

El curso ha estado orientado a personal de Bibliotecas y Centros de documentación con biblioteca que asuman las directrices catalográficas de la RLPE.

A pesar de las últimas restricciones por la epidemia del Coronavirus, el curso se ha podido realizar de modo presencial tomando todas las medidas de prevención.

‘Catalogación básica’ con Amador Fernandez

El curso se llevó a cabo en el Instituto Gogora.

Un curso de catalogación básica es fundamental para muchos profesionales y muchos otros que no lo son, pero se están formando para poder trabajar sobre todo en el ámbito de las bibliotecas.

Este curso fue impartido por Amador Fernández que está trabajando desde 2003 en actividades formativas en el ámbito de la catalogación de monografías. Además, es quien desde 2004 hasta la actualidad dirige e imparte el Curso de Auxiliar de Biblioteca organizado por el Centro Asociado UNED-Bergara.

El objetivo principal de este curso ha sido el de dotar al alumnado de una serie de pautas catalográficas le permita la identificación de la información bibliográfica y su idónea plasmación en el asiento/registro bibliográfico, lo que facilitará al usuario/a la correcta recuperación de la información.

‘Oinarrizko katalogazioa’ Amador Fernandezekin

Ikastaroa Gogora Institutuan egin zen.

Oinarrizko katalogazio-ikastaroa funtsezkoa da profesional askorentzat eta oraindik bidean diren beste askorentzat, batez ere, liburutegien arloan lan egin ahal izateko.

Ikastaro hori Amador Fernandezek eman zuen. Fernandez 2003tik ari da lanean monografiak katalogatzeko prestakuntza-jardueretan. Gainera, 2004tik gaur egun arte UNED-Bergara Ikastetxe Elkartuak antolatutako Liburutegiko Laguntzaile Ikastaroa zuzentzen eta ematen du.

Ikastaro honen helburu nagusia ikasleei jarraibide katalografiko batzuk ematea izan da, informazio bibliografikoa identifikatzeko eta idazpen/erregistro bibliografikoan egoki islatzeko, horrek erabiltzaileari informazioa behar bezala berreskuratzen lagunduko baitio.

ALDEE-k “Curso de catalogación básica” izeneko ikastaroa antolatuko zuela jakin nuenean bi aldiz pentsatu gabe apuntatu nintzen. Gure inguruan, ez da erraza katalogazioari buruzko ikastaro presentzialak aurkitzea eta benetan eskertzekoa da hau bezalako aukerak izatea. Bibliotekonomia kontuetan aritzen garenok, autoprestakuntzara behartuta gaude askotan eta Amador Fernández Pastor bezalako aditu baten azalpenak entzutea eta berari galderak egiteko aukera izatea oso atsegina izan da. Gainera, ikastaro laburra izan arren, eduki asko landu ditugu eta agerikoa da Amadorrek gure inguruko liburutegiak ezagutzen dituela eta bere azalpenak gure lanean, egunerokotasunean, aurkitu ahal ditugun eginkizunetara bideratu dituela.
Horretaz aparte, ikastaro hau beste liburuzain asko ezagutzeko eta euren errealitate eta esperientziei buruz ikasteko aukera hobeezina izan da niretzat. Hurrengo ikastaroetan elkar ikustea espero dut!

Daniel Villacorta Maraval, ikaslea.

‘Marketina eta sare sozialak liburutegi eta artxiboetan’

Azkuna Zentroko Mediatekan izan zen ikastaroa.

Ikastaro honen helburua, besteak beste, marketinak dauzkan balioez eta gure lanerako eskaintzen dizkigun baliabideez jardun genuen, karga negatiboa kenduz eta begirada baikorragoa eskainiz, baita liburutegiek eta artxiboek komunitate bati balioa ematen dioten eta komunitate horrekiko harremanak sendotzen dituzten produktuak eta zerbitzuak sortuz dagoeneko marketina egiten dutela ohartaraziz ere. Beraz, marketin digitalaz aritu ginen, baina aspaldidanik liburutegi eta artxiboetan egiten den marketin “analogikoa” edo fisikoa alde batera utzi gabe.

Hasteko, online marketinari eta komunikazioari buruzko sarrera labur bat egin genuen (gure webgunea, blogak eta web posizionamendua aztertuz), diseinu-tresnak errepasatu genituen, kultura-enpresetako eraldaketa digitalaren hainbat adibide ikusi eta, azkenik, liburutegirako edo artxiborako gure Marketin Plana egin genuen.

Hori guztia Madrilen bizi den Ana Ordas kantabriarraren eskutik, zeinak esperientzia handia baitu liburutegietako eraldaketa digitaleko proiektuetan; liburutegiei ikusgarritasuna emateko eta parte-hartzea sustatzeko aplikatu beharreko munduen esploratzaile iraunkor gisa deskribatzen du bere burua.

Hau izan zen bigarren ikasturtea konfinamenduaren ondoren. Lehenago Kantabriako Anabad elkartea ahalegindu zen gaiari buruzko beste ikastaro bat antolatzen, baina bertan behera utzi behar izan zuten. Haiei lekukoa hartuz eta haiekin elkarlanean egin ahal izan du Aldeek. Zorionez, Ana Ordas Santanderren zegoen une horretan familiarekin, eta ez zuen arazorik izan Bilbora etortzeko. Prebentzio-neurri guztiekin, ikastaroa arrakastaz egin zen, eta guztiak oso eskertuta geratu ziren egindako ahaleginagatik.

Hemen entzin ditzakezue Ana Ordasek ikasturtea amaitzean emandako esker oneko hitzak:

https://www.instagram.com/p/CFZG9oBigdG/

Aurrez aurreko ikastaroak egitea osasuntsua iruditzen zait. Aurpegiak elkarri ikusi, zentzumenak erabili elkarrekin komunikatzeko… hori ezin da galdu. Eta ikuspegi profesionalari begiratzen badiogu, zer esanik ez. Ikastaro hau izan da egin dudan azkena eta bere ondorioak izan ditu. Geroztik liburutegian eskuartean dugun proiektu berri baten inguruko hedatze kanpaina birpentsatzen ari gara, baita beste hainbat arlotan komunikatzeko estrategiak aztertuko ditugu. Ausartago izateko arrazoi eta argumentuak eman dizkit ere. Zer gehiago eskatu? Agian bigarren zati bat egitea azkar ikusi genuen hainbat ataletan sakontzeko. 

Raquel González Martín, ikaslea.

‘Marketing y redes sociales en bibliotecas y archivos’

Se realizó en la Mediateka del Azkuna Zentroa.

El objetivo de este curso era desmitificar el marketing como algo negativo, asociado a la venta y tomar conciencia de cómo bibliotecas y archivos ya hacen marketing generando productos y servicios que aportan valor a una comunidad y fortalecen relaciones con la misma. De modo que tratamos el marketing digital sin dejar de lado el “análogico”, el que venimos haciendo desde hace mucho.

Comenzó con una breve introducción al marketing y la comunicación online (con un análisis de nuestra web, blogs y SEO), repasamos distintas herramientas de diseño, vimos distintos ejemplos de transformación digital en empresas culturales  y terminamos elaborando nuestro Plan de Marketing para la biblioteca o el archivo.  

Anteriormente la Asociación Anabad de Cantabria intentó organizar otro curso sobre el tema, pero tuvo que ser suspendido. Por suerte, Aldee ha podido tomarles el testigo y llevar el curso adelante en con su colaboración.

El curso fue impartido por Ana Ordás, una cántabra afincada en Madrid, que cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital en bibliotecas, ella misma se describe como una constante exploradora de mundos que aplicar a las Bibliotecas para darles visibilidad y fomentar la participación.

Éste fue el segundo curso después del confinamiento. Por suerte, Ana Ordás en ese momento estaba en Santander con su familia y no tuvo ningún problema en venir a Bilbao. Con todas las medidas de prevención, el curso se realizó con éxito y todos quedaron muy agradecidos por el esfuerzo realizado.

Estas son las palabras de agradecimiento de Ana Ordás al terminar el curso:

https://www.instagram.com/p/CFZG9oBigdG/

‘Liburutegietako funts pertsonalak’ ikastaroa

Curso impartido por María José Rucio
Maria Jose Rucio adituak eman zuen ikastaroa.

Ikastaro honen helburua liburutegira iristen zaizkigun edo aspalditik gure funtsetan ditugun funts pertsonalei eman beharreko tratamenduan sakontzea zen. Askotan, dokumentu-funts bateko “paper” multzo bat izaten da, baina ez dugu jakiten hori nola sailkatu.

Ez da erraza mota horretako funtsak ordenatzea, funts bereziak eta konplexuak dira tratamendu teknikoan, eta informazioaren arloko profesional batzuek “material mistotzat” jotzen dituzte, artxibo edo liburutegi batean kokatu ahal direlako.

Aldeek pandemiaren erdian egiten zuen aurrez aurreko lehen ikastaroa izan zen, martxotik ekainera arte bizi izan genuen konfinamenduagatik irailera atzeratu zena. Egingo ote genuen zalantza askorekin, plazer handia izan zen Maria Jose Rucioren mailako profesional bat gure artean izatea. Madrildik etorri zen, uda osteko lehen murrizketekin hasi baino egun batzuk lehenago.

Har zitezkeen prebentzio-neurri guztiekin, ikastaroa normaltasun osoz egin zen, eta aurrez aurre egin ahal izateko ahalegina asko eskertu zuten parte-hartzaileek, elkartu eta beren esperientziak trukatzea beharrezkoa baitzen.

ALDEEk “Los fondos personales en las bibliotecas” ikastaroa antolatu behar zuela jakin nuenean berehala izen ematea erabaki nuen. Gai honi buruzko ikastaro asko ez dira antolatzen eta beharrezkoak direla iruditzen zait gure eguneroko lanean asko laguntzen digutelako. Izan ere, askotan liburutegi batean berez artxibo dokumentuak direla iruditzen zaizkigun fondoak dauzkagu eta ez gaude guztiz ziur zein tratamendu jaso behar duten. Horrela, ikastaro hauek beste leku batzuetan zer egiten ari diren jakiteko eta egoera berdinean dauden pertsonekin ideiak trukatu eta lan-sare bat osatzeko balio dute. Gainera, eskertzekoa da bizi ditugun momentu larri hauetan antolatzaileek ikastaroa aurrez aurre egitea. Izan ere, nire ustez aurrez aurreko ikastaroek kalitatezko komunikazioa bermatzen dute eta aldi berean emaitzak aberatsagoak dira sortutako hartu-emanen eraginez.  

Ixiar Iturzaeta, ikaslea.

Los fondos personales en las bibliotecas

El objetivo de este curso era ahondar en el tratamiento que se les ha de dar a los fondos personales que nos llegan a la biblioteca o que tenemos en nuestros fondos desde hace tiempo. Se trata, muchas veces, de un conjunto de “papeles” que pertenecen a un fondo de documentos, pero que no sabemos cómo clasificarlos.

No es fácil ordenar este tipo de fondos, son fondos peculiares y complejos en su tratamiento técnico y algunos profesionales de la información los consideran “materiales mixtos” al poderse localizar en un archivo o en una biblioteca.

La finalidad de este curso impartido por Maria José Rucio, Jefa del Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España, fue la de aprender convertir un conjunto de “papeles” en un fondo de documentos con coherencia.

Fue el primer curso presencial que realizaba Aldee en plena pandemia, después de haberlo pospuesto por el confinamiento que vivimos desde marzo hasta junio. Con muchas dudas de si llegaríamos a realizarlo, fue un placer contar con una profesional de la talla de María José Rucio, que vino desde Madrid, unos días antes de que empezaran con las primeras restricciones después del verano.

Con todas las medidas preventivas que se pudieran tomar, el curso se realizó con toda normalidad y el esfuerzo para poder hacerlo de modo presencial fue muy agradecido por los participantes, ya que era necesario que se juntaran y intercambiaran sus experiencias.

Fue un curso muy intenso, muy interesante con muchos ejemplos curiosos que la experta en el tema compartió con las alumnas. Todas coincidían en lo necesarios que son los cursos sobre este tema tan peculiar, pero tan común en muchas bibliotecas.

Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VI. bilkura

Jardunaldian parte hartu zuten hizlariak eta ALDEE elkarteko ordezkariak.

Seigarren urtez, Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen Bilkura antolatu genuen ALDEEk eta UEUk. Aurtengo gaia: “Tokiko bildumak. GLAM erakundeek eta komunitateek tokiko memoria elkarrekin eraikitzen”.

Bilkuraren helburuak honakoak izan ziren:

 • Tokiko bildumen soslaia margotu; egitasmo nagusien egoera, lorpenak eta ohiko oztopoak.
 • Tokiko memoria elkarlanean biltzeko egitasmoak ezagutarazi; eragileak, rolak eta komunikazioa.
 • Tresnak eskaini ondarea elkarrekin bildu, tratatu, gorde eta hedatzeko.

Bost eragile ezberdinek hartu zuten parte, tokiko bildumen eraketa anitza eta ikuspegi zabalago batetik ikusteko aukera eman ziguna: 

JESÚS GUTIERREZ   Eibar F. T. Fundazioa 

“Sentimendu baten kudeaketa”

Azkenengo urtetan Eibar Futbol Taldeko historia berreskuratzeko egin dituzten ikerketen berri eman zigun. 

Nahiz eta azkenengo denboraldietan lehenengo mailan egon gora behera asko bizi izan dituzte aurreko hamarkadetan. Horregatik beraien erronka sustraietara jotzea da: non dauden baloratu eta nondik datozen ez ahazteko. Eibar F. T. aren Museoa antolatzeko helburua ere badute. 

AINTZANE AGIRREBEÑA   Badihardugu. Ahotsak proiektua

“Ahozko ondarearen artxiboa. Deba Ibarretik Euskal Herrira”

Ahotsak.eus proiektuaren helburuak honakoak dira:

 • Euskal Herriko ahozko ondarea batzea: etnografia, memoria historikoa eta hizkerak.
 • Materiala jaso, antolatu, landu eta hedatzea.
 • Elkarrizketa berriak bideoz. Grabazioak helburu, ez bidea.
 • XX. Mendeko euskal ahozko artxiboa osatzea.

Helburu hauek lortzeko asmoarekin, grabazio zaharrak bildu eta digitalizatzen dituzte elkarrizketa barriak jasotzeaz gain. Gero grabazioak herrika katalogatzen dituzte, kodifikazio batzuei jarraituz e.a. 

MIKEL LEOZ   Albaola Itsas Faktoriako Ondarearen  Teknikaria

“Albaola: itsas ondarea hedatzen”

Itsas ondarea beraientzat, gizakiek itsasoarekin harremanetan jartzerakoan lortutako zantzu kultural guztiak biltzen duen esparrua da: itsasontziak, errezetak, dantzak, kantak, ontzigintza tradizionala… Eta hau guztia biltzen da Albaolan lan esparru hauek dituelarik:  ikerkuntza, eraikuntza, nabigazioa-praktika eta hedapena. 

Hedapenean zentratu zuen bere hitzaldia. Bere hitzetan, behetik gora egindako proiektuek emaitza hobeagoak ematen dituzte – beraien kasuan bolondresekin, administraziotik dirua lortuz… 

MARGA ANZUELA   Donibaneko liburutegia

“Ubera liburutegia: parte-hartzeko prozesuak liburutegian”

Tokiko bilduma beraien nortasunean oinarrituta dago eta biltzen joateko, parte-hartze prozesu asko izan dituzte. Komunitatea proiektuaren ardatza izan da hasiera-hasieratik.

Oinarrizko kontzeptuak liburutegi honetan honako hauek dira: jakin-mina, emozioa, inspirazioa, sormena, irakurketa era zabalean, komunitate-sentipena, identitatea, ingurua, historia, ezagutza kolektiboa bultzatzea, elkartzeko gune bat izatea eta pentsamendu kritikoa. Eta ildo estrategiko hauek jarraitzen dituzte: 

 • Liburutegia errotuta komunitatean: sinergiak sortu, hirugarren gunea, tokiko historia ezagutu eta sustatu, ezagutza kolektiboa sustatu.
 • Irakurketa liburutegitik haratago: liburua bitarteko, arte guztiak sustatu, bizipenak kontuan izanda interesa sortu, pentsamendu kritikoa landu.
 • Sormenaren garapena: aukera eman, nork bere garapenean sormenari bidea egiteko, herri sortzailea bultzatu, liburutegian bildu eta zabaldu litezkeen edukiak sortu.

Haien tokiko bildumak jasotzen duena zera da: dokumentuak, fototeka, Sanjuandarren memoria eta wikipedia.

ARKAITZ ARTOLA   Gordegia. Egiako artxibategi grafikoa

Egiako auzoan badago 6 laguneko talde bat, argazki bilduma ederra biltzen eta sailkatzen ari dena. Auzoko teila fabrikak bere entitateari buruzko argazkiak bilatu nahi zituela eman zion bilkada talde honi. Bildumak ezaugarri zehatz batzuk izan behar zituen: herrikoia izan, webgune antolatu batean, lizentzia askekoa… 

Lagun taldeak argazkiak jaso, eskaneatu eta tratamendu teknikoa eman ostean (deskribatu, gaiak eman, urteka sailkatu…) webgunean jartzen dituzte eskuragarri. 

Agenda berrikusten

COVID 19k gure agendak eta, ondorioz, ALDEEren agenda ere aldatu ditu. Berrogeialdia eta normaltasun berrirako prozesurako ezarritako gainerako murrizketak direla eta, zenbait aldaketa egin behar izan ditugu ikastaroen urteko programazioan.

Zuen informaziorako, hemen zehazten dizuegu zein den ikastaro bakoitzaren egoera:

Bertan behera gelditu dira:

 • Catalogación del libro antiguo 
 • Introducción a RDA y MARC2

Uztailaren 16ra atzeratu da:

 • Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen VI. Bilkura: tokiko bildumak. GLAM erakundeek eta komunitateek tokiko memoria elkarrekin eraikitzen

Udazkenera arte atzeratu dira:

 • Fondos personales en bibliotecas: irailak 4 eta 5  
 • Oinarrizko Katalagozioa: irailak 30 eta urriak 1 eta 2 
 • Katalogazio aurreratua: azaroak 9, 10 eta 11  

2021era pasa da

 • Maker spaces liburutegietan

Mantentzen da:

 • Marketing y redes sociales en bibliotecas y archivos: irailak 18 eta 19 

Observatorio de Defensa de la Profesión e Identidad Profesional

Febrero 2020
Grupo de trabajo de Denfensa de la Profesion de FESABID

El Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión (GTDP) es un grupo de trabajo estable en la estructura de FESABID que trabaja las áreas de Defensa de la Profesión e Identidad Profesional dentro de la Federación. Una de sus líneas de acción es canalizar y coordinar las actividades tradicionales de defensa de profesión como son la revisión de plazas, convocatorias, ofertas de empleo y definición de los servicios.

Con el objetivo de conocer la situación real de la “Defensa de la Profesión” una de las primeras tareas que realizó el GTDP fue la redacción y publicación del informe “Mapa de situación de la Defensa de la Profesión en las Asociaciones y Colegios Profesionales”.
El informe concluye con una serie de acciones y para llevarlas a cabo se propone la creación de un “Observatorio de la Profesión”. El GTDP define una propuesta de creación de observatorio y propone la realización de un primer taller, en el cuál entre las asociaciones/colegios que deseen participar, se definirá la estructura del mismo, que una vez aprobada su creación por la Junta de FESABID, pasará a ser un organismo autónomo que velará por la defensa de la profesión.


Este primer taller presidido por Ana Bernardo, coordinadora del grupo de trabajo, se realizó el 17 de diciembre de 2019 en Madrid, y contó con la participación de 10 de las 19 asociaciones que forman parte de la Federación, entre ellas ALDEE. Participaron también dos representantes de FESABID y un representante del Cluster de empresas del sector.

Definición, organización y funciones
El observatorio quedó caracterizado como un instrumento destinado fundamentalmente a la recopilación de información relacionada con la defensa de la profesión, esto es, aquellas cuestiones que afectan a los profesionales y que tienen que ver con las convocatorias de puestos de trabajo, ofertas de empleo, funciones, reglamentos y reconocimiento de la profesión y de los servicios en que trabajamos.

Se delimitaron a su vez los objetivos:

 • Recopilar, tratar y difundir la información relacionada con la Defensa de la Profesión.
 • Promover la reflexión y el intercambio del conocimiento en la Defensa de la Profesión.

En cuanto a su encaje en la estructura de FESABID, funcionará como un órgano consultivo de la Junta.
Contará con una comisión de expertos en materia de defensa de profesión propuestos por las asociaciones. Participarán también en esta comisión 2 miembros del GTDP.
La comisión de expertos se encargará de las labores técnicas de recopilación y gestión de información, elaboración y seguimiento de propuestas y redacción de informes. Realizará además tareas de difusión, y podrá proponer la realización de actividades formativas destinadas a dotar de recursos a las asociaciones, especialmente desde el punto de vista jurídico.
El observatorio contará además con un mínimo de 10 vocales, representando a las asociaciones interesadas en participar.

Constitución y puesta en marcha
El taller concluyó con el compromiso de poner en marcha el observatorio en la primera mitad de 2020.
La junta de FESABID, el GTDP y las asociaciones se comprometieron a realizar diferentes acciones encaminadas a completar la constitución del observatorio y el inicio de la fase piloto.
Durante esta primera fase se iniciará la recolección y análisis de la información: los vocales designados irán compartiendo información para construir un repositorio común y la comisión de expertos elaborará un informe que elevará a la junta.

Diru kontuak

Diru-laguntzak eta bazkideen kuotak

2020an berrikuntza azpimarragarria izan dugu ALDEEren diru-sarreretan, Eusko Jaurlaritzak bikoiztu egin baitu elkarteari emandako diru-laguntza, formakuntzaren inguruko ekimenetarako 40.000 €-ko laguntza onartuta (2020ko martxoaren 24ko agindua, Kultura eta Hezkuntza Politikako sailburuarena). Apirilean jaso genuen lehen zatia (30.000 €). Urtarrilean, bestalde, 2019ko diru-laguntzaren bigarren zatia jaso genuen (5.000 €).

Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, oraindik ez dugu 2019ko diru-laguntzaren bigarren zatia jaso; datozen egunetan jasotzea espero dugu. Ekainaren hasieran, bestalde, 2020ko diru-laguntzaren eskaria egin dugu, eta erantzunaren zain gaude.

Maiatzean, azkenik, bazkideen kuoten kobraketa-kanpaina jarri genuen abian. 

Recomendaciones y reflexiones para la fase II

Desde ALDEE se redactó el documento Recomendaciones y reflexiones para la fase II, con la intención de condensar las propuestas surgidas desde diferentes instituciones en torno a las medidas a implantar para la reapertura de los servicios tras el confinamiento.

El abrupto cierre de marzo nos dejó sin paredes pero no por ello dejamos de ofrecer nuestros servicios, tratando de emular en el plano virtual los que ofrecíamos de manera física. A su vez, el parón nos brindó, como nunca, un tiempo inesperado para abordar tareas internas, reflexionar sobre nuestras potencialidades-carencias y afrontar la vuelta de una forma organizada.

Volver a prestar los servicios de forma física y garantizando la seguridad supuso cambiar muchas pequeñas y grandes cosas de procesos, que, a fuerza del paso del tiempo creíamos firmes e inmutables. La idea de Recomendaciones y reflexiones para la fase II fue, precisamente, ayudar a los asociados en la adaptación a estos cambios, seleccionando de las propuestas nacionales e internacionales aquellas que, por cuestiones legales y culturales, nos parecieron más adecuadas a nuestra realidad.

En esta lectura comprobamos las considerables diferencias en las regulaciones adoptadas por los diferentes países. Si bien en todos se concedía una importancia fundamental a mantener la distancia de seguridad y las medidas de higiene, la cuarentena de los documentos fue uno de los puntos más discutibles, con países en los que no se aplicaba(1) hasta, nuestro caso, con restricciones de catorce días mínimo (diez para los documentos de archivo). Sin duda las investigaciones específicas que están llevando a cabo OCLC junto con otros colaboradores en el Proyecto REALM(2), ayudarán a definir con mayor precisión el tiempo mínimo imprescindible para conciliar seguridad y optimización de recursos y, de los resultados puede depender el restablecimiento de algunos de los servicios hoy interrumpidos. 

 1. Official guidelines for reopening of the Danish libraries
 2. REALM project
 3. Resultados de la prueba de la ronda 1 del proyecto REALM

Agertoki berrietara atxikitzen

Covid-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz, agertoki berri bat planteatzen da, estrategiak eta beharrak berehala aldatuz. Horien artean, elkarteko eragileen arteko komunikazioaren garrantzia nabarmentzen da. Horregatik, funtsezkoa izan da Webex bezalako komunikazio-tresna berri bat eskuratzea, batzordearen bilerei erantzuteko eta urteko batzarra egingo dela ziurtatzeko. Epe luzerako beste aukera batzuk eskaintzen dizkigu, batetik, batzordearen eta haren bileren sakabanatze geografikoaren arazoa erraztuz, eta, bestetik, etorkizunean online prestakuntza-modulu bat erabiltzeko aukera emanez.

Cisco Webexek hainbat plan eskaintzen ditu plataformaren kalitatea eta errendimendua erakunde bakoitzaren helburuetara egokitzen dela ziurtatzeko. Tresnaren oinarrizko ezaugarriak hiru multzo handitan banatzen dira, eta horiek konexioa, komunikazioa eta lankidetza babesten dituzte. 

Zerbitzu hauek eskaintzeko diseinatua, kalitate handiko bideokonferentziak, hodei-deiak, barne eta taldeko lankidetza taldeko mezularitzarekin, artxibo eta pantailen erabilera partekatua, norabide biko arbela, lineako prestakuntzaren kudeaketa, ekitaldiak eta mintegiak, besteak beste. Hau dena, edozein gailutan deskargatzeko malgutasunarekin. 

Patxi Etxeberria Mendia

Urtetan ALDEEko bazkide eta presidente ere izandako, eta egun Gipuzkoako Foru Aldunduko Administrazio Agiritegiko atal burua denari elkarrizketa.

– Nola hasi zinen zu elkarteko batzordean, proiektu bat zeneukan, helburu batzuk lortu nahi zenituen? Garai hartan lanbide honetan jende gutxi ibiltzen ginen, kanpoko pertsonen estima lortzeko zerbait egin behar genuela pentsatzen genuen eta horregatik sartu ginen.

– Nolako laguntza/lankidetza aurkitu/izan zenuen? Zer botatzen zenuen faltan? Dena botatzen nuen faltan, baina ilusioa eta gauzak egiteko gogoak nahiko izaten ziren aurrera joateko. Jende asko ez ginen, baina lankidetza nabarmena zen eta pozik ibiltzen ginen.

– Zer azpimarratuko zenuke batzordekide/presidente izan zinen garaitik? Jarduerak, dinamika, finantziazioa… Batez ere dinamika, gehien bat formazio arloan. Gehienak autodidaktak ginen eta hori une askotan segurtasun ezan bihurtzen zen. Pixkanaka gure burua prestatzen joan ginen eta, azkenean, lan munduan gure burua aditu bezala aurkeztea normala bilakatu zen.

– Nola gogoratzen duzu Bilbon antolatu zen FESABIDen kongresua? Nerbioak eta beldurra, kongresua antolatzeko ardura hartu genuen eta kongresua bukatu arte nerbioak ziren nagusi. Bukaeran lasaitasuna eta bakea, ahal genuena egin genuen, eta kongresua nahiko polita suertatu zen.

– Zer suposatu zuen zuretzat elkarteko batzordekide izateak? Eraginik izan du zure lanbidearen jardueran? Pertsonalki? Ekarpena pertsonala izan zen. Nere burua, profesionalki, hobeto ikusten nuen eta erlazio sare batean sartuta nengoen eta lanerako oso ondo zetorren, nire bizitza profesionalean ia beti bakarrik egin baitut lan. Azkeneko 10 urtetan beste teknikari bat egon da nirekin lanean.

– Gure belaunaldia jubilatzear dago, datozen bost-hamar urtetan gehienok jubilatzen joango gara. Besteak beste, guri egokitu zitzaigun eskuz egindako lanetik teknologien erabilerarako transizioa egitea. Zein pentsatzen duzu izan dela guk egindako ekarpena, ekarpenik egin badugu, gure bizitza/prozesu laboralean? Aldaketa hori egitea tokatu zaigu eta bidean beti ikasten egon behar izan dugu. Horrez gain gure lanbidea gizartean kokatu izan dugu, administrazioan eta enpresa handitan gure lana beharrezkoa dela jakinaraztea eta pertsona arruntak garela gizartean ikusaraztea, ez gara “ratón de biblioteca” edo “esos que escarban entre los papeles viejos”.

– Ausartuko zinateke, egokia iruditzen zaizu alboraketa bat egitea jubilatzear gauden profesionalak datorren lanbideko kide gazteekin, urte hauetan lanean hasten direnekin? Zer esango zenuke?   Nik gauzak nahiko garbi dauzket, gure garaia amaitzear dago, eguneroko lanean ez gara ibiliko, baina horrek ez du esan nahi ez garela egongo. Erreleboa iritsi da, profesional askoz prestatutakoekin, gure laguntza edo gure kontseilua nahi edo behar badute han egongo gara, laguntzeko ilusioarekin.

– Informazioaren kudeaketa: Artxiboko lana, liburutegikoa, dokumentalistena. Euskadin formakuntza arautuaren barruan ezartzea, zer irudituko litzaizuke? Ideia/aholkuren bat horren inguruan? Euskadi mailan zerbait egon behar duela garbi dago, baina hori aurrera eraman behar dutenek (Eusko Jaurlaritzak, Unibertsitateak, etab.) ematen du ez dutela hain beharrezkoa ikusten eta oraindik ezer gabe gaude. Nik beti pentsatu dut formazio orokor bat eduki behar dugula eta gero trebaketa berezi eta egoki bat, Unibertsitate mailako master edo aditu titulua.

– Profesionalen etorkizun hurbilari begira: funtzionaritza, enpresa pribatuak, free lanceak… Elkarteak zertan lagun dezake, zure ustez, gure lanbidearen/lankideen sustaketan? Beti pentsatu dut Elkarteren lana  bide hauetatik joan behar zuela – formazioa – profesional duintasuna – profesionales arteko erlazio-sarea

– Elkartea elkargo profesional bihurtzeko aukerak, ibilbideak… Zer esango zenuke honi buruz? Ez dut hain garbi ikusten, juridikoki zer ondorioak izango dituen aldaketa ondo aztertu behar da eta horren arabera erabakia hartu.

Fernando Juárez Urquijo

2020ko asanblada

Elisabet Mas, urteetan ALDEEko batzarkide

Yanirak eskatu zidan aurtengo asanbladaren berri labur bat egitea boletinean argitaratzeko. Garai batean nere kontura prestatzen nituen, inork eskatu gabe. Enbidia ematen dit bere energiak. Gaztetasunagatik izango da, baina denak zirikatzen gaitu martxan jartzeko eta bere ardurei dagokionez, guztietara iristeko denbora ematen dio, kontutan izanik eten gabe oposaketak prestatzen ari dela. Pentsatzen dut bilatzen ari den lan egonkortasuna laster aurkituko duela.

Asanbladak aurkezpen mota berria estrenatu zuen ekainaren hogeian koronabirusaren pandemiak eraginda. Konfinatuta geundenean bilera telematikoetan entrenatu baginen ere, errespetu pixkat ematen zigun hogeita hamar lagunetik gora bilduko zuen asanbladak. Berme handiko plataforma eskuratu eta entsegua egin genuen bi egun lehenago. Dena prest utzi genuen larunbaterako eta eskerrak B planen bat atonduta geneukana, zeren praktikan jarri behar izan genuen. Teknologiak ez dira ehuneko ehun fidagarriak eta momenturik desegokienetan kale egin dezakete.

Pozgarria zen aspaldiko kideak ikustea etxetik mugitu gabe, irudi txiki batean bazen ere. Bat edo beste arbol artean asanblada jarraitzen ari zela antzeman nuela uste dut. Ziur nago denok faltan bota genuela muxu eta besarkadak emateko ohiko aukera. Feriak, asanbladak, jardunaldiak… izaten dira ezagunak eta lagunak agurtzeko paradak. Mirenek zioen batzordean egoteak ikasteko aukera ematen duela, baina baita “kolegak” ezagutzeko eta lagunak egiteko ere, hainbat gatazkatan ukondoz ukondo aritzen garelako.

Ikasteari dagokionez, nik batzordean hasi berria nintzenean, “mapak” osatzen aritzen nintzen, Fernandok aipatzen zituen modukoak: profesional bakoitza nor zen eta non egiten zuen lan. Eta horren osagaia: zenbat erakunde zeuden eta nor zen bertan lanean ziharzuena. Geroztik harremanak, beraien artean eta elkartearekiko. Ordura arte lanbidea lantokiko ikuspuntutik ikusten nuen, baina elkarteak ikuspegia asko zabaltzen du. Bestetik, FESABIDekin nolabaiteko harremana izateko aukera sor daiteke, eta orduan ikuspuntua zabalago izateaz gain, elkartea bihur daiteke helburu. Tailer eta kongresuetan elkarte desberdinetako kideekin lan egiteko eta konpartitzeko beta izaten da eta lortu daitezkeen ekarpenak benetan interesgarriak suertatu daitezke.

Azken urteetan asanbladarako martxoa aldera biltzen ari ginen. Aurten ezinezkoa izan da eta 2019 dagoeneko urruti geratzen dela dirudi. Garai hartarako web orrialdea oraindik ez zegoen prest eta asanbladarako aurkezteko konpromezua zegoenez, pixkat atzeratzea erabaki genuen. Gero konfinamendua, telelana eta egokitzapen guztiak gainditu egin behar izan ditugu, ospatu zen eguna arte.

19a trantsizio urtea izan zen. Batzordean hainbat urte zeramaten batzordekideek alde egin zuten eta berriak sartu ziren. Egia da Fernando aurretik Zuzendaritza batzordeko bileretara etortzen hasia zela FESABIDen ALDEEren ordezkaria zelako eta horrek balio izan zion dinamika bereganatzen joateko. Formula egokia dela egiaztatu da eta aurten kide berriak gonbidatu ditugu azken bileretara asmo horretan. Jarduera nahiko definituta dator aurretik; prozedura ardurak hartzean datza eta aurrera. Inmak, jerenteak, azpiegitura ornitzen, ohizko lanak aurrera ateratzen ditu eta modu honetan elkartea bizirik mantentzen da.

Batzordekide berriek koordinatzeko modua lortu dutenean estilo berria ekarri dute elkartera. Norberaren aurkezpena egiteko bideoa ekoiztea izan da horren erakusle bat, baina pixkanaka elkarteari nortasun berri bat inprimatzen ari dira, aurretik zetozen zenbait hildotan oinarrituta, baina norabide berriak urratuz baita ere. Egokia da elkarteak bultzada eta aire berriak jasotzea. Batzutan zutabeak balore batzuk izango dituzte oinarri sendoagoa eta bestetan diferente batzuk. Batzordekide bakoitza oroituko da bere garaian jorratutako gaietaz, ibilbidearen zailtasunetaz, izandako bidelagunetaz… eta gure ekarpenak bertan geratzen dira. Fernandok gogora ekarri zuen lehendik emandako urratsak eman ez balira, orain ez litzatekeela posible izango esparru berriak jorratzea.

Ea normaltasun berrira aguro egokitzen garen eta ea datorren urtean ze berri dauden asanbladan kontatzeko.

Elisabet Mas

El personal de las bibliotecas de la red: una fotografía en blanco y negro, con demasiados grises

Las 286 bibliotecas que forman parte de la Red de Lectura Pública de Euskadi están repartidas en un total de 200 municipios. Con esta dispersión geográfica, es muy difícil que las bibliotecarias y bibliotecarios estén al tanto de lo que acontece a sus compañeros. Aún así, muchas de ellas coinciden en eventos como cursos y jornadas donde comparten sus inquietudes, preocupaciones…

Un tema recurrente en estos encuentros es el de su situación profesional. La casuística es variada: bibliotecas unipersonales regidas por “auxiliares de biblioteca” del grupo C, jornadas laborales insuficientes para llevar a cabo todas las tareas encomendadas, responsables con personal a su cargo estando ambos en la misma categoría, personal subcontratado en condiciones precarias…

Lamentablemente, las estadísticas que los servicios bibliotecarios presentan anualmente al Gobierno Vasco o al INE recogen de forma muy somera toda la información sobre el personal. Este apartado se limita prácticamente a preguntar por el número de personas que trabajan en la biblioteca y a su jornada laboral. Pero, ¿sabemos si hablamos de personal contratado por la administración o por una empresa? ¿En qué condiciones se encuentra o qué convenio se le aplica? Y en el caso de la administración, ¿está enmarcado en la categoría que le corresponde? ¿Sabemos si ese personal o su jornada resultan suficientes para realizar todas las funciones propias de la biblioteca? En más, ¿sabemos qué funciones realizan?

Ante esta situación y con el Consejo Asesor de Bibliotecas en marcha (que pretendemos se ponga a trabajar por el reglamento del personal mencionado en la Ley de Bibliotecas de Euskadi), vimos necesario recopilar toda esta información para poder tener una fotografía actual de la situación del personal de la red. Tras un primer envío masivo, fueron pocas las bibliotecarias y bibliotecarios que contestaron el cuestionario. Necesitamos más información para que la fotografía sea fiel a la realidad. Por eso, antes de empezar a trabajar con los datos vamos a poner en marcha una segunda campaña de recogida de información en la que animaremos a las bibliotecarias que faltan a contestar el cuestionario.

Esperamos que funcione y poder ponernos a trabajar con los datos lo antes posible.

Bazkideen proposamenak aztertzen

Ekainak 20an ospatu genuen asanbladan hainbat bazkide izan genituen gure artean. Hauetako batek, proposamen bat luzatu dio batzordeari. Hemen gaiarekin lotutako hausnarketa:

“Ikerketaren eta biblioteka espezializatuen eremuan unitate dokumentala ez da jadanik liburua, baizik eta artikulua (aldizkarietako edo liburu konpilatuetako artikulua edo liburuetako kapitulua). Artikuluak eta liburuen kapitulu digitalak dira biblioteka espezializatuetan gehien mugitzen ditugun dokumentuak, bibliotekatik bibliotekara eta bibliotekatik erabiltzailearengana. Digitalak izanik, arin eta azkar mugitzen ditugu epostaz. Baina, zer gertatzen da? Estatu mailan REBIUNeko sarean parte hartzen dugunok geure artikuluak eskaini eta behar ditugunak azkar eskuratzen ditugu, aparteko arazorik gabe, nagusiki sare horrek aldez aurreko protokolo bat finkatuta daukalako. Berdin gertatzen da mundu mailan OCLCren WorldCat-ILL zerbitzuaren bidez. Beraz, estatu eta mundu mailako dokumentuak eskuratzea eta zeureak mundu osoari eskaintzea oso erraza den bitartean (bide batzuk finkatuta daudelako, noski!), gure erkidegoko biblioteketan egon daitezkeen artikuluak eskuratzeko zailtasun handiak sortzen dira, ez baitago inolako protokolorik antolatuta, ezta maila horretan elkarlanean aritzeko adostasunik.
LAM zerbitzuaren paraleloa litzatekeen artikulu digitalen zerbitzua (ADZ) antolatzea falta zaigu eta ALDEE iruditzen zait izan daitekeela horrelako ekimen baten sustatzaile egokia (besteon laguntzarekin, noski!).”

Oso proposamen interesgarria da honakoa dudarik gabe. Horregatik, irailetik aurrera gaiari helduko diogu. Mila esker bazkide honi, bere grinak helaraztearren.

Beste norbait halako ideia edo proposamenik izango balu, mesedez, helarazi batzoldera eta ikusiko dugu aurre nola egin.